Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, September 17, 2012

SaLuSa, September 17, 2012

V rámci cyklu duality ste prežili mnoho životov a keď sa obzriete späť pravdepodobne zistíte, že boli jednými z najzložitejších a najťažších aké ste kedy mali. Dôvodom je, že ste prešli cez jedny z najnižších vibrácií aké ste kedy zažili. To znamenalo, že ste sa cítili byť viac oddelení od Zdroja ako v ktoromkoľvek z predchádzajúcich životov a žili ste vo veľkej miere vďaka pudu sebazáchovy. Tí ktorí prinášali Svetlo na Zem čelili výzvam ako ho uzemniť a ako pomôcť priniesť rovnováhu medzi Svetlo a temné energie. Boli momenty v ktorých ste dosiahli hĺbok temnoty a zdalo sa, že Človek stratil akúkoľvek nádej na záchranu.

Avšak tie Vyššie Bytosti, ktoré majú pod kontrolou Ľudský plán, to videli inak a postupne zvrátili udalosti tak, že Svetlo zaznamenalo pokrok. Len nedávno začalo byť viac evidentné a získalo vplyv. Napriek nepretržitým vojnám medzi krajinami Svetlo začalo posilňovať tých, ktorí prišli na Zem prinášať tak veľmi potrebné zmeny. Uprostred chaosu a katastrof začalo znovu vytvárať siete Svetla okolo Zeme. Odvtedy sa z nich stali silné body Svetla, ktoré ho vyžarujú okolo seba. Výsledkom je sformovanie skupín Svetla, ktoré boli schopné osvietiť ľudí k pravde a dnes stojíte na prahu plného osvietenia.

Pri pohľade späť v dávnej minulosti bolo známe, že tento čas bude signalizovať koniec cyklu duality. Bol to sľub, ktorý bol vykonaný v tých najskorších časoch keď ste sa po prvý krát začali inkarnovať a je dôvodom prečo ste vždy intuitívne vedeli, že to tak bude. Niektoré dávne civilizácie sa takmer úplne navzájom zničili a Vy ktorí ste teraz na Zemi ste presne tie isté duše. Rozhodli ste sa, že zabezpečíte aby konečné časy vyústili vo Váš Vzostup a nie deštrukciu. A teraz ste tu na pokraji veľkého pozdvihnutia, ktoré bolo dosiahnuté tvrdou prácou a oddanosťou Svetlu a Láske. Získali ste obrovské skúsenosti, ktoré môžete použiť na pomoc ostatným, ktorí čelia podobným výzvam aké ste prežili Vy.

Život je o učení sa lekcií prostredníctvo Vami vybraných skúseností s vedomím, že ich budete používať v službe Svetlu. Cieľom je spojiť duše tak, aby sa mohli znovu stať časťou Jednoty, ktorej sú všetci súčasťou. Avšak Vzostup znamená oddelenie na fyzickej úrovni tak, aby každá duša mohla pokračovať na svojej súčasnej ceste. Niektorí sa už nachádzajú v rozšírenom stave vedomia a na ich želanej ceste k Vzostupu, zatiaľ čo iných to ani nenapadlo, pretože ešte neskončili s dualitou. Je to voľba na základe slobodnej vôle ktorú ste všetci spravili a musíte preto umožniť ostatným aby podľa toho postupovali. Nikto v skutočnosti nezaostáva a aj oni budú výrazne profitovať zo svojich doterajších skúseností.

Evolúcia nikdy nekončí až kým sa konečne nevrátite ku Zdroju a dokonca aj vtedy budú predstavené nové cykly skúseností. To však nie je to na čo by ste sa mali momentálne zameriavať a máte pred sebou ešte dlhú cestu kým to dosiahnete. Boh vytvoril nekonečné množstvo Vesmírov a Vy si môžete zvoliť začať úplne novú skúsenosť, ak si to budete želať. Budúcnosť ktorá Vás čaká je plná zázrakov a vzrušenia a budete objavovať nikdy nekončiace prejavy Svetla a jeho magické tvorivé sily. Život na Zemi len veľmi málo pripomína to, do čoho sa idete posunúť, ale Galaktické Bytosti sa z Vás stanú veľmi ľahko. Čoskoro sa vrátite do svojho skutočného domova medzi hviezdami a znovu sa zjednotíte so svojimi skutočnými rodinami. Vaše pozemské skúsenosti sú len výletom z Vášho miesta vo vyšších dimenziách, kam sa veľmi skoro vrátite.

Ako Vás často informujeme, toľko sa toho blíži Vašim smerom čo Vás pozdvihne do veľkých výšok. Akonáhle vzostúpite a pokiaľ si z nejakého dôvodu nezvolíte tráviť čas v novej tretej dimenzii pripravenej pre tých ktorí nevzostúpia, nikdy sa do nej nebudete musieť vrátiť. Nadobro ste skončili s nízkymi vibráciami a mnohé duše sú schopné sa chrániť pred nízkymi energiami. Jediné čo musíte spraviť je umiestniť okolo seba vrstvu bieleho svetla ako svoju ochranu. Keď tak spravíte, budete sa musieť vyhnúť vyjadrovaniu akýchkoľvek negatívnych tónov v reči, pretože tie ľahko porušia Vašu ochranu a stanete sa voči tým energiám zraniteľnými. Najlepšie je sústrediť sa na všetko čo je zo Svetla a zameriavať sa na Vzostup je jedným zo spôsobov ako to spraviť.

Tak veľa ľudí stále nesie príťaž s ktorou sa musia vysporiadať a bude sa im to stále vracať, až kým to nevyčistia. Bude to k Vám prichádzať prostredníctvom vyzývajúcich myšlienok, ale vy už teraz viete, že ste nad tým k čomu Vás provokujú aby ste spravili. Porozprávajte sa s tou „druhou“ osobou, ktorá Vám neustále tie veci pripomína a buďte odhodlaní a povedzte jej aby odišla, pretože Vás to už viac nezaujíma. Ste pokúšaní presvedčiť sa či ste prekonali ten problém, nech už bol akýkoľvek a ak ho odmietnete dostatočne často, tak zmizne. Niektorí z Vás potrebujú vyčistiť množstvo karmy a to je dôvodom prečo ste zaneprázdnení Vaším čistením. Môže to samozrejme zahŕňať iných a často môžete pracovať spolu na vyriešení čohokoľvek. Predchádzajúce vzťahy často znovu spájajú ľudí z jediného dôvodu, aby si navzájom pomáhali dosiahnuť to.

Pochopte, že ste súhlasili že budete usilovne pracovať na svojej príprave na Vzostup, ale nikdy nie ste bez pomoci. Skutočne, každá duša má svojich pomocníkov, dokonca aj tí ktorí sa oddávajú nízkym energiám. Každá duša je napriek tomu zo Svetla a nikdy nie je opustená, pretože všetci sú schopní dopracovať sa k nemu späť. Pamätajte, že jediným dôvodom prečo zažívate aj Svetlo aj temnotu je to, že ste v dualite a hľadali ste pochopenie ako Vám oboje môžu pomôcť v evolúcií. Prirodzene, konečným cieľom je schopnosť prekonať temné energie tým, že sa nad ne povznesiete. Mnohí z Vás teraz neochvejne stojíte a viete, že ste to dosiahli a Vaše miesto vo vzostúpených sférach je isté.

Som SaLuSa zo Síria a cítim, že úrovne nášho vedomia začínajú byť vo väčšej harmónii, ako hľadáte pravdu a rozširujete svoje vlastné úrovne. Mnoho ďalších z Vás nájde takýto pokrok v zostávajúcich týždňoch, pretože nekonečný prísun Svetla je naďalej posielaný na Zem. S blížiacim sa impulzom pochádzajúcim zo zarovnania Vášho Slnka a Veľkého Centrálneho Slnka zažijete výrazný nárast Svetla a budete si toho vedomí.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge