Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - May 12, 2011

May 12, 2011

Blossom: God morgon! Jag kan KÄNNA energierna av ljusfiltrering genom mig på en djupare nivå. Jag är välsignad för att jag KÄNNER mig så välsignad! Jag vet att många känner detsamma och ändå VET jag också att många inte gör det. Som alltid välkomnar jag er visdom och SANNING som hjälper oss på vår resa.

Federation of Light: Många välsignelser är verkligen över oss alla i dessa tider. Det skulle bero på förstås i vilken position man befinner sig på er planet… för där finns många som har placerat sig själva på en plats som andra inte skulle ha gjort. Dessa själar befinner sig kanske på ”olyckliga” platser av många olika orsaker… beroende även på deras själsutveckling och hur upplevelsen av vissa saker kanske hjälper dem vidare på deras resa den här livstiden. Det är kanske svårt för många att förstå att dessa som lever i misär, eller dessa som befinner sig i krigszoner, faktiskt har placerat sig själva där. Från en jordisk synpunkt, varför skulle någon göra så? Men från en ickejordisk synpunkt finns det exakta förhållanden inom de placeringarna som tillåter själar att övervinna blockeringar eller faktiskt rädda dem själva från vad som har hindrat dem i tidigare liv… och för att de skall kunna gå vidare är det till stor hjälp på deras väg att ”vara där” under dessa tider. Andra kanske helt enkelt har valt att vara av LJUS på sådana platser. Sådana själar är stora andar och hedras för sina uppoffringar för att hjälpa helheten.

Återigen säger vi, som vi gjort så ofta, vad som kanske inte är så uppenbart för er på grund av jordiska begränsningar i kunskap (vid den här tidpunkten)… när det betraktas från en plats som är av LJUS, kan det verka så förnuftigt. LJUSET sätts på vid sådana händelser! Därför kan vi kanske få föreslå att i den position ni är i NU… att ni accepterar att det finns en mycket större betydelse bakom ALLT som stör er eller gör att ni känner: ”Vad är det för mening när den här världen är så full av sådana illdåd?”

DEN HÄR VÄRLDEN ÄR EN ILLUSION!

Vi förstår att detta är svårt för er att fatta. För ni TROR er själva om att vara djupt förskansade i den. Och det är ni! Ni är djupt förskansade i ILLUSIONEN om vad ni har valt att ERA LIV SKALL VARA.

PLANETEN JORDEN ÄR EN ILLUSION!!!

Blossom: Med respekt… det går ju an för er att säga. När ni faktiskt upplever att leva i en illusion varje dag… i vad ni anser vara ”allt som är för dig i denna aspekt av dig själv”… då är det ganska lätt att KÄNNA sig lite förvirrad över det uttalandet. För om Jorden är en illusion och vi lever på den… betyder det att VI också är en illusion då?

Federation of Light: NEJ. Det betyder att ni har valt att göra erfarenheter i en värld som i grunden är en illusion. Den del av er som ÄR VERKLIG deltar i ett experiment, som vi talat om när vi först började vår kommunikation med dig (1*). Allt som är riktigt VERKLIGT medan ni befinner er i detta experiment är er själ. Resten… som många av er har fattat… är er egen skapelse.

Låt oss försöka förklara för att göra det lite lättare att fatta. Dessa dagar… man har blivit medvetna om en fantastisk teknologi som kan dras ut från era datoriserade system. Man kan nu ersätta ”bakgrunder” med digitala avtryck så att en person inte är i närheten av grannskapet i vilket han kanske blir presenterad… eller hur det verkar förefalla! Man kan bokstavligt placera sig själva ”på scenen” och med ett tryck på en knapp kan den själen uppenbara sig var som helst som bakgrunden får dem till.

Blossom: Klart att du visste att jag skickade en länk för att se allt om det i går (2*).

Federation of Light: Vi tillåter alltid att sådana saker görs för att hjälpa oss. Så för att fortsätta… vad som har presenterats för er är faktiskt inte SANNINGEN.

Blossom: Ledsen att avbryta igen, men det uttalandet går mycket djupt, gör det inte?

Federation of Light: Vi väljer inte att slösa med ord, kära dam. Så också… genom era egna sinnens skapande har ni möjlighet att hävda att ni är ”någonstans”. Ni har skapat det någonstans som ett medvetande. Samarbetet av många under många år har bidragit till att göra att er värld KÄNNS som en verklighet… när den i själva verket, skall vi säga den är ”påtvingad”. Ni har hört om vissa utvecklade själar som kan transportera sig själva enbart genom tanken till en annan plats, till en annan dimension till och med. De ändrar bara sin bakgrund.

Blossom: Mmm! Så… säger ni att ÖVERALLT är en illusion?

Federation of Light: Den enda plats som inte är det är inom er själ. För överallt har skapats. Skulle någon välja att inte existera (som ett experiment kanske) då kunde ett massmedvetande verkligen eliminera en viss planet från kartan av existens.

Blossom: Så är det så att den Gyllene Tidsåldern som vi gör Uppstigningen till också är en illusion?

Federation of Light: Naturligtvis, för ni har alla blivit medvetna nu om att vad ni tänker… genom KÄNSLANS SANNING… kommer ni att skapa. Det är därför vi kom för att tala om detta. För att försöka hjälpa er att förstå att NI SKAPAR ER NYA VÄRLD!

Blossom: Ändå har ni sagt för inte så länge sedan att den redan finns där och väntar på oss.

Federation of Light: Det är den… i era tankar. Var och en av er KÄNNER TILL den GYLLENE TIDSÅLDERN i era tankar, för sådana tankar av skapande visades för er långt tillbaka i er själs historia. Därför är den redan gjord… denna Nya Värld… det är bara en fråga för dem som väljer att minnas… att få den till verklighet i denna särskilda illusion. Vi undrar om detta låter förnuftigt för er?

Blossom: Ja, det gör det. Någonstans VET någon del av mig detta.

Federation of Light: Detta är orsaken till varför vi fortsätter att tala till er om KÄRLEK. För det är endast genom KÄRLEK som en sådan plats kan presentera sig själv för er. Ni kan inte vandra in i en NY VÄRLD AV KÄRLEK… om ni inte är av ren KÄRLEK. Hur kan ni ha möjlighet att leva i er egen skapelse av ren KÄRLEK om ni inte har tillåtit er själva att bli det? Var och en av er har fritt val. Det som ni väljer att tänka er blir ert sätt att leva, eller hur?

Blossom: Ja… trots att det fordras ganska mycket praktik att stanna kvar i den VETSKAPEN.

Federation of Light: Inte desto mindre, håller du med om att det är så?

Blossom: Absolut, jag kan känna det som att vi är på väg in i något lite komplicerat angående möjligheter för alla inblandade. Jag känner behovet att få ställa frågan: ”Hur är det med dessa som inte helt håller måttet för tanken REN KÄRLEK?” Jag menar, så många av oss gör vårt bästa… är vårt bästa gott nog? Och hur är med dessa som verkar sakna förståelse av KÄRLEK till andra?

Federation of Light: En själ kan… inom denna illusion… bara vara placerad där den tror är den rätta platsen att vara på vid varje given tidpunkt. Och vi menar att både geologiskt (3*) och mentalt och känslomässigt kan man erbjuda hjälp, men om en själ väljer att inte acceptera den, då är det där den har valt att vara. Detta betyder inte att när många är redo att gå in till den NYA VÄRLDEN man har ”missat båten”. Var skulle KÄRLEKEN vara i det? Det betyder helt enkelt att de skall stanna i världen av deras egen skapelse. De kanske väljer att ha en bakgrund av krig och oroligheter… inte bara på utsidan av deras illusion utan också inom dem själva. Det är bara jaget som kan förändra någonting av någonting. Det kan inte ändras för er. Tills de väljer en bättre väg så skall de kvarstå på en plats som de tror är ”vägen som är”.

Ändå säger vi till er från den djupaste platsen av KÄRLEK… er värld som den framstår nu kommer att framstå mycket annorlunda mycket snart. Det finns så många förändringar som kommer att ske att er värld kommer nästan att verka oigenkännlig. Vi ler i KÄRLEK… för vi är medvetna om att för dessa som väljer att läsa det senaste uttalandet i rädsla, de kommer att föreställa sig alla typer av katastrofer som kan ske och visualisera en värld av förödelse. Men på andra sidan av myntet, för dem som väljer att leva i KÄRLEK, de kommer att visualisera en värld av sådan skönhet, en värld av frid, en värld där det finns respekt för varandra och där bara KÄRLEK bor.

Blossom: Ja, jag förstår vad ni säger, ändå, hur skall jag säga detta med ord, låt oss säga att en själ har rädslor och de andra ÄLSKAR… kommer dessa två världar, för de skulle vara mycket annorlunda… att vara på SAMMA jordiska planet?

Federation of Light: Du sammanblandar återigen din planet med en faktisk verklighet. För hur kan båda sakerna hända på samma gång? Men vi säger till dig… det är så!!! Vilken bakgrund väljer du att placera dig själv inom? Det är allt det handlar om. Är du redo för sprängstoff?

Blossom: Kom igen!

Federation of Light: Den faktiska planeten är din tomma bakgrund. Du har placerat dig själv på den… var och en av er som en individ… och ändå, kom ihåg att ni är EN och samma. Det är bara just NU som ni har valt att ha en upplevelse som gör att ni KÄNNER att ni är separerade från varandra. Så, vad vi försöker att förklara på enklast möjliga sätt är att JA, alla scenarier sker inom er jordiska upplevelse på samma tomma målarduk. Ni alla, var och en av er, bestämmer vad som kommer att målas på den. En del kanske skapar en scen av krig och en del kanske skapar en scen av blommande ängar.

Blossom: Okej, men tidigare sa ni att en del själar har placerat sig själva på vissa platser för olika orsaker, så de har egentligen inte ”skapat” den platsen… de har valt att vara i den.

Federation of Light: Men du förstår, de har valt att vara i den skapelsen, den speciella skapelsen för dem själva… för det hela. Vi sa inte att de måste stanna i den. Vi vill gå tillbaka och tala om själar som kanske inte ”flyttar in till” bakgrunden av den Gyllene Tidsåldern vid en tid då många gör det. Detta innebär inte att vi har sagt att de aldrig får vistas där. Detta tankemönster verkar för oss något absurt. Den GYLLENE TIDSÅLDERN – den NYA VÄRLDEN – är där för alla som väljer att gå in i den. Men den kan inte vara där förrän dess själ är på en plats som kan acceptera den rena vibrationen hos den.

Blossom: Illlusion?

Federation of Light: Ja, kom ihåg att även illusioner har ”regler”.

Blossom: Jag hade faktiskt inte kommit ihåg det, inte dessa reglers betydelse.

Federation of Light: Att även om illusionen som skapats är exakt det, en illusion, inom ”lagar” för illusionärt skapande… så måste det finnas viss ”standard” som skall upprätthållas inom varje upplevelse av just den illusionen. Detta är återigen någonting för ett senare datum. Vi är medvetna om att med varje ämne vi tar upp för med sig många gåtor i tankeprocessen, och vi önskar inte att överbelasta och därmed förvirra er.

Blossom: Som White Cloud alltid säger: ta en ruta choklad åt gången, låt den smälta helt och du kommer att veta när du är hungrig och redo för nästa bit. Om vi äter hela chokladkakan på en gång skulle vi känna det mycket obehagligt och bli ur gängorna.

Jag tycker att den här dagen har gett oss mycket mat för tankarna och jag tror att det är tid för att avsluta skrivandet den här gången så att jag kan läsa igenom det och försöka reda ut det i mitt huvud och få ett gott skratt åt alltihop. Jag lär mig att istället för att försöka räkna ut vad som faktiskt kommer att äga rum så njuter jag av åkturen – och när vi kommer fram… då kommer jag att VETA. Tack så mycket för den här informationen! Tiden flög iväg. I Kärlek och tacksamhet i alla fall… njut av dagen!

Federation of Light: Vi njuter av allt ju mer vi ser energierna som expanderar i Ljus… vilken glädje!

I KÄRLEK till allesammans… till ALLA i KÄRLEK.

Blossom: Jag skulle bara vilja påminna er alla om att jag bara är budbäraren. Jag har inte svaren på frågor som kan uppstå från den här kommunikationen. Jag är säker på att när de är redo att förklara mer, när de VET att vi är redo att smälta ytterliga några rutor av chokladen… då kommer de säkert att låta oss få VETA.

1* THE BRIDGE

2* http://www.youtube.com/watch?v=Ot4jgEID7oU

3* Jag undrade när jag läste igenom detta om de menade geografiskt? Men det är inte likt dem att ge en felaktig formulering. Därför antar jag att de menade geologiskt … Studien av Jorden.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: GertieShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge