Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Jesus: Tilgi dere selv for det dere i sannhet ikke har gjort


Jesus: Tilgi dere selv for det dere i sannhet ikke har gjort


Nyhetene er gode ettersom de stadig økende guddommelige energiene feier over hele planeten, og omfavner alle. Ingen står igjen uberørt fordi alle er ett, og ettersom alle har til hensikt å våkne, vil alle våkne opp. Det er deres Fars vilje, og deres også, så intet annet utfall er overhodet mulig. Fokuser på de gode nyhetene som blir rapportert fra mange steder og send deres kjærlige energi og entusiasme til dem. Det er greit å være oppmerksom på eventuelle dårlige nyheter, men ikke fokuser på dem med angst eller fordømmelse fordi det gir dem bare mer energi. Send simpelthen kjærlighet og medfølelse til dem som er involvert, uansett hva deres roller kan synes å være å være.

Deres kjærlighetsfulle hensikter oppløser frykt og sinne. Å opprettholde en kjærlig intensjon til enhver tid er det mest positive tiltak dere kan gjøre for å bistå i menneskehetens oppvåkning, og det er den viktigste grunnen til at dere er inkarnert på dette tidspunktet i jordas historie. Dere har enorm støtte fra alle de i den åndelige verden som har arbeidet med å forberede dette betydningsfulle spranget fremover i menneskehetens evolusjon. Dere er i ferd med å ta tilbake deres åndelige arv ved å åpne hjertene for den guddommelige Kjærlighetens kraftfelt som omgir dere, og på den måten endrer dere dere selv og verden. Det er umulig for dere å fatte hva dette virkelig innebærer, men når dere våkner vil alt bli vidunderlig klart for dere.

Den guddommelige Kjærlighetens kraftfelt har alltid omgitt dere, men på grunn av deres vegring mot å omfavne Kjærligheten helt og fullstendig, og dermed gi slipp på alt som ikke er i samsvar med Den, har dere effektivt nektet dere selv fordelene som den tilbyr dere - fred, glede, overflod, ekstatisk lykke - mens dere forsøkte å overbevise dere selv om at det å konkurrere mot hverandre, med alt den konflikt og svik det innebærer, var hva livet var til for – at de sterke sikkert og konsistent kunne dominere de svake. Når dere var forkledd som de sterke var leken morsom, og når dere var de svake var de katastrofale, og dere utviklet en intens følelse av bitterhet og hat som stengte livsgleden ute og overbeviste dere om at Kjærlighet var en svakhet og alltid ville føre til ytterligere svik. Så, selv når dere var sterke, glapp lykken, gleden og kjærligheten unna dere, fordi dere ikke kunne stole på noen.

Siden slutten av 2012 har de stadig mer intense guddommelige energiene som omkranser planeten, trengt inn i hjertene til selv de mest kjærlighets-resistente blant dere, som dere allerede har blitt fortalt, og forkledningene som de tar på seg for å gjemme seg for kjærligheten er i ferd med å gå i oppløsning. Alt levende som har sanser og følelser har behov for kjærlighet, tross alt er Den det eneste som eksisterer - ren energi i uendelig variasjon - så selv de som gjorde sterkest motstand mot Den var og er avhengig av Den. De kunne få tak i den ved å suge Den ut av alle andre, men kunne bare greie dette fordi de også har en kjerne som er skapt fra Kjærlighet, som er uforgjengelig, som de kan fylle opp med den Kjærligheten de har sugd ut av andre. Men ved å gjøre dette, ved å misbruke sin makt, har de forårsaket stor disharmoni, stor nød.

Synet av dette, bevisstheten om denne makten de tilsynelatende hadde over de svake og forsvarsløse, stimulerte og opphisset dem, men det har også forårsaket dem smerte. De prøvde å lindre dette ved å påføre andre enda mer smerte og ved å glede seg over å observere den lidelsen de forårsaket. Det fungerte for en tid selv om det likevel økte mengden av personlig lidelse som de måtte benekte for seg selv og lukke øynene for. Deres egen lidelse har nå blitt altfor intens for dem å bære eller benekte lenger, og de prøver å finne en vei ut av det.

Kjærligheten er deres sanne natur; Den er alles sanne natur, og det å påføre andre smerte eller lidelse gjør vondt og skader den som påfører det. Selvfølgelig er den eneste utveien gjennom Kjærligheten, hvilket skremmer vettet av dem, fordi, vel vitende om hva de har gjort - kan de ikke leve i en tilstand av fornektelse i uendelig tid. De føler seg skamfulle og uverdige den kjærligheten som Gud hele tiden tilbyr dem, som han tilbyr hele skaperverket. Ingen er uverdig Hans Kjærlighet eller trenger å føle seg skamfull, fordi disse kjærlighetsløse handlingene og atferden ikke er virkelige, har aldri skjedd, selv om de synes å være til de grader virkelige.

Deres far visste hva illusjonen ville føre til, på grunn av at Han i sin uendelige intelligens og visdom vet alt, og han ga dere umiddelbart en mulighet til å finne veien Hjem til Virkeligheten; den ubrytelige forbindelsen til Hans Kjærlighet, til Hans Lys, slik at når leken ikke lenger gjorde dere fornøyde, kunne dere vende tilbake til Ham.

Nå behager ikke leken dere lenger; dere har begynt å lete etter veien Hjem, og den har blitt avslørt for dere. Det er fortsatt motstand på grunn av skyld og skam, og disse hindringene må dere slippe taket i og la fare, fordi de ikke er i samsvar med Kjærligheten. De er, på samme måte som illusjonen, uvirkelige. Bare Virkeligheten, som er Kjærligheten, eksisterer, og for å våkne til denne tilstanden, må alt som er uvirkelig kasseres.

Kjærligheten er veien Hjem. For å finne Den, må dere åpne hjertene deres for å motta Den ved å akseptere dere selv og alle andre, og ved å tilgi dere selv og alle andre for det dere i sannhet ikke har gjort, og aldri hadde kunnet gjøre fordi dere er Kjærlighet og ingenting annet. Det dere ser og føler at er u-Kjærlighet er illusorisk! Fokuser på den Kjærligheten som dere er, smelte sammen med Den, del Den, og erkjenn hvem dere virkelig er - alle er - og når dere erkjenner dette, la all frykt og angst fare mens dere arbeider dere hjemover hvor deres ankomst er uunngåelig.


Deres bror Jesus som elsker dere alle.

Oversettere: Knut og Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge