Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Phil LightBody - SaLuSa 8 november 2015


Phil LightBody - SaLuSa 8 november 2015

Kära vänner!

Detta är ett meddelande från SaLuSa, kanaliserat genom en kanal som kallar sig Phil Lightbody. För att vara ärlig så hade jag inte höga förväntningar när jag började läsa den med vetskapen om att ett flertal kanaliserare hävdar att de kanaliserar SaLuSa, och oftast kan de inte jämföras med Mike Quinseys kanaliseringar. Men jag måste säga att för mig kommer energin i detta meddelande mycket nära de från Mike Quinsey, förutom att detta är mycket längre.

Jag är inte riktigt bekant med arbetet hos den här kanalen, men Luisa säger att han har varit kanal sedan Mike Quinsey stoppade sina regelbundna meddelanden i april 2013. När Mike kom tillbaka i december samma år sa Phil Lightbody till Luisa att han inte ville orsaka några problem för Mike och valde namnet ”Sirian Mothership” för sina kanaliseringar. Men nu när det är osäkert om Mike någonsin kommer att kanalisera SaLuSa igen så ändrade Phil det tillbaka till ”SaLuSa”, eftersom det är den energi han känner att han kanaliserar.

Känn er fria att lämna era kommentarer till detta meddelande. Om tillräckligt många läsare tycker om det så kanske vi kan börja publicera hans kanaliseringar här och översätta dem till andra språk.

I Kärlek och Ljus!

Kees, GalacticChannelings.com


Phil LightBody - SaLuSa 8 november 2015

Idag har era rättigheter och friheter dränkts av de få som är intresserade av det, men detta kommer att ändras på under den kommande tiden. Människor och händelser anordnas så att de kommer att återställa er frihet, och detta kommer att lägga grunden i det arbete som leder till er Uppstigning.

Vi kan böja tid och rymd för att vara med er mycket snabbt. Men endast när det är säkert att göra det. De Mörkas hantlangare skulle reagera på detta och vidta åtgärder emot oss, utan någon hänsyn till konsekvenserna, för de kan inte agera på annat sätt. Så vi vill uppmärksamma er alla att bli medvetna om det som sker och varför, mer detaljer och uppdateringar kommer att lämnas inom den närmaste tiden.

Många ljusarbetare har blivit apatiska, även när positiva händelser inträffar, och avslöjandet blir mer och mer troligt för varje dag som går. Finn tröst i att veta att när vibrationerna stiger kommer ni att ha en mer öppen kontakt med oss igen, såsom i det förflutna. Allt har lagts ut och planerats i förväg, så saker och ting händer enligt planen. Händelser faller på plats då alla på ett naturligt sätt försöker hitta den lämpliga vibrationsnivån för sin andliga tillväxt. Andligt inriktade människor har påverkats speciellt på de nya energier som nu kommit in över Jorden.

Gud har hört era rop på fred på Jorden och vi finns här för att säkerställa ett framgångsrikt avslut. Ökenregionen på er planet drabbas av konflikter men en alternativ väg för fred måste införas där. Alla dessa områden släpper negativa energier som byggts upp över hela planeten och fungerar som en spegel för mänsklighetens kollektiva massmedvetande. Uppstigningen är hjälpt genom att ni förstår hur era tankeformer påverkar andra.

Ni har drivits försiktigt ännu närmare Ljuset som gjort att ni nu är förbi den kritiska punkten, så fokusera på den strålande framtiden som ni nu är på väg mot. Köp inte in er på de masker som människor bär på, för alla människor i er värld är vackra, och bättre kommer det att bli. Det är omöjligt att uttrycka i ord hur mycket vi älskar er alla, så var säkra på att vi gör allt vi kan för att lösa den stora flyktingkrisen i Europa som skulle kunna göra att systemen kollapsar.

Allteftersom tiden och förändringarna skyndas på har ni möjligheten att öppna er själva till upplysta möjligheter och vägra att köpa in er på virveln av nyheter om olika händelser från era nyhetsmedia. Det är ett besvärligt problem att arbetet som människor utfört kommer att sönderfalla med tiden, ändå kommer det som läggs till den andliga tillväxten att vara för evigt.

Emellertid skall ni veta att alla nivåer och under alla omständigheter är er fria viljas val av stor betydelse för hur den Nya Tidsåldern utvecklar sig. Var alltid hoppfulla för ert hopp skapar en egen verklighet. Ni får en försmak av vad som komma skall, tidvattnet skiftar mot ljuset och en expansion av medvetandet. När du har tillfälle att visa vänlighet mot andra, gör då så, för det är ett tecken på stor kärlek, för många sätter etiketter på andra som har en annan åsikt än de själva.

Att hålla fast en sådan attityd, bara för sakens skull, ”det var så i det förflutna” bör man nog ändra på, för som ljusarbetare måste du göra dig redo att använda din kraft när tiden är den rätta. Ni är alla i samma team och genom att främja sunda relationer och lära från varandra kommer ni att ha mycket större framgång med era mål. Ändra tänkesättet om separation och se hur ”Källan” uttrycker sig själv överallt och i allting.

Många av er strävar efter att finna mer kunskap, dolda sanningar, kanaliseringar, inspiration eller tolkningar etc från det yttre, men vid någon punkt i din uppväxt lärde du dig att se inom dig efter svaren. De svekfulla Mörka tjänarna har varit orsaken till mycken oro. De kommer att besegras, så du har ingenting att frukta, och detta banar vägen för ett uppfyllande av alla löften ni fått. Ni skall alla ha er frihet återställd.

Livet på Jorden är inte lätt då det är ett testområde för själen som härdar den ljusvarelse du kommer att bli. Många har avvisat tanken på att äga ”rikedomar” och uppmuntras av att se fattigdomen som en dygd. Dock finns inget fel i att få en rimlig kompensation för era ansträngningar i livet. En del av er lever i en mardröm på grund av separationen från Källan, men ni kan alla hjälpa till genom att stråla ut ljus och ovillkorlig kärlek till alla omkring er.

Många av er rusar omkring och är hela tiden så upptagna med arbete, men ta er tid att sakta ner och ta hand om era fysiska behov genom motion och att äta hälsosamma livsmedel etc. Käre Mike Quinsey, och ni andra som är som honom, som har tjänat Ljuset under många, långa år, har verkligen gjort en skillnad i många människors uppfattning. Med oförfärad beslutsamhet har de stått för Ljuset mitt i allt mörker, detta är kärnan i allt mästerskap.

De som kan se ljus, kärlek och hopp även när det ser som mörkast ut kan erbjuda andra stor andlig vägledning som skyddar mot faran av att låta mörker och förtvivlan helt överväldiga en. Njut av ditt liv och gör vad du älskar, följ ditt hjärta även om det ibland inte verkar särskilt förnuftigt, men erfarenheter fås genom att man lever sitt liv efter det koncept man själv bestämt.

Ingen skulle vilja hävda att mycket av ljusarbetet som gjorts för att hjälpa Uppstigningen har varit av själviska syften utan har utförts med en önskan att verkligen lyfta andra också. Förnya din andlighet dagligen genom att gå in i ditt hjärta och hitta den kärleksfulla stillheten, för du kommer att bli testad med höjningen av vibrationerna, då människor måste ge uttryck åt sin negativitet.

Ni går för närvarande igenom rening och uppfräschning av Jorden, det kommer att bli förvirrande och en desorientering, mycket som ni nu vet kommer att förändras och anpassa sig till nya energier. Ni kan dock vara säkra på att allting kommer att fungera i en harmonisk synkronisering. Även dessa egendomliga tillfälligheter som visar er hur långt mer komplexa och kreativa ni är.

Många kära själar har väntat tålmodigt i åratal på vår ankomst, och masslandningar, och vet att medan datum inte kan bekräftas så är det fortfarande säkert att det kommer att hända. På den dagen med en Första kontakt har kanske en del av er blivit gamla och andra har dött, men vad som görs av kärlek är tidlöst.

Emellertid utvecklas händelserna i rasande fart, så för att hålla er andlighet uppe måste ni leva livet och samtidigt inte glömma detta. Det driver allting genom en individuell komprimering som pressar ut det som inte längre tjänar uppstigningsprocessen. Var medvetna om att många har trott på dem som erbjuder hjälp med er uppstigning, men som inte kan leverera, och ni behöver använda ert omdöme och kontrollera att ett påstående är sant innan ni lämnar över era pengar till dem.

Att följa din passion och vidga din kärlek och omsorg för alla dem runt om dig kan förflytta dig in i högre dimensioner, men det måste vara djupt känt och inte bara något du tycker är en bra idé. Den karantän som er Jord har befunnit sig i håller på att tas bort, så ni kommer att få kontakt med och lära av många typer av varelser från runt om i Universum. ”Vi testar era vatten” så att säga för att se om er befolkning är redo att bli galaktiska varelser.

Under en lång tid nu har era förmågor maskerats för att skydda er, för när de finns i ett begränsat medvetande kan de orsaka mycket lidande om det inte skyddas. Ni har haft eoner av tid för att åldras i denna medvetenhet av dualitet och nu är tiden kommen för att skörda när ni rör er förbi polariteter och motsatser.

De tysta ropen för att växa och utvecklas har blivit hörda av många och arbetet fortsätter mot det stora målet. Var uppmärksam på händelserna som sker på Jorden för de rör sig alltid i en specifik riktning. Det är förståeligt att du kanske känner dig lite tveksam inför detta, ändå har du bemödat dig om att kunna förstå den underliggande kraften av kärlek som förenar alla i handling och avsikt.

Tron att ni är separerade har varit en kraftigt understödd uppfattning i det förflutna, men denna kommer nu på efterkälken i de nya och höga energier som anländer till Jorden. Flödet av energin för det högsta goda är utbredd över planeten och påverkar beslut som måste fattas i respekt för dem som skall bedömas eller utvärderas. Kom ihåg alla dem som har fallit i namn av främlingsfientlighet, religiös intolerans och hat, det är därför det är så viktigt att vara en stråle av ljus och hålla fast vid avsikten att det skall råda fred, enighet och en harmonisk samexistens över hela Jorden.

De Mörka tjänarna vill naturligtvis hitta alla möjliga sätt för att hålla det gamla levnadssättet igång, men till ingen nytta, eftersom högre energier strömmar in och med dem en kärlek som ni ännu inte kan föreställa er, som är lugnande och på så sätt tillåter fred att härska på Jorden. All kvardröjande negativitet kommer att överges då ni kommer att se med ögon av en högre dimension. Ni kan glädjas åt att ni nu kan möta alla typer av människor med olika synpunkter på saker och ting runt om i er värld via Internet som gör det möjligt att ni åter kan känna er som En mänsklighet.

Se tillbaka nu på de minnesvärda stunder du haft i naturen och känn kärleken till Moder Jord, detta kan ge dig en verklig känsla av frihet och glädje, din oro smälter bort när du känner kärleken till denna underbara varelse som är Moder Jord. Du måste kliva in i din kraft och vara ledaren för ditt själsskepp, detta kommer att stadigt höja din vibrationsnivå.

Den yttre påverkan som Illuminaterna har haft över era liv har funnits utanför de flesta människors medvetenhet, men befolkningen vaknar nu upp till insikten om detta och förstår hur de har varit kontrollerade och manipulerade under åratal. Den gudomliga, feminina energin kan vända på driften för att sätta igång krig till en önskan om fred istället, och er världs ledare ser nu fred som den enda vägen för framtiden. Vi inom Galaktiska Federationen har stort förtroende och tillit till att ni kollektivt gör de rätta valen, och detta blir lättare när ännu mer ljus flödar in till era hjärtan.

Er fria viljas val hedras alltid och det är därför era avsikter måste hanteras med omsorg, detta är så viktigt om ni vill att den här tidscykeln skall kullminera i Uppstigningen. Ni kan se på ett gott resultat att det påverkas av att ni sänder upplyftande energier till dem som håller i nätet runt Jorden, till ljusarbetare och även till visselblåsare vid fronten som hjälper till med att korrigera obalansen i er värld.

Låt ditt sinne ta in det som bär sanning i detta budskap så att du kan gå bortom tvivel för att veta att sanningen finns inom dig, för du är av evighet, Ett med allt som är. Du är på randen till att få möta oss och vi kan knappt vänta. Kom ihåg vem ni är, de strålande ljusbärarna, och kasta bort de lägre energierna från kamp och konflikter som ni burit med er under många livstider. Ditt öde lämnas nu bakom dig när du går över till Uppstigningen och du har flyttat så långt in i Ljuset att ingenting kan förändra resultatet.

Alla dina ansträngningar för en positiv förändring har lagts till i den kollektiva upplyftningen av mänskligheten. Närmare sammanslutning och bindande avtal mellan nationerna blir snart normen på Jorden och detta kan stoppa och förhindra de annars återkommande blodsutgjutelserna av konflikter som är ett resultat av att det inte finns någon plattform för att lösa problem genom meningsskiljaktigheter. Ni har förlorat tillräckligt många människor genom olika konflikter och den mörka vägen är bara där för att visa er vad Ljuset egentligen är. Alla era problem kan lösas och ni kommer till slut att återvänta till er plats i de högre dimensionerna,

Windsors hjälper till att bana vägen fram mot den gyllene tidsåldern. Detta har inte talats om och är inte avsett att tas om en doktrin, att ni skall tro eller måste tro, snarare helt enkelt vad som är oberoende av tro. Det gudomliga, feminina har tryckts ner inom religion och vetenskap, med resultatet att Moder Gaia och hjärta och själ hos mänskligheten har offrats på ett altare av vetenskapliga framsteg och religiös doktrin. Detta har tillåtits att utvecklas på ett slumpartat sätt för att förse ett kollektivt lärande och mästerskap.

När du går i ditt dagliga liv, stå då i ditt ljus och i din kärlek och vet att ditt beslut att utvecklas övervinner alla behov av kamp, för vägen kommer att utvecklas av sig själv. Det gudomligt feminina kommer i balans och harmoni med det gudomligt maskulina och detta centreras i hjärtat och ger födsel till Kristusmedvetandets frihet från dualitet. Sänd helande energier till ditt område för att lösa det som behöver komma i balans.

Ni är många grenar, men alla är delar av samma träd. Du kan bara göra ditt bästa och det är gott nog för att hela det som är trasigt. Det är en ständig kamp för att rensa upp de skador som chemtrails gör i er atmosfär, ändå görs det.

Jag är SaLuSa från Sirius och det är en ära och en glädje för oss att få hjälpa till på de sätt vi har tillåtelse till.

Tack SaLuSa.

Phil LightBody
Website: Light Love & Grace
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge