Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - October 21, 2012

Matthew Ward - October 21, 2012

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici, toto je Matthew. Obzvláště mezi pracovníky světla, kteří vědí, že výstup Země ze třetí hustoty je blízko, panují starosti, protože zmatek se neuklidňuje, a v některých případech se zdá, že se zvětšuje. Chceme uklidnit vaše mysli ohledně toho, vysvětlíme vám, proč je situace světa taková, jaká je, a začneme od Počátků.

2. Milovaní, to, co vy rozlišujete jako vědu a ducha, je jedno a totéž. Nelze to oddělit, protože původem a skladbou každé věci existující v celém kosmu je energie. Tato energie je čistou esencí lásky a světla od Stvořitele, Nejvyšší Bytosti kosmu, Zdroje, Všeho, co je, Celku, Já Jsem.

3. Současně je každý z vás jedinečnou, nezávislou a neporušenou já-duší, v nekonečném a věčné propojenosti Všeho, každý obyvatel Země je mikrokosmem planety. Země je mikrokosmem našeho solárního systému, ten je mikrokosmem Mléčné dráhy, a naše galaxie je mikrokosmem tohoto vesmíru. Náš vesmír je mikrokosmem kosmu, jehož Počátky byly to, čemu vy říkáte „Velký třesk“, a od té chvíle žádná věc neexistuje sama o sobě a vše, co se kdekoli stane, ovlivní všechno, všude.

4. Po několik posledních desetiletí je Země centrálním jevištěm tohoto vesmíru z důvodu bezprecedentní rychlosti a rozsahu změn na planetě, které jsou přisuzovány vědě, i uvnitř lidí, a ty jsou přisuzovány duchu. Ano, všechny z probíhajících změn na Zemi a ve vás byly nastartovány před 70 lety, kdy jste takříkajíc dali energii nové směry.

5. Energie je neutrální, ale proudy energie mohou být nasměrovány jejich přívěsky myšlenkových forem. Tyto formy jsou skutečné substance, i když neviditelné vašim zrakům, a jsou vytvářeny každou myšlenkou, pocitem i činem každého existujícího života. Tyto přívěsky jsou povahou buď pozitivní nebo negativní, a tento vesmír se hemží obojím.

6. Čím blíže jsou jakémukoli pohybu energie, tím hlouběji ho ovlivňují. Protože váš svět je zaplaven negativními komponenty duality – strachem, obavami, rozdělením, vztekem, nenasytností, klamem, zkažeností, chudobou a mimořádným násilím – jste v epicentru dynamického třesení a lomcování.

7. Nejenže jsou zde tyto negativní přívěsky zářičů vytvářeny, ale linou se i odsud ven. Skrze fyziku, která ovládá život v tomto vesmíru, energie vytvořená kdekoliv vystřeluje do prostoru, přitahuje a přivěšuje se na nejbližší podobnou energii, a jako bumerang se vrací posílena. Protože zemské zářiče s negativním pólem jsou odtud hojně vysílány, přitahují a přivádějí zpět přesně to, co vysílají ven. Tento neměnný zákon přitažlivosti způsobuje, že váš svět je stále ponořen do vřavy.

8. A proto vás naléhavě prosíme, abyste se soustředili na to, co chcete ve svých životech a ve vašem světě! Ti z vás, kteří se příliš zabývají myšlením na to, co nechtějí, svou úzkostí, zábranami, hněvem, smutkem a netrpělivostí ohledně těchto situací, vytvářejí ještě více téhož ve svých osobních životech i ve světě. Tyto způsoby myšlení a cítění jsou naplněny negativitou, která prodlužuje situace, které chcete ukončit!

9. Jediný způsob, jak zastavit tento kolotoč, je pomocí lásky, nejmocnější síly v kosmu. Láska – naprosto stejná energie jako světlo, pouze jinak pojmenovaná – je to, co světelné bytosti z celého tohoto vesmíru intenzívně vyzařují na Zemi již více než sedm desetiletí. Počáteční příliv světla zachránil Zemi život a dodal jí sílu, kterou potřebovala, aby se pozvedla z hluboké třetí hustoty a započala svou dráhu Vzestupu.

10. S tímto přílivem světla ho mohla Země nabídnout více všem svým obyvatelům, mikrokosmům své Bytosti, a její lidé, kteří otevřeli svá srdce a mysli, ho přijali, a vytvořili v hojném množství své vlastní světlo, svou pravou životní sílu. My se radujeme s každým z nich a za každého z nich! Nejen že jejich životy byly pozvednuty do osvícení duchovního i osvícení vědomi, ale jejich reakce vytvořila i pozitivní přívěsky zářiče energie, které dále přinášely prospěch Zemi a jejím dalším duším ochotným přijímat.

11. Protože my milujeme každou duši ve vašem světě, je pro nás smutné, že některé stále odmítají světlo, které by nahradilo jejich strach a úzkost uzdravením a radostí. Dokud měli temní váš svět pod kontrolou, cítili se mocní. Když se jejich moc před pár lety začala rozpadat, dostavil se strach. Nyní jsou Illumináti v beznaději, protože jejich pár posledních zbytků vlivu – média a segmenty vojenské síly a ekonomiky – mizí. Tyranští vládci také prchají ve strachu, protože jejich protějšky v několika jiných zemích byly svrženy občanstvem. A mnoho milionů žije ve strachu z důvodu aktivit těchto temných.

12. Strach je přehnaná emoce, která vysílá nejmocnější negativitu. I když strach, který je generován na Zemi, má účinky v celém vesmíru, jak jsme řekli, nejhlouběji ovlivňuje všechen život na planetě. Vzpomeňte si, kolikrát jsme zdůrazňovali důležitost posílání světla nejslabším článkům našeho rodinného řetězu duší, těm, kteří se stali zajatci temnoty.

13. Stvořitelův Zákon svobodné vůle jim dává právo odpírat si světlo, ale nemohou zastavit jeho kosmickou energičnost. Dráha Vzestupu Země dosáhla vibrační úrovně intenzívních energetických vzmachů a tyto blokují dráhy energetických zářičů bouřlivé negativity. Protože tyto zářiče se nemohou obrátit zpět, ani nemohou pokračovat do čtvrté hustoty, jsou donuceny samy sebe strávit, rychle a zuřivě.

14. To vytváří bouřlivost, kterou vidíte, a my spěcháme vás ujistit, že současné střety neskončí výbušně! Světlo od naší vesmírné rodiny kombinované s vaším vlastním je daleko silnější než negativita vířící kolem planety! A jasným znamením, že Země se s tím vypořádává opatrně, je to, že při nedávných zemětřeseních, což je její hlavní způsob, jak se zbavit negativity, bylo daleko méně mrtvých a daleko méně ztrát a škod na majetku než dříve.

15. Prohlašujeme, že cílem našich poselství je osvětlit, dodat odvahy a poskytnout duchovní vedení během této doby bezprecedentní v historii vesmíru. Také říkáme, že jsme nepolitičtí – jako všechny ostatní duchovně vyvinuté bytosti jsme pokročili ve své povaze daleko za politický aspekt.

16. Tak proč vůbec mluvíme o politice? Vědět, jak se váš svět se stal nabitým negativitou, je základem pro pochopení vzestupu Země, a vysvětlení nemůže opominout její důvod vzestupu: osvobodit se od masívní negativity způsobené účinky politických ideologií.

17. Politická rozhodnutí ovlivňují životy lidí – občanská práva, zákony, vzdělání, zaměstnanost, druhy šířených informací, kulturní praktiky, ekonomické podmínky, daně, volby, lékařskou péči, náboženskou orientaci a označení „nepřátel“. Základním principem většiny vašich vlád na světě dlouho byla válka, korupce, klam a potlačování různého druhu, a to vše vytvořilo přebujelou negativitu.

18. Za celé věky bojechtivé vládnoucí orgány způsobily nekonečné krveprolití, které téměř zabilo vaši planetu. Proto se Gaia, duše Země, rozhodla, že její tělo vystoupí z třetí hustoty, kde kvete temnota, a postoupí do vyšších hustot, kde neexistují nemilosrdně polarizované politické ideologie a jejich tragické důsledky.

19. Rozhodnutí a činy vlády Spojených států jsou vlivné po celém světě, a proto nadcházející volby v této zemi jsou v centru globálního zájmu. Mluvili jsme o poslání prezidenta Obamy v kontextu mistrovského plánu pozemského Zlatého věku, což je ve shodě s přáním Gaii o mírovém světě, kde všichni žijí v harmonii s přírodou. Její přání a plán, který je ztělesňuje, přesahují politiku každého státu.

20. Obama, který prožil mnoho životů v pozici vůdce, přijal monumentální poslání přinést mír vašemu světu, a přišel sem s moudrostí, vizí, oddaností a morální a duchovní čistotou, aby vedl na této cestě. Nezměnil se ani on, ani jeho poslání.

21. Avšak během jeho úřadu byly jeho snahy podrývány Illumináty – těmi, kteří jsou v Kongresu, a jsou podporováni těmi, kteří tam nejsou. Příkladem jejich kombinovaného díla, které znáte, je často kritizovaná „Obamacare“ (Obamův systém zdravotní péče), který je pouze polámanou kostrou Obamova záměru. Aby dosáhl jakékoli z reform, které chtěl pro lid své země, neměl jinou volbu než změnit některá ustanovení a přidat či vynechat jiná, aby Kongres schválil Zákon o dostupné zdravotní péči.

22. Brzy všichni jedinci, jejichž činy jsou motivovány nenasytností a mocí, nebudou již kolem něho. Pak uvidíte, proč nejvyšší vesmírná rada vybrala duši zrozenou jako Barack Obama, aby naplnila jednu z nejdůležitějších roli ve vašem dnešním světě. Bylo by to bývalo evidentní i v době jeho prezidenství, nebýt houževnatosti temných.

23. Navzdory tomu, že dokázali oddálit významné postupy reforem, Země se svým předvojem osvícených duší pokračuje rychlým tempem ke čtvrté hustotě. Už to bude trvat jen několik týdnů, a zakrátko uvidíte, že se současná pozdvižení a konflikty začnou vyvíjet k jednotné touze po svět v míru a nastolení pozemského Zlatého věku.

24. Promluvme si nyní o nejranějších stádiích života v tomto Věku. V našem posledním poselství jsme vyjmenovali prioritní projekty, které budou zahájeny. Nyní vám popíšeme, co můžete očekávat pokud jde o obecnou povahu společnosti.

25. Jak jsme dříve uvedli, ne všechny krásy Zlatého věku budou stát hned na jeho prahu. Ani tam nevstoupí zcela odlišná či osvícená společnost. Jak Země, tak Nirvána, budou i nadále vynikajícími školami pro duše, aby se vyvíjely v androgynní bytosti – ty, které mají ideálně vyrovnané ženské a mužské energie – a nejvíce potřebují vyrovnání emoce, protože ty ovlivňují postoje a volby akce a reakce.

26. Prostý vstup do Nirvány nezmění povahu osoby, a prostý vstup do Zlatého věku také ne. Nemluvíme o těch, kteří nedodrželi smlouvu duše – každý, kdo se závažně odchýlil od své smlouvy, ignoroval vedení vědomí a svévolně si zvolil temné cesty – už zde nebude, ale máme na mysli rysy osobnosti, zájmy, ideje, standardy, aspirace, dovednosti a talenty.

27. Například pesimista se nestane optimistou, ani ten, kdo má tendenci k lenosti, se nestane pilným. Plaší jedinci se nestanou družnými, ani naopak. Někdo, kdo analyzuje dlouze situace, nezačne jednat spontánně, a osoba zvyklá dělat práci průměrně nebude perfekcionistou. Nadšenci pro basebal a fotbal nepřepnou na výtvarná umění, ani umělci nezačnou trénovat na Olympiádu. Farmáři nezmění své zaměstnání, ani učitelé, ošetřovatelky, mechanici, obchodníci, šéfové, architekti, truhláři, programátoři, ani nikdo jiný, jehož práce je naplňující.

28. Zkrátka, vaše vlastnosti, postoje, zaměstnání, koníčky, a tak dále – všechno, co obsáhne jedinečný jedinec, jímž je každý z vás – nebudou odlišné, dokud si nezvolíte jinak. Trochu to upřesníme: jedinci, kteří mají rádi lov a rybolov, rychle přejdou z těchto forem rekreace na jiné uspokojující záliby, které respektují veškerý život v říši Přírody.

29. Velkým rozdílem, který všichni přivítají, je ochota začít vidět situace z perspektivy druhých, přijímat postoje, které vedou k harmonickým diskusím a rozhodnutím, a postupovat cestami, které co nejlépe slouží potřebám všech. Budete žít ve vibracích lásky a světla, které plodí tyto přístupy, a inspirují činy v souladu s nimi.

30. Fyzikální zákon „stejné přitahuje stejné“ také spojuje osoby, které jsou duchovně spřízněnými dušemi. Vztahy – v rodinách, na pracovištích, aktivity v obcích nebo státní organizace, které jsou založeny na tomto základě, budou trvat, ty, které nejsou, nepřetrvají. Budete chápat, že cílem všech duší je duchovní růst a vědomá bdělost, a tak se dokážete vlídně dohodnout, když rozdělení cest nabídne příležitosti pro tento pokrok.

31. Vážné zdravotní stavy se budou měnit postupně, ale chronické nemoci skončí naráz. Jakmile budete ve vibracích čtvrté hustoty, začnete se cítit významně osvěženi na těle, mysli i duchu. Po mnoho let jste byli napadáni množstvím toxinů, které si vybraly na lidstvu těžkou daň. Ve čtvrté hustotě není žádný z těchto toxinů, a jak se budete pohybovat do vyšších, silnějších vibrací, těla budou obnovena k dokonalosti.

32. Víme, jak jste dychtivi slyšet, kdy budou oficiálně mezi vámi přivítáni členové naší vesmírné rodiny. Náš dobrý přítel Hatonn nám říká, že vše je připraveno, že pouze čekají na signál z nejvyšší vesmírné rady, která jedná pod vedením Boha.

33. Opravdu se stabilizuje ekonomika, nebo jenom Illumináti manipulují tuto iluzi? Globální ekonomika, která je produktem podvodných kouzel, abychom použili vašeho výrazu, je neopravitelná. Pod starý systém byly vpraveny základy nového, takže až přijde jeho kolaps, nové základy již budou dobře zavedené. To umožní přechod ze starého systému na nový bez „protržení hráze“, jak se říká.

34. Příslušné změny v měnách, bankovnictví, půjčkách, daních, obchodě a investování budou nastoleny rychlým tempem, aby byl minimalizován zmatek, ale ekonomickou prioritou je odpuštění dluhů v případě půjček MMF zemím, kde peníze nikdy nedošly ke zbídačelým masám, a prioritou je i poskytnutí základních potřeb, které jsou nutné pro tyto milióny lidí. Prioritami jsou i vyřešení vaší neradostné zaměstanosti a situace uprchlíků.

35. Drahým duším, které posílají mé matce otázky osobní povahy – jako kdy a kam se přestěhovat, jaké je vaše poslání, zda je vaše světlo dostatečné, abyste šli spolu se zemí, zda se dá vyléčit vaše nemoc – my nemáme odpovědi, které hledáte. Ale vy ano – všechno, co je pro vás důležité, je známo uvnitř vaší duše!

36. V mnoha poselstvích jsme vás důrazně žádali, abyste se přestali spoléhat na vnější zdroje poskytování odpovědí, a místo toho abyste šli dovnitř. Zklidněte svou mysl, odpoutejte ji od „žvanění“ třetí dimenze, a nechte poselství své duše přicházet tak, jak chodí – intuicí, instinktem, touhou a vědomím, což je vedení které vás udrží ve stopě toho, co jste si zvolili ve své smlouvě duše.

37. Avšak ohledně poslání, zopakujeme to, co jsme řekli: je poměrně málo těch, kterých je potřeba k naplnění vedoucích pozic. Většina z vás si zvolila být ukazateli cesty tím, že vyzařujete své světlo, a tuto roli naplníte prostě tím, že budete žít jako Bytost, kterou jste, jako jedno z milovaných božích dětí, příbuzné všech ostatních v Jeho rodině, kterou je veškeré pozemské lidstvo, zvířectvo, říše rostlin a neocenitelné duše v říších Dévů.

38. Je důležité být soudným ohledně informací o světových událostech, protože v mainstreamových médiích, na Internetu a v soukromých publikacích je stále plno desinformací, a to i v channelingových poselstvích. Opět vám říkáme, abyste dávali pozor, jaký pocit k vám přijde. Pokud informace plyne snadno, je velmi pravděpodobně pravdivá. Pokud cítíte jakýkoli odpor, velmi pravděpodobně je falešná. Avšak nižší úroveň vědomí uzavřené mysli způsobí, že osoba bude odmítat veškeré informace, které nepotvrzují její zkostnatělé názory.

39. Především se nenechte vtáhnout jakoukoli děsivou informací – není čeho se bát! Je čas, abyste cítili radost, vzrušení a vítězství! Jste jenom maličký úsek lineárního času od cílové linie největšího triumfu, jaký kdy byl v tomto vesmíru, a v kontinuu jste již přešli cílovou linii, již jste zvítězili!

40. Vzdáváme vám čest za vaši statečnost a vytrvalost ve světle. Vzdáváme vám čest za vaši neochvějnost a důvtipnost v překonávání všech překážek, které vám do cesty postavila temnota, a za vaši trpělivost při zpožděních. Ctíme vás za to, že vedete váš svět do nové éry lásky, míru a harmonie s veškerou Přírodou. Prosím, važte si sami sebe tak, jak si my vážíme vás!


1. listopad 2012: Dodatek k poselství 21. října

Bouře jménem Sandy, která zaplavila severovýchodní pobřeží USA, nebyla vytvořena lidmi. Matka Země se čistila uvolňováním negativity, která byla obzvláště hluboko usazena v a kolem New Yorku a Washingtonu DC, a proměnila ji ve světlo. Illumináti již nemají přístup k technologii, kterou mnoho let zneužívali k vytváření zemětřesení a velkých bouří.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Orgo Net - matthewcesky.blogspot.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge