Home > > SaLuSa, August 13, 2013

SaLuSa, August 13, 2013

Cíťte energie, ktoré obklopujú každého jedného z Vás a ak cítite že sú milujúce a radostné zoberte ich do seba čo najviac ako môžete a ak z nejakého dôvodu máte pocit, že je medzi nimi nižšia energia, existuje niečo na čom musíte pracovať alebo to vyčistiť. Tieto energie sú čistým Svetlom a Láskou a oni Vás vedú na Vašej zvolenej ceste. Počúvajte ich a cíťte ich, pretože Vám presne ukazujú čo je problémom. Sústreďte sa na čistenie toho starého pretože už zostalo len veľmi málo z toho ťažkého nákladu, ktorý ste niesli po mnohé, mnohé roky. Buďte na seba hrdí, že ste boli schopní urobiť tak v takých nepriaznivých podmienkach a tým ste umožnili ostatným urobiť to isté, oveľa ľahšie a rýchlejšie. Toto by Vám malo dať pocit uspokojenia a pocit Jednoty, ktorý všetci chcete cítiť. Pamätajte, že všetci ste prišli do tohto života preto aby ste robili presne to čo robíte a mnohí sú si už vedomí budúceho účelu alebo „práce“ ktorú budú robiť.

Po mnohé životy ste si neboli vedomí Vášho skutočného účelu života tam, kde ste žili a len potom čo ste opustili svoje telo, stalo sa zrejmým to, že ste sa učili svoje lekcie. Teraz si ponechávate všetku múdrosť svojho učenia a beriete si ju zo sebou do vyššej existencie. Tiež si ponechávate svoje telo, ktoré bude vylepšené, keď sa naučíte používať svoje nové schopnosti, ktoré niektorí z Vás už objavili, pretože každá takáto zmena začína tým, ako o sebe zmýšľate. Ak si želáte niečo zmeniť na svojom tele, musíte si na to pomyslieť, pretože myšlienky sú tvorením ale bez akýchkoľvek pochybností, že nie ste schopní takúto vec urobiť a uvidíte, že sa uskutočnia. Akonáhle budete žiť naplno vo vyššej sfére, budete schopní niečo zmeniť ihneď bez „čakania“. Toto je ďalším dôvodom, prečo by ste mali udržovať svoju myseľ oslobodenú od obáv a pochybností, pretože spôsobujú zmätok v tom čo skutočne chcete. Mali by ste pouvažovať nad dôvodom svojich pochybností a s určitosťou dostanete všetku pomoc aby ste ich pochopili a odstránili z cesty, môžete byť prekvapení ich prvotným dôvodom. Akonáhle ich necháte odísť, neobzerajte sa späť a užite si pocit slobody a šťastia, ktorý pocítite hneď potom čo pochybnosti odídu.

Toto obdobie vo Vašich životoch je plné zmien, doslova každý deň sa dejú zmeny, niektoré môžu byť veľmi veľké a vyžadujúce si Vašu plnú pozornosť na viac ako len na krátku chvíľu, niektoré môžu byť menšie, ale všetky spolu tvoria boží plán na Vašu transformáciu v Bytosti Svetla s plným vedomím. Mnohé veci museli byť zmenené vo vnútri aj navonok, čo znamená že teraz ste veľmi zaneprázdnení a dokonca ešte viac zmien k Vám prichádza, takže si nezabúdajte nechať dostatok času na oddych a zosúladenie sa so svojim vyšším ja a zvolenou cestou. Akonáhle budete skutočne zosúladení, prestanete čakať na niečo aby sa stalo ale jednoducho tak urobíte.

Som SaLusa zo Síria a cítim radosť z toho, že tak veľa z Vás sa pripravuje na ďalší krok k vzostúpeniu do tej najkrajšej reality, ktorú ste doteraz zažili. Je toho tak veľa čo ešte zažijete a je to za hranicou toho čo slová môžu opísať. Stojí za to odložiť všetky obavy a vstúpiť. Sme ku Vám tak blízko, cíťte nás.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |