Home > > SaLuSa, July 19, 2013

SaLuSa, July 19, 2013

Vo Vašom svete sa zmeny dejú jedna za druhou a aj keď si ich nie ste plne vedomí, nemôžu byť zastavené a akonáhle budú môcť Vaše médiá vysielať jasne, bez falošných úprav vysielaných správ, budete schopní vidieť čo všetko sa zmenilo. Vieme, že chcete aby sa už všetky zmeny udiali, ale temní Vás po veľmi dlhý čas pripravovali na presný opak, takže teraz musíte nechať spoločnosti priestor pre zvrat a otočenie sa opačným smerom. Každý z Vás je spolutvorcom tejto spoločnosti a teraz keď ste vo svojom vnútri našli tú silu, mali by ste ju primerane používať. Na nič nečakajte, pretože už ste sa prešli výraznou zmenou a teraz je čas pomôcť druhým aby tak tiež urobili, ak si to želajú. Šírte svoju Lásku a Svetlo kamkoľvek idete a nedovoľte pochybnostiam aby spomalili Váš postup. Všetky odkazy ktoré prijímate sú tu aby Vás inšpirovali k tomu, aby ste sa otvorene delili o svoju múdrosť a lásku s tými, ktorí sa práve zobúdzajú a chcú sa dozvedieť viac. Tešíme sa na moment, kedy sa k Vám budeme môcť slobodne pridať a otvorene Vám pomáhať vo Vašom snažení, už ako novovzniknutým Galaktickým Bytostiam.

Drahí nezabúdajte, že Vy ste tou hnacou silou všetkých zmien a akonáhle sa oslobodíte od všetkého starého, uvidíte samých seba tak ako Vás vidíme my, ako Bytosti Svetla ktoré sú si vedomé svojej sily na vytvorenie si vlastnej cesty podľa svojich želaní, ako bytosti ktoré sú obklopené iba energiou lásky a s mysľou pevne sústredenou na to, čo vo svojom živote chcú. Akonáhle sa zameriate na tento spôsob myslenia, Vaši Radcovia a Anjeli Vám budú ukazovať cestu a ak sa rozhodnete naslúchať ich vedeniu, rovnako ako svojmu vlastnému, jedného dňa zistíte, že ste sa zmenili a že vo Vašej mysli už neexistujú žiadne negatívne myšlienky alebo pochybnosti.

Niektorí môžu byť demotivovaní tým, že stále existujú záležitosti na vyčistenie a po niekoľkých dňoch kedy sa cítili príjemne a požehnane, sa vynorí ďalšia záležitosť. Nebuďte prekvapení, pretože ste v sebe držali tieto záležitosti nevyriešené po mnohé, mnohé roky a neboli ste ich až doteraz pripravení spracovať. S Láskou ich akceptujte a nesúďte sa žiadnym spôsobom, pretože pre niektorých prichádzajú tie najťažšie záležitosti práve teraz. Pamätajte, že po tom čo bude všetko vyčistené, s Vami ten požehnaný stav mysle zostane a nemôže Vám byť vzatý. Udržujte si túto víziu pokojnej mysle a dovoľte sami sebe urobiť ďalší krok na svojej ceste domov. Vždy si pamätajte, že sme na tejto ceste s Vami, pretože sme Jedným. Toto vedomie by Vás malo upokojiť vždy, keď sa cítite opustení alebo sami, pretože my sme od Vás len na myšlienku vzdialení.

Som SaLuSa zo Síria a cítime sa byť privilegovaní, že sme Vašimi priateľmi, ktorí Vás vedú na Vašej ceste. Cítime Vašu lásku ktorú nám posielate a sme veľmi šťastní, že cítite ako sa Vám vracia. Deľte sa o ňu so všetkými a sledujte ako sa ku Vám vracia, možno v podobe úsmevu od neznámeho. Usmievajte sa a užívajte si tieto časy a vedzte, že toho príde oveľa viac.


Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |