Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Matthew Ward December 5, 2010

Matthew Ward December 5, 2010

Anielscy Przewodnicy * Wzniesienie jest na czas * Zmiany przyjdą szybko * Związki w wyższych wymiarach * Wzniesienie zwierząt z rodzinami * Zatrudnienie w Złotym Wieku * Wikileaks * Telepatyczna komunikacja * Istoty pozaziemskie z incydentu w Roswell * Skażone szczepionki

1. Z tej strony Mateusz, z serdecznym pozdrowieniami od wszystkich stacjonujących tu dusz. Czas, w którym ludzie różnych wyznań zgodnie z własnymi tradycjami świętują i oddają się uroczystościom w gronie swoich rodzin i przyjaciół, jest czasem szczególnie budzącym emocje. Ten rok ma na nie jeszcze większy wpływ. Poziom wibracji, którą osiągnęła Ziemia w swoim Wzniesieniu zintensyfikował uczucia. Tak więc dwie skrajności – radość i smutek – w zależności od okoliczności, w których znajduje się dana jednostka, są silniejsze niż kiedykolwiek przedtem.

2. Chcielibyśmy, aby każda dusza miała powody by odczuwać jedynie radość i w ciągu stosunkowo krótkiego czasu wszyscy, których wypełnia światło to właśnie będą odczuwać. Bogactwo zasobów waszego świata będzie podzielone sprawiedliwie. Dusze znajdujące się na ziemi, będą mogły spotykać się ze swymi bliskimi znajdującymi się w Nirvanie i vice versa. Szczęście, zdrowie i życiowe spełnienie będzie w pełni towarzyszyło wszystkim odbywającym swoją fizyczną podróż wraz z ziemią.

3. Jednak w tej chwili nadal bardzo wiele dusz cierpi. Otoczcie szczególnie waszą czułością chorych lub bolejących nad stratą ukochanych osób. Odnoście się ze współczuciem i chęcią pomocy tym, którzy są bezdomni i głodni. Módlcie się za tych, którzy są nieszczęśliwi na odległych lądach. Tym, którzy są zatrwożeni o stan do jakiego został doprowadzony świat ofiarujcie zapewnienie, że w niezbyt odległej przyszłości wszyscy ludzie będą żyli w pokoju i harmonii z Matką Naturą.

4. Obecny czas to również pora podziękowań za wszelkie błogosławieństwa, których doświadczacie w swoim życiu. Wielu z was będzie słuchać lub śpiewać kolędy, które nawiązują m.in. do aniołów. I mimo, iż muzyka tych utworów jest w wielu przypadkach istotnie poruszająca, jednak ich przekaz umiejscawia anioły w określonej porze roku i akcji dziejącej się dawno temu, dalece odizolowane od waszego codziennego życia. Nic nie może być dalsze od prawdy niż takie stwierdzenia! Wasza wdzięczność powinna być przede wszystkim skierowana do aniołów, o których słusznie myślicie jako o Boskich ramionach nieustannie i z czułością was obejmujących.

5. Misją tych kolektywnych energii światła jest ochrona, wsparcie i pocieszenie was. Są one w trybie ciągłego czuwania, więc odpowiadają natychmiastowo na wasze potrzeby. Anioł stróż lub strażnik został przydzielony każdemu z was jako główny, stały, niewidzialny i cichy protektor, pomocnik i przewodnik. Jednak większość aniołów operuje jako „wolni agenci”, zawsze gotowi wesprzeć anioła stróża, jeśli zachodzi taka potrzeba. Możecie prosić anioły o pomoc w każdym momencie. Niezależnie jednak od tego czy wierzycie w ich istnienie czy nie, lub nie myślicie, że moglibyście je prosić o pomoc, energia waszej już wcześniej przewidzianej potrzeby dociera do Boga. W boskim systemie komunikacji Jego emisariusze natychmiast wiedzą jak na nią odpowiedzieć.

6. Wielu ludzi w sytuacjach zagrożenia życia zostało ocalonych dzięki anielskim interwencjom. Jednakże, jeżeli konsekwencje tych tragicznych okoliczności zostały określone w planach przedurodzeniowych duszy, anioły nie mogą interweniować. Aczkolwiek wolno im wówczas łagodzić skrajną mentalną lub emocjonalną udrękę. Bez tego anielskiego bufora pomiędzy racjonalnym myśleniem a desperacją, między przemyślanym a irracjonalnym zachowaniem lub błędnym oszacowaniem i jego skutkami, wiele fizycznych żyć byłoby o wiele krótszych niż określał to przedurodzeniowy kontrakt duszy.

7. W przeciwieństwie do obiegowej opinii i przedstawień w sztuce, anioły nie mają skrzydeł. Mają natomiast zdolność do manifestowania ich i czasami to robią. Jednak w sytuacjach zagrożenia życia emanacja energii jest tak intensywna, że niektórzy są w stanie dostrzec eteryczne ciała aniołów. Wtedy, jeśli wierzą, że anioły mają skrzydła, widzą je, chociaż tak na prawdę one nie istnieją. Oto z jaką siłą wasze przekonania są w stanie tworzyć waszą rzeczywistość.

8. Czasami anioły mogą się wydawać równie cielesne tak jak wy. Mogą działać poprzez byty w ludzkiej formie jednak przy zachowaniu swych nadnaturalnych zdolności. Dusze z niższych anielskich królestw mogą spędzać życie w ziemskiej gęstości. Manifestują wówczas zewnętrznie ludzką formę i z wielką wytrwałością i czułością służą wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba. Jeżeli więc niekiedy myślicie o kimś, że jest „aniołem”, możecie mieć absolutną rację.

9. Inną niecodzienną formą działań anielskich jest tworzenie muzyki, którą określa się jako „dźwięki sfer” lub „chóry anielskie”. Wibracje tych majestatycznych tonów docierają aż na poziom duszy i wznoszą znużonego ducha lub koją złamane serca.

10. Jakkolwiek, anioły nie są jedynymi waszymi niewidzialnymi pomocnikami. Duchowi przewodnicy i inne dusze w fizycznych i nie fizycznych królestwach także są Boskimi emisariuszami gotowymi stanąć na każde wasze wezwanie. Są oni stawiani wyżej w hierarchii przez inne dusze , co zresztą jest słuszne. Będący wynikiem współtworzenia archaniołów i Stwórcy są one jedynymi duszami, które nigdy nie oddzieliły się duchowo od najwyższej Jedności. Ich energia jest tak czysta, że trudno napotkać ją gdziekolwiek poza ich własnymi królestwami, a ich miłość do ludzi jest całkowicie bezwarunkowa. Tak więc gdy pora dni świątecznych i uroczystości dobiegnie końca i rozpocznie się nowy rok, bądźcie świadomi i wdzięczni za stałą obecność aniołów w waszym życiu.

11. A teraz omówimy kwestie związane ze Złotym Wiekiem.

12. Czy wszystkie korzystne zmiany naszego życia dokonają się do czasu osiągnięcia przez Ziemię czwartej gęstości, czy też będzie więcej zmian w Złotym Wieku?

Wszystkie zmiany do czasu wejścia ziemi do czwartej gęstości będą w istocie korzystne, jednak można śmiało rzec, że ewolucja duszy i wynikające z niej liczne wcielenia, będą trwały przez wieczność. Podróż samo-odkrywania duszy będzie się rozwijała przez cały Złoty Wiek i daleko poza niego aż do czasu, kiedy każdy powróci do Źródła Stwórcy. Możemy wam obiecać, że ta cudowna przygoda będzie się stawała coraz bardziej ekscytująca!

13. Dlaczego wszystko to co mówicie jest takie ważne dla Wzniesienia się Ziemi do Złotego Wieku, a mimo że pozostały do tej chwili jedynie dwa lata, wszystko wydaje się poruszać bardzo wolno? Co się stanie, jeśli nie wszystko zostanie zakończone przed końcem 2012 roku?

Wzniesienie się jest procesem ewolucyjnym a nie rewolucyjnym, a jego poszczególne etapy wymagają drobiazgowych przygotowań tak, aby wszelkie reformy systemów prawodawczych były sprawiedliwe i nigdzie nic nie zostało umniejszone ani przeoczone. Możecie być pewni, że wszystko to, co jest nieodzowne zostanie zakończone!

14. Tak, jak wspominaliśmy w poprzednich przekazach, nieustępliwość Illuminatów powodowała ciągłe ukrywanie prawd, które muszą zostać publicznie ujawnione, aby poważne zmiany, dziejące się za kulisami mogły ujrzeć światło dzienne. Dlatego też, zamiast pierwotnego planu, zakładającego stopniowe wprowadzanie prawd i reform tak, aby ludzie mogli się przystosować do jednych zanim napotkają kolejne, tempo zmian zostało przyspieszone. Ponieważ mentalność bytów w trzeciej gęstości nie łatwo przyswaja nowe przekonania i niechętnie akceptuje wielkie zmiany, nadchodzące miesiące będą pełne tumultu, jako że nawet wiele „dobrych” ale nieoświeconych ludzi będzie stawiało opór nadchodzącym zmianom.

15. Dlatego zachęcamy was, którzy wiecie co się dzieje i z jakiego powodu, abyście mówili o tym wszystkim tym, którzy są na to otwarci. Wasze pewne osadzenie w świetle przeniknie i złagodzi ich lęki. Jeśli osoby szczególnie wam bliskie nie zechcą zaakceptować tych prawd, uszanujcie ich wolę wolnego wyboru bez żalu czy smutku. Będą one mieć jeszcze niejedną sposobność przezwyciężenia ograniczeń trzeciej gęstości i pójścia naprzód w rozwoju duszy, zaś więź waszej miłości jest wieczna i zjednoczy was na nowo na poziomie duszy na wszystkich kompatybilnych płaszczyznach energetycznych.

16. Co się stanie z empiryczną nauką obecnych czasów?

Tak, jak to się działo przez wieki, nauka również będzie nadal ewoluować. Największą różnicę stanowić będzie jednak fakt, że wasi naukowcy bez wahania i oporu zaakceptują rzeczywistość wszechświata i prawa, które rządzą życiem w jego obrębie.

17. Pewien czytelnik kwestionował odkrycie potężnych „baniek energii” w centrum Drogi Mlecznej. Jednak ani wasi naukowcy ani teleskopy nie mają możliwości właściwej identyfikacji większości cudów, które istnieją we wszechświecie, gdzie wszystko jest fluktuacją energii wibrującej z tą czy inną częstotliwością. A niebiańska materia może w istocie pojawić się w formie „bańki”, choć nie przemieszcza się ona zwyczajnie tak jak bańki mydlane.

18. Jaka jest różnica pomiędzy małżeństwem w trzecim wymiarze a bratnimi duszami w wyższych wymiarach?

Znacząca! Małżeństwa na Ziemi nie zawsze są zawierane z miłości, lecz często z pragmatycznych powodów takich jak plany rodziców względem ich dzieci, nieplanowane ciąże, wzmacnianie fortun, zachowywanie królewskiej linii krwi, ucieczka młodych ludzi z nieszczęśliwych rodzin lub czyste pożądanie. Żadne z tych uwarunkowań nie istnieje w wyżej rozwiniętych cywilizacjach, gdzie jedynie głęboka przyjaźń, dopasowanie, wzajemny szacunek i miłość prowadzą do długoterminowego zaangażowania się w związek, co jest honorowane przez wszystkich tych, którzy znają daną parę. Kwestie legislacyjne nie grają żadnej roli w tych związkach.

19. Czy w Złotym Wieku zwierzęta będą mogły pozostać i towarzyszyć rodzinom, które kwalifikują się jako „oświecone” ?

W tym przypadku odpowiedź brzmi tak. Należy jednak stwierdzić, że światło nie stanowi jedynego warunku, aby przemieścić się wraz Ziemią do złotego wieku. Wiele wypełnionych światłem osób zdecydowało w kontrakcie swej duszy by zakończyć swoje fizyczne istnienie jeszcze przed nadejściem roku 2012. To samo tyczy się wyższych zwierząt. Ich niewinność (nawet tych, uważanych przez was za drapieżniki, które zabijają jedynie, by się żywić lecz po transformacji staną się na powrót wegetarianami, którymi były kiedyś) automatycznie zapewnia im przejście do nowej ery, jeśli kontrakt ich duszy określa pozostanie w ciele w tym czasie. Tak więc rodziny i ich ukochane zwierzęta, które zdecydowały, że ich życie będzie trwało również w Złotym Wieku wejdą w tę wspaniałą erę razem.

20. Niektórzy wyrażają obawę, że uczucie ciężaru w sercu z powodu tego co się dzieje na świecie stłumi ich światło do tego stopnia, że nie będą w stanie żyć w wibracjach czwartej gęstości. Jednakże odczuwanie współczucia dla cierpiących ludzi, zwierząt a nawet samej Matki Ziemi jest rzeczą naturalną. I choć ten rodzaj emocji możemy odczuwać jako rodzaj ciężaru na sercu, we współczuciu kryje się światło. Rozczulanie się nad sobą to jest jednak co innego, nie wpadnijcie więc w tę pułapkę ciemności. By ulżyć sobie na sercu przesyłajcie uzdrawiające światło dla całego świata. Pamiętajcie, że miliony ludzi, którzy cierpią dopełniają wybrane przez siebie karmiczne doświadczenia. Czujcie się wdzięczni a nie winni z powodu wszystkiego, czym zostaliście pobłogosławieni w waszym życiu i wizualizujcie Złoty Wiek na Ziemi, gdzie będzie istnieć jedynie pokój, miłość, współpraca i radość. Ten świat zbliża się coraz bardziej!

21. Jak bezrobocie i niepełne zatrudnienie będzie administrowane w czwartej gęstości?

Żadne nie jest częścią życia w czwartej gęstości. Jesteś przyzwyczajony do myślenia, że zatrudnienie jest pracą z wynagrodzeniem lub płacą, gdy to słowo oznacza wykorzystanie czasu, narzędzi lub usług z korzyścią i to jest to, co będziesz robił w czwartej gęstości.

22. Wiele rodzajów prac, które są powszechne w trzeciej gęstości nie będzie istnieć w czwartej. Na przykład nie będzie przemysłu związanego z wojną, produkcji chemicznej, wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego, logowania, lub młynów lub kopalń takich jak je znacie. Międzynarodowe korporacje nie istnieją w tych wyższych wibracjach i także choroby, więc nie będzie potrzeby na medyczne operacje, porady psychiatryczne, zakłady farmaceutyczne i pogrzebowe. Nie będzie nudnych, monotonnych prac lub tasowania papierów, nie będzie prac od 9:00 do 17:00, wieczornych czy nocnych zmian lub weekendowych dni roboczych. Nie będzie długich dojazdów do pracy lub korków, nie będzie też obaw o utratę pracy.

23. Jeżeli twoje dotychczasowe doświadczenie i ekspertyza jest w dziedzinie, która nie jest częścią życia w czwartej gęstości, nie należy się niepokoić! Istnieje wiele różnych zatrudnień, jak również badań naukowych i szkoleń na wszystkich poziomach. Możesz zdecydować się na pracę w każdej dziedzinie, która cię interesuje, taką jak komunikacja, edukacja, planowanie podróży, projektowanie odzieży, rozrywka, sport, architektura, budownictwo, architektura zieleni, rolnictwo, usługi gastronomiczne, opieka nad zwierzętami, biblioteka, wszelkich formy artystyczne i kulturalne, planowanie spotkań i imprez, publikacja, handel i administracja. Działalność rekreacyjna będzie obejmować wszystko to co lubisz obecnie z wyjątkiem zabijania zwierząt dla sportu i zawodów, które powodują uszkodzenie ciała.

24. Nie będzie ci brakowało takich zatrudnień i rozrywek, lub czegoś co jest szkodliwe dla życia i środowiska, ponieważ czwarta gęstość oferuje dużo więcej! Wibracje pozwolą na większe wykorzystanie mocy mózgu, dłuższe i zdrowsze życie, bardziej satysfakcjonującą działalność, bardziej znaczące związki i wyższe aspiracje i osiągnięcia niż można sobie to wyobrazić. Nauczysz się manifestowania czegokolwiek chcesz poprzez wizualizację, co wyeliminuje konieczność napraw lub wymiany aparatów, które się zepsują. Nie będzie finansowych zobowiązań, nie będzie potrzeby na wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, pożyczek na domy lub innych zadłużeń.

25. Jest wiele pytań jak NESARA pasuje do tego obrazu. Wiele celowo fałszywych informacji i niewinnych błędnych informacji na temat NESARA stworzyło dużo zamieszania. Krótko mówiąc, jest to zainicjowany przez Boga wspólny wysiłek pomiędzy członkami waszej cywilizacji i bardziej duchowo rozwiniętymi cywilizacjami, aby doprowadzić do transformacji i duchowej odnowy na świecie i rezultatem tego będzie Złoty Wiek na Ziemi . Na poziomie duszy wiesz o tym i pragnąc być częścią tych rewolucyjnych zmian globalnych, ucieleśniłeś się w obecnym czasie. Matko, dodaj tekst, który dokładnie tłumaczy o NESARA. [Specjalna Edycja NESARA jest poniżej przekazu z dnia 11 września, 2006.]

26. Dziękuję. A teraz odpowiedzi na różne tematy, które chciałbym skomentować.

27. Jaki wpływ na „za kulisowe” postępy w kierunku światowego pokoju będą miały dokumenty opublikowane przez Wikileaks?

Nie mają one na to najmniejszego wpływu!

28. Jedni co prawda wyrazili zainteresowanie efektami publikacji Wikileaks. ale wielu innych obawia się, że zamiast wysiłków na rzecz ustanowienia pokojowej stabilizacji między narodami, widzą coś dokładnie przeciwnego, jak choćby ponowna eskalacja przemocy wśród Irlandczyków, którzy chcą się wyzwolić spod wpływów Wielkiej Brytanii, zaczepny napad Korei Północnej na Koreę Południową, wybory utrzymujące bezlitosne reżimy przy władzy, Izrael kontynuujący ucisk Palestyńczyków, trwające lub wciąż większe niepokoje wśród narodów Afryki, wojenne zapędy Iranu i to, czy Pakistan stanowi nuklearne zagrożenie? Takie sytuacje i wszystkie inne między- wojny, uciski rządów, „ciemne operacje”, uwięzienie protestujących i tajemnicze morderstwa ilustrują ciemną stronę dualności, która rozgrywa się wśród rodzaju ludzkiego.

29. Inni znów zadają pytania o kontrolę rządu nad internetem, agresywne środki ochrony na lotniskach, wprowadzone przez amerykański Urząd Kontroli Leków i Żywności przepisy dotyczące naturalnych medykamentów i suplementów, procesy otrzymywania naturalnego gazu przez głębokie wiercenia, sprzedaż ogólnodostępnych wód publicznych, stan Zatoki Meksykańskiej, patową sytuację w stronniczej polityce, toksyczność smug chemicznych, wojnę narkotykową w Meksyku, broń biologiczną, dewastację lasów deszczowych, bezmyślne zabijanie morskich i lądowych zwierząt i genetycznie modyfikowaną żywność i nasiona.

Będą zadowalające rozwiązania dla tych planowanych i obecnych sytuacji, które będąc zamysłem ciemnej strony , aby spowodować ujemny wpływ na zdrowie, środowisko i wolność.

30. Jednakże, gdy widzicie bezsensowną przemoc, legislacyjne uchybienia, wpływ międzynarodowych korporacji na rządy, zatrucie środowiska i ogromne nieszczęście spowodowane wojnami i wyniszczeniem i słyszycie wciąż powtarzane, że „to wszystko się skończy”, rodzi się więc pytanie: KIEDY?! Co prawda nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty, ponieważ ziemskie pole energii potencjału jest wzburzone. Możemy mimo to obiecać, że będziecie dostrzegać pozytywne zmiany w miarę jak intensywność światła będzie wzrastała. Pozostając mocno osadzonymi w świetle wpłyniecie na zrównoważenie waszej energii jednocześnie przyspieszając ten dzień, w którym rządy ciemnych na planecie dobiegną ostatecznie do końca.

31. Czy wielość języków, którymi się posługujemy nie przyczynia się znacząco do problemów świata? A jak ta komunikacyjna bariera zostanie przezwyciężona w Złotym Wieku?

Istotnie, duża liczba waszych języków powoduje problemy. Było to też zamiarem sił ciemności, które manipulowały genetyczną budową ludzi. Ich przedstawiciele usunęli z waszej świadomości możliwości telepatycznego porozumiewania się, które posiada każda dusza, zasiewając we wzorcach myślowych odbiegające od nich środki wyrazu, które stały się potem waszymi językami. Był to rezultat w pełnej zgodności z ich założeniami – wadliwy system komunikacji, który w najlepszym razie powodował nieporozumienia a w najgorszym stanowił podatny grunt dla służących samym sobie, zamierzonym błędom w tłumaczeniu.

32. Co prawda słowo mówione będzie nadal dla was ważne, jednak dzięki poszerzonym zdolnościom wykorzystania mózgu w czwartej gęstości, będziecie mogli z łatwością przyswajać sobie nowe języki, jeśli tylko zechcecie. Jakkolwiek, będziecie również sobie cenić spontaniczność, przejrzystość i całkowitą uczciwość rozmów pomiędzy duszami i często będziecie korzystać z tego typu komunikacji. Nieodłącznym aspektem tej formy komunikacji jest automatyczny system tłumaczący symultanicznie dwa języki lub nawet setkę na uniwersalny język, który jest rozumiany przez każdą duszę. Ta możliwość komunikowana się w wielu językach będzie wykorzystywania przykładowo na międzynarodowych zebraniach, gdzie obecnie potrzebni są tłumacze poszczególnych języków. Śpieszymy by donieść wam również, że oprócz zwiększonej wydajności, telepatia posiada także właściwość, która zapewnia całkowitą prywatność konwersacji pomiędzy dwojgiem ludzi i podobnie jeżeli chodzi o połączenia konferencyjne, w których uczestniczą przedstawiciele kilku stron.

33. Musimy tu jednak dodać ostrzeżenie. Możliwość telepatycznych połączeń właśnie się otwiera i musicie być świadomi, że ciemne byty chcą równie mocno do was dotrzeć jak te po stronie światła. Proście więc o ochronę światła Chrystusowego i domagajcie się, aby jedynie świetlne istoty mogły z wami rozmawiać. Nie sądźcie, że posługiwanie się słowem „Chrystusowy” jest dla was niewłaściwe, ponieważ uważacie, że odnosi się ono do religii Chrześcijańskich. Tak jednak nie jest. Światło Chrystusowe, które jest równoznaczne z miłością, jest czystą esencją Stwórcy i najpotężniejszą siłą w całym uniwersum. Wypływa ono z Chrystusowego królestwa, miejsca, w którym Stwórca pierwotnie wyraża siebie samego w każdej duszy. Z tego znajdującego się najbliżej Stwórcy królestwa pochodzą archanioły. Kiedy znajdziecie się już w czwartej gęstości, będziecie w stanie komunikować się telepatycznie bez żadnych naruszeń ze strony ciemnych bytów, ponieważ ich gęsta energia niskich wibracji nie będzie w stanie przebywać w obrębie tych wysokich częstotliwości.

34. Czy istoty pozaziemskie z incydentu w Roswell byli ludźmi, którzy cofnęli się w czasie, żeby próbować naprawić swoją przyszłość?

Nie. Była to załoga złożona z czterech istot jednej z niosących pomoc Ziemi cywilizacji, podróżująca niewielkim statkiem. Była to misja rozpoznawcza, którą przeprowadzali w tym rejonie. Dwóch z członków załogi zginęło w wyniku katastrofy na miejscu, jeden żył jeszcze krótką chwilę, zaś ostatni, który nie miał poważnych obrażeń został zabrany przez generała Sił Powietrznych do szpitala w bazie wojskowej. Wkrótce potem przewieziono go samolotem do bazy w Midwest, gdzie żył jeszcze przez ponad rok. Choć nigdy nie pastwiono się nad nim, wiedział, że już nigdy nie zobaczy swoich bliskich ani domu. Można powiedzieć, że umarł z powodu złamanego serca.

35. Nawet media głównego nurtu podały, że szczepionka na grypę poprzez nieumyślne działanie zawierała żywe wirusy. Czy zostały one usunięte tak jak podano i czy nowe szczepionki są przez to bezpieczniejsze?

Nie i jeszcze raz nie. Iluminaci mogliby zabronić informowania o fakcie skażenia szczepionek, co było zamierzone, ale w świetle rosnącego oporu przeciwko wszelkim szczepieniom, przyznanie się, że coś takiego miało miejsce o wiele lepiej służyło ich celom. W ten sposób starają się omamić społeczeństwo, aby uwierzyło, że nowe metody nadzoru spowodowały, że szczepionki są już teraz bezpieczne. Lecz tak się jakoś składa, że całkowicie wbrew „pozytywnym intencjom” ciemnej strony w tym względzie, te szczepionki zakażają a nie chronią przed zakażeniem. Co prawda technologia naszych kosmicznych braci unieszkodliwiła żywe wirusy i inne toksyny tak dalece, jak jest to możliwe, jednak nadal stwarzają one zagrożenie dla osób z mocno uszkodzonym systemem odpornościowym organizmu. W pewnym okresie czasu szczepionki były czyste i stworzone w dobrych zamiarach. Jednakże tak, jak we wszystkim innym to, co zostało pierwotnie opracowane dla dobra ogółu – wkroczyli w to „ciemni” i obrócili instrumenty stworzone dla zbożnych celów na instrumenty służące ich złych celom.

36. Jeżeli istnieje jakiś dom lub miejsce rodzinne, które opuściłem tysiące lat temu, czy ktokolwiek stamtąd nadal mnie pamięta?

„Tysiące lat” to czas linearny, który istnieje tylko na Ziemi. W rzeczywistości wszechświat jest w ciągłym ruchu w bezczasowym kontinuum, gdzie wasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są serią wydarzeń dziejących się jednocześnie. Tak więc ktokolwiek „stamtąd” nie musi was „pamiętać”, ponieważ po prostu was zna a wy znacie jego. Nie jest możliwe, abyście pojęli te wciąż trwające zależności, ponieważ nie macie świadomej pamięci o nich ani też punktu odniesienia w waszym „teraz”, by zrozumieć funkcjonowanie życia w kontinuum. Lecz w czwartej gęstości wam się to uda.

37. Wkrótce będziecie świętować ostatnie godziny 2010 roku i przywitacie pierwszy dzień 2011. Będąc świadkami wielkiego ujawnienia tego co nadejdzie w 2011 roku, pamiętajcie o waszym połączeniu ze wszystkimi innymi duszami w Najwyższej Jedności i pozwólcie, aby bezwarunkowa miłość była latarnią dla tych, którzy się załamują, by mogli zobaczy wasze światło i odnaleźć bezpieczeństwo w mocy prawdy i miłości.

38. Światło wygrało, zwycięstwo jest wasze! W miarę jak będziecie odkrywać to sami, wszystkie świetlne dusze w tym wszechświecie będą z wami, wiwatując na cześć waszego wspaniałego triumfu.

                             _________________________

Miłość i Pokój

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Tłumaczyli: Tomasz Ługowski i Krystal (fragment o zatrudnieniu w Złotym Wieku) - Transformacja 2012Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge