Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 juli 2018


Mike Quinsey - 20 juli 2018

Mike Quinsey

Kära vänner, det kommer många viktiga nyheter från Kryon och det är dags att vi blir medvetna om de förändringar som inleder den nya cykeln vilken kommer att ta oss långt bortom den gamla. Vi är på väg mot ett nytt område i rymden med högre vibrationer. Det innebär att vi äntligen ser slutet på de mörka, eftersom de helt enkelt inte kan existera i de högre vibrationerna och kommer att stanna på en nivå som mer stämmer överens med deras nuvarande. Under mellantiden introduceras ni gradvis för kvantenergi (Quantum Energy) som ni så snart som möjligt måste förstå er på. Att gå skilda vägarna spelar er i händerna när det gäller den fortsatta manifesteringen av den Nya Tidsåldern. Allt kommer att gå bra och fortskrida som förväntat.

Följande meddelande innehåller välkomna nyheter om framtiden och visar tydligt att stora förändringar är på gång. I allt väsentligt kan Moder Jord hantera de större förändringarna. I stora drag finns redan medvetenheten om de framtida förändringarna, och de kommer att orsaka lite om ens något av katastrofal natur. Det kan tyckas som om den mänskliga rase är planerade att möta förändringarna ensam, men hjälp finns till hands för att hantera eventuella problem som kan uppstå. Det finns en plan för mänskligheten som är avsedd att bli lyckosam och absolut ingenting kommer att förhindra dess framgångsrika genomförande.

Utdrag från Kryon 2018: Ert DNA förändras.

Jag var här för länge sedan och önskar ge er ett faktum att tänka på. Under en tidsperiod innan ni var här läckte oceanerna ständigt olja, och gissa varifrån oljan kom? Den kom från oljefält i havsdjupen som sprack upp och helt naturligt välvde det upp otroliga mängder olja från havsbotten, och det på de platser där ni borrar i dag. Ser ni vad jag vill komma till? Oljespill efter oljespill efter oljespill utan att det fanns något fartyg runt spilloljan. Vilken påverkan ser ni från detta i dag, ruinerade det miljön? Svaret är nej. Men vad hände med oljan? Det finns ett system och har alltid funnits, havet renar sig själv och tar hand om oljeutsläppen på ett sätt som ni inte känner till. Ta reda på det och använd er av det, ni är inte de första som förorsakar oljespill i oceanerna. Det är naturligt förekommande, fråga en geolog vad som pågår nere på havsbotten just nu, om det finns spill som bubblar upp, och svaret blir att det är naturligt förekommande - Havet vet om det, känner till det och tar hand om det. Planeten är det snabb på spåret och städar upp efter sig. Gaia är mänsklighetens vän och ser vad som händer och rättar till det tillsammans med er.

Ni rör er in i en ny typ av strålning som påverka er sol. Ni kan redan se det. Meteorologer rapporterar om det, det förekommer en hel del extrema väderförhållanden, solens strålningscykel kommer att förändras, mängden solstrålar, solens intensitet kommer att vara annorlunda. Mängden solfläckar förändras eftersom den strålningsintensitet ni som solsystem går in i har ni aldrig upplevt tidigare - inte som människor, och ni blir rädda och ni blundar för det och vissa säger att detta är slutet. Ni känner inte till det, men det finns sätt att neutralisera och förändra detta. Ni har ingen aning men det har redan hänt en gång. Kan ni inte se det, kan ni inte räkna ut det? Var inte rädda men var försiktiga, ta en titt på vad som händer och håll er borta från de uppmätta heta områdena. Förstå att havet kommer att fixa det hela.

Andra säger att det blir farligt men det här är vad jag har att säga. Den här strålningen kommer att flyta in i ert magnetfält och förändra ert DNA och ni kommer att bli ytterligare 10% effektivare, Det är tid för det nu, det ligger rätt i schemat, det är en välvillig fysik som känner till vad ni gjort. Vad andra fruktar är er medvetandeutveckling. Det som händer följer ett välvilligt system. Vår tidsuppfattning är inte den samma som er, vi kan se det här. ”När då?” kanske du frågar, "Det tog längre tid än vi trodde" själva timingen som ni kallar det. Det är inget vi är medvetna om – men vi känner till er klocka. Vi ser hur otåliga ni är eftersom saker inte händer enligt ert schema, alltså ert tredimensionella schema. Vad spelar det för roll, det sker när det sker och ni kommer att vara här.

Vissa av er kanske inte är i samma ålder eller samma kön, men ni kommer att vara här. Vad spelar det för roll, ni kommer att kunna ta del av dess uppfinningar. När en planet flyter in i vad vi kan kalla ett snabbspår börjar uppfinningarna trilla in, uppfinningar som sträcka sig bortom vad ni kallar högteknologi. Den teknik ni är redo att ta emot ligger bortom den tredimensionella tekniken. Det är en kvantteknologi som i början utvecklas långsamt, men precis som utvecklingen av så många tidigare tekniska uppfinningar ökar takten, först långsamt, sedan går det med blixtens hastighet.

Den ena saken leder till nästa som leder till nästa. Jag ska ge er en sak till. Planeter som går in i Ascension-mod måste förr eller senare förstå sig på kvantenergi och själva början på att förstå kvantenergin är förmågan att mäta den och se den. Även om ni inte kan producera den eller ändra den eller arbeta med den måste ni kunna se den. När ni kan se kvantenergi i någon form börjar ni inse hur ni kan se den på ett bättre sätt. Ni börjar se de mönster som finns i den och när ni börjar se mönstren kommer ni att ha miljoner frågor som inte kan besvaras men det kommer att starta en serie av uppfinningar. Ni upptäcker den ena saken efter den andra, ni ser på ett sätt som ni inte såg förut och färgerna kommer att vara enastående och det är en metafor för den andra synen. Det kommer att ge fysiken ett helt nytt perspektiv och ni kommer att se de saknade lagarna.

Gör er redo för att medicinsektorn kommer att förändras för evigt, gör er redo för att eliminera en sorts helande och öppna upp för en annan. Gör er redo för intelligent kvantläkning. Jag har inget sätt att beskriva ett paradigmskifte inom helandet som ni inte kan se, som ni inte kan föreställa er, men det förenar dig och din kropps inneboende intelligens med förmågan att förnya sig själv och läka sig själv med sitt eget DNA - det här är så långt jag kan gå i min beskrivning.

Slut på utdraget från Kryons meddelande

De två stora västmakterna spelar ett spel för att manipulera saker och ting för att uppnå ett önskat resultat. Så småningom kommer ni att se att framsteg görs och gör det möjligt för länder att gå vidare. Var säkra på att oavsett i hur hög position en person kan ha så kan den fortfarande motiveras och inspireras av de varelser som övervakar deras framsteg. Eftersom de veta vad som förväntas av dem inom en snar framtid kan de leda människor på ett sätt att dessa känner sig tvungna att göra saker som i slutändan visar sig högst lämpliga för fortsättningen av planen för Moder Jord och hennes folk.

I många länder går genomförandet av planer för deras framtida välbefinnande framåt på ett bra sätt, även om det utåt verkar rörigt för närvarande. Vid rätt tidpunkt kommer en rad händelser att leda till att ett nytt steg tas, vilket leder till en önskvärd förändring och ett fredligt slut. Var säkra på att alla åtgärder är avsedda att få ett slut på konfrontationerna och på de till synes oändliga problemen. I det förflutna har karma spelat en stor roll i det som har ägt rum, men när de nya vibrationerna träder i kraft blir ett fredligt slut på fientligheterna möjlig. Ni kommer gradvis att se att där ledarskapsförändringar har skett uppnås en mer stabil, lugn och stadig framtid. Det är dags för fredliga överenskommelser som i slutändan leder till permanent fred. Det är ert planerade öde, och större makter än de på jorden kommer att se till att den ljusa framtid som ordinerats för er kommer att manifesteras i god tid och när det är lämpligt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge