Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2013

SaLuSa, 1. februára 2013

Po veľmi dlhý čas kvocient Svetla na Zemi pomaly rástol, ale odkedy ste zažili jeho veľké pozdvihnutie, obrovsky sa zvýšil. To znamená, že Vaše úrovne Svetla sa zvyšujú oveľa väčšou rýchlosťou a napokon budú vidieť výsledky, pretože viac ľudí hľadá uvoľnenie spod nadvlády Temných. Svetlo dlhú dobu odhaľovalo pravdu o ich aktivitách a oni už viac nie sú schopní oklamať Vás svojimi plánmi, ktorými sa snažia udržať sa pri moci. V skutočnosti im veľmi rýchlo dochádza, že ich čas skončil a držia sa čohokoľvek čo im dáva nádej aby sa vyhli nevyhnutnému koncu ich vlády. S pochopením toho, že to čo sa dialo v minulosti podporovalo Temných je možné žiť svoj život bez strachu z ich činov. To im odopiera podmienky v ktorých prekvitali a pred ich vlastnými očami sa im ich moc vytráca. Následne môžu naši spojenci jednoduchšie pracovať na urýchlení dlho očakávaných zmien a nebudete na ne musieť veľmi dlho čakať.

Teraz, keď nižšie energie slabnú existuje väčšia možnosť pre tých čo sa stále neprebudili aby reagovali na Svetlo a sú pod tlakom aby sa pozdvihli. Inak zistia, že nie sú schopní zostať vo vyšších vibráciách, ktoré sa stále zvyšujú. S ich nevyslovenou voľbou zostanú v nižších vibráciách, aby pokračovali vo svojich skúsenostiach. S určitosťou si bola každá duša vedomá príležitostí, ktoré sprevádzajú život na Zemi počas tohto obdobia Vzostupu a mohla si napriek tomu jednoducho naplánovať len prežiť toto obdobie ako súčasť svojich skúseností. To je dôvod Drahí, prečo musíte dovoliť každej duši slobodne si vybrať ich cestu. Ak to je niekto kto je Vám blízky cíťte sa byť privilegovaní, že ste boli vybraní ako súčasť ich životného plánu. Tiež pamätajte, že ako vzostúpené Bytosti, budete mať schopnosť vrátiť sa do nižších dimenzií a udržiavať s nimi kontakt.

Ako ste si pravdepodobne vedomí, plán duše nie je zostavený náhodne a bezcieľne. Je starostlivo naplánovaný tak, aby dal duši presne tie skúsenosti, ktoré posunú jej vývoj. Ale aj tak je konečná voľba či ho naplníte na Vás, ale buďte si istí, že nezmeníte tak jednoducho to, čo je vo Vašom najlepšom záujme. Avšak životné plány sa môžu meniť ak nastanú také okolnosti, ktoré neboli predvídané a stali sa súčasťou Vašich skúseností. Niekedy nie sú prospešné, ale na druhej strane Vás môžu posunúť ďalej rýchlejšie ako ste očakávali. Každá duša ktorá sa rozhodne sledovať cestu Vzostupu má k dispozícii viacerých pomocníkov, ktorí bez prestávky pracujú na tom aby bol Váš zámer naplnený. Zdôraznili by sme, že nikdy nie ste sami na Vašej ceste a naša prítomnosť nikdy nenarušuje Vaše súkromné chvíle. Je to viac záležitosťou jednoduchého „vedenia“ kedy je naša pomoc alebo prítomnosť potrebná. Nie je to len Galaktická Federácia Svetla ktorá slúži ostatným, pretože všetky vzostúpené duše slúžia tým či oným spôsobom a napokon budete aj Vy.

Účinky výsledku 21. decembra stále tlejú a doznievajú, ale je to vo veľkej miere kvôli problému oceniť, že čo sa Svetla týka, neexistuje nič také ako „zlyhanie“. Jedinou konštantou je „zmena“ ktorá sa dotýka životov veľkého množstva ľudí a sú to oni ktorí rozhodujú o výsledku. Teraz viete čo je možné a je to na Vás vytvoriť si svoju vlastnú realitu. Samozrejme sme si vedomí stále narastajúcej požiadavky otvorenia Fondov Prosperity, oznámenia Odhalenia a nastolenia mieru. Buďte si istí, že budú zanedlho uspokojené a prípravy výrazne pokročili. Ovládne Vás počas toho radosť a šťastie, pretože hlboko vnútri viete, že už ste vyhrali. Pre Vás sa čas zrýchlil ale niekedy sa zdá, že sa vlečie a začínate byť znepokojení alebo netrpezliví. Prosím pevne sa sústreďte na budúcnosť a pamätajte, že väčšina z Vás je vo zvýhodnenej pozícii, pretože vie s väčšou určitosťou čo sa deje. Ako Pracovníci Svetla sa na Vás obraciame aby ste ľudí pozdvihovali, pretože už dávno prešiel čas, kedy ste váhali vyjadriť svoje názory. Buďte otvorení bez toho, aby ste príliš tlačili a nechajte to tak potom čo poviete svoju pravdu, čím urobíte to najlepšie pre tých okolo Vás.

Matka Zem stále pokračuje v zmenách a v dôsledku obrovského množstva Svetla ukotveného na nej sa nepotrebovala uchýliť k väčším katastrofám. Klimatické zmeny sa dejú z rôznych dôvodov, vrátane ľudského vplyvu, ale keď sa všetko upokojí budete mať tie najvhodnejšie podmienky bez extrémov, na aké ste teraz zvyknutí. Matka Zem veľmi oceňuje lásku a požehnania ktoré jej posielate, pretože sa v nedávnej minulosti zabúdalo
na úlohu „Matky“ ktorú hraje. Ženský vplyv sa vracia a prináša viac harmónie a rovnováhy do bytia a mužská dominancia je nahrádzaná viac rovnovážnym vyjadrením všade kde sa pozriete.

Z našej úrovne sme najviac potešení, že sa formuje tak veľa skupín na prinesenie zmien, pretože veľa toho začína na nižšej úrovni. Akonáhle tak spravíte, Zákonom Príťažlivosti získate ešte viac pomoci pokým celá vec nebude zabezpečená do takej miery, že Váš úspech bude zaručený. Pracujeme na úrovniach, na ktorých by to bolo pre Vás zložité, takže spoločne sme impozantnou silou pre zmenu. Nič by nás viac netešilo ako môcť Vám povedať o činoch ktoré konáme vo Vašom mene, ale ešte stále nie je ten správny čas na odhalenie toho čo robíme. Časom to budete vedieť a je toho veľa čo potrebuje byť napravené čo sa týka Vašej histórie. Je úplne jedno kam sa pozriete, zistíte že pravda bola hrozne prekrútená alebo dokonca prepísaná aby vyhovovala ambíciám Temných. Je ich možné nájsť vo všetkých hlavných inštitúciách a nie sú si vždy vedomí, že pracujú proti Svetlu. Musíte sa pravdu dozvedieť, pretože to ukáže ako bolo Vaše skutočné ja potláčané a zotročované, aby ste nadobudli dojem, že ste bezmocní rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti.

Som SaLuSa zo Síria a chcem aby ste vedeli, že sme stále s Vami a ochraňujeme tých zo Svetla ako je to len možné. Môže to byť ťažko pochopiteľné, ale niekedy duša obetuje svoj život aby zvýraznila cieľ svojej existencie. Je to najväčší dar druhým, ktorý väčšinou prinesie obrovské množstvo Svetla na Zem. Milujeme Vás všetkých ako vždy.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |