Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, November 28, 2012

SaLuSa, 28. novembra 2012

Ako si uvedomujete, len veľmi málo z dlhodobých predpovedí pre tento rok sa naplnilo a bol to celkom normálny rok. Existuje stále veľa fyzických zmien o ktorých sa väčšinou neinformuje. Takže je pekné informovať o tom, že sa len málo stalo s toho, čo by mohlo naplniť očakávania tých čo sa pripravujú na obrovské nepokoje a katastrofy. Môžete si za tento výsledok pripísať zásluhu, pretože vibrácie Zeme sa podstatne zvýšili oproti tomu aké boli len pred pár rokmi. Množstvo Svetla priťahovaného na Zem zmenšilo potrebu väčšieho energetického čistenia. My z Galaktickej Federácie sme tiež pomohli zúčastňovaním sa na čistení a všeobecne sme zabraňovali zhoršeniu znečistenia. To tiež zahŕňa Chemtrails, ktoré mali potenciál vážne ovplyvniť všetky životné formy.

Vaša cesta poslednými týždňami dualitou by teraz mala prebehnúť celkom pokojne dovoľujúc Vám sústrediť sa na Vaše prípravy na Vzostup. Najlepšou radou je zostať pokojným a mierumilovným a nedovoliť ničomu narušiť Vaše sústredenie sa na to. Budete tvoriť históriu tým, že budete tými čo sa nachádzajú na Zemi preto, aby zažili všetko spojené so Vzostupom. Staré vibrácie už nebudú môcť zasahovať do Vášho vývoja a nahradia ich zvýšené vibrácie, ktoré Vás pozdvihnú. Väčšina z Vás by mala zareagovať pozitívne na zmeny aj keď niektorí sa im budú ťažko prispôsobovať. Úplná zmena frekvencie je prirodzene ďalekosiahla a všetky životné formy budú do určitej miery ovplyvnené.

Po Vzostupe budú nasledovať dramatické zmeny, mnohé z ktorých ste už mali zažívať. Avšak všetko sa stane v primeranom čase, ale celkom rýchlo aby Vám boli dané výhody, ktoré ste už mali mať nebyť zdržiavacích taktík Temných. Doba Temna so všetkými svojimi obmedzeniami bude nahradená takou, ktorá Vás pozdvihne mnohými spôsobmi a spojí ľudí Vašej civilizácie vo vzájomnej láske a rešpekte. Všetky predchádzajúce rozdiely budú odložené, aby ste sa viac zblížili v milujúcej spolupráci a jednote. Už to nebude tak zložité dosiahnuť, pretože falošné bariéry umiestnené medzi Vás sa stratia a dôvera nahradí strach vytvorený preto, aby Vás rozdeľoval.

Teraz môžete začať byť svojím skutočným ja tým, že budete otvorenými a milujúcimi a schopnými vyjadrovať svoje skutočné pocity. Príliš dlho ste boli spútaní strachom z toho čo by si druhí o Vás mohli pomyslieť a to až do takej miery, že ste Váhali preukazovať svoji prirodzenú lásku voči druhým. Nájdite to vnútorné dieťa vo Vašom srdci, ktoré nepozná Vaše pochybnosti a opatrnosť, ale len nádheru toho byť schopným voľne sa deliť o svoje Svetlo a Lásku. Boli ste vyformovaní do toho čo považujete za seba samého, prostredníctvom cieleného tréningu počas celej Vašej výchovy. Teraz ste oslobodzovaní aby ste sa mohli deliť o radosť zo života so všetkými ostatnými. V budúcnosti nikto nebude urazený vyznaním lásky a bude to celkom prirodzeným spôsobom vzájomného zdravenia sa, pretože ste všetci Jedným.

Áno, pokoj zavládne na Zemi a tí, ktorí spôsobovali tak veľa problémov so svojimi úmyselnými vojnami smrti a ničenia budú z pomedzi Vás odstránení. Iba láskavé a milujúce duše zostanú, aby si užili šťastný a radostný život, taký ktorý v dualite nepoznali. Dokázali ste, že ste silné duše so zlatým srdcom a všetci Vás budú poznať ako vzostúpené Bytosti. Vaše tvorivé schopnosti budú pretavené do zmysluplných výtvorov pre dobro všetkých. Až doteraz ste si neuvedomovali akú moc v skutočnosti máte a nemali ste pod kontrolou svoje schopnosti. Avšak nebojte sa so Vzostupom, ktorý zvýši úrovne Vášho vedomia, sa to všetko zmení.
Ste spolutvorcami spolu s Bohom a Vaša služba ostatným Vás zavedie do celého Vesmíru. Budete mať svoje jedinečné vlastnosti, ktoré vyplývajú z Vašich rozličných skúseností v dualite. Budete vnímaní ako Majstri Svetla a pomôžete ostatným vynárajúcim sa civilizáciám vo vývoji. Avšak ten čas leží o niečo ďalej ako ste teraz, ale budete pritiahnutí k tomu, aby ste slúžili ostatným takýmto spôsobom. Mali ste dlhú a obtiažnu cestu, ale veľa ste tým získali, čo na Vás veľmi obdivujeme. Zaujmete svoje miesto po našom boku ako rovnocenní a mnohí z Vás sa rozhodnú vstúpiť do Federácie. Už o nás viete dosť na to aby ste mohli urobiť také rozhodnutie a to čo sme povedali platí rovnako na mužov aj ženy. V tomto ohľade, na rozdiel od súčasnosti, budú mať obe pohlavia vyrovnané obidve energie a rozdiely medzi nimi budú sotva poznateľné.

Napriek súčasným nepokojom vo Vašom svete zostáva šanca na mier veľmi reálna. Rieši sa to na najvyšších úrovniach a reakcie sú povzbudzujúce. Ide o odstránenie strachu z veľmocí, ktoré utláčajú menšie krajiny, ale my vieme ľahko udržať mier akonáhle bude dosiahnutá dohoda o odzbrojení. Mier je úplnou nevyhnutnosťou ak máte vstúpiť do vyšších dimenzií, pretože tie nepodporujú nízke vibrácie hrozieb vojny. Spolu s krokmi na dosiahnutie vládnych zmien, ktoré taktiež napredujú, sa udejú dramatické zmeny ktoré úplne zmenia charakter Vašej civilizácie. Potom môžete pridať odhalenie a záležitosti sa budú môcť posunúť dopredu plnou rýchlosťou. Tieto udalosti nie sú vôbec ďaleko a naši spojenci veľmi usilovne pracujú aby sa uskutočnili.

Je jasné, že prikladáme odhaleniu veľkú mieru dôležitosti, pretože je to prostriedok ktorý nás spojí a vstúpime do vzťahu, ktorý je potrebný pre Váš pokrok. Ešte dôležitejšia je naša úloha dohliadať na rozsiahle zmeny Vašej spoločnosti a pomoc Vašim veľkým komerčným spoločnostiam zvládnuť zmeny, ktoré ich ovplyvnia. Musia nastať zmeny, ktoré odrazia potrebu menších skupín namiesto monopolov a prispôsobenie sa novým spôsobom práce. Uvidíte, že v budúcnosti bude biznis na otvorenej báze, takže každý bude vedieť čo sa deje a že sa to deje na základe čestných a spravodlivých princípov. To by malo byť ľahké, pretože tie kriminálne elementy, ktoré existujú vo Vašej spoločnosti teraz budú odstránené.

Som SaLuSa zo Síria a chcel by som aby ste sa prestali sústrediť na Vašu minulosť a dávali svoju energiu do toho čo je nové, v súlade s Vašimi očakávaniami. Takým spôsobom pomôžete aby to prišlo oveľa rýchlejšie a tiež budete lepšie pripravení na to čo sa udeje. Sme s Vami Drahí a vždy to tak bude.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica

www.galacticchannelings.comShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge