Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 7. června 2015

Montague Keen - 7. června 2015


Moje drahá, byla to radost, vidět tě se stejně smýšlejícími lidmi, kteří chápou, co děláme. Informace, o kterou jste se podělili, byla zamýšlena, aby se o ni lidé podělili. Potřebovala jsi takovou podporu, protože je v běhu zlý plán, který tě má izolovat. Ano, moje drahá, mohu potvrdit, že jsi Strážkyní Země, jedna ze dvanácti na Zemi, jako jsem já jeden ze dvanácti na této straně života. Proto se setkáváš s takovým odporem proti tomu, co děláš. My dva jsme se nesešli náhodou. Ty a já a ještě jeden, koho teď nebudu jmenovat, jsme pracovali spolu po mnoho životů. Nic se neděje náhodou. Je těžké bojovat o přežití jako je to u tebe, ale ty neselžeš při plněni toho všeho, co jsi přišla na Zemi vykonat. Dobří lidé přišli na pomoc. Rozumí energii v našem domě a na zahradě. Byla jsi moudrá, když jsi nevpustila do našeho domu ženu, která se tam chtěla vnutit. Jejím úmyslem bylo škodit.

Váš svět se potácí od jednoho pokusu vyvolat třetí světovou válku ke druhému. V důsledku toho lidé trpí vinou zapřisáhlých nepřátel lidstva. Ti jsou odhalováni. Již víc nemohou schovávat své ďábelské plány. My, na této straně života, posíláme světlo na všechno jejich zneužívání. Neuspějí, ale zapříčiní mnoho smrti a mnoho utrpení, jak se pokoušejí protlačit své plány. Oni na Zemi nepatří. Nikdy na to nezapomínejte. Mnozí z nich se připravují na odchod, v případě že by k tomu mělo náhle dojít. Požadují třetí světovou válku, protože to je jejich jediná spása. Nikdy neztrácejte ze zřetele skutečnost, že všichni ti, kteří požadují válku, jsou propojeni s těmi, kdo vyvolali první a druhou světovou válku. Přinesli vašemu světu smrt a destrukci. Nemohou přežít bez STRACHU a utrpení lidstva, zejména neviňátek. Jsou aktivně zapojeni do satanského zneužívání. Je to pro ně kyslík života. Chraňte zranitelné před těmi lidmi. Děje se tak kolem vás každý den. Vy to jenom nechcete vidět. Mnozí jsou zabíjeni a vy si toho nevšímáte. Nikdo z vás není v bezpečí před těmito predátory. Jednoho dne si možná přijdou pro vás.

Kde najdete pravdu? Jistě ne v televizi nebo v novinách, protože ty jsou používány k tomu, aby vás udržovali slepými a vy jste neviděli, co dělají. Slíbí všechno, ale nedají nic, kromě víc smrtí, když vyvíjejí větší tlak na rodiny. Pracujete víc a jste na tom hůře, protože vlády soustavně zvyšují náklady na cenu živobytí. To vše je součástí plánu na zničení lidstva. Zatímco se člověk lopotí, aby přežil, nevšímá si toho, co momentálně dělá kabala. Přijměte skutečnost, že když budete spolupracovat jako jeden, máte skutečnou moc na uskutečnění změn potřebných k přežití lidstva.

Peníze byly vynalezeny, aby navěky polapily Člověka do mlýnku života. Je to nejčistší korupce. Většina trpí v rukách zkorumpovaných bankéřů. Slibuji vám, že to vše skončí, když se člověk probudí a najde v sobě sílu aby řekl NE. Nepřemýšlejte o těch bankéřích, kteří se na vás dívají s pohrdáním. Oni žijí z vašeho utrpení.

Karta se obrací proti nim. Nyní musí zvažovat možnost, že nedosáhnou svých cílů, a to, mí drazí přátelé, je něco, s čím nikdy ani na vteřinu nepočítali, že by to bylo možné. Jak člověk otevírá své oči a jasně vidí, co několik jedinců provedlo lidstvu, oni vědí, že jejich jedinou nadějí na přežití je třetí světová válka. Takže se ptám: kdo má skutečnou moc? Když odmítnete přijmout válku, je s nimi KONEC a budu vystaveni tomu, aby to všichni viděli. Vaše duše má větší hodnotu, než oni všichni dohromady. Nepoddávejte se kvůli tomu, aby oni přežili.

Předtím, než bylo lidstvo ovládnuto, lidé rozuměli, jak funguje vesmír. Rozuměli přírodě a přírodním zákonům. Jejich mysl byla mocná a věděli, jak ji používat pro zlepšení lidstva. To vše bylo ukradeno těmi, kteří přišli na Zemi a rozhodli se vzít si ji pro sebe. Vytvořili náboženství a oddělení, aby vznikl STRACH a nedůvěra, a tak byl člověk chycen a sloužil jim. To uspokojivě fungovalo to doby, než si člověk začal pokládat otázky a divit se tomu, proč pár jedinců ovládá všechny. To nedává smysl.

Přítel mé vlastní rodiny se pokusil vnutit mi sytém víry, který jsem nikdy nemohl přijmout. Odmítl jsem být toho součástí. Každý má povinnost rozhodnout se za sebe. Stát se sebou samým. Dělejte své vlastní výzkumy ohledně života na Zemi a dělejte svá vlastní rozhodnutí. Nikdy si nevezměte na odpovědnost, že byste škodili jiné lidské bytosti; ať již myšlenkou, slovem či skutkem. Vzájemně si pomáhejte překonat útoky Temné Kabaly a přežijete. Všechna pomoc, kterou budete potřebovat, bude dostupná když nastane čas. Nebudete muset čekat dlouho.

Žádám vás, abyste posílali světlo a lásku do Říma a všech jeho ley linií a obelisků, abyste jim zabránili ovládnout lidstvo. Nemají na srdci váš nejlepší zájem. Jejich sladká slova jsou pouze slova. Jejich záměry jsou opravdu velmi temné. Veronika měla štěstí, když mohla bezprostředně mluvit s dobrými dušemi, které rozumí tomu, co se děje. Pracují pro vás. Bylo to pro ni velmi povzbudivé. Byl veden boj a mnozí zemřeli, protože jedna země chtěla ovládnout velmi důležitou křižovatku ley linií, aby nebyla uvolněna dobrá energie pro lidstvo. Nyní tam sypou všemožný chemický odpad a odpadky. Nedává vám to jasný obrázek o tom, jak jsou ley linie důležité? Vezměte si své ley linie zpátky. Jsou vaše, nepatří kabale.

Ano, moje drahá, byla jsi v nebezpečí, když se minulý týden ta žena pokusila vstoupit do tvého domu. Přišla s úmyslem uškodit ti, ale my jsme tě upozornili na bezprostřední nebezpečí a ty jsi jí nedovolila vejít. Musíš být ve střehu aby ses vyvarovala takových situací. Potřebuješ splnit své poslání s těmi, kteří byli vybráni aby pracovali po tvém boku. Je třeba, aby se lidstvo modlilo na vaši ochranu před temnou stranou. Zlatý věk potřebuje, aby lidstvo začalo spolupracovat.

Moje drahá Veroniko, dávej na sebe dobrý pozor. Buď na sebe hodná a buď připravena začít okamžitě jednat, když tě zavoláme.

Tvůj navždy oddaný Monty

Pozn.překl.

Návody na meditace ohledně obelisků v Římě naleznete v poselství Montyho ze 16. resp. 23. března 2014 a dále.

Vzkaz od Veroniky

Abyste se chránili před rakovinou, užijte každé ráno horkou vodu, citronovou šťávu kvůli chuti a ¼ čajové lžičky sody bikarbony.

Website: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge