Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - July 22, 2012

July 22, 2012

Kunskap är makt och att dela kunskap är viktigt vid denna tid av stor oro och förändring. Kabalen söker efter sätt att hålla er i en hypnotisk slummer, som ni nu håller på att vakna upp ur. Vid konferensen du deltog i igår Veronica hörde du några av de mest vakna och medvetna människorna som ägnar sina liv åt att tjäna mänskligheten. Deras arbete är viktigt och måste uppmärksammas av så många som möjligt. Det är ett lagarbete. Allt stöd måste ges för att budskapet skall kunna komma ut till alla. De kontakter du gjorde kommer att hjälpa till att öppna ögonen för vad psykopaterna som ”styr” er värld planerar. Det är trots allt deras sista chans att ta över och skapa sin Nya Världsordning.

De ser OS i London som deras inkörsport till den Nya Världsordningen. De avser att skapa förödelse, att skapa RÄDSLA så att folk kommer att gå med på nästan vad som helst för att känna sig säkra. Detta är en FÄLLA! Det är samma gamla formel, den fungerade vid 9/11 och den fungerade vid 7/7.

Detta är DEN RIKTIGT STORA. Det är deras sista chans att skapa den Nya Världsordningen som de har planerat för och arbetat mot under så lång tid. De kommer att försöka använda Project Bluebeam, falska rymdskepp, i själva verket allt som finns i deras arsenal när det gäller detta, deras sista försök att över er värld.

De misstog sig när de inte tog ert uppvaknande på allvar. Det är därför de nu lägger ett mer dödligt fluor i ert vatten, vattnet som många av er dricker, badar i och tvättar ert hår i. Det finns i isen i era drinkar, i ölet och i nästan allt ni konsumerar. Ni måste skydda er själva och era familjer från detta dödliga angrepp på er alla. Har ni gett tillstånd eller gått med på det här giftet? Det är ett brott mot mänskligheten!

Thomas Sheridan har en unik förmåga att använda de rätta orden för att måla bilden som direkt väcker människor för hur kontrollsystemet fungerar och vad mänskligheten kan göra åt det. Han är en man med många talanger och är beredd att använda dem för att rädda sina medmänniskor från det mest onda övertagandet av er planet. Alla ni mött använder hans skicklighet för att undersöka och avslöja vad det är som sker och hur man förhindrar det.

Ingenting händer av en slump! Det var planerat att OS skulle hållas i London så att deras dramatiska övertagande av världen skulle ske där. De avsåg aldrig att det så kallade ”fiaskot” av bevakningsföretagen skulle komma fram i ljuset. De hade hela tiden avsikten att använda trupper för att kontrollera massorna. Som vanligt så utför marionetterna bara sina order – samma människor som kommer till er och ber om er röst och som ger löften som de mycket väl vet att de aldrig kommer att uppfylla. Varför fortsätter ni att lita på att de skall göra vad som är bäst för er? Deras lojalitet är till kabalen och det kommer den alltid att vara.

Ni kan endast lita på dem som har ägnat sina liv åt att föra fram sanningen till er. Människor som David Icke, Ian R Crane, Brian Gerrish och de många andra som reser över hela världen för att dela med sig av sanningen. De arbetar otröttligt för att skydda er från katastrof. Lyssna till vad de har att säga. Det är er enda chans för överlevnad. Tiden har kommit för att göra ert val. Är du förberedd på att stå upp och bli någon man räknar med? Realistiskt sett kan de 99 % inte tystas ned – och kabalen vet detta! Deras enda rädsla är att ni kommer att vakna upp och se detta faktum.

Nu har strålkastarna vänt sig mot Vatikanen och hur den har lyckats att i hemlighet kontrollera hela planeten, medan man hela tiden gömt sig bakom en MASK av kärlek, hängivenhet och tolerans. När slöjan lyftes och den fulla fasan av dess kontroll blev uppenbar så orsakade detta att många som hade stött Vatikanen ryggade tillbaka i AVSKY för hur de hade blivit så listigt duperade. Sanningen kan inte längre döljas. Allt kommer att läggas ut naket mitt framför er, så var förberedda på att ILLUSIONEN kollapsar framför era ögon.

”Irland är nycken som kommer att låsa upp allting”. Det måste börja där. Jag säger till det irländska folket: kom tillsammans, lär er vem ni är, er verkliga historia – sedan blir det helt klart vad som gjordes för att skapa illusionen ni befinner er i idag. Släpp det som har fängslat era sinnen genom rädsla. Bli den ni var skapade att bli. Var stolt över vem du är. De forntida irländarna visste alla svaren. De var kompletta. Titta på ditt förflutna för att lära dig hur man skapar en bättre framtid för hela mänskligheten. Kom ihåg att mänskligheten är beroende av att ni gör detta.

Michael Tsarin har gjort så mycket för att föra fram er verkliga historia i ljuset. Lyssna med era hjärtan till vad han säger, och ni kommer att få se ljuset. Han är verkligen en av de stora människorna i er tid.

Era vänner från andra planeter har skapat en sädesfältcirkel med datumet 4 augusti i. det är ett datum när saker och ting skulle kunna hända. Ni vet att, tillsammans med de andra varelserna, vi har varit framgångsrika med att förhindra en attack på Iran. Vi kommer att fortsätta med att göra vårt bästa för att hindra detta illdåd. Kabalen blir alltmer falsk och oärlig när det gäller ansträngningarna att skapa det Tredje världskriget. Ni lever i en labil tid. Vi behöver ert stöd för att hjälpa oss att skydda er.

De som iordningställde er värld i första hand kommer snart att återvända till er planet. De har hittat ett sätt att tränga in i skyddet som kabalen inrättade för att hålla dem ute. När de anländer kommer era liv att förändras helt och hållet till det bättre. Det kommer inte att bli någon mer rädsla, fattigdom, svält eller någon av de andra katastrofer som skapats här av kabalen för att hålla er i rädsla och under kontroll. Ni kommer att få smaka på frihet för första gången och Universum kommer att öppnas för er alla.

Ännu en gång skall ni ta er rättmätiga plats i Livets Familj. Era sinnen har också suttit i fängelse. All kunskap blir tillgänglig för er och ingenting kommer att förbli dolt. Ha nu modet att kliva in i ljuset. Kom tillsammans med era medmänniskor. Säg NEJ till kontrollen som kabalen vill placera på er. Förändringarna är redo att starta. Det är upp till er nu. Kabalen kommer att skapa katastrofer för att distrahera er och göra er rädda. Det är vad de gör, gång på gång. Fall inte för det - ännu en gång. Det är bara samma gamla mönster omigen.

Min kära Veronica, du har platser att gå till och människor att möta när du går vidare framåt in i ljuset. Till Londons människor, min hemstad, säger jag: var förberedda för vad kabalen kan leverera men böj er inte för det! Se det som deras sista ansträngning för att uppnå sina onda planer. Goda människor kommer att gå tillsammans för att hjälpa er. Detta är den slutliga nedräkningen. Vet att ni har stöd från båda sidor av livet. Vårt syfte är att hjälpa er igenom dessa svåra tider.

Vet, min älskade, att vi alltid finns där för dig. Din beundrare Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge