Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 20 oktober 2013

Montague Keen - 20 oktober 2013

DET VI TÄNKER SKAPAR VI.
DET VI KÄNNER DRAR VI TILL OSS.
DET VI FÖRESTÄLLER OSS BLIR VI.

Fundera over dessa kloka ord, Det är viktigt att ni förstår dem helt. Ni skapar er egen framtid. Bli inte rädda för de kroppsliga förändringar ni upplever. De förbereder er för att bli de Varelser av Ljus ni är. Liksom fjärilen kommer ni ut ur puppan och vaknar upp till vem och vad ni egentligen är. Bli inte skrämda när ni upplever EXTREM VÄRME ELLER KYLA, YRSEL, förändringar i sättet att hantera livet, sömn, matvanor etc. Se varje förändring som en språngbräda till fullbordan. Det finns ingen anledning att känna sig orolig eller söka medicinsk hjälp, det är en naturlig process. Välkomna den!

Allting sker i en takt som är acceptabel för er alla. Allt kommer att bli klart i sinom tid. De kedjor som binder er faller nu bort. Ni blir fria från alla restriktioner. Gå framåt med tillförsikt, för detta är er sanna väg.

Exponeringen expanderar i snabb takt. De som finns i toppen på pyramiden vet att de inte kan hålla sig fast så mycket längre. Vi lovade att de korrupta strukturerna skulle krympa ihop och falla. Goda människor kommer nu i förgrunden och de bereder vägen för de 99 % att ta kontroll. Sådana människor finns på plats över hela världen, redo och i stånd att ta tömmarna och på så sätt se till att mänskligheten kan fungera och komma på rätt köl.

Ni har blivit så vana vid att ta order och lyda lagar, men nu är det er chans att skapa en rättvisare värld för alla. Låt er inte frestas till att ta förhastade beslut. Behåll ert lugn och tänk noga över planerna ni hoppas kunna genomföra: de måste gynna hela mänskligheten! Ni måste se till att det aldrig igen blir möjligt för en minoritet att plundra och styra er värld. Ni har väntat länge på den här stunden när mänskligheten skall bli fri och att dödandet skall upphöra för alltid.

Det är viktigt att utbilda de unga och få bort all den fördummande praxis som nu är i kraft. Öppna de ungas sinnen för alla möjligheter. Försäkra att er SANNA HISTORIA lärs ut genom att befria deras sinnen för att utforska utan restriktioner. Varje typ av fördomar måste tas bort och lämnas kvar i det förflutna. Det kan ta tid, men jag försäkrar er att människorna kommer att lära sig att fira sina olikheter och dela med sig av sin kunskap. När forntida kunskap från hela världen delas så kommer en förståelse av er värld att gynna alla.

Ni har så mycket att se fram emot. Tänk hur spännande det kommer att bli att kunna fritt utforska fjärran platser på Jorden utan hinder av något slag. Alla lagar som tjänar till att göra livet på Jorden till en verklig kamp kommer att tas bort.

FRI ENERGI är nummer 1 i prioritet. Vi har väglett många att forska i detta så att de nu är redo att göra de nödvändiga åtgärder som behövs när tidpunkten är den rätta. EKOLOGISKT JORDBRUK plus HYDROPONIK måste utforskas och göras klart för användning. Den mark som användes för genetiskt modifierade grödor är förorenad. Den kommer att behöva ca 100 år för att återhämta sig innan den är säker för odlingar igen. Vi kommer att hjälpa er varje steg på vägen för att detta görs nu. Allting som görs måste vara till gagn för hela mänskligheten.

De laboratorier som vi planerar kommer att vara en viktig del av de centra som kommer att finnas i varje land i världen. Dessa kommer att bidra till att eliminera de flesta av de sjukdomar som orsakar bekymmer och som för det mesta är skapade av människor för att hålla er i rädsla och under kontroll. Alla de forntida lämningarna blir nu utsatta för forskning, de är säkrade och ger fantastiska resultat. Vad som är viktigt här är att de alla är NATURLIGA, så de kan inte skada någon. De kan endast vara till fördel. Veronica själv har gynnats stort från ett av dessa botemedel som gavs till henne av en kollega som är forskare, D.M., som jag är oerhört tacksam mot. Hans arbete har bara börjat.

När människor träffas är allting möjligt *). Människans makt kan åstadkomma så mycket. Titta på vad folket på Irland gör och ta efter deras mod. De visar vägen framåt. Korruptionen som användes för att fängsla folket måste utmanas. Ni ser först nu att det kan ifrågasättas genom domstolarna. Bankväsendet är en korrupt institution. Den designades för att vara just det. Den har varit oerhört framgångsrik i att kontrollera er värld. Den kontrollen måste minska, och med er hjälp kommer detta att ske. Ni kommer att visas hur man går vidare med detta. Det kan göras lagligt och öppet. Detta är vägen framåt. Detta är hur ni tar kontroll över era liv. Ta bort all kontroll från Vatikanen och bankerna. Folket har hittat sin röst och ny lyssnar man på dem.

Jag vill framföra mitt tack till alla som skickade sina lyckönskningar och råd till min fru under denna stressiga tid.

Tack för alla era lyckönskningar och råd om olyckan som resulterade i att min bil blev avskriven. Den betydde mycket för mig. Jag var så väldigt stressad och detta var en chock. Jag vill tacka AVIVA Försäkringsbolag. Alla där var så hjälpfulla. De var vänligheten själv. De gjorde hela situationen med att förlora min bil så stressfri som möjligt. Jag är mycket tacksam mot dem. Tyvärr, att hitta en ersättning för bilen visade sig vara ett problem och jag är fortfarande utan bil. En kär väl försöker hjälpa mig. Era lyckönskningar är verkligen uppskattade.

Veronica

Min kära, vi i andevärlden ser hur det hela utvecklas. Det är en spännande tid. Vi vandrar vid din sida.

Din beundrande Monty.


*) Här är ett exempel på åtgärder som det irländska folket tar: http://youtu.be/iQFFK20wOD0 - GC


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg

Kära vänner!
Just nu är Vernica Keen i en svår situation. Läs hennes meddelande. Du kan hjälpa henne genom att göra en donation genom donationsknappen nedanför (vänligen skriv ”Veronica Keen” i din kommentar). Om du inte har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt kanske du kan ta med henne i dina böner och sända henne kärlek och ljus. Positiv energi hittar alltid sin väg.
Tack - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Livet är inte lätt just, jag är utan bil. En buss kraschade in I min 12 år gamla bil medan den var parkerad och den skrevs av. Jag står inför många blockeringar då jag försöker ersätta den. Jag är beroende av andra för att hjälpa till med att hitta en annan bil. Jag kan inte komma till några affärer. Jag har hjärt- och lungfel och kan inte gå upp för backar. Skulle vara oerhört tacksam för varje hjälp i den här frågan. Era lyckönskningar och böner skulle vara till stor hjälp.
Tack, Veronica ."

PaypalEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge