Home > > Montague Keen - 5 Ianuarie 2014

Montague Keen - 5 Ianuarie 2014

Sunteti inundati cu informatii din toate pãrtile. Fiti atenti si vigilanti, pentru cã în mijlocul atîtor informatii, existã ascunsã multã dezinformare. Ea este pusã în mod deliberat, cu scopul ca toatã informatia sã fie clasificatã ca falsã. Cabala a continuat aceastã practicã de-alungul existentei sale. Ei nu îsi schimbã formula; a functionat în trecut, asa cã cred cã va continua sã functioneze. Voi sunteti acum suficient de treji, pentru a fi capabili sã descifrati voi însisi, care este adevãrul si ce a fost plantat, cu toate cã poate existã putin adevãr, pentru ca sã vã poatã atrage.

Încercati sã vedeti totul cu o minte clarã, fãrã a judeca, si amintiti-vã, ei de asemenea luptã pentru existenta lor. Acum le este teamã, pentru cã voi sunteti în numãr mare, în comparatie cu ei. Ei au nevoie de voi pentru a supravietui. Au jucat acest joc timp de generatii si sunt specialisti în asta. Voi, pe de altã parte, nu ati învãtat sã vã uniti, si sã lucrati împreunã ca unul singur, asa cum ei au fãcut.

Vedem acum diviziuni între ei. Fiecare factiune, încearcã sã asume controlul. Pentru noi, avem nevoie sã fim ca o singurã minte, lãsînd la o parte diferentele noastre meschine, ca rasa sau religia, etc. Voi sunteti rasa umanã, si vã refuzati sã fiti exterminati. Cînd veti considera în mod serios toate metodele, pe care ei le folosesc pentru ca sã vã distrugã, veti vedea cã tot ceea ce fac, este proiectat pentru a distruge calitatea de viatã, de a crea boli si suferintã pentru mase.

Trebuie sã întelegeti cã suferinta voastrã, mînia, teama si nelinistea, sunt oxigenul lor. De ce atîtia dintre voi, prin fricã, trãiesc încã aceste vieti neajutorate, mizerabile ? Cînd veti lua în mînã controlul vietii voastre, si veti lua decizii ponderate, si vã veti refuza sã credeti în propaganda cu care sunteti bombardati, numai atunci vã veti bucura de libertatea de a alege. Trebuie sã hotãrîti, ce este mai bun pentru voi. Inima voastrã vã va conduce. Nu vi sa arãtat adevãrul, si este din aceastã cauzã cã vã treziti pentru a-l întelege, si ceea ce aratã totul într-o luminã foarte diferitã de toate.

Acum reusiti sã vedeti clar cã prãbusirea-cãderea rasei omenesti a fost cu grijã plãnuitã, si pînã recent voi erati complect inconstienti despre asta, din acest motiv puteti fi iertati, deoarece aveti nevoie de ceva timp pentru ca sã vã puneti mintile în ordine. Acesta este un moment critic în istoria omului. Este ora sã vã treziti si sã luati în mîini responsabilitãtile. Încetati sã vã comportati ca oile, pentru cã timpul este al esentei. Canbala are mari planuri pentru 2014. Ei cred cã vor implanta aceste planuri fãrã obstacole. Si din aceastã cauzã este important sã aveti grijã si sã vã comportati ca unul singur.

Eu am referit de multe ori de la trecerea mea (dezincarnare), marea importantã a LINIILOR LEY (LEGE)( punctele geografice energetice istorice), si motivul pentru care energia naturalã a Pãmîntului v-a fost în mod deliberat interzisã. Multi înteleg acest fapt si sunt dispusi sã ia mãsuri pentru a înlãtura blocajele, care au fost în mod strategic puse, pentru a evita ca energia naturalã a Pãmîntului, sã energizeze umanitatea si planeta voastrã. Am cerut sã fie creatã o adresã a unui e-mail special, pentru ca persoanele din toate tãrile din lumea voastrã sã se comporte ca unul singur, pentru a recupera energia voastrã naturalã. Vã cer acum, sã vã oferiti serviciile voastre pentru binele umanitãtii si al planetei voastre, si sã realizati toate mãsurile care v-au fost date, cu scopul de a crea o lume mai bunã pentru toti.

ley-lines@montaguekeen.com

Mark este un om de stiintã si un specialist în domeniul liniilor ley, si a creat o strategie pentru a fi urmatã. El o sã vã orienteze si sfãtuiascã despre acest subiect. Este timpul de a fi activ, cu scopul de a putea elibera aceastã energie minunatã si de a reînnoi legãtura avoastrã cu universul. Acest exercitiu nu costã bani, doar putin din timpul si efortul vostru.

I-am cerut lui mark sã scrie un rezumat rapid despre ceea ce este necesar.

„ A soit momentul sã continuãm si sã terminãm lucrul initiat de cãtre Watkins, Guichard, Lockyer, Thom, Hawkins si Michel si asa, o datã ce liniile ley sunt fundamentale pentru fiinta spiritualã a fiecãrui suflet. Nu mai poate exista nici o ezitare pentru a se angaja în cãutarea de a recunoaste din nou si deci, a re-trasa cãile sacre si centrele de energie teluricã în mijlocul peisajelor noastre locale. În afarã de asta, o datã identificate, existã nevoia de a curãta si re-purifica aceste rute si locuri pentru timpul care este în curs de a sosi. Trebuie sã fie o sarcinã globalã, o datã ce, nici o parte a Pãmîntului est mai putin importantã decît oricare alta, în termeni de rezultate finale – lumina iubirii, pacea si prosperitatea, pentru toatã umanitatea.

Acest anunt este o invitatie pentru a participa la un proiect si la o scalã fãrã de precedent, de proportii inimaginabile în efectul sãu. Potentialul de a împãrtãsi si coordena rezultatele noastre individulae, este atît de imens, pe cît propriile rezultate. Prin intermediul divulgãrii, vine uniunea natiunilor în virtutea reunificãrii retelei Liniilor Ley ale Pãmîntului.

Fundatia asteaptã interesul si participarea dumneavoastrã într-un viitor apropiat”.

Asta este o ocazie minunatã pentru toate presoanele din lume, pentru a lucra împreunã ca una singurã. Veti rãmîne surprinsi, cu rezultatele care sunt asteptate. Împreunã, vom salva planeta voastrã si umanitatea. Toate eforturile, indiferent de cît de mici vor fi, conteazã. Fiecare suflet are importantã si are nevoie de ajutorul vostru. Vom începe 2014 prin actiuni, în mod pacific, si cu certitudinea cã eforturile noastre vor produce rezultatele care vor fi apreciate în generatiile viitoare. Vi se cere sã creati un prezent si viitor mai bun pentru toti.

Multumesc cã ai obtinut asta, draga mea, o datã ce este de cea mai mare importantã.

Întotdeauna, acel care te adorã, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Traducere: Star Child


Share |


Donations for our translators team are helpful and received with gratitude Thank You!!Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our new website:

TheGreaterPicture.com


Would you like to comment on this message? Visit our forum! If you're the first to comment, feel free to click "New Thread" (after making sure that you're registered and logged in of course) and copy this channeling there.