Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 27 juli 2018


Mike Quinsey - 27 juli 2018

Mike Quinsey

Ni undrar hur mycket längre ni måste vänta tills de utlovade händelserna börjar rullar igång. Sanningen är att på högre nivå sker allt "nu" och det är svårt att fastställa ett datum för en viss händelse. Det närmaste man kan uttala sig om är att vissa händelser är avsedda att inträffa oavsett andra aktiviteter, i synnerhet försök från de mörka att försöka förhindra att de händer. När de högre krafterna förklarar att vissa händelser kommer att äga rum kan ni vara säker på att de kommer att göra det. De ligger bortom de mörkas möjlighet att störa, de högre krafterna ser till att framstegen följer en väg som leder till framgång.

Framstegen bromsas inte precis upp men ofta döljs de på ett sådant sätt att kunskapen om dem hålls borta från dem som skulle försöka störa framstegen. Vi vet att vissa av er inte förstår varför vi tolererar obstruktion från de mörka, men kom ihåg att ni bor på en planet med fri vilja och vi kan inte lägga oss i de beslut ni fattar. Som ni kanske säger, när ni har tagit ett beslut måste ni också vara beredda på konsekvensen, på ”gott och ont”. Naturligtvis är ni ”sufflerade” på ett sådant sätt att ni förstår de troliga konsekvenserna av era handlingar och förhoppningsvis reagera ni på inflytandet och vidtar de åtgärder som är bäst sett ur allas intresse.

Medan en viss grad av kaos pågår kan människor tyvärr rusa iväg och ta oöverlagda beslut och kaoset fortsätter. Ni lämnar emellertid långsamt de gamla vibrationerna bakom er och med förbättringarna, särskilt höjningen av vibrationerna, minskar de negativa aktiviteterna och den trenden fortsätta tills de så småningom ebbar ut helt och hållet. Allt är kopplat till ert öde, och efter att ni passerat markören (Öa: 2012) går ni in i ett helt nytt framtidsperspektiv. Ni är redan lagt fem år bakom er i den Nya Tidsåldern och snart får ni lära er mer om de förändringar som redan börjar påverka er och er jord. Om vi ser en bra bit framöver är det meningen att ni ska gå in i högre vibrationer i ett annat område i rymden. Vissa kommer att vara rädda för det "okända" men var säker på att alla förändringar och dess effekter kommer att följa er vilja och önskan.

Ni är säkert medveten om att några av de stora nationella företagen kämpar för att hålla sig flytande. De måste krympa sin kostym för att hålla sig flytande och i några fall reducera antalet anställda. Det är uppenbart att detta är ovälkomna förändringar som inte kan undvikas eftersom det finns något av en "sjunka eller hålla sig flytande" situation som de ställs inför. Förändringarna är ett tidens tecken och kommer längre fram att ses som föregångare till övergången till mindre och mer hanterbara företag. Självklart kommer ni att möta problem framöver men förändringarna kommer gradvisa och tillsammans med ny teknik som gör det möjligt för er att så småningom bli helt oberoende, även av stora företag. Ni har ett ordstäv; "small is beautiful", och det kommer ni så småningom att få se.

Så vad ska du göra medan förändringarna fortskrider? Det enkla svaret är att fokuserar mer på dina egna behov och lev upp till din avsikt att höja dina vibrationer, förutsatt naturligtvis att du för personlig del siktar mot Ascension. Under alla omständigheter bör ni naturligtvis arbeta mot samma mål, och den mänskliga naturen är sådan att ni alltid söker ett sätt att utvecklas snabbare. Men för att få möjlighet att utvecklas behöver ni mycket hjälp och vägledning, om ni inte känner till hur era liv är uppbyggda och organiserade. Helt klart är framsteg mycket mer sannolika om du också är medveten om hur din livsplan är uppgjord för att fördjupa dina andliga framsteg. Du måste vakna andligt och förstå hur mycket hjälp som ges när du blivit medveten om ditt sanna jag. Helt klart vaknar varje själ så småningom upp till sitt sanna jag och inser att de är mycket mer än bara sin fysiska kropp och att det inte finns något sådant som död, eftersom alla själar är odödliga.

Få människor känner till hela bilden av vad som nu förbereds för att göra det möjligt att ta ett stort steg framåt. Väldigt mycket ligger klart vad gäller framsteg och inom kort kommer meddelanden om stora förändringar. Men ingen information kommer att släppas förrän det är helt säkert att göra det. Ni har kämpat länge för att nå den här positionen, och inga meddelanden kommer att släppas i förtid som avslöjar vad som händer av positiv natur och som med säkerhet kommer att lyfta upp mänskligheten. Sakta men säkert har de av ljuset tagit över viktiga positioner vilka måste vara under deras kontroll för att möjliggöra det slutliga draget. Segern är i sikte. Vilken glädje det bli. Ett firande kommer att vara på sin plats.

Ni som är inkarnerad på jorden vid den här tidpunkten ingår bland de som kan anses privilegierade att blivit utvalda vid den här speciella tiden. Er närvaro hjälper till att stabilisera jorden och hjälper samtidigt till att höja vibrationerna. Du har utan tvekan redan höjt dina vibrationer och hjälper till att skapa fred och harmoni genom din närvaro. Ni har letat överallt efter Gud och det var en stor uppenbarelse för de flesta av er att få veta att Gud finns inne i varje själ och har funnits där hela tiden. Gud älskar alla sina skapelser utan undantag, Guds Kärlek är allomfattande och evig. Gud är inte dömande vad mänskliga själar beträffar. Gud är Universell Kärlek förkroppsligad. Gud är Allt som Är.

Livets mysterier är för komplicerade att förstå för de flesta människor på deras nuvarande nivåer. Men varje själ är upplyst i paritet med sitt nuvarande behov och själens guider är alltid redo att fördjupa förståelsen när det är uppenbart att själen är redo för det. Alla försiktighetsåtgärder vidtas för att inte gå för fort fram och för att ge möjlighet att fullt ut förstå ny information. Det är ingen mening att försöka forcera, varje själ går sin utvalda väg i den hastighet som passar den.

Det är värt att tänka på att under din vandring genom inkarnationerna tar du på dig många olika personligheter. Du gör erfarenheter på så många sätt som möjligt, vilket innebär att du kommer att vara man eller kvinna beroende på vad som ger dig de erfarenheter du bäst behöver för att gå vidare i din utveckling. Ofta kommer du att inkarnera med dem som har varit en del av din familj i tidigare liv, men inte nödvändigtvis i samma roller. Som du säkert inse läggs stor omsorg ner på att se till att din livsplan är väl lämpad för dina behov. Även om du sagt OK till din livsplan har du fortfarande ändå möjlighet att utöva din frihet, men dina guider kommer alltid att uppmuntra dig att uppfylla din överenskomna plan.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge