Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 14, 2012

SaLuSa, September 14, 2012

Tie duše, ktoré sú hlboko ponorené vo svojich náboženských presvedčeniach budú medzi poslednými, ktorí akceptujú pravdu. Ten problém sa predpokladal a tí učitelia, na ktorých učeniach sú založené ich presvedčenia sa vrátia a vysvetlia aký bol ich skutočný odkaz. Časom bola ich interpretácia zámerne zmenená tak, aby zabezpečila viac moci a kontroly do rúk manipulátorov až tak veľmi, že skutočný význam sa stal nejasným. Naša prítomnosť a Vaše pochopenie našej služby pre Vás Vám pomohlo si uvedomiť, že môžete dosiahnuť bod vo Vaše evolúcii, kedy môžete ísť do vnútra aby ste našli pravdu. Samozrejme to neznamená že nemáte o tom debatovať s druhými, pretože je vždy užitočné zvážiť pohľad toho druhého.

My sme už vytýčili naše presvedčenia ako vieru ktorú zastávame a ktorá vyjadruje naše miesto v službe druhým vo Vesmíre. Na našej úrovni vibrácií môže existovať iba pravda a do takých vibrácií sa aj Vy čoskoro presuniete. Takže Vás žiadame aby ste boli otvorení novým myšlienkam, ktoré sú vo všeobecnosti založené na Jednote Všetkého Čo Je. Problémom, ktorý ste mali bolo to, že Vaša civilizácia bola rozdelená do tak veľa názorových prúdov a preto je pre Vás veľmi ťažké nájsť tú pravú vieru. Navyše to prinieslo tak veľa konfliktov, pre ktoré ste medzi sebou bojovali aby ste si dokázali kto má pravdu a kto nie.

Na Zemi sa tolerancia nenachádza v hojnosti a je to spôsobené tými, ktorí sa snažia udržať si svoju moc či už v náboženstve alebo v politike. Nabádame Vás aby ste akceptovali, že druhé duše možno nebudú na rovnakej úrovni pochopenia na akej sa nachádzate Vy a uvedomte si, že časom sa všetci vyvinú svojou vlastnou rýchlosťou. Nikto by nemal byť prenasledovaný za svoje presvedčenia, ale nemal by ich ani vnucovať druhým. Obdobie ktorým prechádzate ukazuje ako ste na sebe navzájom závislí a niekedy Vás až problémy spoja dohromady.

Ľudia si uvedomujú, že triedne delenie založené na bohatstve a vzdelaní Vás udržuje stále rozdelených a že každý by mal mať rovnaké možnosti. Niektorí pochádzajú zo sociálne slabého prostredia a to je niečo čo sa vyrieši nastávajúcimi zmenami. Všetci budú považovaní za rovných, takých ako sú v očiach Božích, nezáležiac na tom akú si práve odsluhujú karmu. Skutočne, v týchto konečných časoch si mnohí z Vás na seba nabrali všetko čo je potrebné vyčistiť. Mnohé z toho sa týka Vašich vzájomných vzťahov a niektorí prechádzajú ťažkými lekciami. Čo sa týka menej významných lekcií, tie sa môžu považovať za vyriešené vtedy keď je jasné, že úrovne Vášho vedomia boli pozdvihnuté.

Akonáhle vzostúpite, bude to veľmi odlišné od toho čo ste zažívali vo Vašej súčasnej dimenzii. Ku trpkosti a konfliktom ktoré ste bežne stretávali už viac nebude dochádzať, pretože tam panuje úplná harmónia a spolupráca, pretože všetci si navzájom pomáhajú pre vyššie dobro. Stretnete svojich ochrancov a Anjelské Bytosti, ktoré stáli pri Vás počas všetkých životov. Dosiahnete také úrovne vedomia, ktoré Vám dajú väčšie chápanie všetkých vecí a skutočne sa stanete Galaktickými Bytosťami. Vaša civilizácia je už členom našej Federácie Svetla a tí, ktorí si želajú sa k nám pripojiť majú miesto zabezpečené.

Čaká Vás fantastický život, ktorý Vás uvoľní spod temnoty ktorá Vás sprevádzala na Vašej ceste cez súčasnú dimenziu. Vy ste svoju časť urobili a nastal čas aby ste opustili cyklus znovuzrodenia, ktorý ste zažívali. V budúcnosti si len jednoducho vymeníte telá keď budete cítiť, že je to potrebné, pretože prirodzené starnutie a smrť už nebudú súčasťou Vašich skúseností. Ako ste si už bezpochyby vedomí, budete žiť po stovky rokov podľa Vášho počítania, ale bez starnutia a namiesto toho si budete udržovať telo vo svojej dokonalej kondícii. Budete mať všetok čas nasledovať svoje túžby a nebudete na to potrebovať peniaze, na rozdiel od terajšej Zeme.

Mnohé z toho čo teraz vnímate ako podstatnú časť Vašich životov nebude potrebné a keď sa vzdáte hmotných vecí, budú vrátené zdroju bez akéhokoľvek odpadu. Časom budete mať svoje osobné plavidlo, ale interdimenzionálne cestovať hĺbkami vesmíru budete s ostatnými. Tieto väčšie plavidlá voláte Materské Lode a niektoré sú úplne ako mestá. V jednej z nich by ste mohli cestovať celé roky v čase a mali by ste naplnené všetky Vaše potreby. Sú úplne sebestačné a využívajú voľnú energiu, ktorá je všade okolo nich. Za takých podmienok má život veľmi ďaleko od jednotvárnosti a vždy ponúka pocit vzrušenia keď cestujete do neznáma.

Všimli ste si, že keď sme sa stretli s Vašimi ľuďmi, popisovali naše dokonale priliehajúce jednoliate kombinézy. Sú také preto, že sú vytvorené myšlienkami, sú doslova našou druhou kožou a kopírujú každý pohyb nášho tela. Na rozdiel od Vás keď cestujeme, nemusíme so sebou brať batožinu plnú potrebných vecí. V tomto ohľade sú naše potreby veľmi obmedzené, pretože napríklad nemáme denné potreby ako napríklad holenie alebo iné telesné potreby. Budete sa mať dosť veľa čo učiť keď začnete Vaše nové životy, ale nebudú zďaleka také komplikované ako život na Zemi. Život vo vyšších vibráciách je radosťou a je tak uspokojivý vo všetkých ohľadoch.

Keď sa cítite skleslo, len si spomeňte kde leží Vaša budúcnosť a to neopísateľné pozdvihnutie, ktoré začne úplne novú kapitolu vo Vašej evolúcii. Bolesť a utrpenie ktoré ste prežívali pominie a spomienky na to nakoniec zapadnú do minulosti, aby boli nakoniec zabudnuté. Takže zameriavajte sa na to čo príde a nie na to čo bolo a nedovoľte aby Vás negatívne myšlienky rozptyľovali. Bez ohľadu na to aké strachy vzbudzujú médiá, alebo špekulácie o Vašej budúcnosti, bude to mať krátke trvanie. Pokým nebudú Temní odstránení, budú sa stále pokúšať zasahovať do Vášho postupu vo viere, že sa im nejako podarí uspieť. Zistia, že im ostalo len málo moci a nevedia sa vrátiť na pôvodnú úroveň ovládania.

Som SaLuSa zo Síria a prinášam Vám prianie toho najlepšieho od Galaktickej Federácie a úspešný záver Vašich životov. Pracovali ste ťažko a dlho aby ste to dosiahli a zaslúžite si zažiť to najuspokojivejšie naplnenie.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |