Home > > SaLuSa, September 24, 2013

SaLuSa, 24 septembra, 2013

Tak ako je Vaše Slnko oveľa jasnejšie, aj Vaše Svetlo tiež svieti tak jasne a to nám dovoľuje pracovať s Vami a prichádzať ku Vám každým dňom bližšie. Toto tiež umožňuje všetkým zmenám hýbať sa oveľa rýchlejšie, pretože teraz sa Vaše želania plnia skoro okamžite. Želajte si bez strachu a pozorujte na vlastné oči ako sa to zhmotňuje do Vašej reality. Byť bez strachu je ten najdôležitejší bod vo Vašom súčasnom transformačnom procese a preto Vás neustále upozorňujeme na fakt, že iba strach a pochybnosti Vám teraz zabraňujú aby sa Vaše sny naplnili. Musíte nájsť tú najlepšiu cestu ako odstrániť tie staré spomienky a myšlienky, ktoré spôsobujú že sa obzeráte späť a spytujete sa či to o čom snívate je skutočne to čo chcete. Chceme aby ste vedeli, že Vaše sny Vám s určitosťou ukazujú ktorým smerom sa pozerať a preto ich chápte ako usmernenie na Vašej ceste. Dôverujte si, pretože teraz ste si vedomí toho základného princípu obsiahnutého vo všetkom Stvorení a tým je to, že ste tvorcami svojej vlastnej reality a spolutvorcami reality, o ktorú sa delíte so všetkými Bytosťami ktoré stretáte na svojej ceste.

So zhmotňovaním Vašich myšlienok a želaní do Vašej reality prichádza tiež aj zodpovednosť za všetky Vaše činy. Vieme, že toto je fakt s ktorým niektorí z Vás môžu mať problém, ale pamätajte Drahí, že všetko je nádherne naplánované a zaistené a neublížite žiadnej Bytosti svojou jedinou myšlienkou. Po prvé, práve sa očisťujete od neželaných myšlienok, ktoré jednoducho nebudú prítomné vo Vašej mysli a po druhé, existuje mechanizmus, ktorý Vás upozorní skôr ako budete môcť zhmotniť ubližujúce myšlienky. Je to funkcia spojenia medzi Vašim srdcom a mozgom a je aktivovaná v tom momente, kedy sa pripravujete vstúpiť do vyššej sféry. Tí, ktorí sú pripravení už spozorovali že keď takáto myšlienka vstúpila do ich myslí, v tom istom momente prišla aj ďalšia myšlienka. Touto myšlienkou nebolo nič iné ako nechať odísť to staré, nepotrebné a z toho dôvodu tá prvá myšlienka nedostala dostatok sily na zhmotnenie. Toto sa môže po tieto dni diať často, ale buďte si istí že tieto staré myšlienky sa už nebudú vracať, vďaka Vášmu odhodlaniu, čisteniu a zámeru.

Veľmi si užívame približovanie sa k Vám ako aj možnosť deliť sa s Vami o oveľa viac. Cítime Vaše šťastie a vieme, že ste pripravení dokonca na viac, ale Vaše fyzické telá ešte stále potrebujú trochu času aby sa prispôsobili týmto vysokým energiám. Na druhej strane, Vaše telá sa rýchlejšie transformujú v prítomnosti našej energie, takže my všetci musíme nájsť rovnováhu v našom spojení, pretože energetická nerovnováha spôsobuje únavu vo Vašich telách a sme si vedomí faktu, že môže spôsobiť prílev pochybností do Vašej mysle, keď si nemôžete poriadne oddýchnuť počas Vašich rušných dní. Ste tak veľmi blízko k dosiahnutiu bodu vo svojej transformácii, keď sa takáto situáciu už nebude objavovať a my Vám posielaním dostatočného množstva našej energie pomôžeme vstúpiť do Vašej vyššej reality, ktorú ste si pre seba vytvorili.

Som SaLuSa zo Síria a som šťastný, že Vám môžem povedať že veľmi blízko je veľmi blízko aj podľa Vášho merania času a už teraz cítim Vašu radosť. Spoločne vysielame veľmi silné zámery k Tvoriacim Silám a oni nám dovoľujú nasledovať naše sny a vízie a posúvať sa po našich cestách duše. Cíťte silu vo vnútri Vás. Tak to je.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |