Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Et budskap fra Englene via Tazjima


Et budskap fra Englene via Tazjima: Lær deg å elske ditt sanne Selv

bluedragonjournal.com

Vi er den Guddommelige Mors Hærskare av Engler. Vi kommer på denne dag for å uttrykke vår takknemlighet for det arbeidet som gjøres på planeten av Lysarbeidere i hver eneste by, region, nasjon.

Hva er det som skjer i deres verden? Sitter du fortsatt fast i tankekonstruksjoner som tilhører de gamle livs- og tankemønstre? Eller står du på terskelen til å tre inn i den frihet som nå eksisterer som en mulighet for alle å gå inn i, langt utenfor de gamle strukturene i tredje dimensjons erfaringsparadigme? Er det fortsatt slik at du tenker med din rasjonelle hjerne eller er det hjertet som leder deg?

De gamle strukturene er i en oppsmuldringsprosess ettersom deres fundament har blitt fjernet. Nå er det mulig for alle og enhver å gå langt utenfor det som blir betraktes som ”måten å gjøre ting på” blant familien, arbeidskollegene, foreninger, religion, rase og kultur. Det som føltes viktig for deg tidligere, mest på grunn av det du har blitt innpodet i oppdragelsen av foreldre, lærere, religion og mentorer, føles kan hende plutselig ikke interessant lenger. Lenkene er blitt fjernet; tiden er inne nå til å bevege seg inn i en ny tilstand av væren.

I løpet av den siste uken har det skjedd stor utvikling med tanke på å åpne hjerter og sinn for muligheten av et liv uten begrensninger. Med ett begynner folk å respondere på en slags ny følelse av frihet og muligheten for å kunne få lov å gjøre sine egne valg med hensyn til hva de vil akseptere og ikke akseptere i sine liv. For noen manifesterer denne nye drivkraften i form av massive protester mot regjeringens politikk og aktiviteter, mot finansinstitusjoner, mot store korporasjoners uetiske metoder, mot alle de løgner som i fortiden har blitt presentert som sannhet fra media og myndigheter.

I Grekenland, Tyrkia og mange andre land har mennesker fra alle samfunnsnivåer og aldersgrupper kommet sammen og taler og handler som én organisme, fast bestemt på å være frie, fast bestemt på å få lov til å være den de er, i hvert øyeblikk av nuet. Gjennom noen av de kommentarene som er kommet fra de som protesterer i Tyrkia, blir det tydelig at ropet om frihet blir kommunisert på non-verbalt vis til folket. Det ene øyeblikket er en student på forelesning, det neste øyeblikket, idet han hører om de nye protestene, stormer han ut for å være blant demonstrantene og improviserer måter å møte de tilsynelatende overveldende odds når de står overfor politiets brutalitet.

Det finnes ingen vei tilbake for folket i Tyrkia; protestene har spedt seg over hele landet. Bare ved dette ene eksempelet blir det tydelig at folkets holdninger forandrer seg med en fart som aldri før. Det som var sant for disse menneskene dagen før den første protesten i Istanbul er ikke lenger sant. Kollektivt har de bestemt seg for å ikke adlyde eller høre på hva regjeringen og myndighetene sier er best for dem. I stadig større grad krever de frihet og rett til selvbestemmelse, både som individer og som kollektiv. Forandring er i luften og kommer snart til et sted nær deg.

De gamle definisjonene av “rett og galt”, ”svart og hvitt”, ”godt og dårlig” har mistet sin gyldighet. Energi er nøytral. Det finnes ikke ”dårlige mennesker”; alle på planeten har gjort det de trodde var riktig, gitt de tankestyrende omstendigheter de ble oppfostret under, som de levde under og arbeidet under. Men nå har alle blitt gitt muligheten til å tre ut av begrensningene og inn i en verden av muligheter. Det vil komme utfordringer, det vil komme motstand, og fra noen et ønske om å komme tilbake til slik det var før, slik det pleide å være; det er imidlertid ikke mulig å gå tilbake til det som ikke lenger eksisterer, de kunstige konstruktene fra en tid med ekstrem dualisme som ble opprettet av noen få for å ha kontroll over de mange. Modige mennesker er omsider rede til å tre frem og gi klart uttrykk for hva de ser som sant, til alle som er villige til å høre eller lese deres ord. Det skjer over hele verden. Den muligheten å være under kontroll av noen på ”utsiden” av deres eget vesen er ikke lenger på agendaen.

Utenfor den rasjonelle tankens begrensninger, som søker å beskytte deg ved å få deg til “å passe inn”, ligger de forbindelser som nå skapes av en høyere frekvens, som eksisterer uten ord, regler og definisjoner. De som har benyttet de stramme grensene i den tredje dimensjon til beste for seg selv, fordi de forsto spillereglene bedre en andre, er nå i villrede og redde på grunn av at de ikke lenger har kontroll, og en gryende erkjennelse av at de har tapt spillet sniker seg inn i dem. Fordi de kommer fra det gamle paradigmet og fortsatt har kontroll over enorme pengemengder, forsøker disse som tidligere hadde kontrollen å skape krig ved å planlegge hendelser som kan fyre opp under spenninger mellom raser, religioner eller ulike finansinteresser ved å bruke lakeier som er ”mind-controlled” eller dopete på rusmidler.

Når disse iscenesatte hendelsene skjer, går det mer og mer opp for folk at dette er manipulasjoner og at noen står bak og trekker i trådene. Det er altfor mange ubesvarte spørsmål og ting som ikke stemmer: de som står bak disse hendelsene er blitt uforsiktige, både på grunn av sin grenseløse arroganse og den skjulte frykten for å bli avslørt og eksponert. Den tillit folk tidligere hadde til sine lands regjeringer smuldrer stadig raskere opp. Folk begynner å stille spørsmål ved alt, til og med de tradisjoner og atferdsmønstre som alltid har vært en del av familien deres, religionen og landet.

Imidlertid, i stedet for å fokusere på vanskelighetene i denne overgangsperioden, så oppfordrer vi dere alle, som lysarbeidere og veivisere, å være et eksempel gjennom deres eget liv, på hvordan man kan overskride enhver følelse av begrensning. Dette kan du gjøre ved å lære deg Universets Lover og hvordan de innvirker på ditt liv. Det du fokuserer på avgjør hva som kommer inn i ditt liv. Dersom du kontinuerlig bekymrer deg eller hengir deg til frykt, vil hendelser spille seg ut som forsterker din frykt og bekymring. Loven om Tiltrekning gjør virkelighet av det du vier din oppmerksomhet til, så ved å ha en intensjon om å leve i kjærlighet og gi deg hen i tillit, vil du finne at de begrensningene som en gang ble lagt rundt deg gjennom din oppdragelse og din rasjonelle tenkemåte, rett og slett vil svinne hen. Lær deg å være oppmerksom på energienes strømninger og sykluser og beveg deg med strømmen i stedet for mot den. Den bølge av Kjærlighet som selv i dette nu flommer inn over planeten og solsystemet, vil feie foran seg alt grums og all motstand. Den skyggeverden som dere har levd og arbeidet i vil ikke lenger finnes, forsvunnet uten spor akkurat som tåken forsvinner for solens varme.

Når du gir slipp på din frykt og din følelse av begrensninger, så betyr ikke det at du vil leve uten utfordringer i ditt liv. Dagdrømmen om å leve på en vakker strand med en drink i hånden er akkurat det; en drøm. Du vil fortsatt leve i en fysisk verden med ulike krav og leve blant mennesker som eksisterer som befinner seg på alle ulike nivåer av evolusjon og bevissthet. Du vil bli konfrontert med situasjoner som du må finne løsninger på. Hvordan du velger å håndtere disse situasjonene avgjør hvor store fremskritt du gjør mot å gjøre deg selv fri fra dine selvpålagte begrensninger. Vil du velge å reagere med sinne og frykt? Eller vil du stanse opp, vurdere de ulike mulighetene nøye, velge en av dem og så gå videre, rolig, og bevege deg nærmere de mål du har satt deg? Lev uten begrensninger, uten frykt. Det finnes ikke noe rett eller galt lenger, bare valg. Velg det som vil fungere for deg og ikke hva en eller annen har fortalt deg du skal gjøre, tro eller mene. Dere er i ferd med å bevege dere inn i en ny følelse av kunne greie, kunne oppnå, kunne lykkes. Denne kraften har sin kilde i ditt hjerte, fra ditt virkelige Selv, et vidunderlig strålende multi-dimensjonalt Vesen.

Etter hvert som Lyset tiltar, vil alt det som tidligere har vært holdt skjult for dere eller benektet av myndighetene, komme for dagen. Det finne ikke hemmeligheter lengre: ingen ting kan gjemmes for din selvinnsikt eller for andre mennesker. Du kan velge å betrakte ting som du tidligere ville ha sett på som skammelig eller truende som om det ganske enkelt er erfaringer, en mulighet for vekst og forståelse. Tanken på å stå overfor det du frykter, eller at andre skal dømme deg, eller din egen selv-fordømmelse, er ofte langt mer lammende en selve situasjonen eller tanken som du har gjemt vekk fra ditt bevisste sinn. Det finne overhodet intet under himmelen eller på jorden som ikke kan tilgis, intet. Og de som mener noe annet bærer på noe i sin eget underbevisste astrallegeme som de ikke har tilgitt eller tilgitt seg selv. Kast aldri fordømmelsens sten mot noen andre eller mot deg selv.

På det individuelle nivå ser vi at både folk og organisasjoner blir konfrontert med sine mørkeste hemmeligheter; disse temaene de ikke hadde lyst til å ta tak i tidligere og stuet vekk i sitt underbevisste. Som vi har sagt tidligere, disse hemmelighetene kan ikke lenger holdes hemmelig. Gjennom fremveksten av sosiale medier, Internett og mobiltelefoner, er det bortimot umulig å opprettholde en media-blackout; og på samme vis blir det stadig vanskeligere for enkeltindivider, familier og grupper å holde ting hemmelig for verden og for hverandre. Bølgene av Kjærlighet klarer å finne veien inn selv i hver enkelt av dine celler, og renser opp og drar ut, selv av de mørkeste hjørner, tanker du har fornektet. Det er på tide å rense seg; la kjærlighetens energier vaske ditt auriske felt for grums og selvforakt, selvtvil, dømmende tanker om deg selv, enten det er på individuell eller kollektiv basis.

De nye energiene bringer en ny tidevannsbølge av selvtillit og tro på egne evner til hvert eneste menneske og til kollektivet som helhet. Folk begynner å finne ut at de er mer enn det de ser ut til på overflaten, mer enn de har blitt opplært til å tro at de er. De er i ferd med å våkne opp og føler at en flamme vokser i dem, denne flammen i buken som gjør at man greier å gå gjennom frykten. Og indigoene, system-sprengerne, kommer nå inn i sin tid; det er tiden for dem å være og gjøre og lede an.

Etter hvert som de gamle systemene bryter sammen, og Jorden strever for å kvitte seg med all forurensningen, er forandring uunngåelig. Hvert eneste individ og samfunn vil møte utfordringer; det vil være noen røffe vegstrekninger på veien foran dere, men forandringene vil komme. De systemene som yter motstand, enten det er regjeringer og myndigheter, korporasjoner eller grupper, vil bli feid til side av den innkommende bølgen av Kjærlighet. Hver eneste person vil måtte akseptere eller åpne seg opp for helt nye muligheter i sine liv ellers vil forandringen tvinge seg på dem gjennom ytre omstendigheter og hendelser. Valget står mellom å motsette seg det som skjer eller å utvikle seg videre.

Ekstremt vær, ulykker, jordskjelv, vulkanutbrudd, revolusjoner og manipulasjoner fra myndighetens side, økonomisk krise og sammenbrudd, alle disse kildene til forandring akselererer i sitt potensial til å påvirke alles liv, over hele verden. Det finnes ingen mulighet for å flykte fra disse forandringens krefter dersom man fortsetter å betrakte seg selv som et vesen med masse begrensninger og uten valgmuligheter. Alle vil påvirkes på en eller annen måte, kan hende av mange faktorer, men det er ingen grunn til å frykte.

Du kan, imidlertid, velge å ta ett skritt tilbake fra dramaet og betrakte deg selv som et multidimensjonalt vesen, med midlertidig bolig i en menneskekropp, som er her for å erfare livet i et fysisk legeme, for Skaperen. Du kan lære deg å fokusere på de positive aspektene av alt du opplever og erfarer, å betrakte dramaet uten å la deg involvere, og forbli i det rolige senter som du skaper ved å opprette kontakt igjen med sjelen og monaden, Mor/Far Gud og Skaperen. Hva er det som foregår omkring deg i dette dramaet? Det oppleves som virkelig for den som er midt oppi det, men det er ikke nødvendig å engasjere seg i det. Det er ingen ting å frykte. Det har det heller aldri vært.

Den aller største frykten for de mange som ikke forstår sin sanne opprinnelse og vesen, er frykten for døden. Denne frykten vil bli gjennomskuet som det fantasifoster den alltid har vært. Frykten for døden og for å dø har blitt innpodet i dere og brukt for å kontrollere dere og manipulere dere til å gjøre ting som slett ikke er i deres beste interesse, og som ikke er deres. Nå er tiden kommet for å kaste av seg alt som ikke er deres, alt som ikke får hjertet deres til å synge, som dere ikke lenger ønsker i deres liv. Den helt grunnløse frykten for døden og det å dø en noe av det første som vil forsvinne for alltid når du bare lærer deg å stole på hva hjertet ditt forteller deg nå: at du er et vesen med evig liv. Det meste av det dere er eksisterer utenfor tid og fysisk form: dere er en del av Skaperen, levende energi, mektig og vakker. Dere er nå inne i en prosess hvor dere begynner å bli oppmerksom på at dere er så mye mer enn dere er blitt opplært til tro. Vit dette; kjenn det; føl det. Kjenn at det er sant. Du kan ikke lenger gjemme unna eller være redd for de kreftene du er i besittelse av, hver eneste dag; gjennom hver eneste lille tanke du tenker og hvor du velger å plassere ditt fokus og oppmerksomhet.

Det er en risiko når du nå går inn i din sannhet og kraft, at alt i din gamle verden vil forandre seg. Venner vil bli borte. Du vil kunne finne at du plutselig ønsker å slutte i jobben din fordi den ikke lenger gjør deg tilfreds. Alle de gamle aktivitetene som du pleide å gjøre sammen med familie og venner gir deg ikke lenger noen mening eller glede. De tradisjonene du vokste opp med kan få deg til å føle deg utilfreds og at de ikke ”stemmer” for deg lenger. Du kan til og med oppleve at du føler deg ganske alene mens du sorterer ut hva som er ditt og hva som ikke er det, men slik er det alltid med forandrings- og overgangsperioder. Omfavne denne transisjonen, denne endringen, som en anledning til å bli kjent med deg selv, hjerte til hjerte. Og oppdag hva det er som får ditt hjerte til å fryde seg, for det er i disse tingene at du vil finne din oppgave og din nye retning.

Vi ønsker dere alt godt på veien gjennom forandringene og utfordringene. Alt dere trenger har dere allerede inni dere. Stol på hjertet ditt og lær deg å lytte til dets veiledning. Og legg så i vei, full av mot og arbeid sammen for å bringe himmelen til Jorden. Dere er allerede godt i gang og gjør det meget bra.

Tusen takk, høyt elskede Engler.

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.http://bluedragonjournal.com/

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge