Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 22 juni 2018


Mike Quinsey - 22 juni 2018

Mike Quinsey

Osäkerheten i världen fortsätter utan något slut i sikte. Men de som arbetar för fred och välbehövliga förändringar arbetar hårt för att frigöra mänskligheten och föra den in i en era som måste komma eftersom vibrationerna fortsätter att höjas. De väsentliga förändringarna hänger samman med dem som är redo att axla viktiga roller som ledare i skilda länder. Ett antal länder styrs fortfarande av de som betjänar sig själva och inte tillåter demokratiska spelregler. Förändringarna kommer för att de måste genomföras, despoter och liknande måste ge plats för dem med ett mer liberalt politiskt tillvägagångssätt och som sätter folkets bästa först.

Ni har nu sedan länge passerat markören (ö.a.2012) och den nya inställningen till livet måste manifesteras mycket snart och rikta in er mot att uppnå världsfred. De första stegen har tagits i och med begränsningen i användningen av kärnvapen. Stämningen på jorden har förändrats avsevärt och det finns en ökad rörelse mot global fred. Som ni säkert inse kan ni inte sudda bort århundraden av antagonism och bedrägeri i ett enda svep, det kräver en förändring av ledarskapet, en överlämning till dem som ser den större bilden och bryr sig om den mänskliga rasen. Lämpliga kandidater är redo att träda fram och leda er framåt och stödja manifestationen av nya uppfinningar som anger inledningen till den Nya Tiden.

Jordens folk har börjat tala med en röst och efterfrågar förändringar till det bättre och är inte längre beredda att förnekas framsteg inom många teknikområden där framstegen medvetet hålls tillbaka. Från de högre nivåerna projiceras idéer till dem som har förmågan att utveckla dem, men hittills har få idéer fått lov att se dagens ljus. De som är intresserade av att behålla de gamla för dem så lönsamma sätten finner det allt svårare att blockera försöken att införa tekniska framsteg och göra dem tillgängliga för alla. Framsteg kan inte stoppas för alltid, och från de högre nivåerna hjälper vi och skyddar vi de orädda som fortsätter med sina ansträngningar att bära mänskligheten framåt.

Jorden fortsätter sin resa genom nya rymdområden, och de nya vibrationerna har betydelse vad gäller den globala förändringen. De nya vibrationerna har del i de förändringar ni skapat genom att lyfta era vibrationer ut ur det gamla på väg mot många förändringar som ännu inte manifesterats, men är på gång. Var säker på att många själar arbetar för era framsteg och har befogenhet att vidta de åtgärder som krävs för att lyckas. Ni kommer att se att ni aldrig är ensamma i er kamp att avlägsna de mörka, vilka trots detta kommer att använda varje möjlig åtgärd, oavsett resultat, för att förhindra er framgång, men de kommer inte att uppnå sina mål. Ser vi på situationen ur ett galaktiskt perspektiv övervakar de Blå Avianerna (the Blue Avians) fortfarande er jord och observerar tyst alla händelser på och runt den. De väntar på resultatet av förändringar som i en avlägsen framtid möjliggör öppen kontakt med er.

Framtiden ligger mycket i de ungas händer som har inkarnerat för ett enda syfte; att påskynda de förändringar som skapar mönstret för framtiden. De har redan ett annat tillvägagångssätt och inser de nuvarande problemen och är övertygade om att de kan övervinna dem. Deras närvaro känns redan, och de hittar vägar som så småningom sätter dem i ledningen. Vissa frågar sig vad dessa unga människor kan veta som kan hjälpa oss ur vårt nuvarande predikament? Svaret är att deras nuvarande ålder inte spelar någon roll eftersom de är gamla själar med stor erfarenhet av att arbeta med Ljuset och är angelägna om att tillämpa sina kunskaper och färdigheter för att föra mänskligheten framåt. Ni kommer snart att se dem träda fram eftersom deras prestationer är anmärkningsvärda och snart bli offentliga.

Dåliga nyheter utgör utan undantag första-sidans rubriker och toppar tv-nyheterna, men inom kort kommer det att finnas ett mindre intresse för denna typ av sensationella nyheter som ofta överdrivs. Ni kanske har noterat att några av dessa tidningar förlorar läsare vilka nu söker riktiga nyheter och även är intresserade av globala aktiviteter. Stämningen förändras och man kräver sanningen. Alltför länge har ni matats med såpoperor och sensationella händelser. Var säkra på att redaktörer är intresserade av försäljningsvolymer och snabbt byter policy när omsättningen är allvarligt påverkad. Nyheter och artiklar har tagits över av Internet, och allt färre människor köper tidningar, och med tiden kommer de nästan att försvinna på grund av bristande efterfrågan. Faktum är att en hel del saker som ni tar för givet kommer att förändras, men samtidigt kommer detta att förflytta er in i den Nya Tidsåldern. Till exempel är förbränningsmotorn dömd att gå under tillsammans med alla de industrier som har vuxit upp runt den. Ni kan inte stoppa framstegen oavsett vad ni gör, det är mycket bättre att vara förutseende och dra nytta av det så att ni inte dras med i fallet.

Med tanke på framgången med att göra förra veckans fullständiga Kryon-meddelande tillgängligt för dem som så önskade kommer jag att skriva ut alla framtida meddelanden som jag anser vara extra speciella och skickar först ut ett utdrag, och när så begärs, en fullständig kopia. Det betyder att ett utdrag från ett fullständigt meddelande som jag skrivit ut, som utdraget nedan till exempel, tydligt kommer att anges som ett sådant. Då och då kommer jag att inkludera ett utdrag i mina veckomeddelanden. Då kommer jag att skicka med titeln på Kryon´s videoinspelning så att ni kan lyssna på hela meddelandet via Internet.

Nedan inkluderar jag ett utdrag från ett Kryon-meddelande. Det är ett kort utdrag som är särskilt relevant för den period vi nu befinner oss i.


KRYON

EVOLUTIONEN AVSLÖJAD

Ni förändrar den här planeten som tycks vara i trubbel. De som skapar problem i världen kommer och går. Ljuset börjar överglänsa mörkret, och mörkret reagerar. De som inte vill utvecklas eller avancera kommer att försvinna. I ett fritt samhälle och en fri civilisation måste ni lämnas ensam när det gäller medvetenheten, ni måste lämnas ensamma att bestämma. Det finns en isolerande barriär och vi skulle älska att nå igenom och slå på Ljuset. Ni har fått höra att Ljuset börjar överglänsa mörkret, ett mörker som reagerar och fortsätter att reagera för att överleva, för att rädda sig. Genom att observera något ändrar du dess verklighet / attribut. Du är konstruerad för att vara här, det finns en Guds välvilja. Ni står vid förändringens spets.


För att ta del av det fullständiga meddelandet anger du bara titeln i ditt Internet-fönster (Evolution revealed). Då och då kommer det att finnas mer än en inspelning av ämnet under samma titel.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag (God Self), och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge