Home > > Sheldan Nidle - 15. desember, 2015

Sheldan Nidle - 15. desember, 2015

11 Muluk, 2 Mol, 12 Manik

Dratzo! Mange gode ting skjer nå i deres rike. De fondene som dere har ventet så lenge på i frustrasjon og bekymring, er her! I hvilken rekkefølge de kommer er avhengig av en del nøkkelfaktorer. For det første avhenger det av det sikkerhetsnivået de store gruppene som er involvert legger seg på. Disse første pengene vil være de som får de første dominobrikkene til å falle, hvilket vil bety starten på den formelle slutten på herskertiden til den mørke kabalen. Dette betyr en formell iverksettelse av en hærskare av nye prosedyrer for bank- og finansvirksomhet. For det andre vil disse pengene signalisere slutten på den svindelbefengte, privateide "US Federal Reserve ". Det foregår en voldsom, desperate kamp mellom dem som er i ferd med å tape slaget for å redde denne byrdefulle institusjonen og dem som ønsker å begrave den en gang for alle. For det tredje er det også mange av dem som har ansvar for å utløse disse fondene, som også kjemper en indre kamp mot å gjøre dette. Til tross for alt dette vil fondene bli utløst på det avtalte tidspunkt (NÅ). Vi insisterer ettertrykkelig på at dette er det eneste gjenstående alternativet. Det har vært renspikket toskeskap av alle dem som ønsker å utsette det uunngåelige!

For lang, lang tid tilbake ble makten over dette riket tatt med makt av mørke rebeller som på det eldgamle sumeriske språket ble kalt Anunnakiene. Disse som egentlig hørte hjemme i deres over-verden, hersket med nådeløs jernhånd i nesten 13 årtusener. Deres onde styre endte brått med Fredsavtalen i Anchara for mer enn 20 år siden. Siden da har det pågått en verdensomspennende kamp om hvorvidt dette ediktet var ment å håndheves her på Jorden også. Det gleder oss å kunne slå fast at dette galaktiske ediktet gjelder her også. Vi har til oppgave å ha overoppsyn med deres transisjon til en periode først og fremst fylt med sannhet, frihet og velstand for alle! Denne operasjonen har nå gått inn i en ny fase og visse aksjoner er nødvendig å gjennomføre. En av disse er å raskt avskaffe det politiske og finansielle systemet som på lovstridig vis har hersket over dere. Dere er ikke "mat" for finansverdenen og ikke gjeldsslaver heller. De som tar dette ediktet på alvor eller ser ut til å gjennomføre dette ediktet, synes å arbeide altfor langsomt til å tilfredsstille Himmelens ønsker. Av den grunn er denne tiden en tid hvor det vil komme et magisk øyeblikk hvor alt forandres. Betrakt denne tiden som det magisk øyeblikket. Hold motet oppe og nyt den siste delen av reisen!!!

Gjennom de to siste tiårene har vi fulgt med på hvordan Lysets styrker og de største fraksjonene av den mørke kabalen har kjempet mot hverandre. Mange venner som kjempet for Lyset har gått bort i en lang rekke ekstremt onde aksjoner som tok deres liv. Vi er hundre prosent dedikert på å fullføre våre venners innsats. Den seieren som nå er her, er til dels for å hedre dem og også for å hedre alle dere som har beholdt deres sterke tro på dette mektige skiftet og på oss. En mektig prosess er i ferd med å begynne for å bringe dere i full kontakt med Lyset. Som representanter for denne guddommelige visjonen er vi forpliktet av våre sannheter til å gi dere denne hellige gaven. Vi ber derfor meget innstendig om en rask og sikker utløsning av disse fondene. Det er nedstemmende å se hvordan de mørkes onde nettverk fortsatt har så mye som en ørliten innflytelse på det som skjer. Det er nødvendig at Lyset fjerner dem som på noe som helst måte prøver å forhindre denne operasjonen. Dette er et humanistisk prosjekt som skal bringe dere frihet og de nødvendige virkemidler til å forandre denne verden.

Når dere ser tilbake på alt det som foregår på denne kloden, så vil dere raskt se den grad av panikk og den usikre nøling som fyller alle de involverte. Vi innser at det ikke er enkelt å raskt forandre en verden som har gått i den samme uforanderlige rytmen i tusenvis av år. Vi innser også akkurat hvor enorme de forandringene som er planlagt i realiteten er. Alle disse tingene må gjennomføres og et i sannhet gigantisk utdannelsesprosjekt er deretter helt avgjørende for suksess. Dere har i deres hender akkurat de verktøyene som trengs for denne storslagne kampanjen i de sosiale medier. En hel rekke store regjeringer vil, etter at NESARA er implementert, hjelpe til i denne svært tiltrengte kampanjen. Prosedyrer, ulike alt dere i deres liv har sett, er i ferd med å bli klare til å settes i verk. Deres oppgave i disse prosedyrene er å støtte dem åndelig og fysisk sørge for at denne nye virkeligheten kommer på plass. Bruk deres indre intuitive visjon til å gjøre alt dette til en positive realitet. Benytt denne høytidsperioden som et springbrett for de undrene som skal manifestere. Hvilken vidunderlig verden som nå vil bli sett av alle!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den i sannhet vidunderlige gløden av Himmelens rene Lys varmer det aller innerste i menneskenes hjerter denne morgenen. Storslagne begivenheter er i ferd med å skje nå når Himmelens tallrike fonds begynner å regne ned på denne dyrebare kloden. For lenge siden ble menneskeheten plutselig kastet ned i mørket gjennom de onde handlingene til en herskerklasse i Atlantis. Disse handlingene må de mørke og deres talløse lakeier, i nådens navn, nå bote for og gjøre godt igjen. Denne historien fylt av vold ender nå og forvandles til et virkemiddel for Lyset og dets uunngåelige triumf! Vi bærer alle i oss minner, som vil bli vekket opp, om hvordan vi alle en gang reiste langs denne mørkets vei som en gang ville ta slutt. I disse minnene finnes eksempler på hvordan vi greide å overleve og i takknemlighet greide å holde lyset ved like i dette land av lidelse, sorg og død. Dette er en historie alle Mesterne deres ivrer etter å fortelle dere.

Fortsett å være positive, mine brødre og søstre! Denne lange sagaen gjennom mange generasjoner vil bli forvandlet til en av glede, frihet og velstand for alle! Dypt inni dere ligger sjelens kjerne og den har alltid husket denne lange historien av bedrøveligheter og gjort dere alle klare til denne tiden av evig seier. Hør etter, Kjære Dere, vær klare for det som vil følge! Himmelen har begynt å fjerne det tåketeppet som dekker oss alle. Etter hvert som dere begynner å komme ut av det, ta alt dette inn over dere. Og mest av alt; døm ikke! Vær heller rede til å omfavne alt dette i Kjærlighet og En-het. Deres frigjøring kommer som en mektig gave, en hellig presang, fra Himmelen. Gang etter gang har mange av oss spilt rollene som den som utøvet og den som var offer for enorm urett som var tidens tegn i den uvitenhetens tid. Vi er her for i nåde å legge alt dette vekk og, i Skaperens nåde, bevege oss videre til full bevissthet!

Dette budskapet her kommer som en forløper til superbe opplevelser som dere med fryd vil ta imot som de undere de er. Himmelen ønsker å lære dere og forklare hva som skal skje. Betrakt disse inspirerende begivenhetene som tegn på det som vil følge. Deres rike skal omsider forvandles og bli et rike hvor dere med letthet kan bevege dere, slik vi gjør, fra denne praktfulle kloden til Himmelens ufattelige undere som dere ikke en gang kan forestille dere. Denne prosessen er noe det er godt å vite om og være klare for i fryd og i sannhet. Det er et rike fylt av ting og begivenheter som på dette tidspunkt ennå ikke kan avsløres helt. Bare fortsett å være positive og så fokusert som dere bare greier, på disse forbløffende ting som Himmelen vil overøse dere med! Så derfor, fulle av glede og seier, forbered dere på vårt komme og at familiene våre fra åndeverdenen, verdensrommet og Agarthas dyrebare riker også kommer. Med dette forlater jeg dere! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag utforsket vi hva som er i ferd med å gjøre seg klar til sin storslagne inntreden! Vær klare til den neste fasen i deres ferd mot å bli fysiske Engler. Denne tiden har brakt dere mye sorg, glede og til slutt frihet. Den har også satt dere på de ytterste prøvelser! Alt dette leder frem til deres gjenforening i triumf med alle de som elsker dere så inderlig. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.


Share |