Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - November 28, 2010

November 28, 2010

Blossom: God kväll på er. Jaa, två gånger idag har jag suttit ner för att kommunicera, men till ingen nytta. Den enda anledningen till att jag försöker igen är för att mitt huvud känns så ”uppe i det blå” och det KÄNNS som om ni är nära. Så jag tänkte komma tillbaka en gång till och försöka. Är det något ni vill säga till mig?

Federation of Light: Vi är verkligen nära dig Blossom. Denna känsla av ”rymd” i ditt huvud beror på förändringar i din vibration ännu en gång.

Blossom: Oh, Gud, det är inte som i ”rymden” för det finns ingenting där inne!

Federation of Light: Många av er kommer att uppleva denna samma känsla vid den här tiden. Det finns växlingar som sammanträffar med förändringar och detta kan få er att känna er ganska mycket ur gängorna, tror vi.

Blossom: Vad är växlingar för något?

Federation of Light: Det är att vi föredrar att interagera med många på det här sättet för tillfället. Det är konfidentiellt för var och en när de tar kontakt med andra som inte är från Jorden. På det här sättet är det som behöver förklaras dolt till en sådan tidpunkt när det är klokt att avslöja det. Om det skulle ”förstås” innan rätt tidpunkt så kanske det skulle orsaka onödig omvälvning på grund av missförstånd av situationen. För vad som händer nu är annorlunda från vad som skall hända när denna information är väckt inom var och en. Det vore inte vettigt för många vid den här tidpunkten att kanske orsaka oro och förvirring.

Blossom: Så vore det inte bättre då att vidarebefordra den här informationen vid rätt tidpunkt? Varför är det nödvändigt att göra det nu?

Federation of Light: Därför att det Högre Jaget förstår det och gör det mänskliga självet subtilt förberett. Det är i förberedelsen allt tillåts att gå smidigt vid utsatt tidpunkt… för den här informationen att nå den delen av självet som kommer att kunna tolka den på rätt sätt när man är under ”starterns order”.

Blossom: Tja, jag måste säga att det får en att känna sig ganska ”utanför planeten”.

Federation of Light: Det beror på att mycket av ”dig” håller på att integreras med ”utanför planeten”.

Blossom: Jag finner det svårt att förbli jordad. Några förslag?

Federation of Light: Tillåt dig själv att andas!

Blossom: Alltid en bra sak, tycker jag.

Federation of Light: Vi menar på ett djupare sätt. Andas in djupt och ut igen djupt. När du gör det blir du medveten om en skillnad inom det andetag som tas. Det är av ett större djup.

Blossom: Större djup? Jag älskar det, för jag förstår det.

Federation of Light: Allt vi har talat om med dig händer nu. Det händer NU. Du känner att du är trött på att vänta. Ändå har det inte varit någon väntan. För med varje ögonblick händer förändringar inom och runt om er. Denna högre energi som vi berättar om för dig smälter nu samman med din varelse. Du andas in den. DU blir ETT med den. DU blir en del av den. Dessa förändringar är inte minimala. De är enorma. Det finns ingenting ni kan göra som kunde låta den här förändringen glida förbi obemärkt. En del kommer att känna igen den för vad den är, andra ser det helt enkelt som en annan krämpa. Så snabbt tar förändringen form NU. Sinnets flytande tankar med många minnen förlöser det förflutna. Vägen framåt kan inte stoppas när hängivenhet kräver uppmärksamhet. Med varje tanke som kommer in så här – låt den gå! Låt alla saker gå som påverkar er på något sätt. Det är NU som ni finner, om ni gör så, att tankarna kommer att tas bort. Tankar som inte längre tjänar, och anden skall börja känna sig renad och förnyad. Det skall vara förvirring när detta speciella skifte inträffar. LÅT DET VARA. Helt enkelt LÅT DET VARA. Får vi ge er ett råd att helt enkelt acceptera processen och det kommer att bli så mycket lättare. Den är programmerad att arbeta själv, om ni tillåter den att göra det. Ifrågasätt inte, bara tillåt.

Blossom: Men vi är mänskliga, vi ifrågasätter alltid… gör vi inte?

Federation of Light: Ändå ber vi er att LITA på den här processen. Det betyder naturligtvis att ni måste LITA på er själva. Det framförallt är nyckeln. LITA PÅ ER SJÄLVA i processen. Om ni släpper rädslan… om ni VET att detta är släppandet av det gamla då kommer ni att finna det mindre ansträngande. Genom att inte ställa frågorna märker ni att det finns färre frågor att ställa. Det är en fördel för er alla att gå med strömmen. Sluta att kämpa med ert inre. Acceptera, acceptera, acceptera. Vad som händer med er är nödvändigt. Om dessa förändringar inte sker skulle det vara mycket svårt för er att existera i den NYA VÄRLDEN. När ni ser på det på det här sättet - hjälper det er att se hur nära ni är? Hur dramatiskt allting har måst transformeras?

Blossom: När ni säger dramatiskt… hur dramatiskt talar vi om?

Federation of Light: Tillräckligt för att ge er värld en rejäl omskakning!

Blossom: Mmm! Det var vad jag trodde… och talar ni om en fysisk omskakning här?

Federation of Light: Det gör vi. Och ändå, vi vill att du förstår att detta är en del i processen. Detta är nödvändigt för att saker och ting skall kunna inta sin nya position. Den NYA VÄRLDEN kan inte komma på plats om inte detta sker.

Blossom: Så jag gissar att vid den här tidpunkten skulle jag säga att många kanske känner sig lite oroliga för dessa nyheter. En fysisk skakning – det kan ju förstås betyda många saker. Polskifte, jordbävningar … inte precis en nöjesåkning att se fram emot.

Federation of Light: Och ändå skulle vi säga något annat. Du ser på det ganska naivt. Vi KÄNNER TILL det från ett annat perspektiv. Detta är skälen till att vi erbjuder er information som vi talade om tidigare, så att det vid den här tiden skulle finnas mer förståelse. Hur ni ”föreställer” er att saker kommer att inträffa kanske visar sig vara helt annorlunda från hur era sinnen på denna punkt väljer att uppfatta dem. Men när de ”starkare” förändringarna inträffar, NI på Jorden kommer att VETA från ert inre att det inte finns något att frukta. Får vi uttrycka våra svårigheter med att förklara det här? Detta är precis det vi talade om när vi sa att ni inte skulle kunna förstå det ”NU”. Ändå säger vi i Sanning… ni skall det! Och återigen säger vi… det behöver inte finnas någon rädsla.

Blossom: Jag tar Ert ord för det.

En annan fråga om jag får? Jag vet inte om ni är medvetna om detta eller inte, men många människor skriver till mig och ber mig att be er att hjälpa dem att kommunicera med er. Många känner att ni kommer att veta vem de är individuellt. En del känner att de är misslyckade för de känner så starkt för er, de känner sig så sammankopplade med er och som om ni försöker att komma i kontakt med dem, men de vet inte hur man behärskar det. Vilket råd skulle ni ge till dessa själar?

Federation of Light: Först av allt vill vi säga att vi är en familj för alla. Det finns inte EN, inte en enda på Jorden som inte är en del av denna enorma FAMILJ AV KÄRLEK. Det involverar många saker när man skall kontakta genom slöjorna. Och ändå är den viktigaste faktorn vibrationen av Ren Kärlek. Det är genom att man tillåter hjärtat att tala och inte personligheten, som kan komplicera saker på en energetisk nivå. Inblandning upptäcks lätt och kan svänga tankemönstren så att vad som även var en svag länk kan splittras.

Blossom: En del människor frågar varför jag kan göra det och inte de. Jag säger till dem att jag inte har en aning. Jag menar, hur kommer det sig att jag kan koppla in mig så lätt med er? Jag vet att jag hade hela den här sjukdomssaken under åratal etc och omständigheter ägde rum som jag sedan har fått höra var nödvändiga för min kropp att anpassa sig till, för att kunna göra det jag gör. Jag fattar hela den där biten, men ni vet, varför mig egentligen? Varför andra som också kan det? Hur kommer det sig att en del kan och en del inte? Är detta någonting som är arrangerat innan vi kom ner hit? Vad exakt?

Federation of Light: Alla dessa saker, liksom så många frågor… det finns många svar. I ditt fall ja, det var förordat i förväg.

Blossom: Jag trodde att ni skulle säga ”förarrangerat”.

Federation of Light: Vi använde ordet ”förordat” för det är en tolkningsfråga. Det var/är tillrådligt för dig att vara vår budbärare och ändå, om du skulle ändra dig angående detta ”arrangemang” någon gång ”under tryck” av Jordens densitet, då skulle det naturligtvis bli fullt accepterat också.

Blossom: Och tydligen skulle det finnas andra som hade blivit ”förordade också”, ifall detta scenario skulle uppstå?

Federation of Light: Så är det. Men det verkar i detta skede som att det inte blir nödvändigt.

Blossom: Eh… är nu ett bra tillfälle att nämna löner??? Det är intressant i alla fall, och jag är säker på att många budbärare känner samma sak, som att hur vi hamnade i att göra det vi gör. Det var inte precis något som skolornas yrkesvägledare nämnde. Ändå, när nu allt är sagt och gjort… jag skulle inte vilja ändra det för allt i världen. Även när världen förändras”

Federation of Light: Och det kommer att bli en annorlunda kommunikation helt och hållet. Det kommer att vara en tid som kommer när vibrationen av ”jordiska människor” och…

Blossom: … i motsats till?

Federation of Light: … icke jordiska människor… inte kommer att ha några problem alls med att föra ett samtal med oss. Telepatiska förmågor, förmågor för teleportering, förmågor som er mänskliga förståelse vid denna sena tidpunkt finner omöjliga att fatta, kommer att vara vardagligt normala. Så vi ber er att inte bli disharmoniska om ni inte kan ”höra” oss. Ingen av er är oförmögen att ”känna” oss i era hjärtan. Detta i sig är ett tecken på hur väl ni utför ert engagemang inom den här Gudomliga Planen.

Blossom: Det skulle vara så bra om ni kunde sända oss en liten DVD för vad framtiden innehåller för oss. Vi skulle helt säkert bli förvånade över vår potential.

Federation of Light: Och ändå skulle det inte vara en potential. Den skulle vara genomskinlig. Det skulle vara hur det är att vara. Potential är det som ligger inom och väntar på att komma ut. Det är ert NU. En DVD skulle visa er som bäst. Vid er fulla kapacitet. När allt är ihågkommet om vem ni är. Mycket av er science fiction är, som du vet, inte fiction alls. Vi har sagt detta förut och vi skall upprepa det för dig… inom var och en av er ligger Sanningen om vem ni är. Var annars skulle den vara placerad? Tiden är nu kommen för denna Sanning att resa sig upp från sin dvala och presentera sig själv för sig själv!

Blossom: Mmm… presentera sig själv för sig själv. Vad betyder det egentligen?

Federation of Light: Det betyder att det skall framstå som det verkligen är för själens själv, vilket i sig själv är och kan vara bara av sig själv… Sanningen.

Blossom: Hade jag behövt fråga det? Det var allt för idag, eller hur? Mitt i prick! Jag ”känner” alltid att det är den sista meningen när ni ger mig den. Tja, med tanke på att jag inte trodde att ni var här i kväll, så har vi inte gjort så illa ifrån oss. Vi har inte knäckt meningen med livet i sig själv eller någonting liknande, men det har varit trevligt att ”tjatta” med er en stund. Till nästa gång… många tack, mina vänner. I Kärlek och Ljus, Skratt och Gyllene Strålar…


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge