Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - May 8, 2011

May 8, 2011

Det finns en kamp som pågår på Jorden mellan Ljus och Mörker. I desperation att behålla makten så använder era sataniska överherrar vissa datum i den sataniska kalendern för att föra folk till ett tillstånd av spänning så att de ovetandes ger sin energi till Satans sak. I deras ovetande så används de för att förstöra deras värld. Det finns energi i allt, vare sig om det används för gott eller ont. Det är er sak. Förra helgen var ett perfekt exempel på detta. Ni såg hur folket eggades på till en frenesi, så att varje sista uns av energi användes i både London och Rom. USA ville inte komma efter så de producerade sin egen, som en ande ur en låda, och så producerades än mer energi.

Min kära vän, Dr. Rupert Sheldrake, förstår det Morfiska Fältet bättre än någon annan, och hur energi används. Energilinjerna på Jorden är välkända för vetenskapsmän. Ni finner kyrkor; lärdomscentra; pyramider, etc. byggda på dessa linjer. Människan har varit medveten om detta sedan sitt första steg på Jorden. Det finns de som behöver och lever på er energi och spillandet av blod, plus energin som skapas från människans lidande, för deras själva existens. Var snälla och ge er energi bara till det som är gott och ärevördigt, i ljus och kärlek; för så många av er är fortfarande i ett hypnotiskt tillstånd, såsom får som lyder varje befallning. Vakna upp till den Gudomliga Energin som flödar i var och en av er. Låt er inte bli utnyttjade av de med onda avsikter.

Sök det som har gömts för er. Er verkliga historia kommer att hjälpa er att förstå varför er planet har problem. När en hög procent av er kallar på sanningen då kommer sanningen att avslöjas, och de som har fängslat er kommer att lämna planeten då de inte kan överleva på egen hand. De behöver er alla för att ge dem den nödvändiga energin så de kan överleva. Fråga er själva nu vem som har makten?

Ni har ett val – de har inget val! Vår plan är att helt och hållet förskjuta den gamla energin så att folk plötsligt kan se den raka vägen framför sig, vilken leder till stora förbättringar i folks liv. De kommer att vakna upp. De kommer att förstå att det finns ett pris som måste betalas. En del måste kanske kompromissa, för att låta andra leva ett hyfsat liv också. De rätta människorna är där för att motivera er på ett speciellt sätt. NI kommer tillbaka, igen, till det gamla och bästa sätten för att odla spannmål, etc., innan de farliga kemikalierna påtvingades er.

Utan er vetskap så sker nu rymdresande. Kabalen reser från planeten. De använder teknologi som har hållits hemligt. De kan dematerialisera och återmaterialisera föremål, som till exempel vapen, etc. De är mycket mer avancerade än de tillåter er att veta. Det är viktigt för dem att hålla er i okunskap om alla dessa fakta. De tycker att ju mindre ni vet desto bättre för dem. Det är därför som de fyller era liv med trivialiteter. De skapar efterfråga på materiella saker som ni inte har något behov av.

De som söker och talar sanning förlöjligas i ett försök att stoppa er från att lära er sanningen. Människans resa har just precis påbörjats. Programmet pågår; inget kommer att komma i vägen. En majoritet av människan har bett om förändringar, så var lugna, det kommer att hända. Människan har länge famlat i mörkret. Det är nu dags att återvända till flocken.

Ni kommer inte att hitta det ni behöver veta på TV. Ta er tid att läsa. Utbilda er själva! Sanningen finns runt omkring er. Det är lätt att finna, och när ni väl gör så kommer ni att uppleva en känsla av spänning och tillfredställelse. Sanningen kommer att göra er fria. De bland er som har barn behöver vara medvetna om vad de lär sig. Vilka metoder för sinneskontroll som används, som till exempel droger. Vilka kemikalier finns i maten som de ges. Det är dags att sätta allt i fråga. När ni har kommit igen allt detta – och jag kan lova er att ni kommer att överleva allt som de nu kastar på er – så kommer ni att bli tillfredsställda på sätt som ni nu inte kan tänka er. Era förfäder och alla de stora tänkarna som någonsin gick på Jorden är nu med er vid varje steg. Sanningen kan inte längre gömmas. Så mycket händer på er värld som ni är helt omedvetna om. Se på de som ljuger för er. Se igen lögnerna och vägra att acceptera dem som fakta. Det är dags för er att finna er egen röst. NEJ, är ett enkelt ord med tre bokstäver, som ni behöver använda er av. ”Inte i mitt namn” är ett viktigt uttalande som måste användas när en orättvisa finns där mitt framför ögonen på er. Är ni nöjda med det onödiga dödandet som nu sker i ert namn? Era länder gick in andra länder för att skydda de oskyldiga. De är de oskyldiga som ni dödas, stympas och blir hemlösa. Vad det detta som ni gick med på? Vad kommer det att krävas för att ni skall vakna upp, och ut ur denna förtrollning som ni befinner er i? Försök att se med kärlek och förståelse på de i nöd och kom ihåg dem i era böner.

Du, mina kära, har många mycket särskilda människor i ditt liv. Vilka egenskaper har de gemensamt? Du kommer att finna att det var kärlek och medlidande, för dessa egenskaper utmärker sig från de andra. Deras förmåga att bry sig om andra, att nå ut till andra, är vad som tillfredsställer deras liv. De lämnade ett outplånligt intryck på alla som läste deras verk och träffade dem. De glöms aldrig bort i livet eller efter döden. Väl levda liv är ett exempel för alla.

Tro på er själva. Ni kommer att lyckas. Ni har lurats och manipulerats utan en mycket slug och Ond Kabal, vars avsikt är att förstöra allt som ni håller kärt. Men det finns andra som står redo att träda fram och byta ut dem, och att exponera korruptionen som er värld har blivit ett offer för. Tiden för förändringar är NU.

Vi kommer att återföra Planet Jord till sin rättmätiga plast i Universum.

Min kärlek omger dig, min kära. Du var ljuset som visade mig vägen. Jag är din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge