Home > > Sheldan Nidle - December 10, 2013

Sheldan Nidle - December 10, 2013

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Açıklayacak çok şeyle döndük! Son birkaç hafta esnasında, birçok önemli şeyin meydana gelmesini yasal olarak zorlayacak birçok ilerleme oldu. Yeni bankacılık düzenlemeleri ve bir dizi değerli metale dayalı para sistemleriyle sonuçlanacak olan bir büyük ayarlamaya hazırlanmak için dünyanın para sistemini izleyen büyük para örgütleriyle konuşuldu. Bu büyük değişim bolluk fonlarının dağıtımına ve yeni yönetimin yükselişine bir giriş olacak. Bu süreç devam ediyor. Bizim Dünyalı müttefiklerimizi oluşturan çeşitli gruplar birçok zemin oluşturan anlaşmaları imzalanmaya ve çeşitli önemli belgeleri yayınlamaya zorlamışlardır. Bu kalemler şimdi arzu edilen değişimin zamanında ve ilahi bir tarzda meydana gelmesine neden olmaktadır. Biz bu şeylerin kısa zamanda ortaya çıkmasını bekliyoruz. En önemli ilerleme Amerikan Şükran Gününde başlamıştır. Bu zamanda Avrupa kökten bir şekilde kendini bir dünya çapındaki para sistemi ayarlamasını taahhüt etmiştir. Bu yeniden değerlenmiş para birimlerinin ortaya çıkışı için tarihleri oluşturur. Sonraki adım yoldadır!

Mümkün olduğunca yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan küresel bolluğun arkasındaki temel ilkeleri güvence altına almak için anlaşmalar imzalanmaktadır. Birçok hükümet müttefiklerimizle biraraya gelmiş ve sonraki adımları ayrıntılı olarak gözden geçirmiştir. Çok büyük miktarda saklanmış altın külçe ve gümüş şimdi dünyayı daha istikrarlı bir para sistemine zorlama pozisyonundadır. Önerilen yeniden değerlendirmeler Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın hakimiyetini son veren bir para sistemini kuracaktır. Çatışmacı olmayan bir diplomasiye dayalı yeni bir realite üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmalara dahil olma ifşaata ve halen gizli tutulan yeni teknolojilerin ortaya çıkışına giden bir yoldur. Bu teknolojiler ifşaat senaryosuna destek sağlamanın bir aracıdır. İfşaata ve tam bilinçliliğe yönelik mevcut engelleri ortadan kaldırmak için önemlidir. Karanlık ve onun çeşitli destekçileri ateş altındadırlar. Yine de, bunların hepsinin şimdi ima ettiği şeyi tümüyle almak ve anlamak için zamana ihtiyacınız olduğunu anlıyoruz.

Bağlantı personelimiz Agartha’dan gelenlerle birlikte çalışmaktadır. İlahi amacımız mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bu olayları ilerletmektir. Yükselmiş Üstatlar şimdi gerekli olan şeye ilişkin kendi sevgili izleyicilerini bilgilendirmektedirler. Bu çizgiyi korumak ve daha da ileriye götürmek için çeşitli uluslararası kanunları kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Çeşitli para ile ilgili kurumlar bizim yararımıza kuralları ihlal etmiş ve bazı önemli zaman çizelgeleri oluşturmuştur. Bunlar dünyalı ortaklarımız tarafından daha ileriye götürülmekte ve iki taraflı bağlantı personelimizin çalışmalarıyla desteklenmektedir. Kürenizi yöneten karanlığın hakim olduğu karmaşayı çözmeye taahhüdümüz devam ediyor. Bu operasyon kendi ilahi yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu kaosun başında duran çeşitli büyük hükümetler bizim gayretimizi ve onların pozisyonlarının ne kadar kırılgan olduğunu biliyorlar. Bu biraz paniğe neden oluyor ve Asya’da ve Avrupa’da tezgahladıkları şey uçup yayılmayacak. Şimdi çok sayıdaki diğer hükümetler gerek açık, gerekse gizli bir şekilde bu planlara karşı durmaktadırlar.

Bizim ve Agarthalıların pozisyonu, yaklaşım açısından çok benzer. Bu Gregoryan yılın sonuna yaklaşırken, bu keşmekeşi tamamen durdurmak için zaman geliyor. Bu şeyleri sona erdirmek ve tam bir küresel ifşaatı da kapsayan sonraki adıma geçmek için de zaman bu zamandır. İfşaat bu saçmalıklara bir son verir ve geçen onbeş yıldır devam edilmekte olan şeyin tam olarak ortaya çıkmasına izin verir. Bu geçmiş yıllar tam bilinçliliğe geri dönüşünüzü bastırmak için yapılan büyük çabalara sahne oldu. Bu çabalar büyük ölçüde başarısız oldu Geriye kalanlar da, ifşaat olur olmaz bitirilecek. Karanlığın tercih ettiği kötülük biliniyor ve halen engellenmektedir. Birkaç şey meydana gelecek, ancak onlar sadece geçici şeyler. Bu bu karşı koymaları geri çevirme araçları mevcuttur. Şimdi meydana gelmekte olan şey karanlığın geciktirdiği şeyi hızlandırmanın bir yolunu sağlamada yardım etmektedir. Bizim ilerleme hızımız iyidir ve kısa zamanda size iyi haberler getirmeyi amaçlıyoruz. Karanlık yıkılmak üzeredir ve bu sonun çok yakında olduğunun da farkındadır!

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün bazı kutsanmış haberlerle geldik! Küreniz yeni bir realitenin başlangıcına girmektedir. Birçok para birimi değişiklikleri dünyanızın her yerinde mısır gibi patlamaktadır. Bu değişiklikleri yeni bir bolluğu devreye sokacak olan diğerleri izleyecektir ve dramatik değişiklikler yeni yönetimin ve birçok daha katı bankacılık düzenlemelerinin yükselişine hız verecektir. Bizim birçok yardımcımız bu ilahi küreye kutsanmış bir realiteyi getirmek için operasyonlarla uğraşmaktadırlar. Aleminiz halen size bolluğu ve özgürlüğü getirecek çok önemli gizli pazarlıkların ortasındadır. Aynı şekilde, yeni sakral (ikinci çakra) enerjiler fiziksel benliklerinizin özyapısını değiştirmektedir. Bedeninizdeki bu dönüşümler yeni çakraları başlatmakta ve baş ağrılarına, sancılara ve diğer rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bunlar tam bilinçlilik yolunuzu inşa etmektedir.

Bu ruhsal ve fiziksel değişiklikler bu kutsal realiteyi Işığa taşıyacak olan daha büyük bir planın parçasıdırlar. Tanrı bir zaman önce karanlık olanların saltanatının sona ermesini emretmiştir. Bu zaman, karanlığın gücünün azaldığı ve Işığın yenilenmiş yükselişinin başladığı geçiş zamanıdır. Bizim ilahi misyonumuz bu dönüşümleri hızlandırmak ve tüm bunların kutsal inançlarınız ve bu realiteye ilişkin çok değerli vizyonlarınız açısından ne anlama geldiği hakkında sizi bilgilendirmektir. Medyanızın size sağlamayı amaçladığı manipüle edilmiş hikayeleri dinledikçe kafanızın karışmasını anlıyoruz. Karanlığın destekçileri onlara söylenmesi gereken şeyin henüz tam olarak farkına varmadılar. Işık için en iyi şey etrafınızda olan şeyi doğru olarak ortaya çıkarmak ve açıklamaktır. Bu çok kutsanmış görev bize verildi!

Dünyanız büyük bir değişiklik içindedir. Gaia karanlığın temsilcileri tarafından her gün yapılan istismar ve işkenceyi fırlatıp atmaktadır. Bu süreç, kürenin her yerinde pek çok güçlü depremler, volkanik püskürmeler ve büyük su baskınları yaratır. Karanlığın bu işkence eden istismar araçları tamamen duruncaya kadar, bu süreç daha da kötüye gidecektir. Para gerçekte sizin üzerinizde büyük bir güç oluşturan bir şeydir. Onun uygun bir yere konulması gerekir. Para sistemi ayarlamaları, küresel altın standardı, borç affı, yeni bolluk ve katı bankacılık düzenlemeleri bu amacı başarmaya yardım edecek. Para, sevgili Kalpler, önemli değil. Bilinçlilikteki gelişmeniz ve birbiriniz için büyük bir yardımseverlik kesinlikle daha önemlidir! Bununla birlikte, Sevgi, Yaşam ve ilahi bilgelik ihtiyacı da önemlidir. Bu sizin üzerinde olduğunuz yoldur! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Bugün, size bu realitenin dönüşümü hakkında bir dizi mesajlarımızdan birini verdik. Tanrı ve Tanrı’nın bu kutsal küredeki ilahi yardımcılarından birçoğu hızlı bir şekilde karanlık tarafından sizin üzerinizde uygulanan birçok etkilerin bir çözümüne doğru ilerlemektedirler. Size işkence etmiş olan herşeyin gideceği zaman geldi. Bu Dünya’nın yüzeyinde ikamet eden herkes için yeni bir gün yaklaşmaktadır! Bilin ki, Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?