Home > > Sheldan Nidle - April 24, 2012

April 24, 2012

8 Ahau, 13 Kank’in, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünya ölçeğindeki çeşitli büyük bankaların sahiplik ve yönetiminin yakında devredilmeye hazır olduğu bilgisini aldık. Bu karanlığın elindeki finansal gücün Işığa doğru kitlesel kayışının bir parçasıdır ve Yükselmiş Üstatlar tarafından yapılan son manevraların sonucudur. Ayrıca, ilk olarak 18. Yüzyılın başında Saint Germain tarafından ve 7. Yüzyılda Quan Yin tarafından belirlenmiş olan fonları birleştirme zamanı da geldi. Bu büyük altın ve gümüş rezervleri, dünyanızdaki zenginliğin seçilmiş birkaç kişiden gezegen için evrensel bolluğun yaratılmasına kendini adamış olanlara kayması için temeldir. Bu transfere eşlik eden şey, çeşitli işlemlerinde tam olarak saydam olacak olan yeni bankacılık sistemidir. Yeni bankacılık sistemi bankaların Işığın ilahi enstrümanları olduğu emsalsiz emirde kök salmıştır. Onlar özel ve geçici yetkililerin atandığı çeşitli şirketleri (özel ortaklıklar) yönetmek için kullanılacaklardır: Küresel nüfusunuzun sağlığı ve refahını sağlamak için teknolojileri ve ilgili hizmetleri dağıtmak.

Bu ilk değişikliklerde bizim rolümüz bir emrivaki olarak olan şeylere karanlığın tepkilerini gözlemektir. Buna rağmen, bu karanlık olanlar meydana gelen şeyin muhalifi olmaya devam ederler. Finansal ve güç yapılarınızın temellerine yönelik kimi değişikliklerin yasallıkları onların kafasını karıştırır ve inançsızlıkları bu değişikliklerin dünyanın bütün ülkelerine yayılma hızı ve başarısına tepki gösterme tarzında görülebilir. Engelle karşılaşmadan sözünü geçirmeye alışkın olanlar, kontrolü sürdürme çabalarının Avrupa, Asya ve Amerika’da yeni realitenin yükselme hızı karşısında aciz kaldığını kabul edemezler. Değişikliklerin bu açık durdurulamaz oluşu onları paniğe sürükler ve bize karşı tutumları öncekinden çok daha saygılı olmuştur. Onlar da şimdiye kadar itiraz edilemez güç kalelerinden çıkarılışları anının başlamaya hazır olduğunu açıkça görebilirler. Beklediğimiz şey Tanrı’nın yeşil ışığıdır ve bu da bize verilmek üzeredir!

Yükselmiş Üstatlar gizli kutsal topluluklarla birlikte, büyük küresel bankalarınız için yeni bir şebekelendirme sistemi kurmak için bizim bağlantı personelimizle toplantı yapmaktaydılar. Amaç bu bankaları yeni bir yönetim altında toplamak ve daha sonra şubelerini bölgeselleştirmektir. Bu varlıkları küçültme yeniden daha küçük olarak örgütlenmiş bankaların, kimilerinizin alacağı bolluk fonlarını yönetmede daha büyük bir rol oynamasına izin verecektir. Amaç bireysel amaçlarınıza etkili bir şekilde hizmet edebilen kişiselleşmiş ve dostça yaklaşan bankacılık sistemidir. Aynı zamanda, Gaia’ın ve sizin şifanız için şimdi sizden saklanan teknolojiler, sağlık ihtiyaçlarınızı karşılamak için uygun şekilde yeniden eğitilmiş tıbbi uzmanlarla birlikte, açıklanacaktır. Aranızda şifa bulmaz hastalıklardan muzdarip olan ve şifa bulmak ve sağlığı yeniden kazanmak için bu araçların kullanımına ihtiyaç duyan pek çok kişi vardır. Sevgili Gaia’nız da acil bir rehabilitasyona ihtiyaç duyar ve bu arındırma yeni hükümetlerinizin birinci önceliğidir.

Kitlesel temastan önce gündeme gelmesi gereken diğer bir temel unsur yeni hükümetin kurulmasıdır ve bu eşitliğin ilk yönü sizden biridir. Bolluğun yaşamlarınıza akıtılması, bireysel ilgi alanlarınızla daha iyi ilgilenmenize imkan vererek sizi özgürleştirir. Seçilmiş kanun koyucularınızın, halkın gözlemci olduğu bir yönetim konseyleri ağıyla desteklenen, şefkatli ve yetkin bir kamu hizmetçisine dönüştürülmesi gerekir. Böyle cemiyetleri bir araya getirme ve oluşturma sizin sorumluluğunuz olacaktır. O halde, her toplumun ulusal hükümetlerin düzeylerine açık rehberlik sağlamanın büyük önemini fark etmesi gerekir. Bu yönetim faaliyeti kendi galaktik toplumunuzu biçimlendirmeye bir pratik başlangıçtır. Bize göre, bizim toplumumuza ve yıldız ülkemize hizmet her birimizin özenle gerçekleştirdiği büyük bir onurdur ve toplumumuzun problemlerinde rolümüzü oynamak için büyük memnuniyet hissediyoruz. Bu ortak çaba bizim hepimizin yeteneklerini ve özellikleri hesaba katar ve karşılık olarak kolektif yönetim biçimimiz bütüne benzersiz katkıları için herkesi onaylar.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Şimdi, geri dönülmez dünya birliğimizi yeniden kurmanın son aşamasındayız. Bunu başarmak için dokümanlar basılmıştır ve bu fonlara ilk olarak erişim verilen bankalar ve aileler, onları geri toplamamız ve dağıtıma hazırlamamız için zamanın geldiği konusunda bilgilendirilmiştir. Eş zamanlı olarak, birçok büyük şirket bankalarına karşı yasal mutemet haklarımızı hatırlatmaktayız. Bu yasal dokümanlar hepimiz için, bu kurumlara sahip olmak ve insanlar hizmet edebilen ve Dünya gezegeninde İlahi İradenin ortaya çıkmasına yardım edebilen bankalarda bunları yeniden örgütlemek için temel oluşturmaktadır. Öte yanda, ortaklarımız büyük hükümetlerin liderlerinin kitlesel tutuklamalarını ve onların bir dizi tasarlanmış koruyucu rejimlerle yer değiştirmesini yasallaştıran yasal dokümanları tamamlamakla meşguldürler.

Bizim ortaklarımız mümkün olduğunca yakında hükümetin aktarılmasını gerçekleştirmek için Agarthalılarla ve Galaktik Federasyonla çalışmaktadırlar. Dünyanızın karanlık tarafından kontrolünden sorumlu olan bireyleri gözlemekteyiz ve bu dünyaya Işığın gelmesine ilişkin olarak onlarla birçok konuşmalar yaptık. Bizim onlara tavsiyemiz karanlık projelerinden vazgeçmeleri ve Tanrı’nın emirlerini ve kutsal iradesini memnuniyetle kabul etmeleridir. Onlarla bu kişisel konuşmalardaki amacımız onların da Işığa geçişlerine yardım etmektir. Onlara Tanrı’nın merhametini kabul etme ve böylece her şeyin Lord Surea’nın mükemmel bildirisine göre meydana gelmesine izin vermedeki seçeneklerini açıkladık. Aynı zamanda, önceden öyle vahşice kontrol ettikleri bu toplumlar tarafından tutuklanmaları ve cezalandırılmalarına ilişkin alternatif senaryoyu da açık olarak göz önüne serdik.

Bizim Işığın ilahi kız ve erkek kardeşliğimiz dünyanızı dönüştürme işinin temelde tamamlandığı gerçeğinden çok memnundur. Şimdi ilahi zamanlama dünyanız üzerinde tam etkiye sahip oldukça, gelecek olan olayları oluşturmaktayız. Her birimiz günlük olarak sizleri kutsuyoruz. Harika bir mucizeyi gerçekleştirmek için buradasınız: Işığın tam bilinçli varlıklarına dönüşümünüz. Sizin uzay ve İç Dünya aileleriniz bu harika dönüşümü gerçekleştirmede sizi desteklemeye hazırdırlar. Bu olay için gerekli çevrenin ortaya çıkması çok yakındır. Denizlerini ve nehirlerini, havasını ve toprağını temizleyerek, Gaia’nın rehabilitasyonuna yardım etmek için geniş kaynaklarınızı kullanın. Yardım etmek için çok uzaklardan gelen ailelerinize hoş geldin deyin. Gerçekten büyüleyici bir macera için kendinizi hazırlamaktasınız. Yaratılıştan daha az olmayan bir şey sizi bekliyor! Zaman bu halkayı takmaya başlıyor ve Tanrı’ya ve galaktik insanlığın tümüne hizmet etmek için bizi birleştiriyor.

Bugün dünyanızda olmakta olan şey hakkında konuştuk. Hiçbir zaman yalnız olmadığınız gerçeğine ilişkin görüşü kaybetmeyin. Yeni bir realiteyi meydana getirmek için mümkün olan her şeyi yapmakta olan, kendini adamış Varlıkların büyük bir ordusu etrafınızdadır. Onurlu olun, güçlü olun ve her şeyin ötesinde bizim ortak, kutsal olayımıza yardım etmek için yapmaya yönlendirildiğiniz şeyi yapın. Bilin ki sevgili Birler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |