Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Jesus via John Smallman


Jesus via John Smallman: Undervurder aldri viktigheten av eller kraften i deres Kjærlighetsfulle Intensjon.

Lagt ut på nett av Andrew Eardley on 11. november, 2013


Opprinnelig fil:

Jesus: Do Not Downplay or Underestimate the Power of your Loving Intent. Channelled by John Smallman, November 11, 2013. http://wp.me/p1B8dY-h6

John’s reading of today’s post can be found here:http://johnsmallman2.files.wordpress.com/2013/11/2013-11-11-jesus-audio-blog-for-monday-november-11th.mp3


=========================================

Menneskeheten er i ferd med å våkne opp og tegnene på disse fantastiske fremskritt i deres åndelige utvikling er synlige over alt hvor dere ser. Vær klar over de lidelser mange gjennomgår, men fokuser deres intensjon på å sende Kjærlighet, healing og hjertevarme ønsker til dem, heller enn å delta med medlidenhet i deres lidelse og frykt.

De trenger enormt med hjelp og det er mange mennesker og organisasjoner som gjør sitt aller ytterste for å hjelpe dem, men selv de av dere som er langt vekk fra selve det fysiske sted for disse pågående prøvelser og kriser kan hjelpe dem enormt bare ved å legge deres sjel i å sende Kjærlighet til dem som er i nød.

Dere er åndelige vesener og som sådanne har dere en mektig evne til å sende helbredende, kjærlighetsfulle og medfølende energier til enhver dere måtte velge å sende den til. Fokuser på de områdene i verden hvor dere føler at deres energi er mest sårt tiltrengt og intendér å sende den til dem som lider og er i nød, så vil deres Himmelske Far gi mektig støtte til deres intensjon og enormt forsterke kraften i deres individuelle intensjon.

Dere vet at alt sansende liv er Ett med Gud, kilden til alt som eksisterer, all bevissthet, derfor vet dere også at deres intensjon om å sende de passende energier til dem som lider er ekstremt effektivt, fordi det Den Ene ønsker å gjøre ønsker alle og så erfarer. Dersom du ikke kan være fysisk tilstede der katastrofer har skjedd, så vit at du er ikke ment å være der, fordi det ikke ligger i din livsplan, og at din vei er å hjelpe ved å sende energi langt borte fra.

I deres tredje dimensjons, fysiske, illusoriske verden finnes det mange former for energi og hver eneste en av dere har tilgang til minst én av dem – Kjærlighet, medfølelse, omtanke, tilgivelse, healing, materielle goder, penger, bare for å nevne noen – så legg deres sjel i å dele av den som er deres styrke og deres talent og kompetanse med dem som er i nød, så kan jeg forsikre dere om at effekten av deres kjærlighetsfulle hensikter vil være til enorm nytte og hjelp.

Undervurder aldri viktigheten av eller kraften i deres Kjærlighetsfulle intensjon, for uansett hvor langt borte dere fysisk sett er fra det område hvor det trengs hjelp, vil de forbløffende mektige effektene av deres intensjon om å sende de nødvendige energier til disse stedene bli mottatt umiddelbart og verdsatt. Det er takket være denne eksplosjonen av kjærlighetsfulle intensjoner fra så mange at så mye har blitt oppnådd på Jorden i de senere år.

Hvert eneste menneske på Jorden har et guddommelig formål i livet, og dersom ditt ennå ikke er deg bevisst, ja selv om det aldri blir åpenbart for deg, så er dette formålet, denne hensikten, dette målet i livet ditt, likevel aktivt til enhver tid. Ved å fokusere på det og be om at du blir guddommelig veiledet vil dette forsterke effekten av det enormt. Men selv om du ikke gjør dette er det likevel slik at fordi du fastsatte dette formålet før du inkarnerte i dette livet, så fortsetter denne intensjonskraften å uttrykke seg gjennom deg, til beste for alle mennesker.

Dere er Vesener skapt i Kjærlighet og av Kjærlighet, dette guddommelige energifeltet i hvilket alt har sin evige eksistens, og av den grunn vil du alltid oppfylle din del av den pågående oppgaven med å helbrede menneskeheten. Ved å intendere å bli bevisst på din livsoppgave som du kom til jorden for å oppfylle mens du lever dette menneskeliv, ja selv om det kan synes som om du ikke er den bevisst i det hele tatt, så vil du likevel utføre den.

Du gjorde en beslutning og avla et løfte, før du inkarnerte i akkurat dette livet på Jorden, om å hjelpe til i menneskehetens oppvåkningsprosess og ingen ting i verden kan hindre deg i å hjelpe til slik du hadde planlagt. Dersom du imidlertid blir bevisst denne oppgaven som du har dedikert deg til mens du lever ditt menneskeliv i illusjonen, under et bombardement av illusjonens distraksjoner, vil du utføre denne oppgaven du har dedikert deg til mye mer effektivt.

Hver dag, når du går inn i din indre stillhet for å kommunisere med veilederne, mentorene, englene og helgenene som du har valgt å ha som dine følgesvenner i dette jordelivet, så minn deg selv på at du er en av ”fotsoldatene”, den primære ressurs, som har kommet til Jord-planet i denne mest løfterike tid i dets evolusjon, for å hjelpe til med at den guddommelige planen for menneskeheten blir til virkelighet.

Du blir kontinuerlig forsynt med alt du trenger for å utføre disse guddommelige oppgavene du inkarnerte for å gjennomføre, så la ikke distraksjonene i denne illusjonen som omhyller deg overtale deg til å tro noe annet. Gud i sin uendelige Visdom valgte hver enkelt av dere spesifikt til de oppgavene som dere har gitt dere i kast med, og når det er slik at Han valgte deg til å utføre denne oppgaven, så finnes det ingen som er bedre kvalifisert til den.

La aldri en følelse av falsk beskjedenhet overtale deg til å tro at din innsats for å hjelpe andre gjennom dine bønner alene ikke er så effektivt. Der er effektive, svært effektive, og en følelse av beskjedenhet som antyder noe annet er bare enda en illusorisk distraksjon for å trekke ditt fokus vekk fra oppgaven du står overfor slik at din effektivitet blir drastisk redusert.

La deg ikke lede på villspor av disse falske følelsene, eller liknende følelser, som forsøker å overbevise deg om at du ikke er god nok, effektiv nok eller at du burde flytte deg slik at andre som synes å være mye dyktigere og mer effektive enn deg kan få slippe til å ta din plass. Ingen kan noen sinne erstatte deg, fordi du ble satt i denne posisjonen, denne eksakte posisjonen, av Gud din kjærlige Far som kjenner deg fullkomment, og som plasserte deg, og ingen annen, nøyaktig der hvor du kunne være mest effektiv.

Aksepter livet som det strømmer gjennom deg og omkring deg og minn deg selv på at du til enhver tid er guddommelig veiledet, og at ethvert tilsynelatende inadekvat aspekt ved deg til fulle ble tatt i betraktning da din livsvei ble planlagt for deg, med din fulle viten og enighet. Du er til enhver tid nøyaktig der hvor Gud og du intenderte. Hvil i denne sannhet og gled deg over reisen.

Din bror Jesus som elsker dere alle så høyt.

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge