Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Phil Lightbody - SaLuSa, 15. November, 2015


Phil Lightbody - SaLuSa, 15. November, 2015

Vi er nå i forhandlinger med deres regjeringer om å avsløre sannheten om vår eksistens og om den første kontakt. Ved å arbeide sammen kan vi bringe frem de nødvendige forandringene slik at den Nye Tidsalderen kan fortsette så raskt som mulig. Dette lar seg arrangere, men imidlertid oppfordrer vi dere til å fokusere kun på det positive sluttresultatet, slik at dere ikke kommer i skade for å gi mer energi til det som ikke er ønsket. Ved å visualisere på forhånd og fokusere på det dere ønsker dere for fremtiden, så legger dere deres skapende energi i nettopp veien dit.

Dere må også løsrive dere fra alt som ikke tjener det høyeste gode for alle. Dette er et punkt hvor mange blir hengende fast, men dere er likevel i stand til å løfte dere over de lavere energienes dragning, slik at dere ikke gjentar fortidens feiltrinn. Dere er her fordi dere kan greie dette. Den høyere hensikt med denne prøvelsenes tid er å bli renere og separere seg fra dette som ikke behøves når dere beveger dere videre opp på de høyere bevissthetsplan. Overflod nok til å dekke alle deres behov blir til virkelighet når dere lever som om det allerede hadde skjedd.

Hindringene som ligger i veien for at vi kan lande, blir langsomt men sikkert ryddet av veien og vi ser frem til å møte dere som venner. Ta det helt med ro, vel vitende om at alt vil skje som planlagt. Vær våken for nyheter og hendelser som kan gi dere litt mere håp, slik at dere kan gå fremtiden i møte i full tillit til at alt vil bli bra.

Det er en tid i emning hvor dere plutselig og ugjenkallelig vil bli forvandlet til vesener av høyere bevissthet. Dere vil bli hjulpet av høyere vesener og alt dette vil bli gjort på det guddommelige riktige tidspunkt. Den åndelige evolusjonens vei kan ikke bare være en intellektuell øvelse; bare ved å ta spranget inn i direkte erfaringer vil dere komme dere videre. Det krever solid selvinnsikt for å forstå at dere ikke er alene og at deres veiledere og engler har hjulpet dere hele veien for å løfte dere ut av mørket og inn i lyset.

De intense energiene “gjør ting heite” og dette gjør at alt omkring dere forandrer seg og omdannes, hvilket til dels er forårsaket av at menneskehetens bevissthetsnivå hele tiden øker mot høyere nivåer. Alt som virker splittende vil løse seg opp og forsvinne, slik at alt som blir igjen er det som er av sannhet og kjærlighet, hvilket vil gjøre at dere kan se dere selv over alt og i alle ting. Dere nølte ikke med å brette opp ermene å stupe hodekulls inn i den vanskelige oppgaven å overvinne dualiteten og splittelsen. Vi holder dere i høyaktelse for dette modige offer.

Det er mye i deres verden som må helbredes; evner dere å ta steget inn i oppgaven som healer, lærer eller opplyst mester? Gjennom å utvide dere selv til å uttrykke mer av deres potensial, hjelper dere til å skape balanse, mens dere samtidig rydder veien og beroliger, slik at det blir mulig for andre sjeler å utvikle seg på fordelaktig vis. Det er mye å hente på å legge merke til synkronisiteter i relasjon til deres valgte vei, så vær hele tiden våken for subtile tegn som leder dere fremover. Dette kan også beskytte dere mot de mørkes handlinger, for dersom dere følger tegnene, kan dere alltid være på rette sted eller situasjon med tanke på deres egen sikkerhet. Også ved å bli stadig mer samstemt med livets strøm hjelper dere til å energetisere/stabilisere Kristus-Bevissthetens nettverk rundt Jorden.

Gled dere over de ting som ellers kunne synes både banale og hverdagslige, på nye, kreative og intelligente måter. På den måten vil dere finne skjønnhet og Kjærlighet hvor dere trodde det ikke fantes og dette kan bringe en følelse av fred med alt omkring dere. Vær imidlertid selektive med hensyn til hva dere fokuserer på ettersom dere tiltrekker dere mere av det samme, og slik vil det alltid være.

Mange lider av kognitiv dissonans, for å si det slik, og finner det vanskelig å godta nye konsepter og idéer som går utenfor det de er kjent med. Imidlertid påvirker de innkommende energiene alle mennesker I en slik grad at de begir seg ut på en indre metamorfose drevet av en indre drivkraft. Dragningen mot tredje dimensjons kjemp eller flykt reaksjon har vedvart såpass lenge på grunn av nærværet av de lavere frekvensene. Men disse er nå i ferd med å vike tilbake slik at dere vil anta en mer høyverdig og edel form, slik at dere vil komme til å tenke nøye gjennom og vurdere hvem og hva dere egentlig er. I tillegg vil dere også komme til å finne en ny drivkraft og emosjonell begeistring over livet.

Det er mye sladder og ville konspirasjonsteorier når det gjelder oss, som kan fremkalle fryktføleser og bestyrtelse hos dem som ikke er klar over sannheten, som er at vi er av Lys og Kjærlighet. Dere kan være helt trygge på at enhver risiko for dere kontinuerlig blir redusert og minimalisert ettersom vi overvåker solsystemet deres med tanke på fiendtlige ET grupper. Følg deres egen sjels veiledning i denne sammenheng, for hjertet deres vet hva som er sant, og ved så å gjøre vil dere også begynne å "vite". Det snakkes lite om dette, men Stjerne-folket har imidlertid tatt initiativ og tatt kontakt med nesten hver eneste nasjon i de foregående dagene.

Planeten deres blir kontinuerlig bombardert med energier av høye frekvenser som fremmer trender i retning av finansiell balanse, slik at alle kan få sin rettmessige del av “kaka”. Kjærlighetens kraft kan bryte ned enhver barriere og dere vil gjenforenes som én menneskefamilie. Dette er en tid hvor dere “komprimeres”, men likevel, når dere kommer ut, vil dere være enormt ekspanderte vesener, frie og med en helt annen "letthet". Vi overvåker kontinuerlig denne globale oppvåkningsprosessen og kan bare hjelpe dere i den grad deres frie vilje tillater det.

Deres mål og det dere ønsker dere aller mest vil forbli en drøm med mindre dere åpner dere opp, våger mer og utforsker nye idéer. Dere er alle mestere som kan overvinne dualitetens verden og gjøre virkelighet av deres dypeste drømmer. Det finnes dem som vil fnyse av deres livsanskuelse, men dere vil imidlertid også finne mange som deler deres visjoner.

Når dere har oppnådd toppen av alt dere har drømt om, så krever det dypere innsikt å se at dere kan gå enda lenger og oppnå enda mere, langt utenfor det dere i dag er i stand til å forestille dere. Etterhvert som dere utvikler dere til stadig høyere bevissthetsnivåer, så vil dere ansporet om og om igjen for å inspirere dere til å gå enda videre. Når dere løfter blikket mot himmelen kan det hende dere ser Moderskipene våre “forkledt” som skyer. Vit likevel at vi Alle Er Ett, dere i oss og vi i dere.

Å klamre seg fast i dualitet og separasjon er svært vanlig blant dem som sitter fast i tredje dimensjons bevissthetsnivå og dette resulterer kun i at de skaper mer av det samme i livet sitt. Dere, den Yngre bror, kan løse opp og transmutere dette ved å fly avsted inn i Enhetens uendelighet, som er frihetens sanne lys. De mørke håper å kunne holde dere i begrenset bevissthet ved å gi dere et marginalt, men likevel svært begrenset miljø å leke i, slik at de kan fortsette å ha kontrollen over dere.

Dere vil bli rikt belønnet for det arbeidet dere gjør i Lysets tjeneste, og vit at dere er et åndelig vesen og i den høyeste sannhet aldri har forlatt Guds kjærlige favn. Om nødvendig kan vi strekke oss ned og løfte dere ut av jord-planet for å redde dere fra hvilken som helst livstruende situasjon, men det som er viktigere er at en redningsoperasjon demonstrerer hvordan vi alle er vevet sammen i én enkelt vevnad av Enhet. Hvert eneste liv er en skjør og dyrebar gave og de som forårsaker tap av liv vil måtte betale en karmisk pris, selv om det likevel alltid finnes en sjanse for tilgivelse.

Så snart alle de tingene som hindrer oss i å lande er ryddet unna, vil vi ha en vidunderlig tid sammen og bli ordentlig kjent med hverandre. Dere er alle medlemmer av Lys-familien, men likevel, på et visst tidspunkt vil vi forlate dere etter å ha gitt dere alt vi har å tilby og dere vil nok en gang bli alene på jord-planet. Dere vil da måtte ta fullt ansvar for Jorden deres og forholde dere til Naturens Lover. Alle veier leder uansett til slutt til at dere blir et fullt Bevisst, Oppsteget Vesen av Lys.

Vi presser på med forhandlinger slik at rikdommen og overfloden som har blitt holdt unna dere, kan omfordeles meget raskt, slik at alle kan leve sine liv i glede, velstand og fremgang. Dette er en type utbredt galskap, å ha mer enn nok til alle og likevel la andre lide med så lite; "Kilden" griper neste aldri direkte inn, men når den så gjør, vil deres ledere bli sjokkert og overrasket.

Den mørke kabalen er helt på hælen ettersom den nylige terrorhandlingen i Paris ikke har lykkes i å trekke folk ned i frykt, for folket har valgt å komme sammen og øse av sin kjærlighet og støtte for de som ble rammet. Lyset viker ikke en tomme på sin marsj fremover og som følge av det kommer avsløringene snikende. Disse snikangrepene fra de mørke vil avta etter hvert som Lyset øker i styrke. Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere burde nå vite at deres Jord er et levende vesen og at dere er mer enn de kroppene dere kan se.

Tusen takk, SaLuSa!

Phil LightBody.

Website: Light Love & Grace
Oversetter: Leif
< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge