Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 9, 2012

SaLuSa, May 9, 2012

Çok yoğun bir faaliyet dönemine yaklaşmakta olduğunuz için, aranızda misyonlarının farkına varmakta olanlarınız vardır. Bu varlıklar kendi etraflarında olup biten şeyleri anlamak için rehberliğe ihtiyaç duyan kitlelere yararlı olmak için bu özel zamanı beklemekteydiler. Olaylar çok hızlanacak ve bunun bir sonucu olarak bazı karışıklıklar ve korku olacaktır. Tüm Işık işçileri böyle zamanlarda yardımcı olabilir ve biz onlardan başkalarıyla bilgilerini paylaşmaya hazır olmalarını istiyoruz. Müttefiklerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve pek çok Yıldız tohumları, kendi deneyimlerinin izin verdiği görevler için dikkatli bir şekilde hazırlanarak, onlara katılacak. Dünya Anayla birlikte geçişi yapmanızı sağlamak için yapılmakta olan çok fazla şey vardır ve mümkün olduğu kadar çoğunuz başarılı olacak. Henüz hazır olmayanlar bile, önlerinde duran şeyin farkına varılmasına ihtiyaç duydukça, yardım isterler.

Meydana gelen şeylere bakış açınıza göre, olaylar gerçekten hız kazandığı zaman, şoka girecek ya da şaşıracaksınız. İnsanların, kargaşanın kaçınılmaz olduğunu ve daha yüksek titreşimlere doğru taşınamayacak olan düşük titreşimlerin Dünya’dan temizlenmesinin zorunlu olduğunu anlamaları gerekir. Herkes haklı yerini bulacaktır ve bunun aksi olamaz. Evrenin kanunları değiştirilemez ve karmayı başlatmaksızın göz ardı edilemez. İhtiyaç duyulacak bilginin tümünü sağlayacak yeterli kanallara sahip olmayı umacağız. Şüphesiz, değişimin bütün kavramının dikkatli bir şekilde açıklanması gerekecektir, çünkü bazıları kendi yaşamlarında istenmeyen bir saldırının meydana geleceğini hissedecektir.

Dikkatinizi çekeceği gibi, özgürlük ve barış çağrısı yeni düzeylere eriştikçe, çalkantı dünyanın her yerine yayılmaktadır. İnsanlar şimdi değiştirmeye başlayacakları gücün ne olduğunun fakına varmaktadırlar ve artık onların liderleriyle yüzleşmekten korkmuyorlar. Bu bir etkiye sahip olmaktadır ve protestocuları desteklemeleri için onları ateşlemektedir ve kademeli olarak sonuç elde etmektedir. Böyle devam etmeli ve yaşamın adil yollarına dönüşün reddedilmemesini sağlamak için planlarımız var. Karşıt olan bu kanunlara sahip Anayasa iptal edilecek ve yeniden yazılacak. Bu çalışma ilerliyor ve çok yakında size karşı suç işleyenlerin tümü kendilerini toplumdan atılmış bulacaklar.

Galaktik Federasyon hükümetlerinizi çok daha geniş kapsamlı politikalara uyarlanmaya ikna etmek için son çabalarıyla uğraşmaktadır, böylece yaşam tarzınızı tümüyle başkalaştıracak olan değişiklikleri yansıtabilirler. Eski tarzlarda düşünmeye devam etmeye yer yoktur, çünkü yaşamlarınıza getirmek için yeni paradigma değişiklikleri şekillendirilmiştir. Yükselişin tüm İnsan Irkını etkileyecek en büyük olay olacağı bir kez fark edildiğinde, sizin ihtiyaçlarınıza verilen önem daha çok olacaktır. Gerçekte, yaşamınızı düzenleyen kurallara karar verecek olan siz olacaksınız ve artık böyle kararlar sizin dışınızda alınmayacak. Artık yalnızca kendi tutkularını gerçekleştirmeye çalışanlar tarafından yönetilmeyeceksiniz. Bu değişiklikler tutuklamalar reformların yolunu açtığı zaman başlayacak.

Sevgili Birler ileriye bakın ve daha yüksek boyutlarda yerinizi almak için gelecek birkaç aya güvenli bir şekilde başlayacağınızı bilin. O zaman yaşamlarınızı arındıracaksınız, çünkü tama bilinçliliğe daha yüksek bir yol alacaksınız. Yakında mevcut realitenizin Işıktan ziyade karanlık tarafından geliştirilmiş olduğunu göreceksiniz. Titreşimlerinizi kendinizi yükselmek için çok fazla güçlük olduğunu gördüğünüz bir düzeyde tutmuşlardır. Bununla birlikte, bu bize ve diğer ışık varlıklarına, döngüyü Yükselişle tamamlamanız planlandığı için, Yükseliş boyunca sizi destekleme imkânı verdi. Işık ailelerinizden bunu yapmak için daha iyi olan, eğer gerekliyse ilahi komutaya göre davranan, yaşamlarınıza müdahale etme yetkisini bize verir. Yaptığımız şey müttefiklerimizi güçlendirmektir, böylece onlar Karanlık olanların sizi tamamen ezip geçmekten alıkoydular.

Şimdiye kadar bizim misyonumuz amacına ulaşmıştır ve şimdi son zamanlar için yaşamlarınızda daha çok şeyi başlatmak için hazır duruyor. Gemilerimiz önceki görünmelerinden çok daha sıklıkla yakına geldikçe, bizim varlığımızın delilleri de artmaya devam ediyor. Sizinle ilk temasımızın sizi ikna etmesi için şiddetle İfşaata ihtiyaç duyuyorsunuz, ancak bu bizim varlığımızın resmi olarak kabul edildiğini size gösterecektir. Bu bize de sizin düzeyinizde sizinle bir araya gelme ve başlayacak olan şey için sizi hazırlamamıza imkân verecek ve bu çok harika bir zaman olacak. Aranızdaki en şüpheci insanların bizim sizin dostunuz olduğumuzu ve yaşamlarınıza hiçbir şekilde bir tehdit olmadığımızı fark etmeleri uzun zaman almayacak. Nitekim, çok yakında bizim yardımımızla yaşam kalitenizi rahat ve keyifli olacak şekilde yükseltecek olan çeşitli değişiklikleri öğreneceksiniz.

Kendi yaşamlarınız hakkında gerçek belirsizliğe meydan vermeyecek şekilde açıklanacak. Öyle ki, zamanın efendileri-ruhları için, daha önce deneyimlemeniz gereken düzeyde hiçbir zaman deneyimlemediğinizi anlıyorsunuz. Bu açıklamalarla, geleceğinizin nereye doğru ilerlemekte olduğunu tam olarak bilmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda Bir Tanrı’nın her zaman sizin ihtiyaçlarınızı karşıladığını ve hiçbir zaman sizi sürekli olarak kucaklamış olan sevgiyi bir başkası için geri çekmediğini öğreneceksiniz. Anlayabileceğinizin ötesinde sevildiniz ve istisnası yok. Yine vurguluyoruz ki, hiçbir ruh ebediyen mahkûm edilmez ve lanetlenmez, herkese eşit olarak muamele edilir. Deneyimlemek için dualitede oldunuz ve daha düşük enerjilere bulaşmış ve kendi Üst Benlikleriyle teması kaybetmiş olanlara anlayış gösterilir.

Evrende hiçbir şey statik değildir ve her zaman değişmektedir, öyle ki, her zaman öğrenecek ve keşfedecek yeni bir şeyler vardır. Yönlendiren güç sizi Kaynağa geri döndürmektedir ve tüm ruhlar bu yoldadır ve tamamlanma için çabalar. Bu tüm ruhların içindedir ve kademeli olarak bilinçliliğin daha geniş birimlerini şekillendirmek için bir araya geleceksiniz. Daha düşük titreşimlerin karanlığına emilerek çekilmenize imkân vermek için, ruhların en cesuru olarak gösterildiniz. Bununla birlikte, döngü tamamlanmaya çok yakın olduğu zaman, tam bilinçliliğe geri dönüşünüze yardım edileceği güvencesine sahiptiniz. Kuşkusuz şimdi deneyimlemekte olduğunuz dönem ve sizinle olmamızın nedeni budur.

Ben Sirius’tan Salusa’yım ve ortaya çıkmamızı açıklamaya ve böylece sizin aranıza gelebilmeye çok yakın olduğumuzdan emin olun. Bu sizin için olduğu kadar, bizim için de heyecan verici olacak ve konuşacak çok fazla şeyimiz var.

Teşekkürler SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Çeviri: BDost


Share |