Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 14, 2011

SaLuSa, January 14, 2011

Budeme teraz hovoriť o mesiacoch, ktoré sú nastavené na zvyšovanie úrovne vedomia, pretože na Zem prúdi veľké množstvo energie. Je to úžasné, pretože to znamená, že sa uzemní viac Svetla ako v minulosti a priblíži sa doba, kedy budete dostatočne silní na to, aby ste uskutočnili zmeny. Kľúčom k úspechu je vaše kolektívne vedomie. Znamená to tiež to, že Svetlo je na Zemi tak dobre ukotvené, že zastaví všetky aktivity temných. Ako sme vám vraveli, budú sa vás snažiť rozptyľovať a odvádzať vašu pozornosť. Avšak je to súčasť ich posledných pokusov zničiť to, čo už je spravené. Nezameriavajte sa na to, pretože to bude mať minimálny efekt na vašu budúcnosť. Kolaps príde v každom prípade, pretože to, čo nepodporuje vašu cestu ku Vzostupu, nemôže zostať.

Nezáleží na tom, čím Matka Zem alebo vy trpíte, pretože plánom je obnoviť všetko do pôvodného stavu. Staré spôsoby sú spojené s dualitou. Vaša budúcnosť je zviazaná s rovnováhou a harmóniou, ktoré zabezpečí navrátenie vašej nezávislosti. To je spojené so založením spoločnosti, ktorá bude spravodlivá, čestná a lojálna voči Svetlu a bytostiam Svetla, z ktorých niektoré už poznáte a povedú vás ďalej. Tieto bytosti boli vždy s vami a hľadali možnosť predstúpiť a ten deň sa blíži, čím väčší tlak vyvíjame kvôli odhaleniu pravdy. Božský Plán je dokonalý a prinesie vám všetko, čo vám bolo sľúbené. Verte svojim vnútorným pocitom, pretože viete, že toto obdobie vás privedie do Svetla. Dozviete sa pravdu o každom aspekte vašej evolúcie a zvlášť veci týkajúce sa nedávnych období, ktoré boli súčasťou vašich terajších životov. Takéto odhalenie vás zomkne a rozdiely, ktoré vytvorili temní zmiznú. Tiež vám vysvetlíme aj našu rolu vo vašej minulosti a budúcnosti.

Vaše obavy a znepokojenie sú pochopiteľné, ale opäť chceme pripomenúť, že všetko dopadne nie len uspokojivo, ale výsledok bude najúžasnejší. Všetko sa to udeje v relatívne krátkom čase a záverečné obdobie pred Vzostupom bude prekrásnym pozdvihujúcim zážitkom. Čoskoro zahodíte bremeno duality, ktoré spôsobuje stres a nedostatok vo vašich životoch. Môžeme celkom zodpovedne prehlásiť, že sa nemáte čoho báť, pretože mocné Bytosti Svetla stoji pri vás a zaistia, aby ste dostali všetko, čo vám bolo v minulosti upierané. Ilúzia sa rozbíja a keď pochopíte pravdu, už ju viac nebudete chcieť. To, čo považujete za skutočnosť je ilúzia vytvorená vami a tými, ktorí uchvátili vašu moc. Svetlo bolo vždy s vami, ale bolo zahalené závojom, ktorý ste okolo seba vytvorili. Zotrvávali ste za závojom, pokým ste verili, že to je všetko, čo existuje, ale Svetlo zaň preniklo a dovolilo vám zahliadnuť oveľa lepšie možnosti. Svetlo nemôže nikdy zaniknúť a vždy prekoná nižšie vibrácie.

To, čo sa deje, nie je zamýšľané ako vyhnanie vás z vášho pohodlia, ale pred vami sú nádherné časy, ktoré budú viac než len kompenzáciou za to, že prijímate zmeny. Prijmite neodvratné a vnímajte to ako Božiu ruku, ktorá sa k vám natiahla a vynáša vás nahor, von z temnoty, v ktorej ste tak dlho žili. Ako skúsenosť je to nenahraditeľné, pretože ste dostali možnosť lepšie pochopiť dualitu a krásu duchovného vývoja do vyšších dimenzií. Vždy ste vedeli, na čo ste sa dali a aj o sľube šťastného konca. To čo môže byť spísané ako tisíce rokov skúseností, je iba okamih z pohľadu vášho Vyššieho Ja. V skutočnosti vám zostane iba to, čo ste sa naučili.

Každý deň na Zemi vyzerá ako samostatná skúsenosť, ale v skutočnosti je to všetko jedna niť vinúca sa cez mnoho životov. Je to ťažká cesta zážitkov, ktoré vás často privádzajú k jednej udalosti znova a znova. Napriek tomu dosahujete pokrok spôsobom, ktorý je ťažké dosiahnuť v prípade, že by ste mali život bez problémov. Predstavte si tú ohromnú príležitosť, ktorú teraz dokončujete a posúvate sa míľovými krokmi dopredu, vďaka čomu ste pripravení vzostúpiť. Pozerajte sa na život týmto spôsobom a uvidíte, že ste dosiahli skvelý úspech, ktorý bol pre vás naplánovaný. To, čo si nesiete so sebou, je hora skúseností, ktoré niekedy v budúcnosti pomôžu ostatným.

Je toho toľko, čo sa deje práve teraz, ale pokým ste v pozícii, z ktorej nevidíte celkový obraz, nebude vám to dávať veľký zmysel. Náhodné udalosti zapadajú do seba a vypovedajú o tom, že reagujete na prílev Svetla a zaisťujú skvelé výsledky. Nemôžeme byť otvorenejší, čo sa týka načasovania, pretože sa rozhodujeme celkom rýchlo a chceme mať možnosť zmeniť tento čas v prípade potreby. Temní sú rozdrobení a už nepostupujú podľa zaužívaného vzorca a preto ich pozorujeme ešte dôkladnejšie.

Ja som SaLuSa zo Síria a uisťujem vás všetkých, že máme veci pod kontrolou, ale aj tak nemôžeme zastaviť aktivity, ktoré robíte na základe slobodného rozhodnutia. Máme ale zodpovednosť za vás a Matku Zem a nedovolíme, aby sa nám veci vymkli z rúk. Naliehavo žiadame na našich spojencov, aby sa usilovali, pretože nikdy nebola lepšia možnosť dosiahnuť výsledky. Dúfame, že tí, ktorí majú v rukách politickú moc, príjmu ich skutočnú zodpovednosť a budú slúžiť ľuďom tak, ako to bolo zamýšľané. Každý, kto sa postaví na stranu Svetla, získa našu podporu a pokým neexistujú karmické dôvody na to, aby to bolo inak, budeme schopní dohliadnuť na dokončene ich diela.

Spôsob, akým môžete pomôcť ostatným, je zostať pokojní a šíriť svoje Svetlo najďalej ako viete. Uistite ľudí, že všetko je naplánované tak, aby sa zaistila šťastná budúcnosť a čokoľvek, čo sa teraz stane pretrvá len krátko. Ešte raz vám vravíme, že keď budeme môcť hovoriť s vami všetkými, objasníme vám plán, ktorý vás bezpečne povedie dopredu ku koncu tohto cyklu.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.