Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - March 16, 2011

March 16, 2011

Blossom: Go eftermiddag mina vänner. Det verkar vara så länge sedan vi pratade, men i det stora schemat av saker och ting… så är det egentligen inte det. Mycket har hänt på vår planet under den tiden. Jag har funderat på dessa händelser och vad som skulle vara lämpligt att diskutera med er, och jag har kommit fram till att jag bara skall se hur konversationen flyter på. I mina ögon, i mitt hjärta, så vet jag att ni vet vad som är bäst för oss att höra vid varje tidpunkt, så jag skall lämna det i era kapabla händer om jag får det.

Federation of Light: Vi är tacksamma för din omtänksamhet. I tider som dessa på er planet… finns möjligheter som kan uppstå och om de gör det eller inte… kan inte kontrolleras av oss och inte heller skulle vi faktiskt önska göra det. Emellertid vill vi påstå att om det inte kommer att bli en fredlig lösning för alla för det som Jorden måste utstå under nuvarande omständigheter… då känner vi att vi inte har något annat val än att vi måste ingripa vid en tidpunkt som vi anser passar. Det finns regler och förordningar som måste följas genom hela Universum. Detta Universum som vi alla lever i. Det är naturligtvis ett fritt val… fri vilja… och ändå finns det gränser som helt enkelt inte kan passeras. När de är… hur skall vi säga detta… skaparen ser till att sådana problem tas om hand på ett sätt som är rättvist och riktigt.

Blossom: Så, säger ni att vissa gränser har passerats?

Federation of Light: Det stämmer. Det som är känt på er planet, så mycket som ni anser vara en gränslinje, är långt från legitimt enligt vår bedömning.

Blossom: I min naivitet så förstår jag egentligen inte det sista uttalandet. Kan ni vara snälla och bryta ner det lite?

Federation of Light: Vi har kunnat uttrycka till dig, genom alla våra kommunikationer, resonemanget bakom många av våra åtgärder, eller ”brist på åtgärder”. Vi väljer, på grund av vår suveränitet, att specificera endast de subjekt som vi känner kommer att öka vibrationsfrekvensen hos dessa som uppehåller sig på er planet. Och vi känner att på det här sättet genomför vi vår pliktskyldighet och nödvändiga åtaganden till er ras som helhet. Genom att säga detta är vi också medvetna om att där finns saker som många känner behovet av att de skall tas upp, och vi har valt att undvika dem på grund av den vibrationella dragningen till varje given fråga, och vi väljer att hålla vibrationen i vår kontakt med dig ovanför en viss frekvens. För när frågor diskuteras som är av en väldigt negativ frekvens är det naturligt för hela den nivån att dras ner till vibrationen som finns i varje given fråga. Kan du följa oss här?

Blossom: Ja, jag har vuxit till förståelse av detta. Jag accepterar och uppskattar det. Så, vad menar ni med ”legitimt enligt vår bedömning”?

Federation of Light: Vi förklarar för dig att vissa incidenter har uppstått under de senaste veckorna som inte tjänar er, och fastän vi av naturen inte vill störa den mänskliga rasen och för att ”övervaka” hur de utvecklas, så finns det begränsningar för vad vi känner att vi kan ”komma undan med”. På grund av dessa otroliga tider som vi alla upplever, så måste vi se till att den Gudomliga planen kan stanna på rätt spår, och det kan inte vara så att vissa mäktiga krafter, som tror sig själva om att vara världens härskare, kan blanda sig i och hindra bortom en viss punkt och sända denna Gudomliga kurs… ur kurs!

Blossom: Okej… här måste jag ta upp något som ni uppenbarligen vet att jag har tänkt på. Jag har läst att den senaste katastrofen i Japan inte orsakades av Moder Natur… och att den var skapad av de mörka makterna… Jag har också läst motsatsen att den har att göra med polskiftet. För att vara ärlig, ni ber oss att lyssna till våra hjärtan och få vårt sanna svar därifrån, men svaret har inte getts till mig. Åtminstone vid denna tidpunkt finns ingen chans att jag förstår. Jag är helt enkelt förvirrad inför vad som är sanningen om allt detta. Mitt hjärta/huvud vill att sanningen skall vara att det är polskifte som är orsaken. Det är en mer behaglig sanning, om ni så vill. Ändå verkar det finnas många belägg för att en organisation som kontrollerar vädret etc har satt igång detta. Är detta verkligen vad er konversation leder oss till? Jag är inte övertygad om varken det ena eller det andra och jag var ganska orolig för att börja den här kanaliseringen med er på grund av hela den här saken. Ändå verkar det som att ni säger att de mörka krafterna arbetade här…

Federation of Light: Vi vill mer betona viktigheten av att stanna i ert Ljus och er Sanning, oavsett vad eller vem som kanske har orsakat en sådan kataklysmisk händelse.

Blossom: Det var inte min önskan att vara oförskämd… men kan ni inte bara ge mig ett enkelt ja eller nej?

Federation of Light: Är det vad du verkligen önskar?

Blossom: Ja.

Federation of Light: Då för att respektera din förfrågan skulle vi säga NEJ.

Blossom: Vilket lämnar mig totalt förvirrad! Vad exakt är det ni refererar till i era tidigare uttalanden? Och också… säger ni att den japanska jordbävningen hade att göra med det magnetiska polskiftet?

Federation of Light: Genom allt det som du refererar till som historia har mycket diskuterats angående dessa dagar som ni faktiskt lever i nu. Det har funnits olösta mysterier… där har varit stora debatter om vad som är och vad som inte är det som skall hända… och ändå, här är du, med den största respekt… du vaknar varje morgon i din värld och fortsätter med en annan dag. Den dagen består av ögonblick och man kan bara VARA i nuets ögonblick. Just nu, i detta ögonblick, skriver du ner den här pratstunden mellan oss. Det händer NU när andra får läsa den här konversationen. Bara för att det är ett annat ögonblick av NU betyder inte att någonting har förändrats… och ändå, många NU-ögonblick mellan detta ögonblick av skrivande och ögonblicket av läsandet kommer att ha passerat.

Blossom: Och poängen är? Jag blir så vilsen i allt detta, men jag skall jobba på…

Federation of Light: Vår poäng är… att inom varje givet ögonblick upplever man någonting… vadsomhelst… beroende på platsen inom den resa man är på… hur man väljer att ”tolka” det givna ögonblicket… kan vara något man hört, någonting man har fysiskt stött på… kommer att avgöra hur man lever i det nästa ögonblicket av NU. Det kan vara en drastisk vändning av händelser som kan drabba en. Eller den mest underbara nästa fasen av ens väg, helt beroende på hur man anpassar sitt hjärta med varje givet ögonblick.

Blossom: Så… vad har allt detta att göra med sanningen om jordbävningen och vad ni talade om angående ”legitimitet enligt vår bedömning”? Tala om att gå som katten kring het gröt. Ni VET… ni kan KÄNNA, jag är inte frustrerad, jag bara undrar vart ni färdas med allt detta?

Federation of Light: Vi förstår ditt behov av att finna dina svar. När vi pratar med dig på en mer ”linjär skala” kan vi ge dig många aha-ögonblick. Just nu måste vi lämna dig nyfiken, som du skulle säga.

Blossom: Ledsen grabbar, men det är inte riktigt på… inte från min synvinkel. Om det finns frågor som har passerat linjen, och måste tas om hand, och ni säger att det är inte angående om människan är inblandad i den senaste jordbävningen… då åtminstone ge oss någon idé om vad ni talar om, annars vad är meningen med att ens nämna det? Förstår ni var jag kommer från? I mina ögon skulle jag känna mig otillfredsställd med att lämna det så. Faktiskt så tror jag att jag behöver ta en paus här och läsa igenom vad vi har fått fram idag. Jag känner att jag behöver omjustera hela den här konversationen.

Okej, jag läste igenom det, tog en paus och gjorde en del rutinsysslor och tänkte över det. Jag ”tonade in mig” igen och som vanligt bad jag White Cloud att bli min ”portvakt”. Jag bad honom att visa mig någonting för att hjälpa mig, då jag helt klart kämpar lite idag. Han visade mig en svart tavla full till brädden med ekvationer och liknande och sedan blev alltsammans raderat och vad som skrevs upp var 1+1=2. Så jag tolkade det som att det menas ”låt oss gå tillbaka till grunderna”.

Okej, grabbar… i början av den här kommunikationen verkade det som om ni talade om gränser som hade överskridits och det finns de som vill styra världen och de har helt enkelt överskridit gränslinjen. Man kan sedan ganska kategoriskt påstå att det inte var denna samma ”styrande” som hade skapat jordbävningen och den efterföljande tsunamin. Det är här jag blir förvirrad. Istället för att gå igenom det igen, kan ni sätta dagens konversation med er i ett perspektiv för mig?

Federation of Light: Vi är medvetna om att vi har väckt något som ditt sinne gick vilse inom. Vi skulle aldrig önska göra dig upprörd eller förvirra dig och ändå, kanske det är stunder när vi inser att där finns en större barriär mellan er värld och vår och att vi undergräver din position och kanske också… vi drar iväg lite med vad vi förmodar är känt. För det är verkligen mycket som är känt av oss som ännu inte hörts hos er… eller ens skapat som en tanke i er jordiska domän.

Blossom: Och jag måste erkänna också, att vara orolig som jag sa innan jag började… för hur detta kommer att göra… med tanke på allt som har hänt. Så jag skulle inte tro att jag har hjälpt till mycket när det gäller att låta er säga det ni vill… jag försöker kanske.

Jag hade ett av dessa ögonblick som säger ”bara håll fast vid det som fungerar”. Den här positionen som jag befinner mig i med er kan ta fram ens sårbarhet och är inte alltid en enkel seglats! Framför allt… ni vet att jag LITAR på er. Som ni säger, den här ”barriären” mellan världar är troligen mycket större än de av oss som befinner sig i den jordiska vibrationen inser.

Federation of Light: Skulle du vilja att vi fortsätter lite mer?

Blossom: Så länge som det flyter på bra och vi inte går runt och runt mullbärsbusken. Jag har haft nog av det för en session. Jag vill klara mina tankar och bara låta er säga vad än det är ni känner är det mest värdefulla just nu.

Federation of Light: Vi önskar inte att du föreställer dig oss ”smyga omkring” runt varje given fråga. Ändå väljer vi att vara mycket noga när det gäller sådant som vi känner är lämpligt att presentera för dig vi varje givet tillfälle. Vi, som du kanske är väl medveten om, har kunskap i en utsträckning som är långt bortom din fattningsförmåga på grund av din plats inom universum och formen som du bor i. Detta är inte att säga att ”någon annanstans” eller i andra aspekter av dig själv du vet annorlunda.

Det finns mycket i din värld som är utformat för att sprida rädsla. Därför anser vi det mycket fördelaktigt att motverka detta genom att koncentrera på det som är av renaste gudomliga tankar av Kärlek. Vi förstår din position och vi uppskattar till fullo behovet för dig och de på Jorden att få svar från oss angående allvarliga störningar på ert jordeplan… och ändå, med all respekt… vi känner fortfarande att vi har övertaget i att se den större bilden. Behovet av att veta-policyn som är följt av att vi… The Federation of Light… är på plats av en speciell orsak. Om vissa kunskaper skulle levereras till era vetgiriga sinnen innan rätt tid, skulle kaos och förvirring släppas loss… och mycket av ansträngningarna från alla oss att hålla denna transformation under kontroll… skulle helt enkelt gå oss ur händerna. Vi måste tänka på säkerheten i det hela i motsats till viljan att VETA NU… när det helt enkelt inte är inom planen att VETA NU.

Även detta känner vi… kan ge svar på din förvirring som talas om den här dagen. Det är inte rätt att gräva djupare i saken och ändå bad du oss att tala fritt om vad vi kände var lämpligt att tala om. Får vi också säga, käraste Blossom… att på grund av vad DU ”tror” att vi kanske inriktar oss på… det är där förvirringen kan komma in. Självklart kan dina tankegångar vandra nerför ett speciellt spår och det kanske inte är det spår som vi vandrar ner för… alls. Tyvärr kan detta orsaka ”störningen” i vår kommunikation och ändå accepterar vi att dessa dilemman ibland uppstår och inte alltid kan undvikas.

Blossom: Ja, hur lätt det skulle vara om ni bara kunde ringa upp min mobil… eller sända mig ett fax och jag skulle trycka ut det för er. Ändå tänker jag ofta på hur långt vi har kommit som vänner och kommunikatörer genom åren. Det fanns ingen lärare för mig som kunde förklara ”hur man kommunicerar med ETs”, vi var bara tvungna att LITA på varandra och det är bara då och då, som idag när saker och ting går lite snett. Jag är inte en A-student ännu, men jag är villig att fortsätta med det… för jag känner att ni har lärt oss så väldigt mycket… och på grund av dessa lärdomar och många av den här sorten… så förändrar vi vår värld. Vi är så väldigt tacksamma… och det spelar ingen roll var som inträffar, jag kommer att fortsätta vår uppskattade vänskap. Lustigt, jag känner att det är tid att stänga och ändå känner jag inte egentligen att vi har sagt någonting av värde för ”era fans” att ta till sig.

Federation of Light: Du skulle bli överraskad.

Blossom: Saken är den… jag vet att jag skall publicera detta. Som jag publicerar all kommunikation med er. Ändå måste jag säga… jag känner att det är en av de mer ”revolutionerande sammankomsterna”. Kanske jag förväntade mig för mycket på grund av vad som har pågått.

Federation of Light: Kanske du underskattar vad som har sagts.

Blossom: Kanske jag behöver en kopp av kaffe!

Federation of Light: Förbli stark i ditt hjärta. Vad som komma skall kommer att lyfta dina känslor och ta med sig ditt vibrationella upplyftande också. Dessa tider är kända för att föra med sig mycket melankoli och ändå blir det en kontrast till att låta dig VETA att allt är bra. Allting är verkligen mycket bra.

Blossom: Okidokey! Många tack till er… genom alltsammans, i Kärlek och Ljus också. JAG ÄLSKAR ER, som ni vet!

Federation of Light: Våra känslor känner denna Kärlek… på samma sätt som dina känslor känner våra.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge