Home > > SaLuSa, August 2, 2013

SaLuSa, August 2, 2013

Začíname novú fázu vzťahu s Vami a niektorí to už cítia. Pripravujeme Vás na náš príchod a chceme si byť istí, že chápete čo to znamená pre Vás osobne a pre Vás všetkých spolu ako spoločnosť. Robíme to krok za krokom bez akéhokoľvek zámeru ohromiť alebo vystrašiť Vás. Záleží to na Vašom životnom pláne kedy a ako sa to stane. Tí z Vás, ktorí sú pripravení sa posunúť a dosiahli určitú úroveň vedomia môžu byť prekvapení, ako rýchlo sa veci zmenia v prospech tých nádherných skúseností, o ktorých po veľmi dlhý čas snívali. Znovu Vás žiadame aby ste sa sústredili na svoje čistenie, pretože je to najdôležitejšie pre Vašu schopnosť vystúpiť ešte vyššie. Neváhajte požiadať o pomoc, pretože ste obklopení takým veľkým množstvom Svetelných Bytostí, ktoré Vám tak veľmi chcú pomôcť, ako ste neboli nikdy predtým. Cíťte túto lásku ktorá prúdi do Vás a dovoľte jej vstúpiť do každej bunky vo svojom tele a nedovoľte obavám alebo pochybnostiam aby Vás v tom zastavili. Svetlo a Láska sú tie najsilnejšie nástroje pre Vašu vnútornú transformáciu a prejaví sa to aj navonok. Dôverujte si, pretože jediná vec ktorá spomaľuje Váš osobný proces zmeny je obava, že to možno nebudete schopní urobiť.

Ubezpečujeme Vás tiež, že transformácia Vašich finančných a vládnych systémov sa blíži do cieľovej rovinky a s Vašim rastúcim vedomím ste viac schopní akceptovať všetky zmeny, ktoré sú potrebné na úspešné dokončenie tohto „dlhého behu“. Zmyslom nie je a nikdy nebolo byť prvým, ale priviesť do cieľa so sebou čo najviac ľudí. Žite v prítomnom okamihu a uvidíte, že všetko sa bude diať tak nádherne a mierumilovne z Vášho pokojného a vyrovnaného vnútorného ja. Posielajte Lásku a Svetlo všetkým miestam na Vašej milovanej Matke Zemi o ktorých cítite, že to potrebujú a uvidíte akí ste silní, pretože len s milujúcimi myšlienkami môžete pomôcť uľaviť utrpeniu mnohým ľuďom. Úzko spolupracujeme s našimi spojencami na vyriešení týchto záležitostí, ale nemôžeme nič tlačiť, pretože do toho vstupuje aj slobodná vôľa. To neznamená, že situácia Chudobných ostane nezmenená alebo že im nikto nepomôže, práve naopak, pretože Vaše Vlády už implementujú nové zmeny do existujúcich programov pomoci chudobným ľuďom vo Vašom svete, ktoré sa ukázali byť v mnohých prípadoch nepoužiteľné a nedostatočné. Už teraz môžete nájsť informácie o týchto zmenách na Vašom internete a takisto aj v ostatných médiách.

Udržujte svoje mysle v pokojnom stave, pretože ako mnohí z Vás zistili, je to tá najlepšia cesta ako vyriešiť všetky záležitosti, ktoré vznikajú vo Vašich životoch každý deň bez potreby nahnevanej alebo obviňujúcej reakcie voči sebe alebo ostatným. Neobviňujte sa ak sa to stane, nie ste dokonalí a nikto to ani od Vás neočakáva, len o tom rozmýšľajte a my, rovnako ako mnohí z Vás už teraz vedia, že nabudúce keď budete čeliť podobnej situácii, budete reagovať s väčším pokojom a s vedomím, že hovoríte s druhou milujúcou dušou, ktorá môže vidieť veci inak ako Vy, ale neexistuje potreba hádky alebo vzájomného ubližovania. Pozerajte sa na druhých ako na seba samých, pretože aj Vy ste mali svoje „temné dni“ a podeľte sa s nimi o svoju lásku.

Som SaLuSa zo Síria a ako vždy Vám všetkým posielame našu lásku. Nechajte ju vstúpiť do Vašich bytostí a cíťte ako nádherne sa „prihovára“ k Vašej Duši. Pamätajte, že ste milovaní za hranicu Vašej predstavivosti a s týmto vedomím odložte všetko staré za seba a privítajte nás ako svoju skutočnú Rodinu.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |