Home > > Montague Keen - July 8, 2012

Montague Keen - July 8, 2012

Işığa doğru hareket hız toplanıyor. Lütfen henüz kabul etmemiş olanlara Işığı yaymak için elinizden geleni yapın. Bazılarının kendi yaşamlarının sorumluluğunu almalarının son derece güç olduğunu anlayın. Dinlerin yaşamlarını tayin etmelerine izin verdiler. Bu nedenle onların sorumluluğu geri alması kolay değildir. Öte yandan, kabal ışığın paylaşılmasını önlemek için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Siz bu hafta böyle bir olay yaşadınız. Bazılarının karşı koymaya ve sayılmaya cesareti yok. Konuşurlar, konuşurlar, ancak harekete geçemezler.

_______________________________________________________
ATLASPROFILAX‘ı size tanıttığı için için Penny P.’ye minnettarım.

HERKESİN İNSAN IRKINA NE YAPILDIĞINI, BU NEDENLE KONTROL EDİLEBİLDİĞİ VE YÖNETİLEBİLDİĞİNİ ANLAMASI ZORUNLUDUR.

ATLAS ilk servikal omurdur ve pek çok insanda yanlış hizalanmış ya da yerinden çıkarılmıştır. Bu durum çeşitli fiziksel ve psikolojik hastalıklara ve rahatsızlıklar ayol açar. Devri kafatasının ve vertebral-omurga kanalının kökündeki gediğin çapında bir azalmaya neden olur. Bu durum beyin ve beden arasındaki omurga ve boyun arteri, lenfatik sistem, beyin omurilik sıvısı, meninjeal sistem ve omurilik yoluyla olan bilginin normal akışını bozar.
_______________________________________________________

Benim sevgili Veronica’m sen zaten değişiklikleri yaşadın ve herkes için bu uyarlamanın önemini fark ettin. Ölümümden hemen sonra açıkladım ki, insan ırkına müdahale edilmiştir. Aktarmaya çalıştığım şeyi anlamadınız. Şimdi tüm resmi görünüyorsunuz. Bu özel bir uyarlanmadır ve yalnızca bunu yapmak için özel olarak yetiştirilmiş olanlar tarafından aktarılabilir. Özellikle önerilir. Bu Kabal’ın insanlık üzerinde sahip olduğu pençeyi çeker alır. Yeniden özgür düşünen Işığın Varlıklarını ortaya çıkarır. Eğitime başlamak üzere olan genç insanlar için özellikle önemlidir. Her yaşta yapılabilir. İnsanlık için hesapsız problemlere ve hastalıklara neden olmuştur ve yapılması tasarlanan şey de budur. Bu da uyanışın parçasıdır. Bedeniniz sizin sorumluluğunuzdur.

İnsanlığa yapılmış olan şeyin realitesiyle yüzleşmenin kolay olmadığını size söyledim. DNA’Larını. büyük geçmişinin tüm delillerini ve dünyanızın uygarlığındaki rollerini tahrip etmek için İrlandalılara yapılan şeyi okuduğunuz zaman, acınızı paylaştım. İrlandalılar için uyanmak ve kendi gerçek tarihlerini öğrenmek ve niçin Vatikan’ın KORKU yoluyla onları kontrol altında tutmuş olmasını anlamak çok önemlidir. Vatikan’ın korktuğu şey nedir?

Neden pek çok İrlandalı bebek çalındı? Niçin Vatikan’ın kontrol altında tuttuğu yerlerde pek çok şeyin izi bile görünmez oldu? Kevin Annett gerçekleri açıkladı. Araştırmalar yaptı ve delilleri ortaya koydu. Evet yamyamlığın hala devam ettiğine inanmak çok güçtür. Sadece halka bilgi vererek, bu durdurulabilir.

2000 yıl önce çevrilen şeytani komplo sonuç vermeye başlamayacak. İnsanlık gücünü geri almakta ve ilk kez birkaç kişi tarafından nasıl kullanıldığını ve kötü muamele yapıldığını açıkça görmektedir. Birlikte, gezegeni geri alabiliriz. Herkes için, savaşın geçmişte kalan bir şey olduğu, daha iyi bir dünya yaratabiliriz. Tüm insanlara barışı ve adaleti getirmek için yapmanız gereken çabalar ve fedakarlıklar değerli olacak. Kabal’ın yanlış ifadelerini dikkate almayın. Onları fonksiyonu sadece KORKU’ya neden olmaktır. Size yol göstermesi için Sevginin Tanrısına güvenin ve ne zaman şüpheye düşerseniz, rehberlik isteyin. Her zaman Kabal’ın planlarına karşı uyanık olun, böylece söyledikleri şey inanma aptallığına düşmezsiniz. Barış isteyin %99’un planları izlenecek olanlardır. İnternette bunun hakkında çok fazla bilgi vardır. Bu sadece bir araya gelme ve Kabal’ın sizi sindirmesine izin vermeme meselesidir. Yükselenlerinizin sayısı arttıkça, onlar yardımsız bir şekilde kaybolurlar. Altın onların istedikleri şeyi satın almayacak: Başaramadılar. Şoktalar!

Sevgi bir kez daha dünyanızı yönetecek. Tüm korkular, bölünmeler ve hatalı dinler kaybolacak ve uzak bir anı olacaklar. İnsanlar sağlıklı gıda, temiz su ve ihtiyaç duyanlar için doğal ilaçlar sağlamak için yapılması gereken ne varsa bunları örgütlemenin kontrolünü alacaklar. İyi insanlar bir araya gelecekler ve çok fazla tahribat olmadan bunu yapabilme yollarını planlayacaklar. Kontrol sistemleri ortadan kaldırıldığında, insanlar kendileri için doğru kararları vermede özgür olacaklar. İnsanlar birlikte çalıştıkları zaman nelerin yapılabileceği inanılmazdır.

Size yol göstermek için yolun her adımında sizinle olacağız. Temiz enerji herkesin yaşamını kolaylaştırmak için atılacak büyük bir adım olacak. Bu sadece onu uygulamaya koyma meselesidir. Hepsi harekete geçmeye hazırdır. Tümü denendi ve çalışmaya hazır.

Kalplerinizdeki sevgiyle ve herkes için daha iyi bir geleceğe olan inançla, bu geleceği güvenle yaratmak için ilerleyin.

Kendinize iyi bak sevgilim, Yardım yoldadır. Her zaman seni seven Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Çeviri: BDost


< previous message | next message >


Share |