Home > > SaLuSa, 6. decembra 2013

SaLuSa, 6. decembra 2013
Vo Vašej mysli práve teraz existuje tak veľa otázok a my vieme že si želáte aby boli zodpovedané. Odpovede Drahí sú už vo Vašom srdci, všetky, a ten moment keď ich budete jasne počuť sa rýchlo približuje s Vašou dokončujúcou sa zmenou. Pamätajte, že nikto Vám tie odpovede nemôže poskytnúť, my Vám môžeme len ukázať cestu ktorá vedie k tomuto poznaniu, pretože ste to vždy Vy, kto sa rozhoduje kedy je ten dokonalý moment pre prijatie odpovede a s akceptovaním tej skúsenosti poznania získate najviac z pochopenia ktoré je tam, ukryté v každej jednej skúsenosti. Takže ak stále cítite že Vaša myseľ je naplnená množstvom otázok, jednoducho sa sami seba opýtajte čo potrebujete urobiť aby ste boli pripravení, pripravení posunúť sa do Nového a odpoveď určite príde a nezanechá vo Vás žiadne pochybnosti o tom čo by ste mali urobiť. V tom momente vlastného uvedomenia, väčšina odpovedí bude odhalená prostredníctvom Vášho srdca a Vy už viac nebudete zdržiavaní a to, kedy sa rozhodnete dokončiť všetko čo je potrebné, je len na Vašej slobodnej voľbe.

Skúsenosť slobodnej voľby je možno jednou z posledných záležitostí ktoré potrebujete úplne pochopiť a pochopenie vždy prichádza keď kompletne akceptujete túto skúsenosť ako takú, ktorá pre Vás nesie hodnotnú múdrosť a nepopierate ju kvôli jednému, dvom alebo tisícim dôvodov ktoré môžu byť s ňou spájané, v závislosti na Vašej momentálnej nálade, situácií alebo akejkoľvek inej záležitosti ktorá ovplyvňuje Váš stav mysle. Ale akonáhle zistíte, že akceptovanie každej lekcie Vám dáva silu odpustiť, zabudnúť a nechať odísť, neexistuje žiaden dôvod aby ste ďalej čakali na to aby ste to isté mohli urobiť so všetkými skúsenosťami ktoré ešte môžu niesť v sebe múdrosť, vrátane slobodnej vôle. Táto voľba prežitia slobodnej vôle bola jednou z hlavných dôvodov pre Vaše rozhodnutie byť inkarnovaní tu na Matke Zemi, pretože väčšina z Vás si želala pochopiť všetko čo je s ňou spojené.

Počas Vášho procesu prebúdzania, mnohí videli a cítili energiu niektorých predchádzajúcich životných skúseností, a tieto Vám boli ukázané z dôvodu ich akceptovania takých ako boli bez pocitu nenávisti, hanby, viny alebo odsudzovania seba samých alebo ostatných zapojených. A to je to čo by ste mali urobiť s terajšou životnou skúsenosťou, pretože teraz je lekcia slobodnej voľby zintenzívnená na svoj maximálny potenciál naučenia pre Vás všetkých. Ste pripravení to akceptovať a posunúť sa do Nového a keď je Vašou odpoveďou ÁNO, my sme tiež pripravení.

Som SaLuSa zo Síria a cítim ako sa všetci posúvate do toho akceptovania a pochopenia tejto lekcie. Pamätajte že žiadna vina alebo hanba neexistuje tam kde je prítomná Láska a Svetlo, existuje len vzájomné pochopenie ostatných, ktorí sú tiež vyjadrením Stvorenia s právom vybrať si cestu ktorú budú nasledovať. Tí čo si zvolili uzatvorenie skúseností slobodnej vôle a duality už akceptovali túto lekciu počas čítania tohto odkazu a sú pripravení prijať múdrosť ktorá ich ponesie do reality kde existuje len jedna voľba, ktorú budú nasledovať.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

< previous message | next message >


Share |