Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 29 juni 2018


Mike Quinsey - 29 juni 2018

Mike Quinsey

På en nivå finns en del upprymdhet eftersom indikationer tyder på att frågan om revalvering av valutorna har avancerat och är i det närmaste redo att genomföras. Det bör dock noteras att redo att genomföras inte nödvändigtvis innebär grönt ljus att gå vidare. Det är ett mycket viktigt steg och beslutet kommer att tas av de som ser hela bilden och det troliga resultatet. Utfallet är dock garanterat och absolut ingenting kommer att hindra alla de förändringar som lyfter mänskligheten. Håll ert fokus på ett framgångsrikt utfall och ni hjälper det att manifesteras snabbare.

Planeten Jorden är på väg in i ett nytt område i rymden där vibrationerna är högre. Ni vet säkert redan att detta är en fördelaktig förändring för er, men tills ni är i dem kan ni inte till fullo uppskatta det. Notabelt är att själar med lägre vibrationer i slutändan måste följa en separat väg för att fortsätta sin utvalda livsväg. Detta är den fria viljan när den fungera som bäst, och ingen press läggs på de själar som, precis som alla andra, har lagt ut en för dem lämplig livsväg. Som du utan tvekan redan vet kan du under inga omständigheter stanna kvar i en vibration som är högre än dina. Utvecklingen pågår dock fortfarande, även om den sker i långsammare takt, vilket främst beror på att lärdomar måste läras och repeteras om och om igen.

Förändring i vibrationer börjar redan få effekt, och du kanske har märkt att det finns fler människor nu än tidigare som är över 1,85 meter långa med slank kroppsbyggnad och att de inte är något undantag. Med tiden kommer det gradvis att bli allt mer vanligt, och så småningom blir det fullt normalt. I er senaste historia har det funnits olika grupper av människor i skilda längder, även oerhört långa och väl över 2.10 meter. En del av detta gäller tidigare perioder när det fortfarande pågick experiment för att hitta den perfekta mänskliga formen. Under er senaste historia fanns också främmande former såsom människor med långa utdragna skallar. Homo sapiens är den slutliga formen och passar alla olika raser, och har visat sig vara mycket framgångsrik.

Mycket av typen nya uppfinningar står redo och inväntar en lämplig tid för att introduceras på ett säkert sätt. Om ni tar till er samtliga är upp till er själva och ett frivilligt val, men det känns mer nödvändigt att ni tar till er de saker ni verkligen behöver. De hårda levnadsförhållandena och bristen på livets nödtorft kommer snart att övervinnas, och ni kommer verkligen att få veta hur det är att leva i den Nya Tidsåldern. Planerna för er framtida upplyftning är redan gjorda, och många råd och användbara idéer inför er önskvärda förändring väntar på er efter många liv med konstant omvälvning. Ni har lämnat mörkret i tunneln och kommit ut i Ljuset, så tänk och agera positivt och bidra till att den nya livsformen etableras. Det förflutna kan inte påverka er framtid, utan bidra till allt som är positivt, det hjälper Moder Jord som också är under uppstigning.

Er individuella historia på jorden sträcker sig sannolikt tusentals år tillbaka, så när du ser dig omkring inser du att många av er är gamla själar. Det faktum att få av er kommer ihåg tidigare liv ger er intrycket av att ni inte har en lång räcka reinkarnationer på jorden. Vissa frågar: "varför kommer jag inte ihåg" och svaret är för att du helt kan koncentrera dig på de utmaningar du möter i det här enskilda livet. Annars skulle du utan tvekan bli distraherad och inte ägna dig helhjärtat åt de aktuella uppgifterna. Se andra i exakt samma situation som du, oavsett vilken livsstil de har valt för den här inkarnationen. De är dina jämställda och skiljer sig bara avseende hur långt de har rest längs den väg de valt.

Alla själar har en infödd instinkt att utvecklas och omedvetet letar de efter vägen hem. Men eftersom du bara har ett begränsat medvetande vet du inte exakt vad det är du söker. Sanningen är ingen hemlighet men trots det kommer vissa att tvivla på sanningen, sanningen att du är motiverad att återvända till Ljuset och allt vad det innebär. Kärleksenergin i Gudomen (the Godhead) är så överväldigande, men ändå så önskvärd och oförglömlig, att själar på den nivån lever i en ständig extas. Ord är otillräckliga för att beskriva denna tidlösa salighet. Det måste verka konstigt för er och nästan otroligt, men ni har med stor sannolikhet fått kännedom om er resa från och till Gudomen. Berättelsen är att Gudomen skickade ut alla själar för att uppleva och i ett visst skede kallas alla tillbaka så att gudomen kan fortsätta växa genom dem.

KRYON. EXPLAINS WHY SOME LIGHTWORKERS FEEL STUCK AND HOW TO EASILY CHANGE IT (KRYON FÖRKLARAR VARFÖR VISSA LJUSARBETARE KÄNNER SIG SITTA FAST OCH HUR MAN GÖR FÖR ATT LÄTT FÖRÄNDRA DET.)

Under framtida generationer kommer det inte att finnas några sjukdomar. Du kan förändra själva kärnan hos den du är - du är ett Guds barn, vandra stolt över att du inte är sjuk, du har kontroll. Du kan skapa din egen verklighet. När kroppen är i balans behöver du inte upprepa affirmationer. Den gamla själen och den nya energin är Jordens examen, de vet vad de gör. Visa bortom de livstider som andra märker av. Det är därför det tar generationer att utveckla en Jord som aldrig kommer att gå ut i krig. Vi har uppfinningar som nu börjar ges ut, som kommer att upphäva det fysiska och skingra de problem och alla saker som hindrar er från att göra vad som. Allt finns där, kunskapen kommer att bli er och sjukdom kommer att försvinna Det är en utopi, men det kommer inte att bli en perfekt Jord. Förstå hur livsprocessen fungerar genom att komma till en punkt där ni förstår hur man skapar elektricitet genom värmen från den Jord som ligger rakt inunder er, i jordskorpan, och den är gratis. Ni är eviga och när ni är klara med livet kommer ni tillbaka på ett sätt som är nytt och annorlunda och orört med medvetenhet om vad man inte ska göra, med ett bättre liv än ni kan föreställa er.

SLUT PÅ UTDRAGET FRÅN KRYON.

Det råder ingen tvekan om att framtiden är utstakad för oss, och vi kommer att dra nytta av de nya vibrationer som nu ökar och kommer att fortsätta att göra det tills vi är långt bortom vår nuvarande nivå. Det innebär att vi gradvis kommer att finna det möjligt att allt snabbare skapa genom vår tankekraft, tills vi når det stadium när skapandet sker omedelbart. Vissa själar har upplevt "spontant helande" inklusive jag själv, men det är inte riktigt samma sak. Det är nödvändigt att ni börjar kontrollera era tankar eftersom de som är negativa är lika kraftfulla.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge