Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 23, 2011

August 23, 2011

10 Men, 8 Uo, 8 Manik

Dratzo! Vi kommer tillbaka! De sista faserna i leveransprocessen har börjat! De olika paketen förbereds för distribution. Man förväntar sig att en hel ”bank holiday” kommer att införas efter de första formella tillkännagivandena av de nya ”caretaker”- regeringarna, och att denna lagliga helgdag kommer att användas till att växla över hela det amerikanska banksystemet till de nya regler och förordningar som kommer att träda i kraft efter nedläggningen av Federal Reserve Systemet (nuvarande Centralbanksystemet i USA). Vid detta tillfälle kommer den nya hårdvalutan att införas. Detta är den första delen i en större serie reformer som kommer att träda i kraft samtidigt i resten av världen. Det här nya globala finansiella systemet kommer att understödjas av en global skuldavskrivning. Skatt kommer att tas ut på varor och tjänster (moms), men inte på personliga inkomster eller företagsskatt. Stora tillgångar i nu hemliga fonder kommer att användas för att kompensera för de finansiella resurser som normalt används av era regeringar och kommuner. Folket kommer att befrias från sina betungande bördor och uppmuntras att utnyttja olika former av skatteåterbäring för att få fart på era nationella ekonomier.

Den här nya finansiella världen kommer att utgöra grunden för ett växande välstånd, som kommer att förstärkas genom släppandet av en mängd nu hemliga teknologier. Sedan kommer kungörelsen om det större avslöjandet, vilken sätter punkt för den globala "UFO" -mörkläggningen. Det här avslöjandet kommer att stödja upphörandet av allt globalt våld liksom all denna missriktade främmande militära inblandning. Det är dags för er värld att ta tillbaka alla de bitar som utgör de flesta nationers territoriella suveränitet, och dags att genom förhandlingar formellt lägga fast många nationella gränser. Vi avser att delta i de här diskussionerna och äntligen få ett slut på varje form av oenighet. Kriteriet här är en snabb och rättfram vinn-vinn-situation för alla, med tanke på att den här formen av suveränitet till stor del är otidsenlig inom ramen för ert globala uppvaknande. Inte desto mindre utgör denna snabba lösning av gränsdragningar ytterligare ett steg mot detta mål, vilket är att skapa en värld där fred, välstånd och samarbete är en självklarhet. Detta leder snabbt till nästa steg.

Detta nästa steg är enormt viktigt! Här börjar ni fritt samverka med era kusiner från Inre Jorden. Den här erfarenheten ger er en helt annorlunda syn på er planet. Ni börjar se på henne som er levande värd, och som sådan har hon rätt till er fulla respekt. Det gamla mörka perspektivet kan snabbt överges och ett sannare sätt att se på Gaia kan inta dess plats. I samband med detta kommer ni kunna se månen inta ”terraform”. Efter detta kommer ni att kunna resa till och utforska detta omvandlade, konstgjorda objekt. Det kommer att vara första gången, som de flesta av er lämnar Jorden för att resa till en annan himlasfär. Vi vill att ni ska känna stor kärlek för ert hem och se hur ert ursprungliga system med två månar inom en mycket snar framtid lätt kan återupprättas. Vi önskar att ni ska börja förstå dessa underverk som håller på att bli er nya verklighet, för när allt kommer omkring ska de flesta av er bli framtida medborgare i Mars, Venus, och naturligtvis Pax.

Disclosure (Avslöjandet) och Första Kontakt kommer att enormt förändra den värld ni nu lever i. Ni kommer att få möta era andliga familjer och rymdfamiljer. Bara detta kommer att omvandla all den information som de mörka kabalerna har matat er med under de senaste tretton tusen åren. Omgående kastas ni in i en ny verklighet. Alla mysterierna som omger ert ursprung kommer att klarna, och en ny historia som sträcker sig hela vägen tillbaka till det gamla Lemurien kommer att ges till er. Detta är bara början på vad ni kommer att lära er om den sanna naturen hos det fysiska, och med den kunskapen kommer en vetenskap, liksom en andlig filosofi att förbereda er för det underverk som fullt medvetande innebär. Vi kommer för att undervisa, för att vara era mentorer, och senare för att acceptera er som våra jämlikar. Ni har stora insatser framför er vilka ni är förutbestämda att utföra, när ni återigen samarbetar med oss och med andra förnimmande varelser som utgör den här galaxen och de tiotusentals andra galaxerna, vilka är en viktig del av den ständigt expanderande Intergalaktiska Unionen.

Välsignelser, Kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje. Tiden är inne då en ny Gyllene Tidsålder lyfter upp mänskligheten i sina nådegivande armar och omfamnar er med en djup visdom och gåvan av ett fullt medvetande! Er värld har vandrat i skuggornas dal under nästan tretton årtusenden. Nu återvänder Ljuset för att visa er den gudomliga vägen till ert öde. Den omfattande minnesförlusten håller på att upphöra. Förbered er för en enorm nerladdning av glömd information som Himlen i sin nåd med hjälp av den Galaktiska Ljusfederationen förser er med. Alla hemliga sällskap hängivna Ljuset i Asien, Europa, Indien och Mellanöstern förbereder sig för det som nu ska ske. En stor förändring börjar i er värld och dess fulla manifestation kommer att förbereda er för massankomsten av era andliga syskon och bröder och systrar från rymden. Gläds i ert hjärta åt att veta att en stor dag i era liv äntligen kommer!

Den här nya verkligheten av gyllene Ljus kommer att breda ut sig vitt och brett över hela det här solsystemet. Överallt kommer ert välsignade Varande att sända energier som kommer att underhålla livet. Ni ska möta många olika slags livsformer. Ni kommer att övervinna era nuvarande begränsningar och bli kända inte bara i den här galaxen, utan inom varje hörn av Skapelsen. Under många årtusenden har vi sett detta i våra visioner och har vetat precis hur viktigt vårt uppdrag bland er verkligen är. Vårt främsta syfte är att hålla det stora Ljus, som finns inom oss alla klart brinnande, trots det mörkas många system och påhitt. Detta gör vi med glädje. I det förflutna dukade ibland många under inför det mörkas korrumperande lockelser, och några av dessa Själar har triumferande slitit sig loss från sina mörka vägar och återvänt till Ljuset! Välsignelser till alla er.

Den kommande miljön med välstånd, glädje och fullt medvetande är Skaparens gåva given i nåd. Vi välkomnar alla den här tiden och är upprymda över att den här nya verkligheten börjar manifesteras. Det är viktigt att ni öppnar era hjärtan för dem vars Kärlek, Ljus och gudomliga tjänande har hjälpt till att göra denna underbara verklighet möjlig. Det är lätt att underskatta allt som krävdes och den tid det tog att åstadkomma. Vårt syfte är att vara gudomliga mellanhänder. Vi har åtagit oss att lösa upp det mörka och använt våra kollektiva förmågor för att hjälpa till att fullgöra de resterande uppgifterna. Vi sänder våra hjärtliga hälsningar och tack till de kontaktpersoner från Agartha, som använde sina stora färdigheter till att formge de slutliga överenskommelser vilka kulminerade i vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot att få hjälpa era mentorer i den Galaktiska Federation med att snabbt få er tillbaka till fullt medvetna Ljusvarelser. Namaste!

Idag gav vi er ett nytt meddelande om det som sker på er värld. En ny verklighet gryr. Den för med sig fullt medvetande till er och en möjlighet att återförenas med era bröder, som bebor hela denna vidsträckta galax och hela Skapelsen. Det är dags att vidga ert medvetande och, återigen, helt omfamna det Gudomliga! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge