Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - October 7, 2012

Montague Keen - October 7, 2012

DET ÄR LÄTTARE ATT LURA NÅGOIN ÄN ATT ÖVERTYGA DEM ATT DE HAR BLIVIT LURADE!
Mark Twain

Vad min hustru gjorde förra söndagen var mycket viktigt. Till de många som deltog säger jag ett hjärtligt tack. När du stod på Hill of Tara så delade sig molnen, himlen blev blå över Tara och energin var kraftfull. Det är viktigt att bekräfta sambandet i gångna tider mellan Egypten och Irland. Detta skrevs ut ur historien av dem som tog kontroll över er värld. Sanningen om dessa tider förklarar en hel del, för det var då som den verkliga historien ändrades fullständigt och den irländska historien stals.

Många reste från andra länder för att ta del i denna historiska dag. Andevärlden visade att de också hade en roll att spela, för det kom inget regn eller några moln över Tara under ceremonierna.

Ceremonin för att ta bort ”Patricks förbannelse från Tara” var mycket försenad. Nu har hans inflytande tagits bort för alltid. Patrick är ansvarig för död och förstörelse. Han dömde det irländska folket till att leva (eller skall jag säga existera) under den direkta kontrollen av Vatikanen. Han förstörde allt som var bra inom ett folk som levde av kärlek och lärande. Hans minne skall raderas för alltid. Det är dags att inse fakta och ta tillbaka er suveränitet. Sedan kommer världen att lära av IESA, den de tillskansade sig och vars namn de ändrade till Jesus. De till och med skapade en fiktiv familj för honom. Detta bedrägeri tvingades på er av Roms arméer. Det är dags för Rom att möta exponering och för människor att bli de andliga varelser som de är.

Veronica, det var nödvändigt att förklara att när du döper ett barn – oavsett religion – görs allvarliga LÖFTEN på uppdrag av det barnet. DESSA LÖFTEN ÄR BINDANDE såvida de inte blir formellt återkallade. Detta faktum är inte helt förstått av dessa som ser det som en social händelse och talar för barnet utan hans/hennes samtycke. Tänk på det – det är en allvarlig fråga, inte något man skall ta lätt på.

Det var bra att du gav de närvarande möjligheten att återkalla dessa löften och ta tillbaka sin suveränitet. Det var en känslosam och kraftfull ceremoni av vuxna som var kapabla att göra sina egna beslut. Fängslandet av själar vid en så tidig ålder är en avskyvärd sak. Tom Ryan gjorde ett bra jobb när han tog bort banden av Vatikanen på Hill of Tara. Jag säger igen, ”Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting”. Denna nyckel är vridningen i låset och detta var det första steget i frigörandet av kedjorna som håller er fjättrade vid en korrupt regim.

Jag delade din glädje när du mötte Barry. Han är verkligen en ren ande. Hans vackra energi omfattar alla som möter honom. Ja, han var en druid i gamla tider och som Fergus, och Mike R, har han återvänt för att återställa Irland och genom den åtgärden skapa fred till er värld.

Vi lyckas fortfarande med att förhindra kriget som de korrupta är i så stort behov av. De håller på att förlora sin makt att kontrollera regeringar och de börjar se löjliga ut i sin desperation. De får se alla sina planer falla isär. Bedrägeriet som tvingades på mänskligheten blir nu exponerat för dem med ögon att se med. Det är klart som dagen. Brotten som utförts av kyrkan i Rom mot mänskligheten måste komma ut i det fria, att exponeras och stå till svars för. Nu när sanningens ljus blir starkare för varje dag avslöjas allt som måste upptäckas. Tillsammans kommer båda sidor av livet att fira avlägsnandet av De Mörka, och detta kommer att börja på Irland. Den Nya Tidsåldern med fred och ljus närmar sig snabbt. Förbered er på att välkomna den!

Den här sidan av livet är med er vartenda steg på vägen. Ni har kommit en så lång väg under de senaste åren när ni vaknat ur det hypnotiska tillståndet som påtvingats er. Var snälla och stöd varandra i denna tid av förändringar, för tillsammans är ni så kraftfulla. Allting har lagts på plats för att skapa de rätta förutsättningarna för det sista steget in i ljuset. Vartenda land bör finnas med ombord, eftersom alla kommer att få skörda frukterna av denna massiva insats för att ta bort mörkret för alltid. Ni är på väg att göra historia genom att skapa en framtid som är fri från korruption för hela mänskligheten. All assistans kommer att ges er, ni behöver bara be om den. Mirakler inträffar varenda dag i den här tiden av förändring.

Vänligen ha förståelse för att min kära hustru arbetar på projekt som orsakar henne stor oro och stress. Dessa projekt måste, och kommer att bli, slutförda. Det är syftet för att hon återvände till Jorden. Att vara bland sitt folk på Irland var en stor glädje för henne, och att kunna hjälpa till med att befria dem från de restriktioner som lagts på dem av Vatikanen var ett mirakel i hennes ögon. De är nu fria andar som kommer tillsammans i sanning och kärlek.

DEN ARISKA RASEN VAKNAR. FRÖJDAS ÖVER DET!

Deras tacksamhet, och vår, går till ENDA KENNY, den irländska premiärministern, för att han öppnade dörren så att världen kan gå framåt in i ljuset. Det var ett litet steg för Irland men ett enormt steg för mänskligheten. Enda Kenny är en modig man som står för sanning och vägrar att buga för dem som ljuger och utnyttjar de oskyldiga barnen i världen.

Allting håller på att komma tillsammans fint nu. Er energi och ert engagemang är uppskattat. Tillsammans kommer vi att kliva in i framtiden, båda sidor av livet som en.

Min kära, du vet vad du måste göra. Du har stödet och bönerna från dem som söker sanningen och ljuset. Jag är med dig, alltid.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Update 14 oktober:

Ännu en gång kan jag inte skriva med Monty vid det här tillfället då jag är borta från mitt hem. Jag skall dela med mig av detaljerna någon gång i framtiden.

Jag ber er att tänka på processen av att FÖRKLARA ER SUVERÄNITET genom att RENSA BORT ALLA FÖRSLAVANDE TANKEPROCESSER och FRIGÖRA ER FRÅN ENERGETISKA ATTACKER. Denna process, som följer på tidigare procedur, har skisserats upp i detalj av Tom Ryan. Dokumentet i PDF-format finns på vår hemsida.

Med kärlek och de bästa önskningar,

Veronica.En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge