Home > > Montague Keen - September 2, 2012

Montague Keen - September 2, 2012

Dünyanız uyanmakta ve Gerçeğin Işığı yayıldıkça Kabal’ın pençesi gevşemektedir. Şimdi insanlar Kabal 2000 yıl önce değiştirmeden önce, dünyanızın gerçek tarihi üzerinde ciddi araştırma yapmaya hazırlanmaktadır. Doktrinlerini ülkeden ülkeye zorla kabul ettirmeleri kan dökme yoluyla oldu. Onlar çatışma yaratmak amacıyla farklı inanç sistemleriyle bölünmeler yarattılar. Eğer yapılanlara bakmazsanız, o zaman asla durumların nasıl değiştiğini anlamayacaksınız. Gerçek bir kez anlaşıldığında, her şey yerli yerine oturur. Neyin değiştirilmesi gerektiğini ve dünyanızda olan durumlardan kimin sorumlu olduğunu anlayana kadar hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Kendinize sormalısınız, kime güvenebilirsiniz? Oy verdiğiniz kuklalara bakın. Zaman zaman, bir temeli olmayan güzel sözlerle kandırıldınız. Emin olun ki, şimdi onların sadece sözler olduğunu biliyorsunuz. Onlar söyledikleri şeyi kastetmezler. Amaçları sizi kontrol altında tutmak ve sadece hizmet etmek için varolan köleler olarak tutmak için gerekli olan kanunları çıkarmaktır. Köleler olmayı durdurma zamanıdır.

Bazı çok ilginç insanlar, sizinle araştırmalarını paylaşmak için sizi görmeye gelmektedirler. Bunlar tümüyle sizin için resmi tamamlamaya hizmet eder. Ley hatları hakkında öğrendiğiniz şeyin hatırlanması önemlidir. Ley hatları çakıştığı zaman, kutsal enerjiyi yaratırlar. Bu hatlara kadim zamanlarda saygı gösterildi. Kabal bu noktalara, ışığın gücünü dağıtmak amacıyla hava alanları, elektrik istasyonları, mezbahalar ve benzeri yerler inşa etti. Bu suçtur. Mark unu doğrular: Ruhla bağlantınız ve gerçek kimliğiniz sizin iyiliğini düşündüklerine güvendikleriniz tarafından kasıtlı olarak tahrip edilmiştir. Birbirini izleyen nesiller yanlış insanlara inanma ve güvenme oyununa düşmüşlerdir. Kabal’ın sizi mahkumlar olarak tutmak için Dünya gezegeni üzerine yerleştirdiği pençesi şimdi kırılmaktadır. Kontrol altında tutmak hergün onlara daha fazlaya malolmaktadır. Kendinize sorun, gerçek güç kimde?

Öldürme makinesi güçlüklerle yürümektedir. Yakında gerçek herkesin görmesi için açığa çıktığı zaman, gerçekle yüzleşmek zorunlu olacak. Onların PLANI izlemelerine izin verilmemekte. Onlar Dünya Gezegenini tamamen kontrol altında tuttuklarını ve şimdiye kadar onun üzerinde kalmaya devam edeceklerini düşündüler. Bu devam etmemekte. Dünya Gezegeni bir kez daha çökmeye doğru dönecek.

Çok fazla “ilaçlar” üretmekte olduklarını da farkında olun; her şey bir insan varlığı olarak sizi tahrip etmek için düzenlendi. Bunların bazıları kırıldı, birçoğunun tehlikeli olduğu açığa çıktı. Çaresiz durumlar çaresiz önlemler gerektirir. Onlar kontrolü kaybetmekteler ve bu duruma çözümler aramaktalar. Kendi bedenleriniz ve çocuklarınızın bedenleri için sorumluluk almalısınız. İhtiyaç duyduğunuz herhangi bir tedavi için doğaya dönün. Kendi yargılarınıza, doğuştan gelen içgüdülerinize güvenin. Başkalarının dışına bakmanız öğretilmişti. Bu değişmeye başlamak zorunda. Tüm bilgiyi çağlar boyunca her ömürden taşıdınız ve bu tümüyle sizin içinizde.

MICHAEL TSARION gibi insanlar içine bakmışlar ve hatırlamışlardır. Onun Kabal’ın her şeyi nasıl değiştirdiğine ilişkin anlayışı olağanüstüdür. O gerçekten büyük adamdır. Michael Dünya’yı zamanın başlangıcından beri yürümüştür. O şimdi gerçek hakkında size rehberlik etmektedir. Bu amaç için bu yaşam zamanında İrlanda’ya dönmüştür. 2000 yıldır, Kabal İrlandalıları yok etmeye çalışmıştır. Onlar milyonlarca İrlandalının gaddarca ölümünden sorumludurlar. Deliller bu gerçeği araştırmayı arzu edenler için oradadır. Kabal İrlanda DNA’sını yok etmeyi istedi, ancak tarih boyunca, İrlandalılar çeşitli ülkelere seyahat ettiler ve yerleştiler. Bu nedenle onların DNA’Larını dünyanın her yerinde bulacaksınız. Niçin Kabal İrlanda DNA’sından böyle dehşete düşüyor? Eğer İrlandalılar her yerde uyanır ve gerçeği fark ederlerse ne olur?

Kabal’ın size taktığı prangaları yok etme zamanıdır. Onların sizi köleleştirmek için yarattıkları KORKU’nun farkına varırsanız ve bunun ne için olduğunu görürseniz, artık bu yaşamlarınızı etkilemeyecek. Hiç kimse siz izin vermedikçe size zarar veremez. Yeni yapı ortaya çıktığı zaman, siz tüm insan varlıkları için eşitliği göreceksiniz. Açlık ve evsizlik Kabal’ın açgözlüğünün sonucudur. Bu hiçbir zaman tekrarlanmayacak. Herkes için yeterli olandan çok daha fazlası vardır. Herkes için bolluğu sağlamak için yapıları ve yeterli kaynakları organize etmek çok az zaman alır, ancak hiçbir zaman tekrar insanlar ikinci sınıf vatandaşlar olarak görülmeyecek. Tüm yaşam için saygı olacak.

Karanlığın ajanları tüm maskeler içinde çalışır, her zaman gerçeği ve onu araştıranları suçlamaya hazırdırlar. Kendileri ya da yarattıkları toplumlara hangi unvanları verdikleri önemli değil, onların hedefleri gerçeği suçlamaktır. Ruh dünyasına göçtüğüm ve görünüşte gerçeği ve delilleri araştırdığını iddia denleri açık olarak gördüğüm zaman, şok olduğumu size söyledim. Hiçbir şey gerçekten daha ileri değildir. Onlar her yere girerler ve gerçeğin ortaya çıkmasını önleme çabasıyla, bir kanser gibi onların hücrelerine yayılırlar. Çok azı onların suçlamalarından müstesnadır. Sevgilim, onların kendileriyle nasıl yaşayabildiklerini sorun. Yaptıkları şeyi bilerek, nasıl göz yumabildiklerini soruyorum. Bu insanlığa karşı bir suçtur.

Şimdi Eylüle girdiniz. Vaatlerin ayı, eğer zamanlama doğruysa, beklenmeyen meydana gelebileceği zamandır. Bildiğiniz gibi, sevgilim, meydana gelecek şeyler için, zamanlama her zaman ihtiyaç duyduğumuz sonuçları elde etmek için doğru olmak zorundadır. biz istikrarlı bir şekilde, amaçlarımıza doğru ilerlemekteyiz. İleriye gitmeye hazır olun.

Tüm yönlerden size bilgi akmaktadır. Bazen onun içindeki her şeyi almak zordur. En alışılmadık koşullarda sorulara cevaplar ortaya çıktığı zaman, heyecanınızı hissediyorum. Doğru insanlar destek olmak için gelmektedirler. Sürprizleri bekleyin! Heyecanlı zamanlar, sevgilim.

Seni her zaman seven, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Çeviri: BDostShare |