Home > > Sheldan Nidle - February 7, 2012

February 7, 2012

9 Akbal, 16 Yax 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünya’nın gizli kutsal topluluklarının başarıya çok yakın olduğunu size söylemeye geldik. Bu toplulukların hem doğulu, hem de batılı kolları son zamanlarda karanlığın artık dünyanın finansında devre dışı kalmasına bakarak, herhangi bir etkiye sahip olmadığını doğrulayan çok sayıda belgeyi imzaladılar. Tamamlanmamış bir kaç küçük ayrıntı kaldı ve onlar da hemen çözülecekler. Bu durum karanlık güçlerin artık değişime kayda değer bir engel oluşturmayacakları anlamına gelir ve ışık, yükseliş sürecinde tam olarak şimdi dünyanızda meydana gelecek şeyi belirliyor. Çeşitli gizli kutsal toplulukların tam bilinçliliğe doğru gelecek adımlarınızın zamanlamasına bakarak uygun yükselmiş üstatlara danıştıklarını gözlüyoruz. Mevcut realiteniz Tanrı tarafından verilen ilahi emirlere uygun olarak ortadan kaldırılacaktır ve bu kaçınılmaz olarak karanlığı, direncinin anlamsız olduğunu görmeye zorlamıştır. Yine de, her birey hala empoze edilmiş dışsal bir saygı nesnesinin özlemini çeken bir kızgınlık formuyla doludur. Artık herkes için bu realitede yeni bir ilişkinin ve işleyiş biçiminin gerekli olduğunu anlama zamanıdır.

Işık Gaia’nın Ruhsal Hiyerarşisi tarafından yıllar önce emredilen bir ajandayı çıkarmıştır. Bu emirler insanlık ve Gaia’nın ekosistemi arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması ihtiyacını vurgular. İnsanlığın doğa anaya yaklaşımının bu radikal yeniden değerlendirilmesi yeni hükümetlerin devreye girmesiyle başlayacaktır. Çevrenizin karanlık tarafından açgözlülük ve düşüncesizlikle sömürülmesiyle geçmiş yüzyılı şekillendiren enerji krizlerini çözmek, hava, su ve toprak kirliliğini kökünden halledecek olan binlerce icat ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda, sizi büyük olasılıkla kızdıracak olan tarihiniz hakkındaki gerçeklere de vakıf olacaksınız. Yaklaşan göreviniz Toprak Ana’ya mutlu bir gülüş verecek. Bu mucizevi bazı şeyleri dünyanıza geri döndürecek yeni teknolojilerinizi ve bolluğunuzu getirecektir. Size yeni hükümetlerden, önce karanlığın emrinde olanların cezalandırılmalarını talep etmenizi istiyoruz. Sizin meşhur tabirinizle, iyi zamanlar başlamak üzere! Bu ilk temasın ve filomuzun faydalı varlığın da tam bir ifşaatını kapsar.

İlk temas filomuz tüm gelişmeleri gözlemektedir ve ilahi planda yerini alan Yükselmiş Üstatların gizli kutsal topluluklarını ve Dünyalı müttefiklerimizi bilgilendirmektedir. Tanrı bize gezegeninizde şu an meydana gelmekte olan şeye doğrudan yardım etmemiz için yetki vermiştir. Yukarıda belirtildiği gibi karanlık, gücünün neredeyse tamamını kaybettiğini bilir ve hemen hemen tek kalan faaliyeti kürenin etrafındaki birçok özgürlük akımını dağıtmak için kasıtlı provokasyon ve sabotajdır. Aynı zamanda, bu yılın kış sonu-ilkbahar başı için planlanan İran’a saldırma komplosu da vardır. Işığa karşı son bir gözdağı eylemi olarak, bu kalleşçe saldırıyı yapmak için tayin edilen güçleri yakından izlemekteyiz. Aynı zamanda, kalan gizli yer altı üslerinden sorumlu görevlilerin yakalanmasını denetlemekteyiz ve önceki çalışanlarını barındırmak için kullanılan aynı tesislere onları sevk ediyoruz. Bu bireyler suçlarının yapısını ve derecesini değerlemek için tutulmaktadırlar.

Hepsini toparlarsak, misyonumuz burada yalnızca “galaktik bir seçenek” olmaktan çok daha yoğun bir şeye dönüşmüştür. Biz toplumunuzun karanlığın mutlak gücü altından özgürlük ve bolluğa dayalı bir işbirlikçi kültürler ağına doğru tamamiyle küresel topluma değişimini denetlemekteyiz. Göreceğiniz gibi bu büyük bir görevdir. Aracı personelimiz yeni koruyucu hükümetlerin küresel bir ortaklığıyla tam olarak desteklenecek yeni küresel finansal sisteme kitlesel yumuşak bir geçişle başlayan adımların doğru sırasını sağlamak zorundadır. Doğunun ve batının gizli kutsal toplulukları bu büyük adımı, tam adıyla büyük finansal şirketlerin kontrolünü ele almayı başlatmıştır ve bunu hükümet değişikliklerinin başlaması ve bolluk dağıtımları(maddi zenginlik paylaşımı) izleyecektir. Bu ilerlemeye başlayacaktır. Yeni hükümetleri kurmak ve daha sonra küresel realitenizde birçok yenilikçi ve sarsıcı değişiklikleri duyurmak için Dünyalı müttefiklerimizle yakından çalışmaktayız. Çok kısa zamanda açıklanacak bazı harika şeyleri bekleyin!

Şükranlar, sevgililer! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Olan birçok şey ortaya çıkmaya hazırdır. Bizim ortaklarımız çıkmazlarla dolu dünyanızdan, tüm acil ihtiyaçlarınıza hoş çözümlerden birine doğru geçişi planlamak için birçok kilit bireylerle çalışmaktadırlar. Bu, çok sayıda tutuklamalarla ve birçok koruyucu hükümetlerin kurulmasıyla adım adım başlayan geçişi gerçekleştirmek için görevlendirilen, bizim gibi birçok adanmış ruhu gerektirir. İkincisi, tüm bunları destekleyip koruyacak olan yasal sistemlerin kurulmasıdır ki bunlar da konuştuğumuz gibi sırayla gelmektedirler. Bu ilk adımların atılmasıyla, ajandamızdaki sonraki maddelerin ayrıntılarına başlamaktayız. Geçiş hükümetlerinizin başına geçmek için seçilmiş olanlar, her zaman bildiğiniz dünyanın asıl doğasını değiştirecek olan bir dizi direktifleri müteakip yapılacak resmi duyurularını hazırlamaktadırlar.

Bizim uzay ve iç dünya ailelerimiz meydana gelecek olan her şeyin çevresinde ihtiyaç duyulan korumayı sağlayacaktır ve aynı zamanda tam bilince doğru uyumlu şekilde ilerlemek için yapılabilecek şeyler konusunda bizi bilgilendirecektir. Yeni teknoloji, yaşamlarınızı dolduracak olan bolluk ve özgürlüğü artırmaya elverişlidir. Size yaşamlarınızın tüm yönlerini kapsayan ve sizi eşi benzeri görülmemiş bir barış ve bolluk çağına yükseltecek olan geniş bir ajanda sunulacak. Savaşlar sona erecek ve yeni, daha insancıl ve hayırsever yönetim formu teşvik edilecek. Biz size kendimizi görünür hale getireceğiz ve sizden her bir bireyin özgürlüğünü ve kurtuluşunu öne çıkaran temel bir erdemi gözlemenizi rica ediyoruz. Sizden birbirinize saygı duymanızı rica ediyoruz ve kutsal yaşam evimizi, Toprak Ana’yı kirleten ıstırap verici pislikleri, ilahi bir hizmetle birlikte geri çevirelim.

Aranızda yayılması gereken harika kutsal öğretiler vardır. Birlikte, bu saf, evrensel gerçekleri alabilir ve onları dünyanıza baştan sona uygulayabiliriz. Dini kitaplarınızın ve dokümanlarınızın çoğu yeniden yazılmıştır ve bu çok saf formda ülkeleri birbiriyle yarıştırmak ve toplumları parçalamak için zengin ve güçlüler tarafından kullanılmıştır. Bu, ayrılıkları iyileştirme ve küresel bir toplum anlayışı yaratma zamanıdır. Birlik, bizim gerçek varlık durumumuzdur. Biz Yaratıcı’nın kutsal araçlarıyız! Sevgi ve Işığın içimizde yatan güzelliği ortaya çıkarması için devasa kapasitemizi birlik halinde kullanalım. Bolluk ve evrensel uyumun parlama zamanıdır! Her ikisinin de eşsiz özelliklerimiz ve kavrayışlarımıza katkı sağlaması zamanıdır. Tanrı’ya ne yapabileceğimizi gösterelim.

Bugün, tam bilinçliliğe geçişiniz konusundaki tartışmamızla devam ettik. Sizin yerel Ruhsal Hiyerarşiniz, İç Dünya’nın İnsanları ve Işığın Galaktik Federasyon’u, hep birlikte bu operasyona destek sağlıyor. İlk temas anı yaklaşıyor. Bu anı selamlayalım ve tam bilince geri dönüşünüzü neşe içinde kutlayalım. Bilin ki, değerli olanlar, Tanrı’nın sınırsız kaynakları ve sonsuz bolluğu gerçekte sizindir! Öyle olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |