Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 28, 2012

SaLuSa, 28. decembra 2012
Nezáleží na tom koľko bolo predpovedí, pretože sú to všetko možnosti a závisí od rozsahu Vašich tvorivých síl, či sa zhmotnia alebo nie. Takže Vám hovoríme, to čo ste zažili bolo to čo ste vytvorili, ale pre tých ktorí očakávali väčší dôkaz vzostupu to bolo sklamaním. Chápeme Vaše pocity, ale proces prebúdzania energií vzostupu sa nezastavil a bude pokračovať dokonca ešte rýchlejšie ako predtým. Pozdvihnutie energií vo Vašej Slnečnej sústave sa uskutočnilo prostredníctvom zarovnania Vášho Slnka a veľkého Centrálneho Slnka Galaxie a tak ako mnohé duše zažili o tom dôkaz, tak mnohé nie.

Vzostup sa odohral a na Vaše prekvapenie sú duše s nižšími vibráciami stále s Vami. To preto, že mnohé z nich boli schopné absorbovať energiu a ich vibrácie sa dostatočne zvýšili na to aby ich pozdvihli, ale budú ich musieť dvíhať rýchlejšou mierou aby zostali s Vami. Tak isto majte na pamäti, že mnohé duše si neboli vedomé dôležitosti 21. decembra, takže nie všetci ktorí niečo zažili vedia čo to spôsobilo. Je to takpovediac ich posledná príležitosť udržať sa v procese Vzostupu a vyhnúť sa tomu aby boli odstránení zo Zeme ak sa ukáže, že je to v ich najlepšom záujme. Po celý čas sa dúfalo, že čo najväčšie množstvo duší bude schopných akceptovať nové energie. Takže cítime, že keď uznáte pozitívny výsledok, tak budete potešení, že viacerí z Vašej rodiny duší zostali.

Nový Vek sa začal a čas ukáže, že nič nebolo stratené tým čo ste teraz prežili. Odteraz budete vidieť oveľa pozitívnejšie výsledky, pretože teraz ste to Vy kto má pod kontrolou Vašu vlastnú budúcnosť. Vaše osobné čistenie zostávajúcich nechcených energií môže pokračovať plnou rýchlosťou a nemali by ste mať žiadne problémy uspieť. Dosiahli ste novú úroveň radosti a šťastia len preto, že ste nažive a vedzte, že teraz môžete pristúpiť k žitiu nového života s väčšou slobodou ako kedykoľvek predtým. Výsledkom prijatia energií 21. decembra ste sa presunuli viac do „prítomného okamihu“ a to znamená, že budete zažívať menej času a priestoru. Keď sa posuniete do piatej dimenzie tak si uvedomíte, že čas nie je viac lineárny a niekedy úplne stratíte prehľad o tom kde ste alebo ako ste sa tam dostali. Avšak nemajte obavy, pretože sa budete vedieť „odmyslieť“ späť tam kde ste boli. Za určitý čas začnete vnímať iné dimenzie a reality a dokonca budete vidieť iné Bytosti, ktoré v nich prebývajú.

Vaša súčasná vláda spolu s ostatnými, väčšinou v západnom svete, sú blízko k tomu aby boli vymenené a je to dôležitý krok, ktorý umožní mnohým ďalším veciam postúpiť vpred. Nedokážu zvládať súčasnú krízu, ktorú zapríčinil kolaps množstva bánk a skorumpovaný systém, ktorý používali aby si vytvárali vlastné zisky pomocou falošného obchodovania. Odpovede sú nám už známe a nové spôsoby sú už vytvorené a pripravené aby boli veľmi rýchlo implementované. Deň po dni bude každá duša pokračovať v raste vedomia a čistým výsledkom bude, že ako civilizácia sa budete menej zaujímať o to, čo Vám ponúkala minulosť. Stávate sa múdrejšími a bystrejšími v objavovaní toho, ako ste boli po stáročia zavádzaní. Už nie ste viac ochotní akceptovať „to isté“ a žiadate nový prístup k životu, ktorý ctí každého suverenitu a mier a hojnosť. Potrebujete sa môcť slobodne vyjadrovať a vzájomné vzťahy zakladať na tom že ste Jedným, pretože Jednota je to, čo by sme Vás radi videli dosiahnuť.

Úplne rozumieme tomu, prečo sú niektorí z Vás skľúčení s toho, že Vzostup prebehol tichým spôsobom, ale pozerajte sa na pozitívne aspekty. Snažili sme sa Vás viesť k tomu, aby ste dosiahli to najvyššie vnímanie seba samých a toho čo by ste mohli očakávať v Novom Veku a toto povzbudzovanie bude stále pokračovať. Zarovnanie 21. decembra sa uskutočnilo a Vy ste začali Nový Vek s vyššou úrovňou vedomia. To Vám umožní urýchliť proces Vzostupu a uvidíte ako sa budú diať zmeny v rýchlom slede. Všetko to, čo ste boli vedení očakávať od Nového Veku sa stane a s ešte väčšou podporou ako predtým, pretože cesta vpred je teraz skutočne voľná. Mali ste doteraz obrovskú trpezlivosť a sme Vám veľmi vďační za Vašu oddanosť Svetlu a všetkým ostatným dušiam. Udalosti budú teraz prebiehať hladšie a môžeme Vás ubezpečiť, že práca ktorú ste vynaložili na prinesenie Svetla a Lásky ľudom mala úžasné výsledky.

Prirodzene Matka Zem tiež vzostúpila a bude pokračovať a pracovať s Vami na prinesení Nového Veku do reality. Nastalo len málo udalostí ktoré spôsobili, že ľudia museli opustiť Zem a to sa udialo v dôsledku práce Pracovníkov Svetla, ktorí pracovali tak ťažko na prinesení všetkých duší do Svetla. Sme potešení z toho, že to uvoľnilo napätie a pochybnosti, ktoré niektorí ľudia mali, pretože sa obávali o priateľov alebo rodinu. Znamená to veľkú nádej pre tie duše, ktoré si až doteraz neboli vedomé dôležitosti nového obdobia, do ktorého sa posunuli. Vieme, že niektorí z Vás sa budú ohliadať späť a pýtať sa prečo bol vzbudzovaný dojem, že tak veľa sa mohlo dosiahnuť pred Vzostupom. Odpovedali by sme, že našou motiváciou bolo predložiť Vám každú možnosť na pokrok prostredníctvom Vašich vlastných tvorivých síl.

Vieme, že Pracovníci Svetla vložili veľa času a námahy na dosiahnutie úspechu a zdanlivé zlyhanie nie je ich kritikou. Skutočne neexistuje žiadne pochybenie v ich oddanosti svojej úlohe. Je to jednoducho preto, že okolnosti nesplnili kritérium na plné zhmotnenie počiatočných zmien, ktoré ste očakávali. Áno, boli časy keď ste boli úplne blízko aby ste videli svoje snahy odmenené, ale často to boli Temní, ktorí boli hrozbu alebo spôsobili meškanie, ktoré sme nemohli ignorovať. Pamätajte, že nemáme právo urýchľovať záležitosti pokým to nie je Bohom dané, pretože ste to Vy, kto riadi výsledok a ste za neho zodpovední.

Buďte si istí, že nebol stratený žiaden čas v dôsledku zdanlivo malého pokroku, ktorý bol urobený. Za oponou sú naši spojenci naďalej zaneprázdnení a sú blízko prinesenia vládnych zmien. Sú najviac dôležité preto, aby boli prekonané zvyšky starej 3D politiky a aby boli zvolení vodcovia, ktorí sú si vedomí potreby veľkých zmien na vybudovanie Nového Veku. Čoskoro si uvedomíte vlnu lásky, ktorá sa preženie Zemou, ktorá ukáže že Vaša civilizácia urobila obrovský krok vpred. Tento fakt prinesie silnú jednotu v zámere, ktorý pomôže ukotviť svetový mier. Ak sa budete naďalej sústrediť na oblasti sveta ktoré stále zažívajú konflikty, Váš zámer čoskoro prinesie pozitívny výsledok. Keď bude svetový mier dosiahnutý zaručíme, že vojna sa nevráti a vynútime si toto nariadenie ak to bude potrebné.

S každým dňom ktorý prejde sa dramaticky zvyšuje aj možnosť väčšieho predvádzania sa našich lodí. Mnoho očí sa čoskoro obráti k chudobe a potrebám na Strednom a Ďalekom Východe, pretože súcit a pochopenie zameria pozornosť tam, kde existujú tie najväčšie potreby. To donúti Vlády, aby sa vážne zaoberali takýmito záležitosťami a začali konať. Snahy našich spojencov tiež prinesú redistribúciu bohatstva, ktoré bolo získané nelegálne. Tak veľa je toho v stave na pokraji zverejnenia a s rýchlejším vytrácaním sa nižších vibrácií je menšia pravdepodobnosť výskytu meškaní.

Drahí, berte ohľad na to, že ste nič nestratili tým, že sa Vaše sny nenaplnili, v skutočnosti ste získali viac ako ste mali predtým. Cesta sa stala voľnejšou a viac istou a naša pomoc môže začať byť viac otvorená. To je dôvod, prečo si želáme aby odhalenie prišlo čo najrýchlejšie ako je to možné. Potom to môžeme skutočne rozbehnúť bez akýchkoľvek prekážok. Celkový výhľad sa zmenil k lepšiemu a Vaše snahy budú časom viac produktívne. My sme samozrejme blízko pri Vás po celý čas, ale len málokedy sa ukazujeme, ale to sa časom tiež zmení. Nastane stretnutie a napokon sa k Vám pridáme tak isto ako Majstri a Vaša rodina z Vnútornej Zeme. Bude to obdobie veľkých osláv a celý svet bude vedieť, že sme prišli.

Nikdy sa nič nedeje náhodne, ale bude sa diať podľa jednotlivých božích nariadení. Existujú mocné Bytosti čo vykonávajú slovo Božie bez akýchkoľvek námietok, ale chápeme Vaše pochybnosti a ťažkosti keď sa nezdá, že veci idú podľa plánu. Ale všetky udalosti sa napokon odohrajú a naplnia sľuby ktoré boli dané. Je to tak, pretože všetko existuje v prítomnom okamihu a jednoducho čaká na pravý čas aby sa zhmotnilo. To znamená, že to bude práve vtedy, keď to bude k najväčšiemu úžitku pre Vašu civilizáciu. To čo sa stane určite nebude len na úžitok tým čo sa už prebudili, ale možno určitým spôsobom ešte viac pre tých, ktorí stále driemu. Teraz, keď sa nižšie vibrácie strácajú, dostávajú jemné pošťuchnutie a pripomienku, že sú na svojej vlastnej križovatke. Musia urobiť pevné rozhodnutie o tom čo chcú robiť, inak nebudú môcť postúpiť do Nového Veku. Je to ich voľba a na vyššej úrovni podvedome vedia čo je v stávke.

Som SaLuSa zo Síria a dovoľte mi povedať, že to nebude dlho trvať a mnohí z Vás sa obzrú na tento čas a nájdu dôkaz o svojom Vzostupe spoznaním zmien v sebe samých. Tiež to budete vidieť vo svojich priateľoch a rodine a uvedomíte si, že oni si tiež vytvárajú okolo seba mierovejšiu auru. Ako vyššie energie pokračujú v prichádzaní na Zem, ich efekt bude videní všetkými, pretože Ľudstvo sa bude v Láske snažiť priniesť silné energie Svetla na tých, čo sú stále držaní v temnote. Proces Vzostupu stále pokračuje tak silno ako vždy a naša láska bude s Vami počas celej cesty.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |