Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 16 februari 2018


Mike Quinsey - 16 februari 2018

Mike Quinsey

Saker ni är involverad i och som gäller att föra in den Nya Tiden rör sig väldigt långsamt på jorden, men nettoresultatet är dock att förändringarna börjar ta form. Mänskliga tankar är nu mer benägna att söka en fredlig väg, och har tröttnat på de ständiga hoten om krig och konfrontationer. Knappt har ni löst ett problem förrän nästa står på tur och delvis är detta ett arv från de mörkas tidigare handlande. Deras organisation är fortfarande aktiv men minskar succesivt och är allt mer splittrad. De styr verkligen inte över de krafter de hade tidigare, men har etablerat underjordiska baser som är mycket aktiva. De kommer att fortsätta tills deras tillgångar tar slut, och "krig" kan uppenbarligen vara ett mycket lukrativt företag. Så misströsta inte, framtiden är förutsägbar och kommer att falla på plats med de förändringar som står på tur att införas.

Det går inte att gå tillbaka till hur saker och ting var före 2012, eftersom ni redan gjort och gör framsteg i de nya vibrationer som lyfter upp mänskligheten. Framtiden är Gyllene och det spelar ingen roll på vilken sida av slöjan du är. Hela Galaxen är på väg in i ett område i rymden som är nytt för er. Framtiden kommer att vara högst välkommet och gör det möjligt för er att leva ett mycket tillfredsställande liv, långt utöver vad ni kan föreställa er. Även om ni kanske inte förstår omfattningen av vad som händer kommer framtiden att göra er både förvånade och glada och ni kommer att bli mycket nöjda med den väg som stakats ut för er. På relativt kort tid blir livet oigenkännligt jämfört med nu, och ni kommer att bli mer än nöjda med graden av upphöjning som ni kommer att uppleva. Vissa själar kommer att hålla fast vid det de är bekanta med och ovilliga att förändra, och det accepteras eftersom ni befinner er på den fria viljans planet.

Var säker på att även om det finns en framtid utlagd för er så ligger sättet på hur ni kommer dit i era händer. Ju snabbare ni kollektivt lyfter era vibrationer, desto snabbare kommer ni att kliva upp ur de lägre vibrationerna och allt negativitet som de för med sig. Ni är mycket mer ansvariga för hur saker och ting fungerar än vad som är uppenbart för er. Så varje individ uppmuntras att hålla sitt fokus på Ljuset, och bli inte distraherad av vad som än händer runt er. Faktum är att er närvaro har mycket större värde än vad ni troligen tror, ??och när det finns tillräckligt många av er kommer er kraft att öka till mycket högre nivåer. Så känn aldrig att ditt bidrag är för litet eller otillräckligt, eftersom du ger mycket mer kraft än du anar. Med tiden kommer även du att märka hur mycket mer du kan uppnå genom att arbeta med Ljuset.

Du kan använda det på ett universellt sätt eller för personer som du kanske vill skicka healing till. Du behöver bara hitta en lugn plats att slappna av på och meditera för att förbereda dig för att skicka ut läkande energier. Det händer nästan automatiskt när du befinner dig i en kärleksfull och lugn situation och delar dessa känslor med andra själar. Vi har det klassiska exemplet där modern tröstar sitt barn när det är upprört genom att visa sin kärlek till barnet. Ord har makt, och ju tidigare du slutar med negativa kommentarer, desto snabbare kommer du att göra framsteg i din utveckling. Var också försiktig med vad du önskar för en annan själ, eftersom det har vana att studsa tillbaka på dig själv. Det kan vara svårt att plötsligt ändra ditt sätt att tänka medan du ger energi till orden du uttalar, men även att vara medveten om behovet är ett steg längs vägen mot de förändringar som måste göras.

Jorden är den enda planet i Galaxen där fri vilja råder, och det får dig säkert att undra hur man kan leva i en situation där man inte har det. Se på det så här, du är under utveckling, och på din nuvarande nivå tillåts du fri vilja som ett sätt att lära dig hur du höjer dina vibrationer. När du når den punkt där ditt ego sitter i baksätet i stället för att lägga tonvikten på dig och dig själv, då börjar du känna dig själv som en del av helheten istället för en individ. När du nått den punkten blir du ett med Gud, ja, ett med din Gudomlighet. Genom att uttrycka kärlek för alla själar utan undantag lever du ditt liv i enlighet med detta och har inget behov av att lägga kraft på att fortfarande vara en individ. Du förlorar inte din individualitet som sådan och fortsätter att utvecklas och kommer att nå än högre nivåer och blir till slut ett galaktiskt väsen.

Allt ni behöver kommer ni att skapa genom egen tankekraft och ni kommer att följa en ny väg, en väg som era förfäder från Plejaderna redan har följt och nu stödjer er när ni återvänder till de högre vibrationerna. Ni hade avsiktligt lämnats kvar för att på egen hand finna er väg ut ur de lägre vibrationerna, och ni har gjort ett betydande framsteg genom att passera markören 2012, situationen har förändrats. Hjälpen är din när och då det är nödvändigt, så kalla på dina guider och till och med galaktiska vänner när det behövs, och hjälp kommer att ges.

Före början av den här nya cykeln hölls ni i de lägre vibrationerna och ni fick den hjälp som var passade på er förståelsenivå. Nu har ni dock redan börjat höja era vibrationer och fortsätter att göra det. Det ger er fördelen att kunna snabba på er utveckling, och i och med det får ni mer hjälp utifrån. Faktum är att ni kommer att få mer hjälp än tidigare eftersom er medvetandenivå har ökat. De av er som är redo att ta emot den högre kunskapen får inte hållas tillbaka längre, och ni kommer att ges varje tillfälle till att gå vidare mycket snabbare än tidigare. Det allra viktigaste är att ni behåller ett öppet sinne och accepterar ny information som kan vara något annorlunda än den ni tidigare har hållit som sanningen. Inse att era nuvarande medvetenhetsnivåer är det mått på vilket ny information kan ges till er. Det finns helt klart rätt tidpunkt att ge er mer, men lika viktigt är att undvika att överbelasta er vid någon punkt längst vägen.

Ni har fortfarande fri vilja, men vi ber er lämna de gamla lärdomarna bakom er, eftersom de har tjänat sitt syfte bra genom att ge er de erfarenheter som ni behövde för att utvecklas ut ur den lägre dimensionen. Det hårda arbete ni lägger ned följs nu av en lättare period, där så småningom bara Ljuset kommer att finnas. Borta kommer de lägre energierna att vara och allting som hör samman med dem. Istället går ni en strålande framtid till mötes och ni blir mästare över era egna energier och använder dem för alla era behov. Ni kan ta åt er äran av att ha höjt er ut ur de lägre vibrationerna och ni kommer inte att återvända till dem igen. Var noga med de tankar du sänder ut genom att se till att de är av Ljuset. Tänk stort när ni skapar er egen högre väg, och var medveten om att det under resans gång inte kommer att finnas något som ligga bortom er kreativa förmågor. För närvarande är det klokt att fortsätta fokusera på era positiva visioner inför framtiden, eftersom mänskligheten kollektivt kommer att projicera sina önskemål vad gäller det som framtiden kommer att innehålla för er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge