Home > > SaLuSa, October 29, 2013

SaLuSa, 29 októbra 2013

Vaša vlastná transformácia sa zrýchľuje a začínate cítiť vyššie energie vo Vás a všade okolo Vás, nezáležiac na tom v akej situácii sa nachádzate. Napriek tomu že starý systém s určitou intenzitou stále hrá svoju hru, vždy cítite to čo je z vyšších vibrácií a nedržíte sa uzamknutí v slučke nižších vibrácií. Toto je Vaša voľba a my s nadšením sledujeme všetkých tých, ktorí sa pozdvihujú veľmi vysoko a dávajú stále menšiu šancu nižším energiám aby ich ovplyvňovali. Stále viac ste vťahovaní do svojho vnútorného sveta a ste vedení k tomu aby ste naplno preciťovali a prežívali všetky vnútorné zmeny, pretože nič čo sa deje vo vonkajšom svete nemôže uspokojiť Vašu stále narastajúcu potrebu po vyšších vedomostiach. Je to vo vnútri každého z Vás a Vaše telo sa mení takým spôsobom aby mohlo ľahko čítať a prekladať presne tú časť vedenia, ktorú potrebujete práve v tom momente kedy sa pýtate. Pripravujete sa na vševediaci stav bytia a my vieme že sa začínate cítiť veľmi dobre pri hľadaní všetkých informácií vo vnútri. Čím viac múdrosti dostanete takýmto spôsobom, tým viac si budete dôverovať. Praktizujte to, pretože je to potrebné v procese Vašej celkovej premeny a nikto iný nevie lepšie čo treba urobiť ďalej ako Vy sami.

Vaše spojenie a skúsenosti s vyššou realitou narastajú a môžete to sami na sebe vidieť, že ak vložíte dostatočnú pozornosť a zámer do niečoho, bude Vám to odhalené a prinesie Vám to veľmi intenzívny a silný pocit radosti a šťastia. Deje sa to spôsobom ktorý je pre Vás najviac prijateľný a chápeme že stále zažívate tiež „druhú stranu“ pocitov strachu a hnevu a ak by sme mohli o tom hovoriť ako o veľkom rozdiele medzi týmito pocitmi, môže to vytvárať zmätok vo Vašej mysli. Pozorne sledujeme Váš postup a zintenzívňujeme naše energie ktoré sú posielané. Posilňujeme naše spojenia so všetkými ktorí to chcú zažiť a delíme sa s Vami o oveľa viac ako by ste v tomto momente očakávali. Všetko je v energii ktorá prúdi ku Vám a cez Vás a Vaše srdce spracováva oveľa viac informácií ako kedykoľvek predtým a doslova to môžete cítiť vo svojom vlastnom tlkote srdca. Pamätajte že všetky Vaše vnútorné zmeny tiež menia Vaše fyzické telo aby bolo schopné prijímať všetku tú silnú Lásku a Svetlo bez toho aby bolo preťažené.

Vaše fyzické telo tiež potrebuje byť očistené od všetkého toho starého, najčastejšie prežité ako určitý druh choroby alebo bolesti. Možno ste už zabudli, že ste cítili bolesť v určitej oblasti svojho tela ale Vaše bunky si pamätajú a pri svojej fyzickej transformácii sa môžete cítiť ako chorí alebo cítiť bolesť na miestach na ktorých by ste na to ani nepomysleli. S rozširovaním vyššej energie vo Vašom tele proces Vaše premeny je dokončovaný a nič už viac nebude stáť medzi Vami a Vašim prežívaním vyššej reality. Takže počúvajte svoje telo a dajte mu pozornosť ktorá je vyžadovaná, pretože Vaše fyzické telo je ten nástroj ktorý Vám umožňuje cítiť všetku tú nádheru Lásky ktorá znovu slobodne prúdi cez Vás. Vyjadrite vďačnosť forme ktorá Vám umožnila získať takú múdrosť a je veľmi silne spojená so všetkým životom čo existuje a pamätajte že všetok život je Stvorením a rozdiel medzi fyzickým a nefyzickým vyjadrením Stvorenia sa zužuje, pretože všetko je tvorené z Lásky a je prežívané ako Svetlo formujúce sa do nekonečných foriem.

Som SaLuSa zo Síria a práve teraz cítim obrovskú radosť nad Vašou enormnou silou vôle pokračovať s hľadaním ktoré začalo veľmi dávno a ktoré nás prináša veľmi blízko k sebe. Pre mnohých z Vás hľadanie v nižších vibráciách je už skoro úplne dokončené a sme tu aby sme Vám pomohli vstúpiť do hľadania vo vyšších vibráciách, ktoré ponúkajú oveľa viac.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |