Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2013

SaLuSa, 11. januara 2013

Prirodzene, niektorí ľudia si stále nie sú istí dôvodmi prečo bol 21. december takou relatívne pokojnou záležitosťou, ale zdôraznili by sme, že ako civilizácia ste urobili obrovský krok vpred. To čo je teraz dôležité je, aby ste pokračovali v sústredení sa na všetko čo chcete aby sa zhmotnilo a uvidíte, že sa to postupne bude diať. Teraz keď ste opustili nižšie energie, bude pre Vás jednoduchšie dosiahnuť výsledky, pretože už nebudete zdržiavaní alebo brzdení. Pokrok, ako ho my meriame je stupeň na ktorý môžete pozdvihnúť svoje vedomie a to nedosiahlo očakávanej alebo želanej úrovne pred dňom Vzostupu. Ak by bol Váš zámer silnejší, výsledok mohol byť úspešnejší, ale určite ste priniesli úspech oveľa bližšie ako predtým. Drahí, 21. 12. bol úspechom pre mnohých a buďte si istí, že každá duša prijala vyššie energie. To sú iba dobré správy, pretože to znamená, že vibrácie na Zemi sa pozdvihli a posunuli ste sa oveľa hlbšie do Nového Veku.

S ohľadom na všetky zmeny, ktoré sú potrebné na úplné ukončenie duality, sme spolu s našimi spojencami nikdy nepoľavili v úsilí o ich uskutočnenie. Následkom toho sa stále viac blížia k zhmotneniu. Ako určite viete, tieto zmeny musíme uskutočniť s Vaším súhlasom a nevnucovať Vám našu vôľu. Preto sme opatrní aby sme zabezpečili, že naši spojenci udržia všetko v rámci hraníc a v medziach Vášho právneho systému. Avšak máte zákony, ktoré neboli prijaté pre dobro ľudí alebo v Láske a Svetle. Týmto nebude dovolené aby zastavili postup a v každom prípade budú napokon odstránené, rovnako ako tie zákony, ktoré boli vytvorené na neoprávnené zatýkanie ľudí. V budúcnosti budú všetky zákony preverené a len tie ktoré sú férové a udržujú Vašu slobodu a suverenitu budú ponechané. To tiež znamená, že akákoľvek osoba neprávom odsúdená bude prepustená a vieme, že v takejto situácii sú mnohí.

Časom budú úrovne Vášho vedomia také, že kriminálne skutky budú veľmi vzdialené Vašim myšlienkam a napokon nebude existovať žiaden zločin a preto nebudú potrebné vôbec žiadne väznice. Malé priestupky budú posudzované vyššími Bytosťami, ktoré budú rozhodovať o tom či je potrebné niečo vykonať. Často to nebude potrebné, pretože v priznaní si chyby, bude odpoveď danej duši jasná. V súčasnosti máte 10 prikázaní, ktoré Vám dobre slúžili, avšak sú obchádzané a ignorované tými, ktorí sa starajú a slúžia len Sebe. Tieto duše nemôžu pokračovať touto cestou a zistia, že nie sú schopní pokročiť spolu s tými ktorí akceptujú Jednotu Všetkého Čo Je. Spečatia si svoj vlastný osud a zostanú v nižších vibráciách svojou vlastnou voľbou. Nebudú mať nikoho na koho by zvalili vinu za svoju situáciu, pretože boli často varovaní o potrebe zmeniť svoje spôsoby.

Ako čas plynie, začnete si stále viac a viac všímať, že všetky typy korupčných praktík sú vyšetrované a sprisahanci sú odhaľovaní. Je to dôsledok pozdvihnutia Vašich úrovní vedomia, ktoré si želajú návrat k čestnosti vo všetkých jednaniach a transakciách. Nebude existovať žiadne miesto na ukrytie, pretože sa fakty zverejnia ako súčasť čistenia, ktoré sa uskutočňuje. Všetko čo z nižších energií zostalo sa čistí, pretože sa pripravujete na predstavenie zmien, ktoré Vás zoberú do Nového Veku. Médiá sú vo väčšine stále v rukách tých, ktorí pravdu skrývajú, ale nemôžu iným médiám, akým je Internet, zabrániť v odhalení faktov.

Celkový proces uskutočnenia zmien nie je jednoduchý, pretože existuje veľa ľudí s majetkovým záujmom, ktorí im bránia. Avšak pokrok nemôže byť zastavený a stále sa toho deje veľa na posunutie záležitostí do bodu, kedy sa akcia môže začať. Momentálne sa nachádzate akoby v „úzkom hrdle“, pretože tak veľa aspektov zmien spolu smeruje k dokončeniu. Akonáhle sa to čo sa deje stane zrejmým, budú nasledovať celé série udalostí prichádzajúcich v rýchlom slede. Tým že ste nastúpili na novú cestu, nastanú v budúcnosti počas niekoľkých rokov v rôznom čase rôzne zmeny, predtým ako sa napokon stanete plne kvalifikovanými Galaktickými Bytosťami. Tieto budú tými najradostnejšími skúsenosťami, hlavne keď budete mimo akéhokoľvek zasahovania, ktoré momentálne pochádza z nižších dimenzií.

Odhalenie je veľmi dôležitým faktorom vo Vašom vývoji, takže nič nebude ponechané náhode čo sa toho týka. Z nášho pohľadu, existuje stále príliš veľa ľudí, ktorý majú v sebe určitú mieru strachu z predstavy nášho otvoreného príchodu na Zem. Preto hľadáme lepšie pokrytie našej prítomnosti Vašimi médiami ale musí to byť robené korektne a nie kvôli senzáciám. Neexistuje žiadna pochybnosť, že budeme musieť čoskoro napredovať pretože nemôžeme čakať do nekonečna. Takže si môžete byť istí, že my robíme všetko čo môžeme aby sme vytvorili správne pozadie pre to aby sa odhalenie mohlo uskutočniť. Bude to tou najdôležitejšou udalosťou a bude sa to oslavovať pre svoj historický význam.

Čas sa stále zrýchľuje a v tom procese o ňom pravdepodobne stratíte prehľad, pretože už Vášmu životu nebude dominovať tak ako predtým. To pôjde ruka v ruke so zábudlivosťou a tendenciou žitia v prítomnom okamihu. Privádza Vás to do bodu kedy zistíte, že život sa stáva jednoduchším tým, že idete s prúdom. Vieme, že niektorí ľudia nemôžu existovať bez toho aby si všetko plánovali, ale všetci sa prispôsobíte zmenám a zistíte, že život je príjemnejší keď ho beriete tak ako prichádza. Tomu pomôže aj to, že sa posúvate viac do Nového Veku a budete mať viac času pre seba a len málo, ak vôbec nejaké starosti. Skutočne ste nezažili aké to je byť skutočne slobodní, pretože ste boli uväznení na vlastnej planéte. Akceptovalo sa to ako normálne a to je dôvod prečo my z Galaktickej Federácie Svetla a ostatní sme strávili toľko času skúšaním zobudiť Vás do pravdy.

Drahí, či ste si to uvedomili alebo nie, posunuli ste sa oveľa viac dopredu na svojej ceste od začiatku tisícročia. To naplnilo našu vieru, že keď budete mať viac času, viac duší by zareagovalo na zvyšujúce sa úrovne Svetla prichádzajúce na Vašu Zem. Teraz sa skutočne každá duša posunula cez Vzostup a akceptovala do seba viac z vyšších energií. Budú ďalej zvyšované neprestajným tokom a udalosti ukazujúce hlavné zmeny k lepšiemu budú významnou pomocou. Zanechávame Vás s našou nekončiacou Láskou a požehnaním pre Vašu budúcnosť.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |