Home > > Sheldan Nidle - February 5, 2013

Sheldan Nidle - February 5, 2013

8 Cimi, 14 Yax, 9 Eb

Selamat Jarin! Döndük ve İyi Haberler getirdik! Büyük an için zaman gelmekte! Karanlık kabalın önemli elemanları şimdi tutukludurlar ve bir dizi yüksek profil yargılamaları planlamaktan sorumlu olanlar büyük buzdağının görünen kısmını oluşturan bu önemli olayları resmi olarak açıklamak için tarihleri belirlemektedirler. Duyurular için uzun bekleyip sona yaklaşmaktadır ve biz de karanlık kabalistlerin korktukları anın gerçekleşmekte olduğunu anlamaya başladıklarını izliyoruz. Şimdi oyundaki maskaralıkları uzatmak geçen birkaç yılın küllerinden doğan anka kuşu gibi bir yolunu bulup yükselen bir Amerikan yerel ekonomisinin sahte resmini hazırladılar. Gerçekte dibe vurmak için son bir vuruşu bekler. Dünyanın ekonomileri dünyanın toplam gayrisafi milli hasılasının birkaç kat üzerinde olan kolektif bir borç batağına gömülmüşlerdir. Kürenizin yüzyüze kaldığı büyük felaket öyle kolayca halının altına süpürülemez. Bu İspanya’nın hızla çöküşünün ve Almanya’nın hemen arkasından gelmesinin çok uzak olmadığının nedenini açıklar. Kabal uzun zaman dünyaya kendi kişisel “istiridyesi” olarak davranmış ve inanılmaz ölçeklerde kitlesel alışveriş çılgınlığına düşmüştü. Çıkış yolu küresel borç affıdır.

Bu karanlığın desteklemeyi reddettiği bir çözümdür. Onlar, eğer küresel bir borç affı resmi olarak kabul edilirse, büyük bir güç ve zenginlik kaybına uğrayacaklarından korkarlar ve böylece bu ikiyüzlülük timsalleri dünyanın halkına bir nebze özgürlük ve itibar vermeyi dahi reddederler. Onlar illegal ücret köleliği ve derin borçluluk durumunun sürdürülmesine kedilerini adamışlardır, çünkü bu sizi güvenli bir şekilde kontrol altında tutar. Bu meydan okuma, öngörüldüğü gibi, gerçekten büyük bir büyük bir nimet olmuştur: Bu durum, Dünyalı müttefiklerimizin Kabalın gücünü elinden almak için çeşitli yasal araçları güvence altına almasına izin verdi. Şimdi biz yasal olarak hapsettiklerimizin yerine hayat ve ışık vekilleri olarak adlandırdıklarımızı geçirdik ve bu yeni hükümet görevi devraldığı zaman ortaya çıkmış olacaktır. o zamana kadar, biz geçişi mümkün olduğu kadar yumuşak bir şekilde yapmak için görevimizi yapmaktayız. Bu devasa borcun kamusal olarak açıklanması ve daha sonra da affedilmesi gerekir. Bu birincil gerekliliğin herhangi bir yönü hakkında tartışmak gereksizdir ve saçmadır. Bu ulusal borç işi illüzyondan, borçla yönlendirilen ekonomisini sürdürmek için karanlık tarafından kasıtlı olarak oluşturulan bir kontrol mekanizmasından başka bir şey değildir.

İşlerin alışıldığı gibi devam etmesini sağlamak için yapılan çeşitli vekilliklerin yanı sıra, biz de, yanlış yapan küresel hükümetlerinize hala hakim olan, para ve mülkün dışında her gün sizi dolandıran ve onların yapmadığı hükümleri geçiren suç faillerinin yerine geçenlerle aramızda iyi işleyen bir ortaklık oluşturmakla meşgulüz. Her gün devam eden illegal faaliyetin büyük hacmi şaşırtmaktadır ve biz de bu hainleri sepetlemeyi bekleyemeyiz! Tersine, yeni yönetiminiz tüm saydamlığıyla sizi şaşırtabilir ve mümkün olduğu kadar dürüst ve işe yarar bir şekilde sizinle etkileşim içinde olacaktır. Hükümetin özellikle kendi özel çıkarlarına hizmet etmeye yapışmaktan ziyade, sizin özgürlüğünüzü ve refahınızı garanti eden bir araç olarak görülmesi gerekir. Yeni saydamlık bir dereceye kadar galaktik toplumunkine yaklaşacaktır ve bilinçliliğiniz arttıkça, hükümetin (mevcut olurken) insanların tarafında dikkatli ve hürmetkar bir gözetim gerektirdiğinin daha çok farkında olacaksınız. Bu kitlesel yerine inişler gerçekleşene kadar, izlemeye ihtiyaç duyduğumuz şeydir.

Şimdi bildiğiniz realiteyi tamamen farklı olan bir realiteye değiştirdiğiniz için, onun bir bütün olarak dünyanızı nasıl etkileyebileceğini anlamak amacıyla toplumunuzun yeni unsurlarını her birini dikkatli bir şekilde gözlemek yararlı olur. Tanrı tarafından geciktirilmiş olan çeşitli parçalar akmaya başlar başlamaz, değişim hızlı bir şekilde meydana gelecektir. Bu zamanın gelmesi çok yakındır. Yaklaşık olarak 13 bin yıl önce Anunnaki ile kutsal bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre insanlık için Işığın yeni bir çağının yükselişini müjdeleyen ve anlaşmanın sonunu belirten bir dizi doğal olaylar ayrıntılarıyla belirtildi. Bu işaretler meydana gelmektedir ve kısa bir zamanda yeni bir realite inecek ve dünyanızı ebediyen değiştirecektir. Bu Tanrı’nın kutsal andıdır ve biz bu andın rehberleri olarak ve uzun zaman önce emredilen değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlamak için buradayız. Tanrı sizi mevcut sınırlı bilinçlilik durumunuzdan doğal tam bilinçlilik durumunuza doğru ilerletmektedir. Doğal durumunuzda, mevcut galaktik barış akdinizi sürekli kılmak için birlikte yürüteceğimiz sorumlulukları miras alacaksınız.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün neşe içinde geldik. Daha önce ifade edilen “doğal göksel olaylar” ın çoğu geldi ve gitti. Sadece birkaçı henüz meydana gelmedi ve bunların tümünün ortaya çıkması çok yakındır. Meydana geldiklerinde, onlar dünyanızı kendi kutsal kaderine daha da yaklaştıracak. Bunlar Işık, Sevgi ve bollukla dolu olan yeni bir realitenin ilahi müjdecisidirler. Tanrı, her nerede olursa olsun, yeni çağınızın başlangıcının sinyalini verecek olan bir enerji gösterisiyle bizi selamlamaya hazırlanmaktadır! Benzer şekilde, biz de geliş planımızı duyurmak ve mevcut hükümetinizi değiştirmeye neden olacak olan bir kampanyayı başlatmak için müttefiklerimizi hazırlamaktayız. Bu değişim sizin özgürlüğünüze ve uzay ailenizin kısa sürede sizin bu çok güzel yaşayan dünyanıza inmelerinin resmi açıklamasına yol açacak. Uzun zamandır bize evlerini açan Agarthalılar da sizin muhteşem Dünya Ananızın dahili alemlerinde mevcudiyetlerini duyurmaya hazırlanmaktadırlar.

Bu gezegen uzun zamandır iki ayrı aleme bölünmüştür: biri sizin ayaklarınız altındaki toprağın içindedir ve sıklıkla sizin aranızda yaşaması için temsilciler göndermiştir; diğeri de sizin yaşadığınız yeryüzüdür. Yeryüzü aleminin kaşifleri olan Agarthalı kaşifler de yeryüzü insanlığını Agartha’nın varlığını öğrenmeye hazırlayacak en uygun yolu belirlemek için kullanılmakta olan çok büyük miktardaki veriyle eve döndüler. Agarthalılar da orada ikamet edildikleri için, bu bilginin ortaya çıkmasına, en doğru anda ve en uygun şekilde katkı sağlamayı arzu ederler. Bu duyurular yayınlandığı için, biz Yükselmiş Üstatlar sizin birçok dini uygulamalarınız ve gelenekleriniz hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için dostane girişimlerimizi kullanacağız. Bu gerçekler size tam bilinçlilik hakkında çok şey öğrenme şansını, bu aydınlanmış ve ilahi varlık durumuna sizi döndürme planını size sağlayacaktır. Bu durumda, ruhun ölümsüzlüğü gibi, şimdi keyif aldığımız statüye eriştiğimiz zaman, bizim sahip olduğumuz gibi, siz de bu deneyimlere sahip olacaksınız.

Bu haşmetli durumda, gerçekten kim olduğunuzu, bu kadar uzun zaman önce Dünya Ana’ya niçin geldiğinizi yeniden keşfedeceksiniz. Bu bilmişlik Büyük Bire ilahi hizmette başaracağınız her şey için bir temel olacak ve bu amaçla, ilahi olarak nezaretçileriniz olarak rolümüze hazırlanmaktayız. Bu hizmetin bir bölümü size rehberlik etmek ve galaktik bir toplumda görevleriniz hakkında size daha çok şey öğretmek için, bizi, kutsal danışmanlarınızı hazırlamaktır. Işık bu aleme nasıl yanıt vereceğinizi ve Dünya insanlığının yeni kutsal toplumunun ileriye doğru hareketini izlemenin en iyi yolu konusunda verilecek günlük eğitimleri bilir. Kız kardeş gezegenlerimize erişimimiz arttıkça ve Bu dünyalar yeni bir yıldız ülkesiyle bir bütün haline gelmeye başladıkça, siz Agarthalı ailenizle yeniden bir araya geleceksiniz ve birlikte, bu yeni toplumun ilk görevlerini yürüteceğiz. Biz hazırız ve neşeli bir şekilde, paylaşılan ilahi kaderimizi bekliyoruz!

Bugün, sizi tam bilinçliliğe hazırladıkça ve toplumunuzu değiştirdikçe, bekleyeceğiniz şeyi açıkladık. Biz aynı zamanda, yeni yıldız ülkenizin yaratımına da değindik. Meleklerin cenneti herkes tarafından meydana getirilecek ve görülecektir!!! Bilin ki, sevgili bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |