Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 mars 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 21 mars 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban

Dratzo! En märklig tystnad genomsyrar allt. Nattens lymlar, kabalen, inser att den nuvarande perioden med ”stiltje” uttrycker hur kabalen i viss mån fortfarande kan kontrollera det som händer. Följaktligen övervakar de Äldre noggrant förändringstakten. Våra förbindelser rapporterar fortfarande att processen att påbörja en omfattande arrestering nästan är klar. Den nuvarande amerikanska de facto -regimen är fullt medveten om sina brister. Slutet kommer allt närmare och den nuvarande regimen visar den tomhet som i hög grad har präglat dess officiella fram-trädanden. Ljuset gör sig iordning. Som tidigare nämnts förbereder sig Ljuset för ett genombrott vid rätt tidpunkt. Som vanligt puttrar saker strax under ytan. Skeendena i denna underliga verklighet är mer virriga än någonsin. En underlig sjukdomskänsla är den här tidens dominerande tillstånd. Men allt detta är inte avsett att pågå så mycket längre. Det mörka börjar lägga märke till den ovanliga rytm som vi har installerat precis under deras fötter. Allt sker i gudomlig timing och är något som kabalen inte längre kan ignorera.

Ni befinner er i en tid som fortfarande inte är i fas med verkligheten. Bli inte förvirrade av det. De underliggande basrytmerna uppnår välbehövlig styrka i en takt som fastställts av det Gudomliga. Detta underjordiska inslag är utformat för att försvaga och störa den här världens verksamhet. Över detta relativa lugn ligger den mörka kabalens galna uppförande. Dessa kaotiska toner kommer inom kort att grusa det mörkas förmodade segrar. Denna underliga konsert gör det omöjligt för det mörka att utföra det som man nu föreslår. Ljusets styrkor väntar därför på rätt tillfälle att komma fram och snabbt lösa upp den nuvarande situationen vilken fortfarande har grepp om den gamla verklighetens sista timmar. Tänk därför på, att det ni ser framför er inte kan pågå mycket längre. Som tidigare noterats inser den mörka kabalen sitt oförstånd. Det är inte desto mindre olyckligt att det mörkas underliga utdragna beteende har försenat Ljusets utveckling. Ljuset korrigerar långsamt allt detta. Fantastiska saker ligger precis framför oss.

Det som händer globalt är ett tecken på det som komma skall. Ljuset fick ursprungligen rådet av Himlen att vänta på rätt gudomlig tidpunkt för att agera. Denna speciella tidpunkt ligger nu nära. Det mörka såg presidentens seger som ett omen på att det förmodade snabba slutet inte skulle ske. Kabalen trodde, såsom tidigare nämnts, att Ljuset skulle bli tvunget att acceptera den fantastiska existensen av USA, Inc (affärsföretaget USA). De såg presidentsegern som ett sant tecken på att den illegala överenskommelse som påtvingades Amerika år 1871 skulle tillåtas att bli kvar. Det som det mörka inte visste är att den här verkligheten bara är ett tillfälligt tillstånd. Som vi sagt i tidigare rapporter, gjordes detta för att invagga det mörka i en falsk tillförsikt. Det har fungerat, och i det långa loppet gjort våra uppgifter mycket lättare. Den mörka kabalen har nu i själva verket lagt en snara runt egen hals. Det här projektet har nu gått alltför långt för det mörkas smak. Frosten har verkligen angripit pumpan! Vi räknar med att kunna tillkännage en del goda nyheter inom kort.

Som ni kan se fungerar systemen att fånga det mörka bra. Det svåra är att den här utvecklingen har försenat den oundvikliga segern. Det mörka är äntligen färdigt och deras omfattande onda nätverk helt exponerade. Ljuset kan inom kort avsluta sitt plikttrogna arbete, och avslöja den nya regeringen (NESARA- Republiken). Det speciella jubileet kan formellt börja. Hela det här förfarandet kommer att gå försiktigt fram. De Äldre har gjort helt klart, hur långsamt allt detta kommer att ske. Som vanligt måste vi formellt protestera. Vi vet att de här händelserna verkligen hade möjligheten att gå framåt i en mycket snabbare och lika säker takt. Den här försiktiga framfarten visar för oss tydligt på den stora grad oro som uttrycks av de olika grupper Äldre och kungligheter. Denna tvehågsenhet försvinner snabbt allteftersom en större enighet uppnås inom var och en av de olika grupperna. De nuvarande resultaten är ytterligare tecken på den här övergripande upptiningen. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med många bra saker att tala med er om. Era underbara visioner handlar fortfarande om att hålla en positiv konsensus och om att förflytta den här verkligheten framåt. Trots de nuvarande svårigheterna, kan det inte stoppas. Därför ber vi er innerligt att ni tar in Himlens alla positiva dekret och använder dem för att förflytta er allt närmare den här världens verkliga innersta väsen bestående av Kärlek och Ljus - och sprida det över hela det här heliga klotet. Vi förblir välsignade och hedrade av er underbara reaktion på det som hände för några månader sedan. Inse att ett visst resultat var nödvändigt för att hålla den här magnifika energi stadig, och var redo att acceptera det som dyker upp härnäst. Det är verkligen dags för Ljuset att börja manifestera en ny agenda för den här världen. Att avsluta de föreskrivna åtgärderna har tagit längre tid än man först planerade. Detta förorsakade en del nödvändiga förseningar som nästan är avslutade.

Det vi står inför är en rad situationer som snart är slutförda. Tillsammans med Himlen har vi skapat ett antal speciella scenarier som dramatiskt kommer att förändra det globala kaoset. En ny ordning inom det här samhället på ytan är på gång. Vi välsignar och omorganiserar allt. Det är dags för en förändring på hur Jordens regeringar fungerar. För länge sedan var den här världen förutbestämd att möta en del tuffa förhållanden. Den här perioden, som varade under många årtusenden, närmar sig nu sitt högst efterlängtade slut. De som fortfarande tror på de gamla alternativen kommer att få en stor överraskning. Det kommer nya personer som stoppar det terrorstyre, vilket fortfarande verkar finnas kvar. Men faktiskt, de som nu tillfälligt leder showen kommer att bli överraskade. En helt ny verklighet kommer att manifesteras och kraftigt störa den nuvarande surkarten. Låt oss välsigna och hylla denna nya verklighet.

Det är en sällsynt tidpunkt då det mörka motarbetas och alla som terroriserats frigörs och på ett underbart och öppet sätt stöds av Himlens stora tjänare. Detta, mina kära, kommer att bli en sådan tid. Var bara tålmodiga och redo att göra det som Himlen befaller. Särskilda uppsättningar med välsignade uppmaningar är redo att verkställas. Det mörkas nuvarande position kommer att vändas upp och ner och en ny, mer korrekt ordning kommer att träda i kraft. Vi mästare är glada över det som är på väg att hända. Det har inte varit lätt att se på när det mörka lekt med er. Alla de mörka tjänarna kommer att få vad de förtjänar. Att veta detta kan hjälpa er att bättre hantera den frustration som många av er känner. Vi ber er återigen att ha tålamod med den här tiden och inser att även detta har ett slut. Som vi har lovat avser Himlen att fullt ut ha den här världen förändrad. Med detta i åtanke, var glada och planera att njuta av det som kommer att hända! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Kom ihåg att mycket ställs iordning för att manifesteras. De här hårda tiderna är nästan över. Vi ser fram emot att se er alla fira den här nya tidsåldern. Det kommer att bli en stor, magnifik tid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge