Home > > Sheldan Nidle - March 3, 2013

Martie 3, 2013

 10 Ix, 2 Ceh, 9 eb

Dratzo ! Ne găsim aici din nou pentru a vorbi cu voi ! Un mare eveniment ceresc se va petrece în curînd pe cerurile voastre. Acest eveniment este ultimul dintr-o serie de fenomene, care semnalează sfîrsitul unui acord, făcut între Lumină si Anunnaki, cu mult timp în urmă. Făcea parte dintr-un plan divin pentru a pregăti pe strămosii lor, asa ca si pe voi pentru o reîntoarcere la o constiintă deplină. De acord cu aceasta, oferim documente întunericului în lumea voastră, care le demonstrează că timpul lor a trecut, pe cînd am putea să intervenim oficial în realitatea voastră, în numele vostru. Această interventie este numai pentru a ajuta societătile secrete sfinte si aliatii lor, să termine ocuparea legală a unor serii de guverne principale ale lor. Această procedură o să ducă la deschiderea unei abundente universale, care la ora actuală este mentinută în anumite locuri secrete în jurul lumii voastre. Dea-lungul ultimelo luni, am repus aceste recursuri în locuri unde sunt sigure si disponibile pentru a fi întrebuintate, pentru a garanta noul sistem financiar si monetar. Deasemenea oferim o sigurantă logistică mai generală, pentru a putea permite noii guvernări, să transmita faptele care se petrec în tările din toată lumea voastră.

Prima serie de anunturi va acoperi diferite noi programe, care sunt asociate, cu ceea ce în general a fost numit NESARA. Fiecare din dispozitiile care vor fi aplicate, va fi tema de multă discutie natională. Ele vor fi expuse, la televisiune, rádio si internet, si este pe acest plan că experienta noastră referitor la sigurantă, va fi necesară. Este responsabilitatea noastră de a proteja intergritatea acestor canale de comunicare, contra oricărei ingerinte electronice, sau dezactivare, astfel încît populatia să poată să fie informată cu exactitate, referitor la aceste probleme revolutionare. Grija noastră este, datorită faptului de că multi în lumea voastră, au o atitudine de neîncredere si chiar rău intentionată, fată de orice care poate ameninta agenda lor îngustă de control. Pe termen lung, aceste persoane vor avea ocazia să-si schimbe atitudinea, o dată ce vor începe să lucreze cu mentorii lor personali. Putem vedea cu claritate încă de pe acum, cum aceste atitudini se vor putea dezvolta, si deci suntem gata, pentru a lua contra-măsurile tehnice necesare. Functiile noastre în momentul imediat după, sunt în primul rînd să furnizăm comunicatiile clare ale guvernului, si după aceea, să vă explicam ce aveti de asteptat în primele zile după ce vom ateriza.

Scenariul aterizării în masă, nu este altceva decît faza finală a reîntoarcerii voastre la constiinta deplină. Veti întîlni mentorul vostru personal, care vă cunoaste complect, asa ca un prieten pierdut de mult timp. Capacitătile telepatice înăscute ale voastre, vor fi în mod rapid restaurate, prin inter-actiunea cu noi, permitînd un dialog usor si eficace între noi, fără interferenta de înselăciuni si ambiguităti ale discursului. Telepatia permite o profunditate de deschidere, si de întelegere, care poate să pară stranie pentru prima dată, avînd în vedere că nu vor mai exista secrete între noi. Aceasta înseamnă că vă veti obisnui cu noi foarte rapid, si vă vom povesti totul despre noi, cine suntem, ce facem, si despre istoria clanurilor noastre personale. Vom răspunde la orice întrebare pe care o veti avea, si după aceea veti vedea că puteti să aveti încredere în noi pentru pentru mai profunde învăluiri. Aceste cîteva zile, vor putea fi experienta cea mai deschisă si onestă a vietii voastre. Mediul vostru cultural ostil, v-a învătat să vă protejati (ascundeti) sub mai multe straturi de secrete; însă telepatia vă va face să vă reîntoarceti la un grad de Unitate, în care lipsa de încredere, în mare parte rămîne ca un lucru de domeniul trecutului. Vom fi ca o carte larg deschisă pentru voi, permitînd ca programarea voastră cu frica si protectia, să dispară.

Timp de multi ani am cercetat culturile voastre, foarte deosebite; si la început găsisem această varietate, de îngrozit. Însă, după ce ne-am împărtăsit multele noastre descoperiri între noi, am găsit cea mai bună manieră de a supera miriadele de bariere culturale, care există în inima societătilor voastre. Voi toti, ati construit sisteme de supravietuire care permit să tolereze variatele culturi si religii, si obiectivul nostru este să vă ajută să lăsati aceasta la o parte, în măsură ce devin desnecesare. Stim că nu este usor pentru voi. Din copilărie voi ati perfectionat aceste tehnici de supravietuire, pînă cind au devenit doar simple obiceiuri. Cu toate acestea, aceste obiceiuri, sunt bazate pe separatie, si sosirea noastră este pentru ca să fiti prezentati din nou deschiderii spre Unitate. În afará de aceasta, culturile occidentale, în particular, sunt foarte mental orientate, si multi dintre voi ati învătat în felul cel mai difícil, să vă închideti inimile. Noi, pe de altă parte suntem obisnuiti să tratam pe o bază inimă la inimă unii cu ceilalti, comunicînd profund în majoritatea materiilor. Stim că va pute fi difícil pentru voi la început, dar avem încrederea că o dată ce veti simti Adevăratul Eu (al vostru) apărînd din blindajul cultural, veti considera această libertate “ ca o rată pe apă”.

Namaste ! Noi suntem Maestrii Ascensionati (Înăltati) ! Acei care înteleg căile Cerului, stiu că a sosit ora marii iesiri din intunecime si multimile sale de fani. Ei au comandat acestă împărătie de constiintă limitată timp de 13.000 de ani, si în acest timp, multe Ere de Aur si multe edicte stranii făcute de catre întunecati, au marcat această perioadă de ani. Momentele care se apropie semnalizează finalul acestei perioade. Voi v-ati mărit frecventa, ceea ce înseamnă că agentia care vă controlează, este pe sfîrsite. Libertatea care rezultă, vă permite să vă primiti familiile spirituale din spatiu, cu un sentiment de bucurie. Stiind că noaptea lungă a durerilor este la sfîrsit. Pretutindeni, sclipirile acestei libertăti devin evidente. Mintile voastre acceptă acum esenta libertătii, permitînd astfel nasterea unei noi realităti. Este în mijlocul acestei noi realităti că apar schimbări surprinzătoare. Guvernele trebuie să cadă, si o nouă prosperitate va lua fiintă.

Acesta este timpul profetiei în care Cerul domneste ! Lumina soseste, si un drum nou naste. Harul Divin ne-a format, si ne-a dat calea divină pentru sufletele noastre. Încîntati-vă cu ceea ce decretele AEON-ului vă aduc !
Nu vă va mai fi refuzată adevărata cunoastere, si veti afla minciunile si manipulările utilizate pe scară largă, de către întuneric. Aceste descoperiri vă vor aduce Adevărurile pe care de mult timp le căutati. Voi vă aflati (acum) pentru a fi gratios eliberati, din ghiarele acelora, căror arogantă si prostie vă va fi în mod total dezvăluite. În această lumină vă veti fuziona cu noii aliati, care vin dinăuntrul acestei sfere sfinte, si pe care Cerul vi i-a trimis. Noi suntem acei care au învătat dea-lungul a multe vieti să se înalte, si a căror stiintă trebuie să vă conducă dea-lungul acestei sectii finale a călătoriei, al cărui sfînt obiectiv este învierea la o constiintă deplină.

Acest proces de înviere fizică si spirituală a fost contemplat cu admiratie de generatii. Într-adevăr este o operatie complexa si anevoioasă, de care fiecare dintre noi este capabil. În acest punct al istoriei voastre, ceea ce se va petrece deosebit, este o unică, foarte specială, enormă ascensiune (înăltare) colectivă, care a fost comandată de către Cer. În acest scop, familiile voastre din Pămîntul Interior (civilizatia existentă în interiorul Pămîntului) si din spatiu, vor folosi o minunată tehnologie avansată, sub forma unei bio-masini vii, proiectată pentru a transforma pe fiecare dintre voi, înapoi la constiinta deplină. Aceasta va dura trei zile. Cerul va regla, si însoti aceste dispozitive-miracol speciale, si va realiza diferitele calibrări, care sunt specifice fiecărui individ. În acest mod, o întreagă populatie humană, poate să fie ridicată la o stare de tipul-Înger, ceea ce în mod normal ar dura multe vieti ca să fie atinsă. Luati în consideratie harul divin, care ne va permite tuturor să ne întoarcem la starea miraculoasă a Unitătii cu Puternicul Creator al nostru ! Hosana ! Hosana !


Astăzi am revăzut cîteva detalii referitoare la reîntoarcerea voastră la o stare de libertate si prosperitate. Deasemeni am expus pe scurt, calea sfîntă în care Cerul v-a pus, în care vă întoarceti gratios la deplina constiintă. Multe se vor mai întîmpla. Evenimente minunate plutesc si vă asteaptă pe aripi, si miracole stabilite prin Harul Divin al Cerului, si cele mai mari bucurii ale AEON-ului vin în directia voastră ! Iubitilor, să stiti , că nenumăratele Izvoare si Prosperităti fără sfîrsit, sunt cu adevărat ale Voastre ! Asa să fie ! Selamat Gajun ! Selamat Já ! ( în Siriană: Să fiti Unu-l ! Să fiti în Bucurie !)

AEON: Este regiunea cea mai înaltă a Cerurilor, si aria împrejurul Tronului Creatorului.

Website: Planetary Activation Organization

Tradus: Florika

 

< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.