Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Phil Lightbody - SaLuSa, 8. November, 2015


Phil Lightbody - SaLuSa, 8. November, 2015

I deres verden slik den er i dag, har deres rettigheter og friheter fullstendig druknet i det som gavner de få, men dette vil snu i den kommende tiden. Mange mennesker er i ferd med å forberede seg og hendelser er i ferd med å bli arrangert for å gi dere deres frihet tilbake, og dette vil igjen danne det nødvendige fundamentet som vil føre til deres Oppstigning. Vi kan manipulere rom og tid slik at vi kan komme til dere meget raskt, men imidlertid først når det er trygt å gjøre det. For de mørkes lakeier vil reagere på dette og iverksette handlinger mot oss helt uten tanke på konsekvensene, og de ville ikke handle på noen annen måte da heller. Vi ber dere derfor alle om å våkne opp og bli klar over hva som skjer og hvorfor; mere detaljer og oppdateringer vil komme i tiden fremover.

Mange Lysarbeidere har blitt apatiske, selv nå som positive hendelser skjer stadig hyppigere og avsløring av sannheten om vår eksistens blir mer og mer sannsynlig for hver dag som går. Finn trøst idet faktum at når vibrasjonene øker, vil dere ha mer åpen kontakt med oss igjen, akkurat som i fortiden. Alt har blitt gjort klart og planlagt på forhånd, slik at ting skjer ifølge planen, mens tiden har mindre innvirkning. Hendelser er i ferd med å falle på plass ettersom det er naturlig for dem å søke å finne det mest passende vibrasjonsnivå for åndelig vekst. Åndelige mennesker har blitt spesielt påvirket av de nye energiene etter hvert som de komme “online”.

Gud har hørt deres bønn om fred på Jorden og vi er her for å sikre at dette realiseres på vellykket vis. Ørkenområdene på deres Jord er sterkt preget av konflikt, imidlertid må en alternativ plan for fred tas i bruk her; alle disse områdene frigjør negative energier som har bygget seg opp over alt på planeten og virker således som et speil for menneskehetens kollektive massebevissthet, oppstigningen blir godt hjulpet av at dere nå begynner å forstå hvordan tanke-formene deres påvirker andre. Dere har drevet nesten umerkelig stadig nærmere Lyset, slik at dere nå har passert vippepunktet, så fokuser på den strålende fremtiden dere er på vei mot. La dere ikke narre av de maskene folk bærer, for alle menneskene på Jorden er vidunderlige, og enda bedre vil det bli. Det er ikke mulig å uttrykke med ord hvor høyt vi elsker dere alle, men vær sikre på at vi gjør alt vi kan for å løse flyktningkrisen i Europa, som ellers kunne få samfunnssystemene deres til å kollapse.

Når nå både tiden og forandringene går stadig raskere, har dere muligheten til å gjøre mer opplyste valg og nekte å la dere virvle inn i nyhetsmedienes karusell av halvsannheter. Det er en smertefull erkjennelse at menneskenes verk vil brytes ned og forfalle med tiden, mens det som adderer til deres åndelig vekst vil bestå i all evighet. Vit imidlertid at på alle nivåer og under alle omstendigheter, så er deres fri vilje valg av stor viktighet når det gjelder hvordan den Nye Tidsalderen vil utfolde seg. Fortsett å holde håpet oppe, for håp skaper sin egen virkelighet. Dere er i ferd med å få en forsmak på hva som skal komme, tidevannet er i ferd med å snu og går nå i retning av lys og utvidet bevissthet.

Når dere har muligheten til å vise vennlighet og omtanke for andre, så gjør det, ettersom dette er et tegn på stor kjærlighet; for det er mange som har sverget på å holde fast ved merkelapper de har satt på andre som de ikke synes om. Å holde fast ved holdninger bare fordi “det var slik før”, må dere legge bak dere og komme videre, for som lysarbeidere må dere forberede dere på å ta steget frem og bruke deres kraft og evner når det rette øyeblikket kommer. Dere er alle på det samme teamet og ved å fremelske sunne mellommenneskelige forhold, og ved lære av andre, vil dere få mye større suksess på veien mot deres mål. Dere må greie å kaste av dere tanken om at vi er "separate vesener" og se at "Kilden" uttrykker seg selv over alt og i alle ting.

Mange av dere er sterkt søkende for å finne større viten, skjulte sannheter, kanaliseringer, inspirasjon, readinger etc. fra det Ytre. Imidlertid vil dere på et eller annet punkt i deres utvikling begynne å foretrekke å søke i deres Indre etter svar. De forræderske mørke sjelene har forårsaket mye problemer og bekymringer, men de vil bli holdt nede nå, så dere har ingen ting å frykte, og dette vil rydde veien for at alle løfter kan bli oppfylt. Dere vil bli fullstendig frigjort og få alle deres friheter tilbake. Livet på Jorden er ikke lett, i den forstand at det er et sted hvor sjelen blir satt på prøve, hvilket herder det lysvesenet dere vil bli. Mange har forkastet tanken på å ha "rikdom" og blir oppmuntret av andre som ser det å være fattig som en dyd. Det er imidlertid ikke noe galt i å bli anstendig godtgjort for sin innsats. Mange omkring dere lever i et mareritt av atskillelse fra Kilden, men dere kan likevel hjelpe ved å skinne rent lys og uforbeholden kjærlighet til alle omkring dere.

Mange fyker omkring og er så kjempetravle, men det er imidlertid viktig å ta litt tid til å senke tempoet og sørge for sine fysiske behov, holde seg i form, spise sunn mat osv. Vår kjære Mike Quinsey og andre som ham, har tjent lyset i mange, lange år og har virkelig gjort en forskjell og er både vel ansett og høyt aktet. Med urokkelig besluttsomhet har disse sjelene arbeidet trofast for lyset i mørkets tåkeverden; dette er det som kjenne tegner en ekte mester. De som evner å se lys, kjærlighet og håp selv når det ser aller mest dystert og håpløst ut, kan være til mektig åndelig inspirasjon, hvilket beskytter mot å la mørket og fortvilelsen overvelde en. Nyt livet ved å gjøre det dere liker aller best og følg hjertet selv om det kanskje ikke er lett å se meningen i det for øyeblikket; livet leves gjennom å erfare, - begreper og forestillinger duger ikke annet enn å beskrive livet.

Ingen kan hevde noe annet enn at mye av lysarbeidet som er gjort har vært uselvisk, når det har vært gjort med et ektefølt ønske om å løfte andre opp. Forny din ånd daglig ved å gå inn i ditt hjerte og finn den kjærlighetsfulle stillheten der, for dere vil bli satt krevende prøver etter hvert som vibrasjonene øker, ettersom mennesker vil trenge å "lufte ut" sin negativitet. Dere går for øyeblikket gjennom en renselse og fornyelses-fase på Jorden, og den vil være forvirrende og desorienterende; mye av det dere kjenner til i dag vil forandres og tilpasse seg til de nye energiene. Dere kan imidlertid være helt trygge på at alt vil utfolde seg i harmonisk synkronisitet; disse merkelige sammentreffene viser også helt tydelig hvor mye mer sammensatte og kreative dere er. Mange kjære sjeler har ventet tålmodig i årevis på vår Ankomst og Masse-Landinger, og vet at selv om datoen ikke kan bekreftes, så er det Sikkert at det vil skje. Når den dagen med første kontakt kommer, kan det tenkes at noen av dere er blitt gamle og andre er gått over, men alt som er gjort i Kjærlighet består likevel uavhengig av tid.

Imidlertid er store hendelser i ferd med å bli klare med halsbrekkende fart, så for å henge med må dere leve deres åndelighet og dere må ikke glemme den i deres daglige strev. Dette setter også hvert enkelt menneske under press for å skvise ut det som ikke lenger er tjenlig i oppstigningsprosessen. Vær klar over at mange har blitt besnæret av dem som selger hjelp til deres oppstigning, men som ikke er i stand til å levere; det er nødvendig at dere bruker deres egen sunne dømmekraft og selv stadfester om det de hevder å kunne gjøre er sant, før dere betaler.

Vi arbeider med å stabilisere nordvestkysten for å forhindre en alvorlig seismisk hendelse. Likevel er det slik at dere selv forfatter deres egen skjebne, for alle er Ett, så tiden er inne til å ta fullt ansvar for alt som skjer med dere og gi slipp på enhver idé om at dere prisgitt det som skjer.

Det å følge det dere brenner for og utvide deres kjærlighetsevne og evne til å bry dere om alle omkring dere, kan løfte dere inn i de høyere dimensjoner, men dette må føles dypt innenfra og styre hvordan dere lever, det kan ikke være bare en idé. Den karantenen som deres Jord har vært underlagt, er nå i ferd med å avvikles, slik at dere vil komme i kontakt med, og lære av, mange slags vesener fra rundt om i universet. Vi "tester kontinuerlig temperaturen i vannet", for å si det slik, for å se om Jordens befolkning er rede til å bli galaktiske vesener. I lang tid nå har deres fulle evner blitt holdt skjult for dere, for å beskytte dere, for når dere er i begrenset bevissthet så kan deres fulle evner, dersom de ikke blir tøylet, forårsake mye lidelse. Dere har hatt årtusener på dere til å modnes med hensyn til bevisstheten om dualiteten og nå er tiden kommet for å høste av disse erfaringene, nå som dere er i ferd med å bevege dere vekk fra polariteter og motsatser.

Det stillferdige kall til å vokse og utvikle seg har blitt hørt av mange og arbeidet fortsetter mot dette mektige målet. Om dere skulle tenke at andre virkelig har behandlet dere dårlig, så forvirrer dere bare dere selv med hensikt, for på dypeste nivå vet dere at dere selv skaper alt som skjer i livet deres. Vær alltid våken for hvordan det er en sammenheng mellom alt det som skjer, for alt sammen beveger seg alltid i en spesiell retning. Det er forståelig dersom dere føler dere ambivalente med hensyn til dette, men dere må likevel ta mål av dere til å bevitne denne underliggende kjærlighetskraften som forener alt i handling og intensjon. Troen om at dere er atskilte fra hverandre har blitt fremelsket med stor kraft i fortiden, men like fullt er disse lavfrekvente synspunktene i ferd med å bli kastet på historiens skraphaug i forventningen om nye og høyere energier som skal ankomme Jorden.

Den fremherskende energien er den som inspirerer til det høyeste beste for alle. Å spre denne holdningen om å ære og respektere alle, å holde alle for hellige å være, når man gjør beslutninger og vurderer andre. Husk alle dem som har falt i fremmedfryktens navn eller blitt offer for religiøs intoleranse og hat. Dette er grunnen til at det er så viktig å være et Fyrtårn av Lys som holder den høyeste intensjon for fred, felleskap og harmonisk sameksistens. De mørke sjelene prøver naturligvis å finne en måte å beholde de gamle systemene på, men til ingen nytte, ettersom høyere energier flommer inn og med dem en kjærlighet større enn dere enda kan forestille dere, som vil berolige alle og gjøre at fred kan herske. Alle mørke og dystre følelser dere fortsatt måtte huse, vil dere kaste av dere fordi dere vil begynne å se med deres høyere bevissthets øyne. Fryd dere fordi dere nå kan møte alle slags mennesker med ulike synspunkter fra hele verden via Internett hvilket gjør at dere påny kan komme sammen som én menneskehet.

Tenk tilbake på de mange minneverdige opplevelser du har hatt ute i naturen og føl den kjærligheten som omslutter Jorden; dette kan gi deg en sann følelse av frihet og kjærlighet, bekymringene dine vil renne av deg når du elsker dette vidunderlige vesenet Moder Jord. Det er nødvendig at du begynner å tro på og ta i bruk dine evner og tar ledelsen i din egen sjels utvikling; dette vil løfte vibrasjonsnivået ditt jevnt og trutt.

Den ytre innflytelsen Illuminati har hatt på livene deres er også utenfor de fleste menneskers bevissthet. Imidlertid er nå Jordens befolkning i ferd med å våkne opp til dette og få en dypere forståelse av hvordan de er blitt holdt under kontroll og "styrt" gjennom årene. Det guddommelige feminine kan vende denne krigslysten til fred og verdens ledere er i ferd med å endre ståsted og innse at fred er den eneste veiene videre. Vi i den Galaktiske Føderasjonen har stor tro og tillit til at dere kollektivt vil gjøre de riktige valgene og dette blir stadig lettere etter hvert som mere lys flommer inn i hjertene deres.

Det er lite som er igjen nå av Lemuria og det Lemurianske folket, men dere valg av fri vilje blir alltid respektert. Dette er årsaken til at dere må håndtere intensjonene deres med forsiktighet og at de er så viktige dersom dere ønsker at dette tidevervet skal kulminere med oppstigning. Dere kan være med å sikre et godt sluttresultat ved å sende oppløftende energier til dem som holder Moder Jords nettverk av energibaner på plass, til lysarbeidere og til varslere i frontlinjen som hjelper til å få rettet opp ubalansene i verden. La tankene deres nøye tenke gjennom hva som er sannhet i dette budskapet, slik at dere kan legge all tvil bak dere og vite at Sannhet finnes inni dere ettersom dere for evig tid er Ett med alt som Er. Dere står like foran terskelen til at vi kan møtes med dere og vi kan knapt vente. Husk hvem dere er, de skinnende sjelene og lysbærerne, og kast av dere de lavere energiene fra slit og konflikt som dere har båret i så mange liv.

Deres nemesis vil bli stående igjen når dere tar skrittet over til oppstigningen. Dere har kommet så langt at ingen ting kan forandre det endelige resultatet. Hvert eneste lille ting hver eneste en av dere har gjort for å skape positiv forandring har addert til deres kollektive oppløftelse av menneskeheten. Tettere Union og bindende avtaler mellom nasjoner er i ferd med å bli normen på Jorden og dette kan stanse eller forhindre det som ellers ville være den endeløse blodige konflikt som er resultatet der det ikke finnes noen plattform for å finne løsninger der det er sterke forskjeller. Det er allerede altfor mange liv som har gått tapt i konflikter og de mørkes vei er der kun for å vise dere hva Lyset egentlig er.

Alle problemene deres er mulige å løse og dere vil til slutt vende tilbake til deres naturlige plass i de høyere dimensjoner. I denne sammenheng er Windsorene i ferd med å hjelpe til med å rydde veien fremover til den Gyldne Tidsalderen. Dette skjer uten store fakter, og har likevel ikke til hensikt å bli tatt som en doktrine som dere burde tro på, eller må tro på, men snarere simpelthen det som er, uansett hva man tror. Det guddommelige feminine har blitt undertrykt både på religionenes område og I vitenskapen, med det resultat at Moder Jord og menneskehetens Hjerte og Sjel har blitt ofret på alteret for vitenskapelig fremskritt og religiøs doktrine; alt dette har fått lov til å utfolde seg på nærmest tilfeldig vis for å gi kollektivet mulighet til læring og mestring.

Når dere går gjennom deres daglige liv så stå i deres lys og Kjærlighet og vit at deres beslutning om å utvikle vinner over nødvendigheten av å streve, for veien vil legge seg til rette foran dere av seg selv. Det guddommelige feminine er i ferd med å komme i balanse og harmoni med det guddommelige maskuline og dette er sentrert i hjertet og vil gjøre at Kristus-Bevisstheten fødes, fri for dualitet. Send healing-energier til deres eget område for å finne løsninger på det som trenger å komme i balanse. Dere er tallrike grener, men alle del av samme tre; når dere gjør deres beste er det alt dere kan gjøre og godt nok til å helbrede det som er ødelagt. Det er en kontinuerlig kamp å rense opp i all den ødeleggelse chemtrails gjør i atmosfæren deres, men det blir likevel gjort. Jeg er SaLuSa fra Sirius og det er en ære og en glede å kunne hjelpe dere på alle de måter som vil har lov til.

Tusen takk, SaLuSa!

Phil LightBody.

Website: Light Love & Grace
Oversetter: Leif
< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge