Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 21, 2011

SaLuSa, December 21, 2011

Dĺžka Vášho života je veľmi krátka v porovnaní s bytosťami ako sme my vo vyšších dimenziách. Napriek tomu doňho veľa vtesnáte a doslova každý deň prináša mnohé výzvy, ktoré spoločne predstavujú skúsenosti, urýchľujúce Váš spirituálny vývoj. Nieje žiadne iné miesto podobné Zemi, ktoré pravidelne ponúka také množstvo skúseností, ktoré dokážu byť extrémne a vyžadujúce enormnú výdrž. Ľudia zo Zeme nás udivujú ich odhodlaním uspieť v prekonávaní každej výzvy, ktorá sa naskytne. Ste skutočnými víťazmi vo vojne medzi Svetlom a Temnotou o duše na Zemi. Nezáleží na tom ako dlho to trvalo, vždy ste mali predurčené prekonať Temných a bolo nakoniec aj dané, že tento cyklus prinesie jasný výsledok vo Váš prospech.

Všetko čo ešte zostáva predtým ako pozbierate odmeny Vášho víťazstva je odstránenie tých, ktorí ak by mohli, tak by tieto oslavy pokazili, avšak nebude im to dovolené. Preto by ste nemali cítiť strach zo zistenia, že boli uskutočnené pokusy na začatie Tretej svetovej vojny. My z Galaktickej Federácie máme plnú moc na zastavenie takýchto pokusov a naši spojenci sú poučení zasiahnuť v našom mene. Niekoľko udalostí ešte musí byť dokončených v priebehu mesiaca, čo Vám dá možnosť vidieť začiatok konca mocných Iluminátov. Neexistuje pre nich žiadna možnosť úteku a máme ich po celý čas pod dohľadom a neexistuje žiadna možnosť úkrytu o ktorom by sme nevedeli. Takže drahí netreba strácať energiu strachom z ich prítomnosti, alebo z toho čo plánujú. Nastal čas, kedy budú zbavení ich moci a neprávom nadobudnutých výhod, ktoré získali na Váš úkor.

Stvoriteľ Vám všetkým dal slobodnú vôľu na výber Vašich skúseností a po mnohé životy toho neostalo veľa, čo ste neskúsili. Preto ste teraz oveľa múdrejší a väčšina z Vás sa držala svojho Svetla, ktoré nikdy nenechala celkom zhasnúť. Teraz hrdo stojíte s Vaším Svetlom svietiacim ako maják, ktorý osvetľuje životy ostatných ľudí. Prebúdzanie pokračuje plnou rýchlosťou a veľa duší začína chápať zmysel života. Je to uvedomenie si, že ste viac ako Vaše telo, že život je nekonečný a že ste energiou, ktorá je Boh. Toto vedie k akceptovaniu faktu, že všetci sú Jedno a môžte vidieť, že všetky duše sú prepojené a tvoria jeden celok. Učí Vás to, že posudzovanie iných je nesprávne a nemúdre, pretože nepoznáte okolnosti, ktoré viedli dušu na konkrétnu cestu v živote. Skutočne veľa z Vás nepozná ani vlastnú minulosť, okrem niekoľkých zábleskov s predchádzajúceho života.

Život je záhadou až pokým nedosiahnete vyššiu dimenziu a nezískate väčšiu úroveň vedomia. Niektoré veci sú stále za možnosťou Vášho chápania na úrovni, na ktorej sa nachádzate a niekedy máme problém nájsť adekvátne, alebo postačujúce slová na vyjadrenie pravdy. Avšak všetko bude zanedlho jasné pretože vy, ktorí budete vzostupovať budete musieť mať vyššiu úroveň vedomia, ktorá je na to potrebná. Faktom je, že nastal čas aby ste boli uvedení na vyššie úrovne a Vaše pozdvihnutie počas niekoľkých nasledujúcich rokov bude ohromujúce v porovnaní s tým, aké je teraz. Nakoniec sa k nám pripojíte ako rovní a my Vás privítame späť tam, kde skutočne patríte.

Želáme Vám, aby ste posúvali vpred energie, ktoré sa hromadia v očakávaní nezvyčajného roku úspechov, ktorý sa zapíše do Vašej pozoruhodnej histórie ako jeden úžasný úspech. Táto energia rozhodne ako rýchlo príde koniec duality, pretože všetky časové línie sú flexibilné. Avšak niektoré, vedúce k najdôležitejším otázkam ktoré zažívate sú pevne rozvinuté a nič ich nezastaví od uskutočnenia sa. Odhalenie je stále najdôležitejším momentom v ďalšom vývoji, ktoré umožní otvorene sa stretnúť s Vašimi vodcami. Oni nás poznajú, pretože sme s nimi boli v kontakte po dlhý čas, ale dodržovali sme ich právo na rozhodovanie v mene ich ľudí. Ako sa my pozeráme na nich a na to čo robia, nevnímame ich ako to najlepšie pre Vaše záujmy, ale musíme im umožniť výber na základe ich slobodnej vôle. Avšak my tiež odpovedáme na prosby ľudí a mier je veľmi žiadúci po všetkých tých rokoch nepretržitých vojen. Sľubujeme, že každý pokus o začatie ďalšej svetovej vojny stroskotá a urobíme všetko pre podporu mierových vzťahov.

Z nášho pohľadu to, ako sa k Vám správali Vaši vodcovia vyžaduje vysvetlenie prečo tak veľa zdrojov bolo spotrebovaných na neproduktívne aktivity. Keby sa tieto zdroje použili správnym spôsobom, ľahko by ste mohli žiť v relatívnom luxuse, pretože by tu bolo všetkého dostatok pre každého. Vskutku zažijete pravdu tohoto výroku, pretože budeme prerozdeľovať bohatstvo a zaistíme, že Vaše zdroje budú správne použité. Spolu s novými technológiami, ktoré Vám boli zatajované po mnohé roky zistíte, že život je taký uspokojujúci a napĺňajúci. Ani po tomto nedosiahnete najvyššiu úroveň, kedy sa život stane blažený, radostný a úplným šťastím. Bude na to potrebný určitý čas, pretože nie všetko môže prísť naraz. Ako budete rásť do veľkolepých Kozmických Bytostí na ktoré ste predurčení, úrovne pozdvihnutia prídu k Vám.

Takže priatelia moji snažte sa ako najlepšie viete nedať sa ovplyvniť problémami ktoré vyplývajú z čistenia, ktoré sa už začalo, alebo z posledných zúfalých pokusov Iluminátov, ktorí bojujú až do úplného konca. Vždy pamätajte, že Váš úspech je garantovaný a všetci, ktorí si želajú vzostúpiť tak urobia. Taktiež sa prosím nebojte, ak sa udalosti nebudú vyvíjať spôsobom, akým ste si predstavovali, pretože najdôležitejšia vec je Vzostup. Pripomíname Vám, že toto je unikátne a že to bude prinajmenšom skvelý zážitok.

Som SaLuSa zo Síria a podrobne sledujeme udalosti, ktoré sa uskutočňujú na Zemi. Naozaj sledujeme Vaše televízne programy, so zameraním sa na svetové správy. Chápeme hry, ktoré sa odohrávajú a politikárčenie, ktoré s tým súvisí, ale tiež poznáme ich pravý dôvod. Nenecháme sa oklamať, čo je dôvodom, prečo jednania s nami budú pozitívne a naplnené do písmena, pretože máme Vaše záujmy v srdci. Nech dostanete všetko to, čo si želáte pre druhých.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |