Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > SaLuSa, August 13, 2013

SaLuSa, August 13, 2013

Cíťte energie, ktoré obklopujú každého jedného z Vás a ak cítite že sú milujúce a radostné zoberte ich do seba čo najviac ako môžete a ak z nejakého dôvodu máte pocit, že je medzi nimi nižšia energia, existuje niečo na čom musíte pracovať alebo to vyčistiť. Tieto energie sú čistým Svetlom a Láskou a oni Vás vedú na Vašej zvolenej ceste. Počúvajte ich a cíťte ich, pretože Vám presne ukazujú čo je problémom. Sústreďte sa na čistenie toho starého pretože už zostalo len veľmi málo z toho ťažkého nákladu, ktorý ste niesli po mnohé, mnohé roky. Buďte na seba hrdí, že ste boli schopní urobiť tak v takých nepriaznivých podmienkach a tým ste umožnili ostatným urobiť to isté, oveľa ľahšie a rýchlejšie. Toto by Vám malo dať pocit uspokojenia a pocit Jednoty, ktorý všetci chcete cítiť. Pamätajte, že všetci ste prišli do tohto života preto aby ste robili presne to čo robíte a mnohí sú si už vedomí budúceho účelu alebo „práce“ ktorú budú robiť.

Po mnohé životy ste si neboli vedomí Vášho skutočného účelu života tam, kde ste žili a len potom čo ste opustili svoje telo, stalo sa zrejmým to, že ste sa učili svoje lekcie. Teraz si ponechávate všetku múdrosť svojho učenia a beriete si ju zo sebou do vyššej existencie. Tiež si ponechávate svoje telo, ktoré bude vylepšené, keď sa naučíte používať svoje nové schopnosti, ktoré niektorí z Vás už objavili, pretože každá takáto zmena začína tým, ako o sebe zmýšľate. Ak si želáte niečo zmeniť na svojom tele, musíte si na to pomyslieť, pretože myšlienky sú tvorením ale bez akýchkoľvek pochybností, že nie ste schopní takúto vec urobiť a uvidíte, že sa uskutočnia. Akonáhle budete žiť naplno vo vyššej sfére, budete schopní niečo zmeniť ihneď bez „čakania“. Toto je ďalším dôvodom, prečo by ste mali udržovať svoju myseľ oslobodenú od obáv a pochybností, pretože spôsobujú zmätok v tom čo skutočne chcete. Mali by ste pouvažovať nad dôvodom svojich pochybností a s určitosťou dostanete všetku pomoc aby ste ich pochopili a odstránili z cesty, môžete byť prekvapení ich prvotným dôvodom. Akonáhle ich necháte odísť, neobzerajte sa späť a užite si pocit slobody a šťastia, ktorý pocítite hneď potom čo pochybnosti odídu.

Toto obdobie vo Vašich životoch je plné zmien, doslova každý deň sa dejú zmeny, niektoré môžu byť veľmi veľké a vyžadujúce si Vašu plnú pozornosť na viac ako len na krátku chvíľu, niektoré môžu byť menšie, ale všetky spolu tvoria boží plán na Vašu transformáciu v Bytosti Svetla s plným vedomím. Mnohé veci museli byť zmenené vo vnútri aj navonok, čo znamená že teraz ste veľmi zaneprázdnení a dokonca ešte viac zmien k Vám prichádza, takže si nezabúdajte nechať dostatok času na oddych a zosúladenie sa so svojim vyšším ja a zvolenou cestou. Akonáhle budete skutočne zosúladení, prestanete čakať na niečo aby sa stalo ale jednoducho tak urobíte.

Som SaLusa zo Síria a cítim radosť z toho, že tak veľa z Vás sa pripravuje na ďalší krok k vzostúpeniu do tej najkrajšej reality, ktorú ste doteraz zažili. Je toho tak veľa čo ešte zažijete a je to za hranicou toho čo slová môžu opísať. Stojí za to odložiť všetky obavy a vstúpiť. Sme ku Vám tak blízko, cíťte nás.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |Tsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.