Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Cosmic Awareness - January 28, 2018

Meddelande från Cosmic Awareness - January 28, 2018

Ljudinspelning: Dropbox.com.

Callista: Awareness, har du ett meddelande till oss idag?

Cosmic Awereness: Det som är den kollektiva rösten, det kollektiva medvetandet av det som är kosmisk medvetenhet, är verkligen tillgängligt just nu och har verkligen ett viktigt budskap.

Och detta budskap har att göra med händelser som nu står redo att äga rum, händelser som det tagit lång tid att bygga upp till nuvarande punkt, till den nålspets, till den knivskarpa punkt i medvetandet som kommer att ha stor kraft, ha en avsedd kraft som kommer att förändra förloppet i mänsklighetens historia. De kommer särskilt att skingra de slöjor av undanglidanden och illusion som varit rådande under en tid.

Detta gäller särskilt de händelser i Förenta Staterna som har byggts upp under de senaste månaderna och åren, händelser dolda bakom hemlighetens slöja, dolda för de få som har haft makten så länge, de som utnyttjat korruption och bedrägeri och missdåd mot det Amerika Folket så länge.

Även om detta är en händelse som kommer att ha stor betydelse i Amerika, kommer den att skaka om själva grunden för mänskligheten över hela världen. Den kommer verkligen att vara den chock som ger eko runt hela världen och vara föregångaren till andra händelser som också står redo att börja utvecklas och avslöjas under veckorna, månaderna och åren framöver.

Detta är en punkt av episka proportioner och en punkt utan återvändo, för när händelserna som nu ligger redo att äga rum, när dessa inträffar kommer man inte att kunna gå tillbaka till det gamla som en gång var, utan snarare startar en rörelse framåt in i de framtida okända världarna. En gammal dröm, ja verkligen en gammal mardröm, är redo att möta sitt slut och en ny dröm, en nya vision, en ny mänsklig erfarenhet börjar sakta se dagens ljus i den mänskliga paradoxala händelsekedjan.

De händelser som är redo att inträffa har tagit lång tid att förbereda. Men ändå, här står de på er tröskel, här står de redo att spränga illusionerna och vanföreställningarna hos dem som sovit så länge, de som har blivit manipulerade och kontrollerade så länge, de som är helt omedvetna om den verklighet och den sanning som ligger utanför deras nuvarande uppfattningar.

För deras föreställning och uppfattningar har kontrollerats och manipulerats så länge att de inte känner till någon annan sanning. Och den sanning som har godtagits så länge är just den sanning som är redo att krossas av mycket omfattande händelser, som behövs och är nödvändiga just nu för att äntligen börja processen med att få ett slut på den kontroll och den manipulation som har praktiserats på mänskligheten en längre tid.

Inte under årtionden, inte under århundraden, utan under tusentals år har mänskligheten hållits fängslad, har mänskligheten blivit ledd mot sin egen förintelse, sitt eget försvinnande. Detta medvetande har talat om rakbladsskarpa händelser och om energier som pågår. Det har talat om de energier som kommer med från 2017 in 2018, och att dessa energier skulle fortsätta att öka. De har nu byggts upp till den punkt där de inte bara är rakbladsskarpa utan byggts upp till den nål, den skarp punkt som kommer att spränga hål på det som har varit fängelsemurarna och som inneslutit mänskligheten så länge. Specifikt kommer energierna att spränga det som har fängslat dem i det storslagna Förenta Staterna i ett tillstånd där den amerikanska drömmen inte längre har tjänat och inte längre tjänar folket. I stället har den faktiskt lett det stora flertalet till det mänskliga slaveri som mänskligheten, som Amerika nu befinner sig i.

Flera månader tidigare talade detta medvetande om uppöppnandet av Amerika, om den händelse som öppnar upp Amerika så att det som ligger på och under ytan kan släppas fritt. Och det är den här processen som nu är på gång.

Och det finns de som är involverade, som är djupt involverade och som varit involverade en tid nu, de som är huvudaktörer, spelare, deltagare i de händelser som nu rullas upp. Det är händelser som kommer att göra slut på illusionerna och vanföreställningarna i Amerika, händelser av en sådan magnitud att många inte kommer fatta eller förstå vad som händer.

För många faller den personliga världen i bitar allteftersom deras land faller samman. Men det här är helt klart inte en nedbrytande energi, det är en transformerande energi. En omvandling från det som har varit till det som kommer att bli. Många av er är här speciellt vid den här tidpunkten för att vara en del av denna fantastiska tid, av denna episka händelse, att vara en del av den dröm som nu börjar. Men för att den nya drömmen ska få sin början måste den gamla drömmen få ett slut och den är nu på väg mot sitt slut. Var beredd på den omvälvning som nästa vecka kommer att medföra händelser av en så stor omfattning att många inte kommer att fatta vad som pågår, men många kommer att förstå.

De som förstår vet att detta bara är början och likaså slutet. Ni vet att det är ert eget val att vara en del av det, ni vet att det här är just den handling som ni har väntat på och drömt om så länge. Och dessa händelser är just de händelser som nu står redo att inträffa.

Håll i er i svängarna, håll i er för framtiden och kom ihåg: Detta är den framtid ni har drömt om, detta är den framtid ni önskat, detta är den framtid ni är här för att delta i. Och så är det.


Channeler: Will Berlinghof
Website: Rainbow-Phoenix
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete? Tack!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge