Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, May 30, 2011

Kris Won, May 30, 2011

K U T - H U M I


Jag Är Mästaren Kut-Humi (Kuthumi).

Mina kära barn, det är ett nöje att vara med er ännu en gång. Jag tycker om att växla mellan olika kanaler för att inte blåsa upp egot hos någon enskild kanal, som kanske tror att den är den enda med förmågan och befogenheten att göra mitt budskap känt för alla Guds bröder och systrar.

Den kanal som jag använder nu spelade musik, som man vanligtvis lyssnar till med hörlurar för att "komma i symfoni", men trots det faktum att musiken är mycket vacker bad jag honom att spela Bach, därför att jag tycker så mycket om Bach´s musik, speciellt hans "Toccata i D Moll" - Jag gillar särskilt detta verk.

När jag levde i min fysiska kropp under min sista inkarnation, delade jag mitt retreat i en grotta i Tibet med en annan som bodde framför mitt retreat, min andlige broder, Mästaren Morya. Vi båda brukade tolka musik på våra pianon, och detta verk tyckte jag mest om att tolka. Johann Sebastian Bach var ett musikgeni och han skulle ha glatt oss med fler mästerverk om han hade levat åtminstone ett par år till. Men på den tiden dog folk i tidig ålder.

Jag är medveten om det faktum att många av er ser på dagens värld och undrar hur det är möjligt att en Ny Tidsålder med Fred, Kärlek och Ljus ska kunna födas i dessa tider med ekonomisk kris och en värld som skakar?

Men jag talar om för er, att dessa sociala rörelser som först uppstått i Nordafrika och sedan nu fortsätter i Spanien är upptakten till en hel politisk, social och ekonomisk förnyelse av hela Europa och kommer att förändra världen.

Dessa rörelser är inte slumpmässiga. Se dem inte ens som lokala sociala konflikter i en del länder med allvarliga inre problem. Dessa sociala konflikter är ett förspel till en revolution som kommer att förändra världen, - inte med blod som i den Franska eller Ryska Revolutionen, utan en fredlig revolution där den vanliga, enkla och ödmjuka människan kommer att stå upp inför den mäktige och tala om för honom att han inte gillar världen på det sätt han styr den.

Folket kommer att placera sig på samma nivå som de mäktiga och kommer att se dem i ögonen och tala om för dem, att de vill ha en värld med mer rättvisa möjligheter för alla, inte som den nuvarande, där endast ett fåtal profiterar på så gott som allas arbete och lidande. Det lilla landet Tunisien var först att vakna upp ur sin dvala, och det hjälpte för att väcka andra länder inom Arabvärlden. Spanien gör nu samma sak med sin tapperhet och sitt mod hos alla sina landsmän, i synnerhet den unga generationen som inte låter sig trampas på av dem som har makten.

Det var inte en slump att Spanien är det land, som skapar den gnista som tänder facklan i Europa. Det började, ja, med ett blygsamt uppvaknande på Island, även om det är ett för litet land för att deras exempel ska smitta till andra, till exempel till resten av de europeiska länderna.

Vi valde Spanien till att starta den sociala revolutionen i Europa av flera skäl. Det viktigaste är för att Spanien är ett mycket strategiskt land genom att vara en brygga mellan det gamla Europa och Latinamerika (det vill säga en länk mellan Europa och Amerika). Dessutom utgör landet en mycket intressant koppling mellan Europa och Arabvärlden på grund av deras situation i den södra delen av kontinenten.

Ett annat skäl är att den spanska ungdomen är en riktig "fighter" och de vet (kommer att veta) hur de ska agera med förnuft och på det sätt som Mahatma Gandhi brukade undervisa om, från en position av ickevåld och en politik, som utmärks av "icke-samarbetsvillighet" med dem som har maktpositioner och den politiska och ekonomiska makten.

"Vi, det Vita Brödraskapets Upphöjda Mästare kommer från vår dolda position att på ett tillförlitligt sätt ge stöd åt den förändring som gradvis kommer att ske inom alla länder både i Väst och i Öst."

Vi från Brödraskapet hälsar er från de Upphöjda Mästarnas Heliga Retreat.

Må Kärleken och Visheten styra alla era steg.

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge