Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Mike Quinsey - SaLuSa, December 7, 2012

SaLuSa, December 7, 2012

Cítíme, že Zemi začíná obepínat klid, jelikož ti, co se připravují na 12.12, jsou již uvolněni a přinášejí klid do svých životů. Až doposud zde byl určitý stupeň frustrace a dokonce i netrpělivosti kvůli zpožděním, které jste zažili. Díky tomu jste si uvědomili, že vaše okamžité Povznesení je nejdůležitější událostí ve vašich životech. To, co bude následovat, bude moci probíhat ve vyrovnanější atmosféře a postupovat bez překážek a zpoždění způsobených vnějšími zásahy. To budou ideální podmínky, které nám dovolí zajistit, abyste si byli plně vědomi toho, co je naplánováno. Bez přehánění můžeme říci, že to budou úžasné časy, až se postup začne urychlovat. Jen vymanění se ze sevření Temných způsobí okamžitou změnu postoje mezi lidmi.

Po Povznesení vaše životy již nebude ovlivňovat strach a vaším normálním postojem bude otevřené přijmutí ostatních. Po příliš dlouhou dobu jste si drželi své energie blízko u sebe, jelikož jste žili v nejistém světě, ve kterém jste nevěděli, komu můžete důvěřovat. Ti, kteří nesou vyšší energii nebudou mít žádný problém jeden druhého rozpoznat, jelikož budete doslova cítit energii ostatních lidí a budete vědět jestli jsou to lidé Lásky a Světla. Taková byla vskutku zkušenost většiny lidí, kteří se zúčastnili nedávných konferencí v Sedoně. Nemuseli zpochybňovat své pocity, prostě okamžitě věděli. Ochutnání toho, co má přijít, umožnilo lidem vyjadřovat se otevřeně a sdílet lásku, která mezi nimi vznikla. S tím přicházejí i všechny ostatní vlastnosti lásky a zejména péče a soucit jednoho k druhému.

Někteří se budou stále ptát, jestli jsou připraveni na Povznesení, jelikož nepatrný strach z následků toho, že nebudou připraveni, stále existuje. Buďte si jisti, že pokud se váš životní zájem soustřeďuje na Povznesení a vaším záměrem je tak učinit, pak budete jistě povzneseni. Neočekává se od vás, že budete svatí, ale že budete jednoduše pociťovat jednotu všeho co je, a že budete dělat, co bude ve vašich silách, abyste žili v harmonii se vším životem. Musíte mít životní cíle a nesmíte dovolit, aby vaše ctižádost vázla. Po Povznesení váš život přestane být tak hektický jako je teď, ale budete se stále vyvíjet a vaše cesta zdaleka neskončí. Prozatím se netrapte tím, co pak budete dělat, počkejte, až se uvelebíte v novém životním stylu a obeznámíte se s ním ve vyšších dimenzích. Mnozí jej nakonec budou spojovat s utopií a budou pociťovat, že je to vrchol spokojenosti a radosti. Ale jak zjistíte, je mnoho dalších úrovní, kam je možné jít. Někteří z vás je navštíví už jen kvůli tomu, aby věděli jaké to je.

Portály se otevírají do vyšších sfér tak, jak to bylo naplánováno před dlouhou dobou. Zatímco jiné civilizace ve vašem vesmíru zvládají povznesení sami, abyste vy byli úspěšní, budete muset přijmout pomoc. Je to kvůli velkoleposti toho, co má přijít, protože vy, kteří jste připraveni, budete povzneseni najednou. Nemůžete toho být součástí aniž byste věděli jaká ta zkušenost je, a tato zkušenost s vámi zůstane po velmi dlouhou dobu. Uvidíte, že navzdory všem traumatům, a potížím, kterými jste prošli, Bůh vám poskytne tu nejvyšší odměnu tak, jak slíbil. Podvědomě jste celou dobu věděli, jaký bude výsledek, a to vám dalo sílu, když se do vaší mysli vkrádali pochyby.

Jednou z okamžitých změn po Povznesení bude rozpuštění náboženství, která byla založena na nepravdě. Nemůžete se posunout do vyšších dimenzí aniž byste se obrátili k pravdě a to způsobí, že všechno ostatní bude opuštěno. Většina najde Boha uvnitř, ale pokud někteří budou stále chtít se modlit a studovat dohromady, bude jim to umožněno v souladu se svobodnou vůlí každé duše. S příchodem Mistrů bude hodně úprav a odstraňování, což pomůže přivést lidi blíže k sobě. Vlastností nastávajících časů bude to, že lidé s podobnou vibrací se najdou a budou spolupracovat. Není mnoho duší, které nyní zají svůj osud, ale to se vyřeší docela rychle. Jako na každé úrovni, na kterou se povznesete, vždy budou pokročilejší duše, které vám poradí a ukážou vám cestu, která je pro vás nejlepší.

Jakmile se stanete plně vědomou bytostí, budete schopni přijmout složitější výzvy. Zjistíte, že ve vašem vesmíru je mnoho mladších civilizací, které by vás rády přijaly kvůli vašim rozsáhlým zkušenostem. Jak jsme se zmínili již dříve, tato hra se jmenuje služba ostatním. Až budete mít Kristovo Vědomí a budete vševědoucí, budete schopni zvládnout jakýkoliv problém. Zároveň budete všemocní a budete mít ohromnou tvořivou sílu. Mnohokrát vám bylo řečeno, že jste “Bohy ve výrobě“, takže tento vývoj by vás neměl vůbec překvapit. V současnosti takovéto představy mohou vypadat nereálně, ale pamatujte, že budete mít odpovídající úroveň vědomí, abyste to zvládli.

Neopouštějte svou cestu, protože ještě nejste úplně doma a co se týká vašich posledních dnů, buďte disciplinovaní. Není vůbec nutné utíkat za poslední zkušeností před Povznesením, protože se toho okamžitě zas tak moc nezmění. Je to spíše otázka toho, jak se budete cítit jako jednotlivci a změn uvnitř, ale to budete jistě vědět. Ve skutečnosti by bylo překvapující, kdybyste si nevšimli rozdílného pocitu ve vašem fyzickém těle, jelikož to se změní tak, aby se hodilo do vyšších vibrací. Nebudete již pociťovat následky znečištění nebo jakýchkoliv jiných toxinů a budete se cítit obnovení a plní energie. Pro odstranění ostatních problémů, které si sebou přinesete, budou ve většině lokalit Města Světla a ostatní pokročilé metody léčení.

Já jsem SaLuSa ze Síriusu a jsem z přicházejících změn stejně vzrušený jako vy. Víme, že jste ve stavu úžasu a údivu, že byste měli skutečně zažít Povznesení. Nicméně v současné době se připravte na 12.12, uvolněte se a plně si to užijte.

Děkuji ti SaLuSo
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Překlad: Jiri - Nefrit.cz

< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge